Giáo án lớp 2 môn Tiếng Viêt - Trường tiểu học Tân Lập 1

Giáo án lớp 2 môn Tiếng Viêt - Trường tiểu học Tân Lập 1

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

 - Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ mới: nắn nót, mải miết, ôn tồn, thành tài, các từ có vần khó: quyển, nghuệch, ngoạc, quay, các từ có âm vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: làm, lúc nắn nót (ở Miền Bắc), tảng đá, sắt (ở Miền Nam).

 - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

 - Bước đầu biết phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.

2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:

 - Hiểu nghĩa của các từ mới.

 - Hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tự ngữ: “ Có công mài sắt có ngày lên kim”.

 - Rút được lời khuyên từ câu chuyện: làm việc gì cũng phải kiên trì mới thành công.

 

doc 120 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 25/05/2016 Lượt xem 554Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 2 môn Tiếng Viêt - Trường tiểu học Tân Lập 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày tháng năm 2005
TIẾT 1 - 2
CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
	- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ mới: nắn nót, mải miết, ôn tồn, thành tài, các từ có vần khó: quyển, nghuệch, ngoạc, quay, các từ có âm vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: làm, lúc  nắn nót (ở Miền Bắc), tảng đá, sắt (ở Miền Nam).
	- Biết nghỉ hơi sau các dấàu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
	- Bước đầu biết phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
	- Hiểu nghĩa của các từ mới.
	- Hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tự ngữ: “ Có công mài sắt có ngày lên kim”.
	- Rút được lời khuyên từ câu chuyện: làm việc gì cũng phải kiên trì mới thành công.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
	- Tranh minh họa đồ dạy học:
	- Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh đọc đúng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1 . Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách vở HS
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: quyển,nghuệch ngoạc
- Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
 - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 +GV chia bài thành 4 đoạn 
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 +Giải nghĩa từ: nghuệch ngoạc,mải miết
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tập đọc
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
-Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 3
TỰ THUẬT 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
	- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ có vần khó: (Quê quán, quán trường) các từ có âm vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: Nam, nữ, nơi sinh, lớp  (ở Miền Bắc) nữ, quê quán, xã, tỉnh (ở Miền Nam).
	- Biết nghỉ hơi sau các dầu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
	- Biết đọc một văn bản tự thuật với giọng rõ ràng rành mạch.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
	- Hiểu nghĩa của các từ mới (Xã phường, quận, huyện, )
 	- Nắm được những thông tin chính về bạn học sinh trong bài.
	- Bước đầu có khái niệm về một bảng tự thuật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung tự thuật:
 	- Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- 2 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài”có công mài sắt có ngày nên kim”
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: huyện, nơi sinh, xã
- Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
 - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 +GV chia đoạn cho bài
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 +Giải nghĩa từ: tự thuật, quê quán, nơi ở hiện nay
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tự thuật
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
-Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
-Các nhóm đọc thi
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 4
NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
	- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ có vần khó: lịch, hạt lúa, vươn, mãicác từ có âm vần dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ: lịch, ở lại, hạt lúa  (ở Miền Bắc). vườn, mãi, tỏa, vàng (ở Miền Nam).
	- Biết nghỉ hơi sau các dầu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
	- Hiểu nghĩa của các từ, các câu thơ.
 	- Nắm được ý của toàn bài: Thời gian rất đáng quý, cách làm việc, học hành chăm chỉ để không phí thời gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Bảng phụ viết sẵn một số nội dung tự thuật:
 	- Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài”tự thuật”
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu thơ 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: ngoài, xoa, hương vườn, sân 
- Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
 - Hướng dẫn đọc từng khổ thơ trước lớp 
 +GV chia đoạn: 4 khổ thơ
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 +Giải nghĩa từ: tờ lịch, tỏa hương, ước mong
 - Luyện đọc trong nhóm
 - Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tự thuật
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Học thuộc lòng
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV treo bảng phụ ghi bài thơ
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn học thuộc lòng: xóa dần các chữ, từng dòng , từng khổ thơ
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc khổ thơ
- Đọc khổ thơ trên bảng 
-Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
- Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
-Nhìn bảng phụ đọc
-Các nhóm đọc thi
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 5-6
PHẦN THƯỞNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
	- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ mới, từ có âm vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: trực nhật, lặng yên, trao (ở Miền Bắc), lửa, điểm, bàn tán (ở Miền Nam).
	- Biết nghỉ hơi sau các dầu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
	- Hiểu nghĩa của các từ mới: Bí mật, sáng kiến, lặng lẽ, tốt bụng, tấm lòng.
	- Nắm được đặc điểm của nhân vật Na, diễn biến của câu chuyện.
	- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện, đề cao lòng tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Tranh minh họa đồ dạy học:
	- Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn học sinh đọc đúng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 
- 3 HS đọc thuộc và trả lời câu hỏi bài”ngày hôm qua đâu rồi”
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trơn toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: phần thưởng, sáng kiến, trực nhật,trao, vỗ tay
- Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
 - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 +GV chia đoạn: 3 đoạn
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 +Giải nghĩa từ: bí mật, sáng kiến, lặng lẽ
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh( đoạn 1, 2)
- Nhận xét cách đọc
Tiết 2:
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tập đọc
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
-Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 7
LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
	- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ có vần dễ lẫn: (Làm việc, quanh ta, tích tắc, bận rộn)
Các từ ... ............................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 19 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
ÔN TẬP HỌC KỲ(tiếp theo)
I. Mục đích yêu cầu:
	- Ôn luyện cách nói đồng ý, không đồng ý
	- Ôn luyện cách tổ chức câu thành bài
II. Đồ dùng dạy học :-Giấy to, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 8
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ (bài 3/151)
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2:Ôn tập cách nói lời đồng ý, không đồng ý.
- Bài 2/151
+ GV yêu cầu HS viết và nói lời đồng ý, không đồng ý theo yêu cầu cho sẵn
+ Tổ chức các nhóm làm theo yêu cầu
- Nhận xét cách đọc, đánh giá cho điểm
Hoạt động 3:Ôn viết đoạn văn
 * Mục tiêu : Giúp HS biết cách viết một đoạn văn theo chủ đề cho trước
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách làm
- GV nhận xét chốt ý
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
-3 HS lên bảng
- Từng nhóm làm bài
- Tập nói
-Làm theo hướng dẫn của GV 
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 19 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 41,42 
KIỂM TRA HỌC KỲ 
TUẦN 19 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 73 – 74
 CHUYỆN BỐN MÙA
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trôi chảy toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở sau các dấu câu.
	- Biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc, phân biệt lời người kể với lời các nhân vật
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Hiểu nghĩa các từ mới: đâm chồi,nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường
	- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi vẻ đẹp 4 mùa trong năm
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
-Nhận xét bài thi học kỳ 1
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trôi chảy toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: đâm chồi,nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường .. 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài.
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
 + Giải nghĩa từ: đâm chồi,nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường 
- Luyện đọc trong nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nhận xét cách đọc
Tiết 2:
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài tập đọc
- GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc theo vai
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
-Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn văn
- Đọc đoạn trên bảng phụ
- Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
-
 Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Tự phân vai
- Đọc phân vai theo nhóm
-Các nhóm đọc thi
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 19 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 75
LÁ THƯ NHẦM ĐỊA CHỈ
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc lưu loát toàn bài: đọc đúng các từ ngữ, phân biệt lời người kể và lời các nhân vật
- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 - Hiểu các từ ngữ trong bài, biết cách viết thư, trình bày bì thư
	- Nắm được nội dung bài học: giáo dục HS không được xem thư không phải của mình
II. Đồ dùng dạy học :-Tranh minh họa, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bàicũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng dòng, từng cột.
- Hướng dẫn HS đọc từ khó, giải nghĩa các từ: Lạch Tray,làm gì, địa chỉ, nơi đến 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia đoạn cho bài.
 + Hướng dẫn đọc câu dài, ngắt nghỉ hơi
- Luyện đọc trong nhóm
 - Cả lớp đọc đồng thanh 
- Nhận xét đánh giá
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài 
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc lại
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
-Hướng dẫn đọc các thời gian biểu
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Giáo dục HS qua bài học
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- 3 HS lên bảng
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
-Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
- Đọc lần lượt
-Các nhóm đọc thi
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 19 
 Ngày.. tháng.. năm 2005
TIẾT 76
THƯ TRUNG THU
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đoc trôi chảy toàn bài, biết nghỉ hơi ngắt nhịp đúng sau các dấu câu
	- Biết cách đọc diễn cảm, diễn tả, đọc đúng nhịp thơ. 
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
 	- Hiểu đượcnghĩa các từ mới: hí hoáy, giải thích
- Hiểu được nội dung bài: thể hiện tình cảm yêu thương của Bác Hồ đối với các em thiếu nhi,ghi nhở lời khuyên của Bác
II. Đồ dùng dạy học :
	-Tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Đọc và trả lời câu hỏi bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện đọc 
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng đọc các từ mới,đọc trôi chảy toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó:tuổi nhỏ, ngoan ngoãn, yêu..
+ Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
 - Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
 + GV chia các đoạn
 + Hướng dẫn đọc đúng giọng,ngắt nghỉ đúng
- Luyện đọc trong nhóm
 - Cả lớp đọc đồng thanh 
- Giải nghĩa các từ mới
- Nhận xét cách đọc
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được nội dung bài 
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Luyện đọc thuộc lòng
* Mục tiêu:Giúp HS đọc lưu loát, thể hiện đúng giọng đọc 
-GV đọc mẫu lần 2
- Kiểm tra HS đọc, treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc thuộc lòng
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện đọc
- 3 HS lên bảng
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc 
- Đọc đoạn văn trên bảng phụ
-Đọc trong sách
- Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời.
- Nhận xét.
-HS đọc 
-Các nhóm đọc thi
Nhậnxét..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTrung giao an TV.doc