Giáo án Âm nhạc - Trường tiểu học Hiếu Thành A

Giáo án Âm nhạc - Trường tiểu học Hiếu Thành A

I. MỤC TIÊU :

 -Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca ba bài hát đã học ở lớp 3: quốc ca, Việt Nam,Bài ca đi học,Cùng múa hát dưới trăng.

 -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc vận động theo bài hát.

II. CHUẨN BỊ :

 1. Giáo viên :- Nhạc cụ .- Băng , đĩa nhạc .

 - Bảng ghi các kí hiệu nhạc hoặc dùng tranh “ Am nhạc lớp 3 ” .

 2. Học sinh :- Nhạc cụ gõ .- SGK , bảng con , vẽ .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

.Giới thiệu bài : Giới thiệu nội dung tiết học : Ôn tập các bài hát và một số kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 .

 

doc 63 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 15/07/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Âm nhạc - Trường tiểu học Hiếu Thành A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 1	 Âm nhạc
Tiết 1	Ngày dạy :
Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3
I. MỤC TIÊU :
	-Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca ba bài hát đã học ở lớp 3: quốc ca, Việt Nam,Bài ca đi học,Cùng múa hát dưới trăng.
	-Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc vận động theo bài hát.
II. CHUẨN BỊ :
 1. Giáo viên :- Nhạc cụ .- Băng , đĩa nhạc .
	- Bảng ghi các kí hiệu nhạc hoặc dùng tranh “ Aâm nhạc lớp 3 ” .
 2. Học sinh :- Nhạc cụ gõ .- SGK , bảng con , vẽ .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
.Giới thiệu bài : Giới thiệu nội dung tiết học : Ôn tập các bài hát và một số kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 . 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Ôn tập 3 bài hát lớp 3 .
MT : Giúp HS hát đúng 3 bài hát đã học ở lớp 3 .
.
- Chọn 3 bài hát cho HS ôn lại : Quốc ca , Bài ca đi học , Cùng múa hát dưới trăng .
- GV khẳng định chốt lại 
Hoạt động lớp .
PP : Đàm thoại , thực hành
Hát cá nhân - nhóm
- Bài Quốc ca ( hát đướng nghiêm )
Tập hát kết hợp với một số hoạt động như : gõ đệm , múa ...
- Nhận xét
Hoạt động 2 : Ôn tập một số kí hiệu ghi nhạc .
MT : Giúp HS nắm một số kí hiệu âm nhạc đã học .
- Đặt câu hỏi gợi ý :
+ Ở lớp 3 , các em đã được học những kí hiệu ghi nhạc gì ? 
+ Em hãy kể tên các nốt nhạc . 
+ Em biết những hình nốt nhạc nào ? 
- Chốt lại
 4. Củng cố : Giaó dục yêu thích ca hát .
5. Dặn dò : Giao việc
.
Hoạt động lớp .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .
- Tập nói tên các nốt nhạc trên khuông .
- Tập viết một số nốt nhạc trên khuông .
- Nêu nhận xét
- Cả lớp hát lại một bài hát đã ôn tập .
- Nêu việc
 Hiệu Trưởng Khối Trưởng Giáo viên 
Tuần : 2	Âm nhạc 
Tiết 2	Ngày dạy :
Học hát : Bài EM YÊU HÒA BÌNH 
I. MỤC TIÊU :
	-Biết hát theo giai điệu và lời ca.
	- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát 
II. CHUẨN BỊ :
 1. Giáo viên :
	- Bảng phụ , tranh ảnh phong cảnh quê hương , đất nước .
	- Băng , đĩa bài hát ; nhạc cụ .
 2. Học sinh :
	- SGK , vở viết .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Giới thiệu lời ca .
MT : Giúp HS cảm thụ lời bài hát .
PP : Trực quan , giảng giải , thực hành .
- Khẳng định Chốt lại
Hoạt động lớp .
- Vài em đọc lời ca bài hát rõ , diễn cảm .
- Vỗ tay theo hình tiết tấu :
Đơn – Đen – Đen – Đen – Đen – Đen – Đen – Đen .
Hoạt động 2 : Dạy hát từng câu .
MT : Giúp HS hát được bài hát .
- Phân chia bài hát thành 8 câu rồi dạy hát theo lối móc xích .
- Lưu ý những chỗ luyến hai nốt nhạc ở các chữ : tre , đường , yêu , xóm , rã , lắng , cánh , thơm , hương , có .- Lưu ý những chỗ đảo phách .
Khẳng định chốt lại .
 4. Củng cố ,
 - Giaó dục yêu thích ca hát .
 5. Dặn dò :Giao việc 
.
Hoạt động lớp .
PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành .
- Hát đồng thanh – cá nhân
- Hát theo lối móc xích . kết họp cả bài.
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2 và theo tiết tấu lời ca .
- Hát cá nhân - nhóm
- Nhận xét
- Chia lớp thành 3 nhóm , mỗi nhóm hát 1 câu từ câu 1 đến câu 3 rồi tất cả cùng hát tiếp hết bài . 
-Ôân lại bài hát ở nhà
 Hiệu Trưởng Khối Trưởng Giáo viên 
Tuần 3	Ââm nhạc 
Tiết 3	Ngày dạy :
Ôn tập bài hát : EM YÊU HÒA BÌNH 
Bài tập cao độ và tiết tấu
I. MỤC TIÊU :
 1. Kiến thức : - Tiếp tục học hát bài “ Em yêu hòa bình ” và học Bài tập cao độ và tiết tấu .
 2. Kĩ năng : - Thuộc bài hát , tập biểu diễn từng nhóm trước lớp kết hợp động tác phụ họa . Đọc được bài tập cao độ và thể hiện tốt bài tập tiết tấu .
 3. Thái độ : - Giáo dục HS yêu hòa bình ; yêu quê hương , đất nước .
II. CHUẨN BỊ :
 - Nghiên cứu một vài động tác phụ họa phù hợp với bài hát .
 - Nhạc cụ quen dùng .
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn hát kết hợp với động tác phụ họa .
MT : Giúp HS hát thuộc bài hát kết hợp với các động tác phụ họa .
- Hướng dẫn hát kết hợp với các động tác phụ họa .
- Chốt lại
.
PP : Trực quan , giảng giải , thực hành .
 - Chia lớp làm đôi , một nửa lớp hát , một nửa lớp gõ đệm theo tiết tấu lời ca .
- HS thực hành ĐT –CN -nhóm
- Nhận xét
Hoạt động 2 : Làm quen với bài tập nhạc
MT : Giúp HS đọc được các bài tập nhạc.
- Giới thiệu cho HS nhận biết các nốt DO , MI , SOL , LA trên khuông nhạc .
- Hướng dẫn gõ bằng thanh phách hoặc vỗ tay theo 
- Gíup HS thực hành bài tập tiết tấu trong SGK .- Chốt lại
 4. Củng cố : Giaó dục hs yêu thích ca hát 
 5. Dặn dò : Giao việc
 .
Hoạt động lớp .
PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành .
- Tập đọc đúng cao độ .
- HS thực hành Đ T – CN 
- HS nói tên nốt , HS đọc , ngón tay gõ theo phách .
- Thực hiện bài “Luyện tập cao độ” SGK
- Thực hành CN nhóm – Nêu nhận xét
- Hát lại bài “ Em yêu hòa bình ” , vỗ tay hoặc nhún chân chuyển động theo nhịp .
- Ôn lại bài hát ở nhà .
 Hiệu Trưởng Khối Trưởng Giáo viên 
Tuần : 4 Âm nhạc 
Tiết 4	Ngày dạy :
 Học hát bài : BẠN ƠI , LẮNG NGHE !
Kể chuyện âm nhạc
I. MỤC TIÊU :
	-Biết đây là bài dân ca
	-Biết hát theo giai điệu và lời ca
	-Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ 
II. CHUẨN BỊ :
	- Chép bài hát ở bảng phụ .
	- Bản đồ Việt Nam .
	- Nhạc cụ quen dùng , 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Dạy bài hát “ Bạn ơi , lắng nghe ! ” .
MT : Giúp HS hát đúng cao độ , trường độ bài hát và thuộc bài hát .
.- Hát mẫu 
- Dạy hát từng câu kết họp cả bài ( chú ý hát những chỗ nửa cung thật chính xác ) .
- Gợi ý HS nêu nhận xét về bài hát .
- Chốt lại
Hoạt động lớp .
PP : Trực quan , làm mẫu , thực hành
- ĐT – CN - Nhóm
- Hát theo từng câu kết họp cả bài .
- Hát kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay theo tiết tấu .
- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp , theo phách .
- Hát cá nhân - nhóm
- Nhận xét
Hoạt động 2 : Kể chuyện âm nhạc .
MT : Giúp HS cảm thụ câu chuyện “ Tiếng hát Đào Thị Huệ ” trong SGK .
PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại thực hành.
- GV kể mẫu
- Chốt lại
4. Củng cố : 
 - Giaó dục biết yêu thích ca hát . 
5. Dặn dò : Giao việc
Hoạt động lớp .
- Đọc từng đoạn truyện và trả lời các câu hỏisau
+ Vì sao nhân dân lại lập đền thờ người con gái có giọng hát hay ấy ?
+ Câu chuyện xảy ra ở giai đoạn nào trong lịch sử nước ta ?
- Thực hành – nêu nhận xét .
- Cả lớp hát lại bài “ Bạn ơi , lắng nghe ! ”
- Ôn lại bài hát ở nhà .
 Hiệu Trưởng Khối Trưởng Giáo viên 
Tuần : 5	Âm nhạc 
Tiết 5	Ngày dạy :
 Ôn tập bài hát : BẠN ƠI , LẮNG NGHE !
Giới thiệu hình nốt trắng
Bài tập tiết tấu
I. MỤC TIÊU :
	-Biết hát theo giai điệu đúng lời ca .	
	-Tập biểu diễn bài hát
II. CHUẨN BỊ ::
	- Tìm một vài động tác phụ họa đơn giản khi trình bày bài hát .
	- Chép sẵn bài tập tiết tấu ở bảng phụ .
	- Nhạc cụ quen dùng .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát “ Bạn ơi , lắng nghe 
MT : Giúp HS hát đúng giai điệu và thể hiện được các động tác phụ họa bài hát .
- Hướng dẫn riêng các động tác cho HS thực hiện thuần thục .
 Chốt lại
Hoạt động lớp , cá nhân - nhóm .
PP : Trực quan , làm mẫu , thực hành .
- Vừa hát , vừa kết hợp với động tác .
-CN – Nhóm- từng nhóm lên biểu diễn trước lớp 
- Nhận xét , đánh giá .
Hoạt động 2 : Giới thiệu hình nốt trắng và Bài tập tiết tấu .
MT : Giúp HS nắm giá trị độ dài của nốt trắng và thực hành được bài tập tiết tấu .
- Giới thiệu hình nốt trắng và độ dài của nó : Nếu ta quy định độ dài mỗi nốt đen bằng 1 phách thì độ dài nốt trắng bằng 2 phách .
- Hướng dẫn thể hiện hình nốt trắng , so sánh độ dài của nó với nốt đen qua ví dụ 
- Chốt lại
- 4 : Củng cố : Giaó dục hs yêu thích ca hát . 
5. Dặn dò :Giao việc .
Hoạt động lớp .
PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại .
- Nói : trắng – đen – đen – trắng – đen – đen – trắng . 
- HS nêu – nhận xét .
- Cả lớp vỗ tay ( hoặc gõ ) mỗi hình tiết tấu 1 lần : GV làm mẫu trước , HS thực hiện theo , mắt nhìn theo tay của GV chỉ vào hình nốt nhạc .
- Về nhà tập đặt lời cho các hình tiết tấu trên
. Hiệu Trưởng Khối Trưởng Giáo viên 	
Tuần : 6	Âm nhạc 
Tiết 6	Ngày dạy : 
Tập đọc nhạc : TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1
Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
I. MỤC TIÊU :
	- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca . của 2 bài hát đã học.
	-Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc: dàn nhị , đàn tam,đàn tứ,đàn tì bà.
 - Yêu thích hát .
II. CHUẨN BỊ :
 1. Giáo viên :
	- Nhạc cụ quen dùng .
	- Chép sẵn các bài tập cao độ , tiết tấu , tập đọc nhạc số 1 vào bảng phụ .
	- Hình vẽ các nhạc cụ dân tộc phóng to .
	- Băng âm thanh các trích đoạn nhạc .
 2. Học sinh :
	- Thanh phách .
	- Vở học nhạc .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Bài Tập đọc nhạc số 1 .
MT : Giúp HS đọc đúng bài Tập đọc nhạc số 1 .
+ Nói tên nốt trên khuông theo tay chỉ của GV .
+ GV đọc mẫu 5 âm .
+ GV chỉ nốt trên khuông cho HS đọc đúng cao độ .
- Cho HS luyện tập tiết tấu Tập đọc nhạc số 1 và bài tập phát triển , vỗ tay hoặc gõ thanh phách , có thể -dùng tiếng tượng thanh .
GV chốt lại .
Hoạt động 2 : Giới thiệu các nhạc cụ dân tộc .
MT : Giúp HS n ... àu của GV.
-Hát đúng chỗ hát luyến hai nốt nhạc. 
HS thực hiện. 
Nhắc HS học thuộc lời ca của bài và tìm động tác phụ hoạ. 
IV.Củng cố:Nhắc lại quy trình lắp ráp.
V.Dặn dò:Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài sau.
 Hiệu Trưởng Giáo viên 
Tuần 29	 HÁT 
 BÀI: ÔN TẬP BÀI HÁT: THIẾU NHI THẾ GIỚI
 LIÊN HOAN TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 8
MỤC TIÊU :
 -Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 .
 -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ .
 -HSKG :Biết tập đọc nhạc bài số 8 . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Giáo viên : 
Nhạc cụ ; Đàn giai điệu , đệm và hát bài Thiếu nhi thế giới liên hoan và bài T Đ N số 8 ; 
Nghiên cứu tìm một vài động tác phụ họa phù hợp với giai điệu và nội dung bài hát ; 
Tranh ảnh minh họa cho nội dung bài hát ; Phân công HS đảm nhận vai trò hát lĩnh xướng và các nhóm hát đối đáp . 
Học sinh :
Sách vở ; Nhạc cụ gõ ; Học thuộc lời bài hát ; Chuẩn bị động tác để phụ họa cho nội dung bài hát. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Phần mở đầu: 
Giới thiệu nội dung tiết học: 
Ôn bài Thiếu nhi thế giới liên hoan và tập một số động tác phụ hoạ.
Học bài TĐN số 8.
2. Phần hoạt động :
Nội dung 1: Ôn tập bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan.
Hoạt động 1: Ôn bài thiếu nhi thế giới liên hoan.
Tập hát đối đáp như các tiết trước. 
Tập hát lĩnh xướng: GV chỉ định 
Hoạt động 2: Tập động tác phụ họa cho bài hát. 
GV mời 2 HS khá lên bảng trình bày lời 1 và động tác phụ hoạ. GV chọn động tác thích hợp và hướng dẫn HS trong lớp tập theo. 
Nội dung 2: Tập đọc nhạc số 8.
Hoạt động 1: GV giới thiệu bài hát Bầu trời xanh là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ. Bài hát này các em đã học ở lớp 1. Bài TĐN là đoạn trích trong bài.
Luyện tập tiết tấu của bài.
Hoạt động 2: Tập đọc tên từng nốt nhạc. Sau đó chia bài thành 4 câu ngắn, tập đọc từng câu.
Hoạt động 3: TĐN và hát lời. GV chỉ định nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa lớp hát lời, sau đó đổi lại. Cuối cùng tất cả cùng đọc nhạc rồi hát lời.
3. Phần kết thúc:
Mỗi tổ trình bày bài hát và bài TĐN một lần, GV đánh giá, cho điểm tượng trưng. 
HS hát.
HS hát tốt đảm nhận vai trò lĩnh xướng đoạn 1, đoạn 2 tất cả cùng hát. 
-Tập hát kết hợp gõ đệm bằng hai âm sắc. HS lĩnh xướng vừa hát vừa tự gõ đệm. 
-HS hát và phụ hoạ động tác. 
-HS đọc tên nốt nhạc.
-HS hát . 
 Hiệu Trưởng Giáo viên 
Tuần 30	 Môn: Hát nhạc
Bài :Ôn tập 2 bài hát:Chú voi con ở Bản Đôn
Thiếu nhi thế giới liên hoan. 
I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
-Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
-Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
-Biết hát vận động phụ hoạ .
-HSKG:Biết hát theo đúng giai điệu và thuộc lời ca 
 -Biết gõ đệm theo phách theo nhịp .
- Giáo dục HS yêu thiên nhiên , yêu con người Việt Nam.
II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-Nhạc cụ quen dùng
-Tranh ảnh minh hoạ về nội dung
-Phân công hs vai trò lĩnh xướng âm, các nhóm hát đối đáp.
1 – Khởi động 
2 – Bài cũ : 
3 – Bài mới 
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Phần mở đầu
-giới thiệu nội dung tiết học:
Ôn tập 2 bài hát Chú voi con ở Bản Đôn và Thiếu nhi thế giới liên hoan
-Kiểm tra trình bày 2 bài hát
Hoạt động 2 :Phần hoạt động
a)Ôn tập bài hát : Chú voi con ở Bản Đôn
-HS trình bày bài hát lĩnh xướng và hoà giọng.Trong khi trình bày bài hát, hs vừa hát vừa gõ đệm bằng 2 âm sắc.
-Trình bày bài hát theo cách lĩnh xướng, hát hoà giọng và hát kết hợp.động tác phụ hoạ
b)Ôn tập bài Thiếu nhi thế giới liên hoan
-Phối hợp ba cách lĩnh xướng, đối đáap và hoà giọng.
-Lời 1:Một hs lĩnh xướng một đoạn,tất cả cùng hát hoà giọng đoạn 2
-Lời 2:Chia lớp thành2 nữa lớp hát đối đáp đáp đoạn 1,tất cả cùng hát hoà giọng
-Trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng , đối đáp hoà giọng và kết hợp động tác phụ hoạ
-GV kiểm tra việc trình bày 2 bài hát
-HS lựa chọn bạn cùng song ca hoặc nhóm nhỏ 3-5 em, trình bày một trong 2 bài hát.
GV nhận xét cho điểm sửa chữa hát đúng giọng .
Hoạt động 3:Phần kết thúc
-Nhắc nhở hs về ôn tập
-Học thuộc các bài hát đã học 
-GV nhận xét khen ngợi .
-2 bài TĐN số 7 và số 8: đọc nhạc và ghép lời
 Hiệu Trưởng Giáo viên 
Tuần 31	 
Tiết 31	MÔN :Âm nhạc
Bài :Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc Số 7, Số 8
I .MỤC TIÊU :
 -Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca một số bài hát đã học .
 -Biết đọc nhạc ,ghép lời cakết hợp gỏ đệm theo phách TĐN số 7,8 
II.CHUẨN BỊ :
	-GV:nhạc cụ chuyên dùng.
	-Đĩa để cho hs nghe một số bài hát trong chương trình và trích đoạn bản nhạc không lời.
	-HS:SGK , nhạc cụ gõ 
	-Ôn 2 bài tập đọc nhạc: Đồng lúa bên sông và bầu trời xanh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG :
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1:Phần mở đầu
-Giới thiệu nội dung tiết học
-Ôn 2 bài TĐN Đồng lúa bên sông và bầu trời xanh.
-nghe những bản nhạc bài hát hay
-HS nêu 2 bài TĐN 
Hoạt động 2: Phần hoạt động
a)Ôn bài Đồng lúa bên sông va øBầu trời xanh
-Nghe âm hình tiết tấu và nhận biết
GV dùng nhạc cụ gõ 3-4 lần
-HS gõ lại
-HS nhận biết bài tập đọc nhạc số 7 (Đồng lúa bên sông )
GV :Ôn Bài đồng lúa bên sông và Bầu trời xanh
GV phân công nhiệm vụ ,tổ đọc nhạc , tổ hát lời.và kết hợp gõ đệm.
-Tổ 1 :đọc bài đồng lúa bên sông và kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca
-Tổ 2: đọc nhạc Đồng lúa bên sông và kết hợp gõ đệm theo phách
Tổ 3:đọc nhạc Bầu trời xanh kết hợp gõ đệm theo nhịp
Tô 4 :đọc nhạc Bầu trời xanh và kết hợp gõ đệm băng 2 âm sắc
+Sau đó tổ 1,2 trình bày nối tiếp, tổ 3,4 trình bày nối tiếp,nhận xét và đánh giá.
b) Nghe nhạc :
GV :tạo diều kiện hs nghe nhạc
-HS nghe 1-2 bài hát đã học trong chương trình qua băng đĩa
-HS nghe trích đoạn một bản nhạc không lời
Ví dụ :-Thư gửi Ê-li-dơ của Béc-tô- ven,
 -Khát vọng của Mo-da
 -Van-xơ của Sô- panh,.
Hoạt động 3:Phần kết thúc
-Nhận xét tiết học.
-Giao việc
Chuẩn bị : Bài hát tự chọn
 Hiệu Trưởng Giáo viên 
Tuần 32	Môn : Hát nhạc
Bài :Học bài hát tự chọn :Dành cho địa phương 
 -GV yêu cầu HS tự chon bài hát nói về địa phương .
 Hiệu Trưởng Giáo viên 
Tuần 33	 
Tiết 33	 MÔN : HÁT NHẠC 
 Bài : ôn tập 3 bài hát 
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
Ôn các bài hát
+ Học thuộc các bài hát
	+ Chúc mừng
	+Bàn tay mẹ
	+Chim sáo
	+Chú voi con ở Bản Đôn
	+ Thiếu nhi thế giới liên hoan
Hát đúng giai điệu , và đúng lời ca va øtập hát diễn cảm .
Ôn tập đọc nhạc:
Học thuộc tên nốt nhạc . Đọc đúng cao độ , trường độ ,kết hợp hát lời ca.
Học thuộc giai điệu và lời ca các bài tập nhạc số 5,6 kết hợp gõ đệm .
II CHUẨN BỊ :
 GV : Nhạc cụ quen dùng
 Đồ dùng dạy học
 Những bài hát vàTĐN cho hs ôn tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1 : Ôn tập 5 bài hát
MT : HS hát đúng giai điệu bài hát
_GV yêu cầu :
-GV đệm đàn
HS hát lại 5 bài hát ( mỗi bài từ 2-3 lượt ) , có vận động phụ hoạ 
Chú ý : HS hát diễn cảm, thể hiện những kí hiệu ghi trên khung nhạc.
Hoạt động 2 :
GV 
GV nhận xét đánh giá
Chỉ cá nhân , hay nhóm nhỏ đứng tại chỗ hoăc lên trước lớp biểu bài hát theo yêu cầu, hát một trong 5 bài đã ôn
Hoạt động 3 : Ôn tập đọc nhạc
MT : HS đọc dúng yêu cầu các bài tập đọc nhạc.
GV cho 
-HS tập các loại hình tiết tấu
Nhịp SGK
GV ôn từng bài TĐN theo đàn 
-HS kết hợp gõ phách gõ nhịp
- HS đọc từng bài tập đọc nhạc không theo đàn kết hợp hát lời ca
 Nhận xét đánh giá 
GV nhận xét đánh giá chung
 IV củng cố – Dặn dò :
Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị : ôn tâp( tt)
 Hiệu Trưởng Giáo viên 
Tuần 34	 
Tiết 34	Môn :Hát nhạc 
	BÀI : ÔN TẬP 2 BÀI TĐN 
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
Ôn các bài hát
+ Học thuộc các bài hát
+ Chúc mừng
+Bàn tay mẹ
+Chim sáo
+Chú voi con ở Bản Đôn
+ Thiếu nhi thế giới liên hoan
 Hát đúng giai điệu , lời ca và tập hát diễn cảm .một số bài hát đã học trong học kì 2 
Ôn tập đọc nhạc:
 Học thuộc tên nốt nhạc . Đọc đúng cao độ , trường độ ,kết hợp hát lời ca.
 Học thuộc giai điệu và lời ca các bài tập nhạc số 5,6 kết hợp gõ đệm .
II CHUẨN BỊ :
 GV : -Nhạc cụ quen dùng
 - Đồ dùng dạy học
 - Những bài hát vàTĐN cho hs ôn tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
Hoạt động 1 : Ôn tập 5 bài hát
MT : HS hát đúng giai điệu bài hát
_GV yêu cầu :
-GV đệm đàn
HS hát lại 5 bài hát ( mỗi bài từ 2-3 lượt ) , có vận động phụ hoạ 
Chú ý : HS hát diễn cảm, thể hiện những kí hiệu ghi trên khung nhạc.
Hoạt động 2 :
GV 
GV nhận xét đánh giá
Chỉ cá nhân , hay nhóm nhỏ đứng tại chỗ hoăc lên trước lớp biểu bài hát theo yêu cầu, hát một trong 5 bài đã ôn
Hoạt động 3 : Ôn tập đọc nhạc
MT : HS đọc dúng yêu cầu các bài tập đọc nhạc.
GV cho 
-HS tập các loại hình tiết tấu
Nhịp SGK
GV ôn từng bài TĐN theo đàn 
-HS kết hợp gõ phách gõ nhịp
- HS đọc từng bài tập đọc nhạc không theo đàn kết hợp hát lời ca
 Nhận xét đánh giá 
GV nhận xét đánh giá chung
 IV củng cố – Dặn dò :
Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị : Thi học kì 2
 Hiệu Trưởng Giáo viên 
Tuần 35 	KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Tiết 35	MÔN : HÁT NHẠC
	Thi học kì II TẬP BIỂU DIỄN 
Đề : 
 Câu1Tập biểu diễn một số bài hát đã học .
 Hiệu Trưởng Giáo viên 

Tài liệu đính kèm:

  • docsang Hát nhạc.doc