Giáo án Đạo đức 4 - Trường tiểu học Hiếu Thành A

Giáo án Đạo đức 4 - Trường tiểu học Hiếu Thành A

TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

 Ngày dạy :

I. MỤC TIÊU :

 -Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập

 -Biết được :Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.

 -Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh

 - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập .

II/CÁC KNS CƠ BẢN :

KNS: KN tự nhận thức về trung thực trong học tập của bản thân – KN bình luận, phê phán hành vi không trung thực trong học tập – KN làm chủ bản thân trong học tập.

III/PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

PPKTDHTC: Thảo luận – Giải quyết vấn đề.

IV/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 - SGK .

 - Các mẩu chuyện , tấm gương về sự trung thực trong học tập .

 

doc 70 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 15/07/2020 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức 4 - Trường tiểu học Hiếu Thành A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 1	Đạo đức 	Ngày soạn: 05/8/2012 
TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP
 Ngày dạy :
I. MỤC TIÊU :
 	-Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập	
	-Biết được :Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.
	-Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh
	- Có thái độ hành vi trung thực trong học tập . 
II/CÁC KNS CƠ BẢN :
KNS: KN tự nhận thức về trung thực trong học tập của bản thân – KN bình luận, phê phán hành vi không trung thực trong học tập – KN làm chủ bản thân trong học tập.
III/PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
PPKTDHTC: Thảo luận – Giải quyết vấn đề.
IV/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
	- SGK .
	- Các mẩu chuyện , tấm gương về sự trung thực trong học tập .
V/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Khám phá
MT : Giúp HS xử lí được các tình huống nêu ra trong bài học .
PP : Trực quan , động não , đàm thoại .
 - Cho HS xem tranh,đọc nội dung tình huống
 - GV tóm tắt mấy cách giải quyết chính :
 a) Mượn tranh , ảnh của bạn để đưa cô giáo xem .
 b) Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quên ở nhà .
 c) Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm , nộp sau .
 - Hỏi : Nếu em là Long , em sẽ chọn cách giải quyết nào ?
 - GV kết luận : Cách giải quyết ( c ) là phù hợp , thể hiện tính trung thực trong học tập .
-GV cho HS đọc ghi nhớ trong SGK
Hoạt động nhóm .
- Xem tranh SGK và đọc nội dung tình huống .
- HS lần lượt liệt kê các cách giải quyết có thể có của bạn Long trong tình huống, bạn nhận xét,bổ sung.
- Từng nhóm thảo luận xem vì sao chọn cách giải quyết đó .
- Đại diện từng nhóm trình bày .
- Lớp trao đổi , bổ sung về mặt tích cực , hạn chế của mỗi cách giải quyết .
- Vài em đọc ghi nhớ SGK .
Hoạt động 2 : Kết nối
MT : Giúp HS nêu được ý kiến của mình về tính trung thực .
PP : Động não , đàm thoại , thực hành .
 - GV cho HS nêu yêu cầu bài tập .
 - Kết luận : 
 + Các việc ( c ) là trung thực trong học tập .
 + Các việc a , b là thiếu trung thực trong học tập .
Hoạt động cá nhân .
- HS đọc yêu cầu
- Làm việc cá nhân .
- HS trình bày ý kiến , trao đổi , chất vấn nhau .
Hoạt động 3 : Thực hành
MT : Giúp HS giải quyết các tình huống qua thảo luận nhóm .
PP : Động não , đàm thoại .
 - Nêu từng ý trong bài tập và yêu cầu mỗi em tự lựa chọn rồi đứng vào 1 trong 3 vị trí quy ước theo 3 thái độ :
 + tán thành 
 + không tán thành .
 - Kết luận : 
 + Ý kiến b , c là đúng .
 + ý kiến a là sai .
 4. Vận dụng : - Giáo dục HS trung thực trong học tập .
 -Nhận xét tiết học.
 5. Dặn dò : 
- Sưu tầm các mẩu chuyện , tấm gương về trung thực trong học tập .
Hoạt động nhóm .
- Các nhóm có cùng lựa chọn thảo luận , giải thích lí do lựa chọn của mình .
- Cả lớp trao đổi , bổ sung .
- Vài em đọc ghi nhớ SGK .
- Tự liên hệ bản thân .
- Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm theo chủ đề bài học .
 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
	Ngày soạn: 10/8/2012 
Tuần 2 Đạo đức 	
 TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (tt)
 Ngày dạy :
I. MỤC TIÊU 
	-Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập
	-Biết được :Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.
	-Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh
	- Có thái độ hành vi trung thực trong học tập .
II/CÁC KNS CƠ BẢN :
 KNS: KN tự nhận thức về trung thực trong học tập của bản thân – KN bình luận, phê phán hành vi không trung thực trong học tập – KN làm chủ bản thân trong học tập.
III/PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
PPKTDHTC: Thảo luận – Giải quyết vấn đề
IV/. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :
	- Các mẩu chuyện , tấm gương về sự trung thực trong học tập .
V/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Khám phá 
MT : Giúp HS xử lí đúng các tình huống nêu ra qua bài học .
PP : Động não , đàm thoại , thực hành .
- Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận .
- Kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống :
a) Chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại .
b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng .
c) Nói bạn thông cảm , vì làm như vậy là không trung thực trong học tập .
- GV khẳng định chốt lại .
Hoạt động 2 : Kết nối
 Trình bày tư liệu đã sưu tầm được .
MT : Giúp HS trình bày được các tư liệu của mình .
PP : Trực quan , giảng giải , thực hành .
Kết luận :
 Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập . Chúng ta cần học tập các bạn đó .
Hoạt động nhóm .
- Các nhóm thảo luận .
- Đại diện các nhóm trình bày .
- Cả lớp trao đổi , chất vấn , nhận xét , bổ sung .
Hoạt động lớp .
- Vài em trình bày , giới thiệu .
- Thảo luận lớp : Em nghĩ gì về những mẩu chuyện , tấm gương đó ?
- Nêu nhận xét .
Hoạt động 3 :Thực hành
 Trình bày tiểu phẩm .
MT : Giúp HS trình bày được các tiểu phẩm theo nội dung bài học .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .
- Tổ chức HS thực hành theo nhóm .
(* HS biết được các hành vi không trung thực). 
- Nhận xét chung .
 4. Củng cố Vận dụng: 
 @ Có thái độ hành vi trung thực trong học tập 
- Giáo dục HS trung thực trong học tập .
 5. Dặn dò : 
- Giao việc .
Hoạt động nhóm .
- Vài nhóm trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bị .
- Cả lớp thảo luận :
+ Em có suy nghĩ gì về tiểu phẩm vừa xem ?
+ Nếu em ở vào tình huống đó , em có hành động như vậy không ? Vì sao ?
- HS trình bày 
- Nhận xét 
- Thực hiện các nội dung ở mục thực hành SGK .
 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
Tuần 3	 Đạo đức 	Ngày soạn: 16/8/2012 
VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP
 Ngày dạy :
I. MỤC TIÊU :
	--Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập
	-Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ 
	-Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.
	-Yêu mến,noi theo những tấm gương Hs nghèo vượt khó.
II/CÁC KNS CƠ BẢN :
 -KNS: KN lập kế hoạch vượt khó trong học tập. – KN tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập.
III/PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
 -PPKTDHTC: Giải quyết vấn đề. – Dự án.
IV/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :
	-- Các mẩu chuyện , tấm gương vượt khó trong học tập .
	- Giấy khổ to .
V/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Hoạt động 1 :Khám phá
 Xử lítình huống .
MT : Giúp HS giải quyết được các tình huống nêu ra trong bài học .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .
- Tóm tắt thành mấy cách giải quyết chính :
a) Mượn tranh , ảnh của bạn để đưa cô giáo xem .
b) Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quên ở nhà .
c) Nhận lỗi và hứa với cô sẽ sưu tầm , nộp sau .
- Hỏi : Nếu em là Long , em sẽ chọn cách giải quyết nào ?
- Kết luận : Cách giải quyết ( c ) là phù hợp , thể hiện tính trung thực trong học tập .
Hoạt động 2 : Kết nối
MT : Giúp HS tự giải quyết được các tình huống bài tập nêu ra .
PP : Động não , đàm thoại , giảng giải .
- Nêu yêu cầu bài tập .
- Kết luận : 
+ Các việc ( c ) là trung thực trong học tập .
+ Các việc a , b là thiếu trung thực trong học tập . Hoạt động 3 : Thực hành
MT : Giúp HS giải quyết được các tình huống qua thảo luận .
PP : Động não , đàm thoại , giảng giải .
Kết luận : 
+ Ý kiến b , c là đúng .
+ ý kiến a là sai
 4. Củng cố : Vận dụng
	 Giáo dục HS biết quý trọng , học tập những tấm gương vượt khó .
 5. Dặn dò :- Giao việc .
Hoạt động nhóm .
- Xem tranh SGK và đọc nội dung tình huống .
- Liệt kê các cách giải quyết có thể có của bạn Long trong tình huống .
- Từng nhóm thảo luận xem vì sao chọn cách giải quyết đó .
- Đại diện từng nhóm trình bày .
- Lớp trao đổi , bổ sung về mặt tích cực , hạn chế của mỗi cách giải quyết .
- Vài em đọc ghi nhớ SGK .
_ HS hoạt động cá nhân
Trình bày ý kiến , trao đổi ,chấp vấn nhau .
- Nêu nhận xét .
Hoạt động nhóm .
- Các nhóm có cùng lựa chọn thảo luận , giải thích lí do lựa chọn của mình .
- Cả lớp trao đổi , bổ sung .
Vài em đọc ghi nhớ SGK .
- Sưu tầm các mẩu chuyện , tấm gương về trung thực trong học tập .
- Tự liên hệ .
- Các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm theo chủ đề bài học .
 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
Tuần 4	Đạo đức 	Ngày soạn: 22/8/2012 
VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (tt)
 Ngày dạy :
I. MỤC TIÊU :
	--Nêu được ví dụ về sự vượt khó trong học tập
	-Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ 
	-Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập.
	-Yêu mến,noi theo những tấm gương Hs nghèo vượt khó.
II/CÁC KNS CƠ BẢN :
 -KNS: KN lập kế hoạch vượt khó trong học tập. – KN tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập.
-PPKTDHTC: Giải quyết vấn đề. – Dự án.
III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :
	- SGK .
	- Các mẩu chuyện , tấm gương vượt khó trong học tập .
	- Giấy khổ to .
IV/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Khám phá
MT : Giúp HS giải quyết đúng các tình huống qua thảo luận .
PP : Động não , đàm thoại , giảng giải .
- Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận .
- Kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống :
a) Chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại .
b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng .
c) Nói bạn thông cảm , vì làm như vậy là không trung thực trong học tập .
Hoạt động nhóm .
- Các nhóm ...  quả điều tra theo nhóm
GV nhận xét kết quả làm việc nhóm của HS
Vận dụng
GV kết luận chung:
Để đảm bảo an toàn cho bản thân mình & cho mọi người cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông.
Dặn dò: Chấp hành tốt Luật Giao thông & nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
HS nêu
HS nhận xét
HS có nhiệm vụ quan sát biển báo giao thông (khi GV giơ lên) & nói ý nghĩa của biển báo.
Mỗi nhận xét đúng sẽ được 1 điểm
Nếu các nhóm cùng giơ tay thì viết vào giấy
Nhóm nào nhiều điểm nhất thì nhóm đó thắng
Mỗi nhóm nhận một tình huống, thảo luận cách giải quyết
Từng nhóm báo cáo kết quả (có thể bằng đóng vai)
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến
Không tán thành ý kiến của bạn & giải thích cho bạn hiểu: Luật Giao thông cần được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.
Khuyên bạn không nên thò đầu ra ngoài, rất nguy hiểm.
Can ngăn bạn không ném đá lên tàu, gây nguy hiểm cho hành khách & làm hư hỏng tài sản công cộng.
Đề nghị bạn dừng lại để nhận lỗi & giúp người bị nạn.
đ) Khuyên các bạn nên ra về, không 
 nên làm cản trở giao thông.
Khuyên các bạn không được đi dưới lòng đường vì rất nguy hiểm.
Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả điều tra
Các nhóm khác bổ sung, chất vấn
Chuẩn bị bài: Bảo vệ môi trường.
 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Tuần 30	 
Tiết 30	Môn: Đạo đức 
Bài dạy : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 Ngày soạn: Ngày dạy :
I - Mục tiêu - Yêu cầu
-Biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và trách nhiệm tham gia BVMT .
 -Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để BVMT 
-Tham gia BVMT ở nhà ở trường học và nơi công cộng bằng những việc làm phù hợp với khả năng .
* Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiễm ,biết nhắc nhỡ bạn bè người thân cùng thực hiện bảo vệ môi trường .
- Đồng tình , ủng hộ những hành vi bảo vệ môi trường. 
 *BVMT :Sự cần thiết phải BVMT và trách nhiệm tham gia để làm BVMT của HS .
 Những việc hs cần làm để BVMT ở nhà ở lớp trường học và nơi công cộng .
 * * * SDNLTK&HQ:BV MTlà giữ cho MT trong lành,sống thân thiện với mơi trường; duy trì, bảo vệ và SDTKHQ các tài nguyên thiên nhiên.
 Đồng tình ủng hộ những hành vi bảo vệ mơi trường là gĩp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng
 -KNS:KN trình bày ý tưởng BVMT nhà và ở trường – KN thu thập và xử lí thông tin – KN bình luận, xác định gí trị lựa chọn – KN đảm nhận trách nhiệm.
 -PPKTDHTC: Đóng vai – Thảo luận – Dự án – trình bày 1 phút
II - Đồ dùng học tập
GV : - SGK 
HS : - SGK
III – Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Dạy bài mới : Khám phá
a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 
- GV giới thiệu , ghi bảng.
b - Hoạt động 2 : Kết nối
- Cho HS ngồi thành vòng tròn. 
- GV kết luận : Môi trường rất cần thiết cho cuộc sống con người . Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường ?
c - Hoạt động 3 : Thực hành
( Thông tin trang 43,44, SGK )
- Chia nhóm 
- GV kết luận : 
+ Đất bị xói mòn : Diện tích đất trồng trọt sẽ giảm, thiếu lương thực , sẽ dẫn đến nghèo đói .
+ Dầu đổ vào đại dương : gây ô nhiễm biển, các sinh vật biển bị chết hoặc bị nhiễm bệnh, người bị nhiễm bệnh. 
+ Rừng bị thu hẹp : lượng nước ngầm dự trữ giảm, lũ lụt, hạn hán xảy ra ; giảm hoặc mất hẳn các loại cây, các loại thú ; gây xói mòn, đất bị bạc màu.*BVMT :Sự cần thiết phải BVMT và trách nhiệm tham gia để làm BVMT của HS .
 Những việc hs cần làm để BVMT ở nhà ở lớp trường học và nơi công cộng .
d - Hoạt động 4 : Làm việc cá nhân ( bài tập 1)
- Giao nhiệm vụ và yêu cầu bài tập 1 . Dùng phiếu màu để bày tỏ ý kiến đánh giá.
- GV kết luận : 
+ Các việc làm bảo vệ môi trường : (b) , (c) , (d) , (g) .
+ Mở xưởng cưa gỗ gần khu dân cư gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn (a).
+ Giết , mổ gia súc gần nguồn nước sinh hoạt , vứt xác xúc vật ra đường , khu chuồn gtrai gia súc để gần nguồn nước ăn làm ô nhiễm nguồn nước (d) , (e) , (h).
Vận dụng
- Thực hiện nội dung 2 trong mục “thực hành” của SGK 
- Các nhóm tìm hiểu tình hình bảo vệ môi trường tại địa phương. 
- Mỗi HS trả lời 1 câu : Em đã nhận được gì từ môi trường ? ( Không được trùng ý kiến của nhau )
*BVMT :Sự cần thiết phải BVMT và trách nhiệm tham gia để làm BVMT của HS .
 Những việc hs cần làm để BVMT ở nhà ở lớp trường học và nơi công cộng .
- Nhóm đọc và thảo luận về các sự kiện đã nêu trong SGK
- Đại diện từng nhóm lên trình bày. 
- Đọc và giải thích phần ghi nhớ. 
- HS bày tỏ ý kiến đánh giá .
*BVMT :Sự cần thiết phải BVMT và trách nhiệm tham gia để làm BVMT của HS .
 Những việc hs cần làm để BVMT ở nhà ở lớp trường học và nơi công cộng .
 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Tuần 31	
Tiết 31	Môn:Đaọ đức 
Bài dạy : BAỎ VỆ MÔI TRƯỜNG ( T2)
 Ngày soạn: Ngày dạy :
I - Mục tiêu - Yêu cầu
-Biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và trách nhiệm tham gia BVMT .
 -Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để BVMT 
-Tham gia BVMT ở nhà ở trường học và nơi công cộng bằng những việc làm phù hợp với khả năng .
* Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiễm ,biết nhắc nhỡ bạn bè người thân cùng thực hiện bảo vệ môi trường .
 *BVMT :Sự cần thiết phải BVMT và trách nhiệm tham gia để làm BVMT của HS .
 Những việc hs cần làm để BVMT ở nhà ở lớp trường học và nơi công cộng .
 * * * SDNLTK&HQ:BV MTlà giữ cho MT trong lành,sống thân thiện với mơi trường; duy trì, bảo vệ và SDTKHQ các tài nguyên thiên nhiên.
 Đồng tình ủng hộ những hành vi bảo vệ mơi trường là gĩp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng
 -KNS:KN trình bày ý tưởng BVMT nhà và ở trường – KN thu thập và xử lí thông tin – KN bình luận, xác định gí trị lựa chọn – KN đảm nhận trách nhiệm.
 -PPKTDHTC: Đóng vai – Thảo luận – Dự án – trình bày 1 phút
II - Đồ dùng học tập
GV : - SGK 
 - Các tấm bìa màu : xanh , đỏ , trắng ..
HS : - SGK
III – Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Dạy bài mới : Khám phá
a - Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 
- GV giới thiệu , ghi bảng.
b - Hoạt động 2 : Kết nối- Thực hành
 Tập làm nhà “ Tiên tri ( Bài tập 2 , SGK ) 
- Chia HS thành các nhóm .
- Đánh giá kết quả làm việc các nhóm và đưa ra đáp án đúng : 
a) Các loại cá , tôm bị tuyệt diệt , ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng và thu nhập của con người sau này .
b) Thực phẩm không an toàn , ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và làm ô nhiễm đất và nguồn nước .
c) Gây ra hạn hán , lũ lụt , hoả hoạn , xói mòn đất , sạt núi , giảm lượng nước ngầm dự trữ 
d) Làm ô nhiễm nguồn nước , động vật dưới nước bị chết .
đ) Làm ô nhiễm không khí ( bụi , tiếng 
ồn ). 
e) Làm ô nhiễm nguồn nước , không khí .
c - Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến của em ( Bài tập 3 , SGK )
- Kết luận về đáp án đúng : 
a) Không tán thành 
b) Không tán thành 
c) tán thành 
d) Tán thành 
g) Tán thành 
d - Hoạt động 4 : Xử lí tình huống ( Bài tập 4 , SGK ) 
- Chia HS thành các nhóm .
- Nhận xét cách xử lí của từng nhóm và đưa ra những cách xử lí có thể như sau : 
a) Thuyết phục hàng xóm chuyển bếp than sang chỗ khác .
b) Đề nghị giảm âm thanh . 
c) Tham gia thu nhặt phế liệu và dọn sạch đường làng .
e - Hoạt động 5 : Dự án “ Tình nguyện xanh”
- Chia HS thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm :
+ Nhóm 1 : Tìm hiểu về tình hình môi trường ở xóm / phố , những hoạt động bảo vệ môi trường , những vấn đề còn tồn tại và cách giải quyết .
+ Nhóm 2 : Tương tự với môi trường trường học .
+ Nhóm 3 : Tương tự đối với môi trường lớp học .
- Nhận xét kết quả làm việc của từng nhóm.
=> Kết luận : Nhắc lại tác hại của việc làm ô nhiễm môi trường .
Vận dụng
- Mỗi nhóm nhận một tình huống thảo luận và tìm cách xử lí.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. 
- Các nhóm khác nghe và bổ sung ý kiến .
*BVMT :Sự cần thiết phải BVMT và trách nhiệm tham gia để làm BVMT của HS .
 Những việc hs cần làm để BVMT ở nhà ở lớp trường học và nơi công cộng .
- Làm việc theo từng đôi một .
- Từng nhóm nhận một nhiệm vụ , thảo luận và tìm cách xử lí .
- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận .
- Từng nhóm thảo luận .
- Từng nhóm trình bày kết quả làm việc. Các nhóm khác bổ sung ý kiến. 
*BVMT :Sự cần thiết phải BVMT và trách nhiệm tham gia để làm BVMT của HS .
 Những việc hs cần làm để BVMT ở nhà ở lớp trường học và nơi công cộng .
- Đọc ghi nhớ trong SGK .
 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Tuần 32 DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
 GV CHỌN ĐỀ TÀI NÓI VỀ ĐỊA PHƯƠNG MÀ NƠI EM Ở 
 HS LIÊN HỆ THỰC TẾ NÓI VỀ VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP ,TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (TRUYỆN ,BÀI HÁT ,CA DAO,TỤC NGỮ )
 Ngày soạn: Ngày dạy :
 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Tuần 33 DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
 GV CHỌN ĐỀ TÀI NÓI VỀ ĐỊA PHƯƠNG MÀ NƠI EM Ở 
 HS LIÊN HỆ THỰC TẾ NÓI VỀ HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ ,YÊU LAO ĐỘNG (TRUYỆN ,BÀI HÁT ,CA DAO,TỤC NGỮ )
 Ngày soạn: Ngày dạy :
 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Tuần 34 DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
 GV CHỌN ĐỀ TÀI NÓI VỀ ĐỊA PHƯƠNG MÀ NƠI EM Ở 
 HS LIÊN HỆ THỰC TẾ NÓI VỀ KÍNH TRỌNG VÀ BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG ,TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (TRUYỆN ,BÀI HÁT ,CA DAO,TỤC NGỮ )
 Ngày soạn: Ngày dạy :
 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Tuấn 35 KT VỀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II
 Ngày soạn: Ngày dạy :
 HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Tài liệu đính kèm:

  • docSang Đạo đức.doc