Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra việc học nhà của HS

- ĐDDH: Phiếu bài tập(cá nhân).

- PP: thực hành, thảo luận nhóm2. - GV treo phiếu bài tập lên bảng lớp.

- GV phát phiếu, HS thực hành làm bài tập GV theo dõi.

- HS đổi chéo, kiểm tra theo cặp

- HS nêu miệng, GV điền vào phiếu lớp, HS khác nhận xét.

- HS báo cáo kết quả kiểm tra, nộp bài, GV kết luận.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài mới: (15’)

- Mục tiêu: Giúp HS:+ Xác định được hiệu và tỉ số của hai số.

+Biết giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Đồ dùng dạy học: PhiếuBT

- PP: thảo luận nhóm 4, hỏi đáp, thực hành. VD1: Hiệu hai số là 45, tỉ của hai số đó là 4/7. Tìm hai sốđó.

- GVHDHS phân tích bài toán.

- HS giải bài toán theo nhóm 4.

- Các nhóm trình bày sản phẩm, giải thích cách làm, nhận xét.

VD2: An có nhiều hơn Hà 10 quyển vở. Tính số vở của mỗi bạn, biết rằng số vở của An bằng 5/3 số vở của Hà.

- GVHDHS phân tích bài toán.

- HS giải bài toán trên vào nháp, HS nêu miệng, GV ghi bảng.

 

doc 2 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 19/05/2016 Lượt xem 4057Lượt tải 8 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 4 - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DAY CHUYÊN ĐỀ
Môn: Toán( lớp 4)
Tên bài soạn: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
 Người soạn: Phan Thuý Loan
 Giáo viên trường Tiểu học số 1 Triệu Độ
CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Mục tiêu: Kiểm tra việc học nhà của HS
- ĐDDH: Phiếu bài tập(cá nhân).
- PP: thực hành, thảo luận nhóm2.
- GV treo phiếu bài tập lên bảng lớp.
- GV phát phiếu, HS thực hành làm bài tập GV theo dõi.
- HS đổi chéo, kiểm tra theo cặp 
- HS nêu miệng, GV điền vào phiếu lớp, HS khác nhận xét.
- HS báo cáo kết quả kiểm tra, nộp bài, GV kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài mới: (15’)
- Mục tiêu: Giúp HS:+ Xác định được hiệu và tỉ số của hai số.
+Biết giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Đồ dùng dạy học: PhiếuBT
- PP: thảo luận nhóm 4, hỏi đáp, thực hành.
VD1: Hiệu hai số là 45, tỉ của hai số đó là 4/7. Tìm hai sốđó.
- GVHDHS phân tích bài toán.
- HS giải bài toán theo nhóm 4.
- Các nhóm trình bày sản phẩm, giải thích cách làm, nhận xét.
VD2: An có nhiều hơn Hà 10 quyển vở. Tính số vở của mỗi bạn, biết rằng số vở của An bằng 5/3 số vở của Hà.
- GVHDHS phân tích bài toán.
- HS giải bài toán trên vào nháp, HS nêu miệng, GV ghi bảng.
Hoạt động 3: Mở rộng (5’)
- Mục tiêu: Giúp HS có kĩ năng xác định hiệu và tỉ của hai số.
- Đồ dùng dạy học: Phiếu BT(lớp)
- Phương pháp: thực hành, hỏiđáp.
- GV treo phiếu bài tập lên bảng.
- HS tìm hiệu và tỉ số của hai số ghi vào nháp.
- HS nêu miệng, GV ghi vào phiếu.
	(Hoạt động này rất hay)
Hoạt động 4: Luyện tập (10’)
- Mục tiêu: Giúp HS thực hành giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- Phương pháp: thực hành
- GV ra bài tập 1 (151- SGK) cho cả lớp cùng làm, bổ sung bài tâp 2 (nâng cao) cho học sinh khá, giỏi
Bài tập 2: Năm nay, con 4 tuổi, số tuổi mẹ gấp 8 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người lúc tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.
- HS làm vào vở, GV theo dõi, uốn nắn.
Hoạt động 5: Củng cố: Trò chơi ghép hình: “Giúp cây kết trái” (5’)
- Mục tiêu: + Củng cố về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.
+ Tích hợp giáo dục HS bảo vệ môi trường trong dạy học toán.
- Đồ dùng dạy học: 5 hình cây xanh đang nở hoa, chờ kết trái.
- PP: trò chơi, thực hành, nhóm 4.
- GVHD cách chơi, phổ biến luật chơi cho HS
- HS gắn hình theo nhóm 4.
- Các nhóm trình bày sản phẩm.
- Nhóm khác nhận xét, GV tổng kết, ghi điểm, xếp giải.
- HS nhắc lại cách giải bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- GV nhận xét giờ học.
PHIẾU BÀI TẬP
	 Họ và tên học sinh:................................................................
 Viết số thích hợp vào ô trống:
Tổng hai số
64
96
147
Tỉ của hai số
3/5
1/5
2/5
Số bé
Số lớn
PHIẾU BÀI TẬP
	 Họ và tên học sinh:................................................................
 Viết số thích hợp vào ô trống:
Tổng hai số
64
96
147
Tỉ của hai số
3/5
1/5
2/5
Số bé
Số lớn

Tài liệu đính kèm:

  • docTIM HAI SO KHI BIET HIEU VA TI SO CUA 2 SO DO.doc