Giáo án Tập đọc 4: Mẹ ốm

Giáo án Tập đọc 4: Mẹ ốm

TẬP ĐỌC:

MẸ ỐM

I. MỤC TIÊU:

1 Đọc rành mạch trôI chảy ;bước đầu biết đọc diễn cảm 1,2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng,tinh cảm

 2. Hiểu ý nghĩa của bài : Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ với người bạn bị ốm.

 3. Học thuộc lòng ít nhất một khổ thơ trong bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ nội dung bài tập đọc trong SGK.

 Bảng phụ viết sẵn nội dung câu, khổ thơ cần hướng dẫn HS đọc.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 

doc 2 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 13/11/2018 Lượt xem 1730Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc 4: Mẹ ốm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP ĐỌC:
MẸ ỐM
I. MỤC TIÊU:
	1 §äc rµnh m¹ch tr«I ch¶y ;b­íc ®Çu biÕt ®äc diƠn c¶m 1,2 khỉ th¬ víi giäng nhĐ nhµng,tinh c¶m
	2. Hiểu ý nghĩa của bài : Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ với người bạn bị ốm.
	3. Học thuộc lòng Ýt nhÊt mét khỉ th¬ trong bµi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ nội dung bài tập đọc trong SGK.
	Bảng phụ viết sẵn nội dung câu, khổ thơ cần hướng dẫn HS đọc.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Giáo viên
Học sinh
 1. Kiểm tra bài cũ:
 	- 2 HS nối tiếp nhau đọc bài Dế mèn bênh vực kẻ yếu, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
	- Nhận xét cho điểm HS.
 2. Bài mới:
Giới thiệu bài: Hôm nay các em học bài thơ Mẹ ốm của Trần Đăng Khoa. 
Hướng dẫn luyện đọc :
 - Đọc từng khổ thơ.
 - LuyƯn ®äc tõ:khÐp láng,TruyƯn KiỊu
 - Gi¶I nghÜa tõ
 -LuyƯn ®äc theo cỈp.
Gv ®äc mÉu
Hướng dẫn HS tìm hiểu bài :
§o¹n 1:3 khỉ th¬ ®Çu
-Bµi th¬ cho chĩng ta biÕt chuyƯn g×?
 1, Yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ đầu, trả lời câu hỏi: Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì?
 " Lá trầu khô giữa cơi trầu...
 Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa."
- Yêu cầu HS đọc khổ thơ 3, trả lời câu hỏi: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào?
ý 1:Sù quan t©m ch¨m sãc cđa bµ con xãm lµng khi mĐ b¹n nhá bÞ èm.
§o¹n 2:4khỉ th¬ cuèi.
- Những câu thơ nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ?
 ý2:-T×nh c¶m yªu th­¬ng,sù hiÕu th¶o cđa b¹n nhá ®èi víi mĐ.
Néi dung:T×nh c¶m yªu th­¬ng s©u s¾c ,sù hiÕu th¶o vµ lßng biÕt ¬n cđa b¹n nhá ®èi víi ng­êi mĐ bÞ èm.
Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ :
* Hướng dẫn HS đọc diễn cảm 
 + Chuyển giọng linh hoạt : từ trầm, buồn khi đọc khổ thơ 1, 2 ; đến lo lắng khi đọc khổ 3 ; vui hơn khi mẹ đã khoẻ, em diễn trò cho mẹ xem khổ thơ 4, 5 ; thiết tha ở khổ thơ 6, 7.
- Đọc diễn cảm khổ thơ 1, 2.
- Yêu cầu HS đọc diễn cảm. GV theo dõi, uốn nắn.
- Thi đọc diễn cảm
* Hướng dẫn HS học thuộc lòng:
 - Chọn khổ thơ 4, 5.
 - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cảø bài thơ.
- 2 HS nối tiếp nhau đọc .
- Lắng nghe
- Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ.
Thực hiện theo yêu cầu của GV.
2, Đọc thầm trả lời câu thơ:...
Nèi tiÕp nªu
- Cả lớp theo dõi.
- Luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp.
 - Một vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp.
- Nhẩm thuộc lòng bài thơ.
- Thi đọc thuộc lòng theo hướng dẫn của GV.
3. Củng cố, dặn dò:
- Em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ? (Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo, lòng biết ơn của bạn nhỏ đối với người mẹ bị ốm).
- Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ. Chuẩn bị học phần tiếp theo của truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
- Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docTap doc Me om.doc