Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 8 - Nguyễn Thị Minh Thu

Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 8 - Nguyễn Thị Minh Thu

ĐỊA LÍ

Tiết 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

I. Mục tiêu :

- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây Nguyên (trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn)

- Dựa vào tranh ảnh, lược đồ, bản đồ để tỡm ra kiến thức. Xác lập được mối quan hệ địa lí giữa các thành tự nhiên với nhau, giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người.

- Cú ý thức tụn trọng thành quả lao động của người dân.

II. Đồ dùng dạy học :

- Bản đồ địa lí TN Việt Nam

- Bảng phụ

 

doc 4 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 16/07/2020 Lượt xem 153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 8 - Nguyễn Thị Minh Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 8: 
 Thứ ba ngày 16 thỏng 10 năm 2012
ĐỊA LÍ
Tiết 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên 
I. Mục tiêu : 
- Nờu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây Nguyên (trồng cõy cụng nghiệp lõu năm và chăn nuụi gia sỳc lớn)
- Dựa vào tranh ảnh, lược đồ, bản đồ để tỡm ra kiến thức. Xỏc lập được mối quan hệ địa lớ giữa cỏc thành tự nhiờn với nhau, giữa thiờn nhiờn với hoạt động sản xuất của con người.
- Cú ý thức tụn trọng thành quả lao động của người dõn.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bản đồ địa lí TN Việt Nam
- Bảng phụ
III. Hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thày
Hoạt động của trũ
A. Kiểm tra bài cũ :5'
- Kể tên những dõn tộc sống ở Tõy Nguyờn ?
- Dõn tộc Tây Nguyên có những trang phục như thế nào?
B. Bài mới:25'
* Trồng cõy cụng nghiệp trờn đất ba dan
HĐ3: 
- Hoạt động nhúm: Nêu yêu cầu thảo luận 
+ Quan sát lược đồ H1, hãy :
– Kể tên cõy trồng chớnh ở Tõy Nguyờn ?
– Dựa vào bảng số liệu em hóy cho biết cõy cụng nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tõy Nguyờn ?
+ Tại sao ở Tõy Nguyờn lại thớch hợp cho việc trồng cõy CN?
+ Cõy CN cú giỏ trị kinh tế gỡ? 
+ Khú khăn lớn nhất của việc trồng cõy CN là gỡ?
HĐ2: chăn nuụi gia sỳc lớn trờn cỏc đồng cỏ
- Yêu cầu nhóm đôi quan sỏt H1 và đọc SGK để TLCH :
+ Tây Nguyên có cú cỏc loại vật nuụi nào ?
+ Vật nuụi nào cú số lượng nhiều hơn?
+ Ngoài trõu , bũ TN cũn cú vật nuụi nào đặc trưng?
C. Củng cố, dặn dò:5'
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- Nhận xét 
- Chuẩn bị bài 9
- 2 em lên bảng.
- HS nhận xét, bổ sung.
- Nhóm 4 em
- Đại diện nhóm trình bày ; cả lớp nhận xét, bổ sung.
– cao su, cà phờ, chố, hồ tiờu...)
– cà phờ
– Tõy Nguyờn được phủ đất đỏ ba dan tơi xốp, phỡ nhiờu.
- Cõy CN cú giỏ trị KT cao, thụng qua việc xuất khẩu hàng húa ra cỏc tỉnh thành trong cả nươc và nước ngoài.
- Tỡnh trạng thiếu nước vào mựa khụ.
- Nhóm 2 em thảo luận.
- 1 số em trình bày, HS bổ sung.
– Trõu, bũ, voi
– Bũ nhiều hơn cả, vỡ TN cú nhiều đồng cỏ xanh tốt.
– Ngoài trõu , bũ TN cũn cú nuụi Voi. Voi dựng chuyờn chở và phục vụ du lịch.
- HĐ cả lớp
- 1 số em trình bày.
- 2 em đọc.
- Lắng nghe
LỊCH SỬ
Tiết 8: ễN TẬP
I. Mục tiờu:
- HS ụn tập hai giai đoạn lịch sử: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Hơn một nghỡn năm đấu tranh giành độc lập.
- Kể tờn những sự kiện lịch sử trong hai thời kỡ này rồi thể hiện trờn trục thời gian.
- HS tự hào về truyền thống dõn tộc.
II. Đồ dựng dạy học:
- Bản đồ, lược đồ từ bài 1 đến baỡ 5
- vở bài tập
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trũ
A.Kiểm tra bài cũ: 5'
- Học sinh thuật lại chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
- í nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
B. Bài mới: 25'
- Giới thiệu bài: ụn tập
* Hoạt động 1: Hoạt động nhúm
- Thảo luận và ghi vào băng giấy tờn hai giai đoạn lịch sử mà em biết?
- Cỏc nhúm bỏo cỏo, bổ sung.
* Hoạt động 2: Hoạt động nhúm đụi
- Kẻ và ghi cỏc sự kiện vào trục thời gian? 
- Đại diện một số nhúm lờn bảng trỡnh bày.
* Hoạt động 3: Nhúm 5
- Thảo luận nhúm về cỏc sự kiện LS tiờu biểu theo thứ tự thời gian .
- Cỏc nhúm bỏo cỏo, bổ sung.
C. Củng cố - Dặn dũ: 5'
- Túm tắt nội dung bài.
- Nhận xột giờ học.
- Dặn dũ chuẩn bị bài sau
2 HS lờn bảng trả lời cõu hỏi; Lớp nhận xột bổ sung.
- HS thảo luận nhúm: Hai giai đoạn lịch sử đú là: buổi đầu dựng nước và giữ nước; Hơn một nghỡn năm đấu tranh giành lại độc lập.
 700 218 179 CN 40 938
- Cỏc sự kiện LS tiờu biểu thứ tự là: Nước Văn Lang thành lập năm 700 TCN; Năm 218 TCN nước Âu Lạc ra đời; Năm 179 nước ta bị giặc PKPB xõm lược; Năm 40 nổ ra KN Hai Bà Trưng; Năm 938 chiến thắng Bạch Đằng .
- HS thảo luận 
- Cỏc nhúm bỏo cỏo và bổ sung.
- HS nghe ghi nhớ
KĨ THUẬT
Tiết 8: KHÂU ĐỘT THƯA 
I. Mục tiờu: 
 - Hs biết cỏch khõu đột thưa và ứng dụng của khõu đột thưa .
 - Khõu được cỏc mũi khõu đột thưa. Cỏc mũi khõu cú thể chưa đều nhau. Đường khõu cú thể bị dỳm. 
 *HS Khộo tay: Khõu được cỏc mũi khõu đột thưa. Cỏc mũi khõu tương đối đều nhau. Đường khõu ớt bị dỳm. 
- HS biết quý trong sản phẩm của mỡnh làm ra. 
II. Đồ dựng dạy học: 
 - Tranh qui trỡnh khõu mũi đột thưa .
 - Mẫu đường khõu đột thưa .
 - 1 mảnh vải 20x 30 cm , len hoặc sợi .
 - Kim khõu len, kim khõu chỉ, kộo, thước.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trũ
A.Kiểm tra bài cũ (5’)
 Kiểm tra ghi nhớ, dụng cụ học tập .
B. Bài mới: 25'
Hoạt động 1: làm việc cỏ nhõn
 *Mục tiờu: Hs thực hành khõu mũi đột thưa .
 *Cỏch tiến hành:
 - Yờu cầu hs nhắc lại phần ghi nhớ và cỏc thao tỏc khõu đột thưa .
 - Hướng dẫn những điểm cần lưu ý khi khõu mũi đột thưa.
 - Nờu thời gian khõu
 *Kết luận: Nờu ghi nhớ sgk 
Hoạt động 2: làm việc theo nhúm
 *Mục tiờu: Đỏnh giỏ kết quả sản phẩm 
 *Cỏch tiến hành: 
 - Gv cho hs trưng bày sản phẩm theo nhúm
 - Nờu cỏc tiờu chuẩn đỏnh giỏ sản phẩm
 *Kết luận: Ghi điểm và kết quả của hs
C. Củng cố, dặn dũ:5'
GV nhận xột sự chuẩn bị tinh thần thỏi độ học tập và kết quả thực hành của học sinh vỏ tuyờn dương.
Chuẩn bị bài sau: đọc bài mới và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ như sgk.
Hs nhắc lại
Lắng nghe
Hs thực hành khõu .
Cỏc nhúm đỏnh giỏ
Thứ sỏu ngày 19 thỏng 10 năm 2012
ĐỊA Lí
Tiết 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở Tây Nguyên
Đó soạn tiết 1 ngày 16/10/2012
Lịch sử
Tiết 8: ễN TẬP
Đó soạn tiết 2 ngày 16/10/2012
KĨ THUẬT
Bài 8: KHÂU ĐỘT THƯA
Đó soạn tiết 3 ngày 16/10/2012

Tài liệu đính kèm:

  • docGA T8.doc