Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 5 - Danh từ

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 5 - Danh từ

I-Mục tiêu

 Giúp HS hiểu:

 -Danh từ là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị )

 -Nhận biết được danh từ trong câu đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm. Biết đặt câu với danh từ.

II-Đồ dùng dạy học

 -GV:Bảng phụ viết sẳn BT1, 2 phần nhận xét, bảng phụ viết bài tập 1 phần luyện tập.

 -HS:VBT TV4

III-Các hoạt động dạy học

A-Kiểm tra bài cũ:

 - Tìm từ cùng nghĩa với từ trung thực, đặt câu với từ đó

 -1HS thực hiện, HS cả lớp nhận xét , GV nhận xét, cho điểm.

 

doc 2 trang Người đăng dtquynh Ngày đăng 16/05/2016 Lượt xem 11342Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 5 - Danh từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu
Danh từ
I-Mục tiêu
 Giúp HS hiểu:
 -Danh từ là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị )
 -Nhận biết được danh từ trong câu đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm. Biết đặt câu với danh từ.
II-Đồ dùng dạy học
 -GV:Bảng phụ viết sẳn BT1, 2 phần nhận xét, bảng phụ viết bài tập 1 phần luyện tập.
 -HS:VBT TV4
III-Các hoạt động dạy học
A-Kiểm tra bài cũ:
 - Tìm từ cùng nghĩa với từ trung thực, đặt câu với từ đó
 -1HS thực hiện, HS cả lớp nhận xét , GV nhận xét, cho điểm.
B-Bài mới
HĐ1-Giới thiệu bài
 Nêu mục đích yêu cầu cầu của tiết học
HĐ2-Phần nhận xét
a-Bài 1
 -GV treo bảng phụ đã chuẩn bị, gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1-cả lớp đọc thầm
- GV hướng dẫn HS đọc từng câu thơ, gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu
 -YC HS thảo luận cặp đôi, nêu kết quả và nhận xét lẫn nhau. GV chốt lại lời giải đúng.
b-Bài 2: 1 HS đọc nội dung BT. Cả lớp đọc thầm
-HS thảo luận làm BT và trình bày kết quả
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng
+Từ chỉ người: ông cha, cha ông
+ Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời
+ Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng
+ Từ chỉ khái niệm: cuộc sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời
+ Từ chỉ đơn vị: cơn, con, rặng 
 -GV giải thích thêm: +Danh từ chỉ khái niệm biểu thị những cái chỉ có trong nhận thức của con người, không có hình thù, không chạm vào hay ngửi, nếm, nhìn...được.
+Danh từ chỉ đơn vị biểu thị đơn vị được dùng để tính đếm sự vật.
HĐ3-Phần ghi nhớ
 Gọi 3-4 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK
HĐ4-Luyện tập
Bài1(tr 31-VBT TV4)
- GV treo bảng phụ bài 1
 -Gọi 1HS đọc nội dung, yêu cầu bài tập1
 -YC HS thảo luận cặp đôi yêu cầu của bài tập và làm vào VBT: viết những danh từ chỉ khái niệm
 -Gọi đại diện 1 số nhóm nêu kết quả, nhóm nghe và nhận xét.
- GV nhận xét chốt kết quả đúng: điểm, đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng
Bai 2(tr 32-VBT TV4)
 -YC cá nhân HS suy nghĩ đặt câu với những danh từ chỉ khái niệm ở bài tập 1 và trình bày kết quả, HS cả lớp nhận xét .
-GV chốt những câu đặt đúng và tuyên dương HS làm đúng.
C-Củng cố, dặn dò
Hỏi: Danh từ là gì?
 -Nhận xét tiết học.
 -Dặn HS chuẩn bị bài sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docLuyÖn tõ vµ c.doc