Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong ban chỉ huy liên đội

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong ban chỉ huy liên đội

I. ĐẶT VÂN ĐỀ.

Như chúng ta biết rằng, Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường và trên địa bàn dân cư. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động vui chơi; thực hiện quyền và bổn phận theo Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

doc 15 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 30/08/2019 Lượt xem 125Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong ban chỉ huy liên đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ trong Ban chỉ huy liên đội
A. PHầN Mở đầU
I. ĐặT VÂN Đề.
Như chúng ta biết rằng, Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường và trên địa bàn dân cư. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động vui chơi; thực hiện quyền và bổn phận theo Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Đội TNTP Hồ Chí Minh với mục đích tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, trở thành người công dân có ích trong tương lai. Việc giáo dục đội viên là nhiệm vụ chủ yếu, trực tiếp của tổ chức Đội. Muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, người phụ trách Đội phải biết một cách sâu sắc về Đội TNTP Hồ Chí Minh, về các hoạt động mang tính giáo dục của Đội. Biết tổ chức, quản lý và điều hành công tác Đội trong phạm vi nhà trường. Tổ chức quản lý bộ máy công tác Đội, quản lý đội ngũ cán bộ phụ trách các Chi đội và lực lượng chỉ huy Đội.
Muốn Liên đội hoạt động tốt, tham gia tích cực các hoạt động Đội trong nhà trường thì cần phải có một bộ máy Ban chỉ huy Liên đội vững chắc về mọi mặt như: Quản lý, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội... Thành công của Liên đội trong đó có một phần đóng góp của Ban chỉ huy. Bởi vậy, bản thân tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Ban chỉ huy Liên đội mà tôi đã thực hiện trong năm học này.
II. MụC ĐíCH Và NHIệM Vụ NGHIÊN CứU.
- Tìm hiểu nguyên nhân cơ bản trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của Ban chỉ huy Liên đội.
- Đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đội trong nhà trường.
III. PHươNG PHáP NGHIÊN CứU.
- Tìm hiểu thực trạng hiện tại của Liên đội trước khi thực hiện đề tài.
- Đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm khắc phục thực trạng trên.
B. PHầN NộI DUNG
I. CƠ Sở Lí LUậN Và CƠ Sở THựC TIễN
1. Cơ sở lí luận.
	Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, Đảng và nhà nước ta đã đề ra chủ trương "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nhân lực cho đất nước". Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường chính là mầm mống là nền tảng của sự phát triển xã hội đó. Muốn vậy, người Tổng phụ trách Đội phải xác định được vai trò, vị trí của mình là một cán bộ Đoàn, nhà giáo dục đồng thời cũng là người anh, người chị, người bạn thân thiết của các em. Chính vì lẽ đó, đòi hỏi người Tổng phụ trách Đội phải có trình độ, năng lực tổ chức, lãnh đạo giỏi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phải có phương pháp trong việc tổ chức các hoạt động. Người Tổng phụ trách phải luôn quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ phụ trách đội cũng như việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ Ban Chỉ huy liên đội. Để có một tổ chức đội tốt thì điều đầu tiên là phải có một Ban Chỉ huy liên đội thật vững chắc, hoạt động một cách khoa học, hiệu quả. Nhân tố quyết định xây dựng Liên đội vững mạnh, thực hiện tốt các hoạt động của Liên đội đó chính là những đội viên ưu tú của Ban Chỉ huy Liên đội. Tuy nhiên, các đội viên ở tuổi thiếu niên chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập và rèn luyện, nhận thức cảm tính đôi khi cũng lấn át nhận thức lý tính, đặc biệt còn thiếu hiểu biết trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Vì vậy, các em rất cần sự hướng dẫn, giúp đỡ của người lớn nói chung và của Tổng phụ trách Đội nói riêng.
Coi việc bồi dưỡng Ban Chỉ huy là việc làm thường xuyên, cần thiết của người phụ trách. Ban Chỉ huy là yếu tố quyết định chất lượng của hoạt động Đội. Bồi dưỡng Ban Chỉ huy là phát huy những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy những tiềm năng còn tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy. 
2.Cơ sở thực tiễn
Hiện nay đội ngũ Tổng phụ trách mặc dù đã được các cấp các ngành quan tâm, song lực lượng này không được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho nên việc xác định vai trò nhiệm vụ của tổng phụ trách đội chưa thật đúng đắn. Một số đồng chí nhận nhiệm vụ mới một cách miễn cưỡng, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện còn hời hợt chưa được chú trọng. Điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến chất lượng hoạt động của đội ngũ phụ trách Đội trong nhà trường.
 Trước tình hình đó, vào đầu năm học, dưới sự chỉ đạo của HĐĐ Thành phố Hà Tĩnh, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của BGH nhà trường, tôi đã tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội và bầu ra Ban chỉ huy Liên đội gồm các đội viên tiêu biểu, được các đại biểu tín nhiệm để điều khiển công việc của Liên đội, thực hiện vai trò tự quản của Liên đội dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách Đội.
Bước vào đầu năm học 2009-2010, Liên đội đã tổ chức Đại hội và đã bầu ra được Ban Chỉ huy Liên đội . Song, các hoạt động cũng mang tính chất chung chung, Ban Chỉ huy Liên đội chưa phát huy hết năng lực, chưa sáng tạo trong công việc nên chất lượng hoạt động chưa cao. Tình hình nề nếp cũng lộn xộn, chưa vào khuôn khổ. ý thức tự quản của các Chi đội và đội viên chưa đáp ứng được yêu cầu chung của Liên đội. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh công cộng cũng hạn chế. Công tác Sao Nhi đồng chưa thực hiện được, chưa thống nhất được quy trình. Phong trào hoạt động bề nổi của Liên đội chưa có những bước phát triển mới
II. NHữNG GIảI PHáP KHắC PHụC Và KếT QUả ĐạT ĐƯợC.
1.Lựa chọn đội ngũ Ban Chỉ huy.
Trong việc chọn lựa các đội viên đứng vào hàng ngũ Ban chỉ huy Liên đội, tôi đặc biệt chú trọng đến khả năng hoạt động Đội của từng em, chú trọng đến các em nữ, các em “dễ bảo” hoặc các em lớn tuổi. Thông qua các hoạt động Đội để chọn các em vừa có đủ năng lực hoạt động, có đủ uy tín với bạn bè. Cần chú trọng đến địa bàn sinh hoạt của các em. Số lượng thành viên trong Ban chỉ huy Liên đội phải được chia đều ở các khu vực của trường.
2. Phân công nhiệm vụ.
Sau khi bầu ra Ban chỉ huy Liên đội tôi đã tiến hành Phân công cụ thể từng công việc cho các thành viên để các em có ý thức trong công việc của mình.:
	 + Nguyễn Thị Vân Anh- Chi đội(CĐ) Võ Thị Sáu- Liên đội trưởng- Phụ trách chung.
 + Nguyễn Hoàng Long - CĐ Kim Đồng- Liên Đội phó- Đội trưởng đội cờ đỏ
 + Nguyễn Văn Hiệp - CĐ Nguyễn Bá Ngọc - Ban viên- Đội phó đội cờ đỏ
 + Lê Thị Khánh Hòa - CĐ Lê Văn Tám - Liên Đội phó- Đội trưởng đội văn nghệ
 + Lê Văn Duẩn - CĐ Lí Tự Trọng- Ban viên- Phụ trách lao động.
 + Nguyễn Đức Thọ - CĐ Võ Thị Sáu - Ban viên- Đội trưởng đội trống.
 + Đào Ngọc Huyền - CĐ Kim Đồng- Ban viên- Đội trưởng đội phụ trách Sao.
 + Vũ Thị Hà Mi - CĐ Kim Đồng - Ban viên- Đội phó đội phụ trách Sao. 
	 - Ngoài ra có một Ban phụ trách Sao nhi đồng gồm 33 bạn đội viên ưu tú đến từ các chi đội được phân công cụ thể Sao mình phụ trách. 
 3. Nội dung và phương pháp bồi dưỡng.
Với từng công việc cụ thể, tôi đã tiến hành tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác Đội cho các em như sau:
* Bồi dưỡng phương pháp công tác của Ban chỉ huy:
a. Hướng dẫn các em cách ghi chép văn bản, quản lý sổ sách, tổ chức họp Ban Chỉ huy, điều khiển sinh hoạt Liên đội, tổ chức và điều khiển các hoạt động Đội. Phương pháp tổ chức nghi lễ của Đội; báo cáo các sơ kết, tổng kết; lời điều khiển hoạt động Đội; sinh hoạt Sao nhi đồng,...
b. Sắp xếp công việc theo kế hoạch công tác Đội.
- Đề ra tiến độ kế hoạch theo tuần, tháng.
- Phân công nhiệm vụ cho từng đội viên.
- Rút kinh nghiệm sau mỗi tháng hoạt động.
- Kế hoạch phải bám sát vào vào yêu cầu công tác Đội của năm học. Nghiên cứu đặc thù riêng của từng cơ sở, nguyện vọng của đội viên.
- Xây dựng Đội vững mạnh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong kế hoạch.
c. Phương pháp kiểm tra, đánh giá công tác của Ban Chỉ huy.
- Việc kiểm tra, đánh giá công tác Đội của Ban Chỉ huy được dựa trên tiêu chuẩn cụ thể, có biểu điểm rõ ràng.
- Thường xuyên đổi mới công tác đánh giá, chú trọng vào việc tuyên dương, khen thưởng và nhắc nhở giúp đỡ những em chưa có ý thức kĩ luật.
- Có kế hoạch kiểm tra điểm sau đó mới tiến hành kiểm tra trên diện rộng. Thời gian và nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.
d. Công tác chỉ đạo điểm và rút kinh nghiệm.
Mỗi lần tập huấn công tác đội nên chọn điểm một chi đội mạnh để chỉ đạo, có thể chỉ đạo một tiết sinh hoạt 15 phút đầu buổi; một tiết sinh hoạt cuối tuần hay một tiết sinh hoạt Sao,...
* Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức điều hành của Ban Chỉ huy.
Bồi dưỡng đội cờ đỏ về cách chấm điểm trực tuần( có sổ trực tuần ghi rõ các danh mục và thang điểm), cách chấm điểm cho mọi hoạt động trong trường(tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp; thể dục giữa giờ, vệ sinh sân trường); theo dõi nề nếp lớp học; ....
 Bồi dưỡng cho liên đội trưởng cách thức điều hành các buổi lễ( chào cờ, đại hội đội; kết nạp đội; buổi sinh hoạt Đội,...), hoạt động chào mừng; thi văn nghệ; trò chơi dân gian; các ngày hội; các cuộc thi,...
Ban Chỉ huy liên đội phần lớn cũng là các chi đội trưởng, cần phải bồi dưỡng cho các em cách điều hành trong các buổi sinh hoạt chi đội, sinh hoạt 15 phút đầu buổi; các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp, các buổi lao động dọn vệ sinh phong quang trường lớp,...
Bồi dưỡng Ban Chỉ huy liên Đội là việc làm thường xuyên của người Tổng phụ trách Đội. Qua thời gian theo dõi quá trình làm việc có những điểm chưa đạt yêu cầu, có những vấn đề cần bổ sung thì Tổng phụ trách phải ghi lại để kịp thời cần sửa sai và bổ sung ngay cho các em.
* Hình thức bồi dưỡng Ban Chỉ huy.
- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản ban đầu cho Ban Chỉ huy mới được bầu.Thời gian bồi dưỡng từ tháng 10( 2 buổi).
Phương pháp bồi dưỡng:
+ Xây dựng các mô hình mẫu về sinh hoạt Đội; sinh hoạt Sao nhi đồng giúp Ban Chỉ huy cách chỉ huy, biết cách điều khiển và nắm chương trình,.
+ Hướng dẫn cách ghi chép tỉ mĩ có đánh giá, nhận xét.
+ Giao việc cụ thể cho Ban Chỉ huy tự sắp xếp kế hoạch( theo mẫu). Theo dõi uốn nắn cách làm và tổ chức rút kinh nghiệm.
- Bồi dưỡng thường xuyên cho Ban Chỉ huy. Mỗi tháng 1 đến 4 tiết học.
Phương pháp bồi dưỡng:
+ Hướng dẫn cách thông tin hai chiều bằng các văn bản báo cáo mỗi trong cuộc họp .
+ Xây dựng các tiêu chuẩn rèn luyện cho đội viên hưỡng dẫn Ban Chỉ huy theo dõi, đánh giá và xếp loại.
+ Tổ chức các cuộc kiểm tra vui về khả năng hiểu biết, những tình huống xử lí của Ban Chỉ huy với đội viên( cung cấp tài liệu hướng dẫn tìm hiểu cho Ban Chỉ huy) với các hình thức Hái hoa dân chủ; phát thanh măng non của Ban Chỉ huy.
+ Kết hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường cùng Bồi dưỡng Ban chỉ huy, nâng cao khả năng chỉ huy cho Ban Chỉ huy.
- Bồi dưỡng bằng các chuyên đề, mô hình của các đợt hoạt động cao điểm. 
Phương pháp bồi dưỡng:
+ Giới thiệu nhiều hình thức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Đội.
+ Hướng dẫn Ban Chỉ huy tự lựa chọn hình thức cho buổi sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của phụ trách Đội.
4. Một số công tác cụ thể 
- Với công tác tuyên truyền măng non: Tôi đã tiến hành thành lập đội tuyên truyền Măng non với 03 thành viên do Nguyễn Thị  Vân Anh - Liên đội Trưởng phụ trách. Lưu ý: Khi chọn các em vào đội tuyên truyền thì cần chọn những em có giọng nói tốt, trôi chảy và diễn cảm.
Công viêc của đội tuyên truyền Măng non có nhiệm vụ phát thanh tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong tháng tuỳ theo từng chủ điểm để giáo dục đội viên, nhi đồng truyền thống của quê hương, đất nước, dân tộc. 
Để làm được điều đó, trước hết phải họp đội tuyên truyền giao nhiệm vụ cùng phối hợp với Phụ trách Đội để viết bài phát thanh; viết xong phân công cụ thể cho ai đọc, đọc vào thời gian nào( chúng tôi thường phát thanh vào 15 phút đầu buổi bằng Camera đến tận các lớp học).
Trong thời gian qua đội tuyên truyền Măng non đã thực hiện có hiệu quả công tác phát thanh, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong từng tháng( Chào mừng ngày chiến thắng 30/ 4 đội tuyên truyền làm nhiệm vụ phát thanh các câu chuyện lịch sử về chiến thắng 30- 4; ngày 7- 5 kể các mẫu chuyện về anh hùng La Văn Cầu, Phan Đình Giót,.. và các câu chuyện lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ. Công việc này diễn ra môt cách tự giác, thường xuyên. 
- Với công tác phụ trách Sao Nhi đồng: 
 Công tác phụ trách Sao cũng không kém phần quan trọng, mỗi lớp nhi đồng có 3 đến 4 phụ trách Sao, Tổng phụ trách có trách nhiệm tập huấn nội dung và quy trình sinh hoat Sao cho các em đội viên khối 4, 5 đồng thời đề ra kế hoạch cụ thể cho từng buổi sinh hoạt( mỗi tuần có kế hoạch sinh hoạt 1 lần vào chiều thứ 4 hoặc thứ 6). 
+ Thành lập đội phụ trách Sao cho các lớp 1,2,3 do các đội viên khối 4 và 5 phụ trách.
+ Tổ chức sinh hoạt sao điểm tại lớp 1A, có đánh giá và rút kinh nghiệm.
+ Tiến hành tổ chức sinh hoạt đại trà trên toàn khối 1, 2,3.
Với quy trình thực hiện trên, trong học kì I vừa qua công tác phụ trách Sao được thực hiện tốt và duy trì một cách đều đặn. Các em khối 1,2,3 đã nắm chắc các bước sinh hoạt Sao và nắm vững các nội dung trong chương trình Dự bị đội viên. Qua kiểm tra, tỉ lệ đạt rất cao: 100%.
- Với công tác lao động:
Tôi mời tất cả các chi đội trưởng, lớp trưởng và các lớp phó phụ trách lao động về phòng Đội để họp nêu rõ nội dung công việc, quán triệt chỉ tiêu đồng thời hướng dẫn cho các em cách phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm hay từng tổ để các em có kế hoạch điều hành cả lớp lao động có hiệu quả.
Tôi cho các em đội cờ đỏ thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh lớp học và sân trường, thực hiện môi trường Xanh-Sạch-đẹp. Công tác chăm sóc công trình măng non năm hoc 2009-2010 được chú trọng, thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ cho các bồn hoa, chậu cảnh tôi đã phân công cụ thể và cắm biển lớp ngay trên các bồn hoa được giao để HS có ý thức tự giác.
 - Với công tác tổ chức ngày hội, diễn đàn( Ngày hội thiếu nhi vui khỏe, diễn đàn Tuổi trẻ học đường với văn hóa giao thông, ...)
Ngoài việc chuẩn bị nội dung chương trình là trách nhiệm của Tổng phụ trách Đội thì nhiệm vụ quan trọng nữa là vấn đề thành công của diễn đàn. Muốn vậy, tôi đã tiến hành như sau: 
+ Chuẩn bị nội dung diễn đàn: Chương trình; diễn văn khai mạc; câu hỏi ; trò chơi; phần thưởng; Ban giám khảo.
+ Tung câu hỏi và hướng dẫn nội đáp án, cách trả lời cho các chi đội trưởng, hướng dẫn cách chơi trò chơi quán triệt nề nếp trong quá trình diễn ra diễn đàn sau đó chi đội trưởng về truyền đạt lại cho cả lớp để học tập. 
+ Hướng dẫn cho Liên đội trưởng cách Dẫn chương trình trong buổi diễn đàn. 
Với sự phân công cụ thể như trên, các em trong Ban chỉ huy Liên đội đã tự giác thực hiện công việc của mình, tạo cho phong trào của Liên đội được đi vào chiều sâu, khuôn khổ, giúp các em có không khí làm việc thoải mái. Đặc biệt các em đã thể hiện được tính tích cực, tự giác, tự quản, tự chủ trong công việc, đã tập dượt cho các em thực hành dân chủ, có thói quen xử lý mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, quyền lợi và nghĩa vụ.
Trong quá trình làm việc tôi có thể gặp gở riêng từng em trong Ban để mỗi em phát huy tốt nhất thế mạnh của mình và góp ý chân thành về những hạn chế thiếu sót có thể có. Từ đó giúp mỗi em dần dần tiến bộ, trưởng thành. Điều quan trọng là không bao giờ làm mất tính tự chủ, đức tự tin trong các em. 
Với một số biện pháp áp dụng thực hiện như trên Liên đôi trường tôi đã có những bước khởi sắc. Ban chỉ huy liên Đội ngày càng năng động, tự tin trong mọi hoat động. Nề nếp Đội Sao trong nhà trường rất tốt, công tác trực nhật vệ sinh, bảo vệ môi trường trong sạch xứng đáng là ngôi trường " Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn".
c. BàI HọC KINH NGHIệM
Từ những nội dung nghiên cứu và kết quả cho thấy trên bản thân tôi nhận thấy rằng: Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Ban Chỉ huy(BCH) Liên đội của nhà trường chúng ta cần phải:
- Chọn các đội viên có đủ uy tín, năng lực công tác đội vào BCH Liên đội. 
- Phân công cụ thể từng công việc cho các em tuỳ theo khả năng.
- Tổ chức mở lớp tập huấn công tác Đội cho BCH Liên Đội và tập huấn từng công việc cụ thể do các em phụ trách.
- Giao trách nhiệm công việc cho từng em chỉ huy. GV - TPT có nhiệm vụ giám sát, hướng dẫn thêm và đánh giá công việc của các em.
- Biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, biết động viên khích lệ, tạo điều kiện để các em phát huy hết khả năng của bản thân.
- Tạo điều kiện để các em sáng tạo trong khi làm việc, không áp đặt theo khuôn mẫu. Phát huy tính dân chủ trong mỗi em, giúp các em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Duy trì các buổi sinh hoạt để các em bày tỏ ý kiến của mình, những vướng mắc trong công vịêc, giúp các em có hướng giải quyết.
Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đúc rút được qua quá trình làm việc với mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ BCH Liên đội.
D. PHầN KếT THúC:
Như chúng ta đã biết đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thiếu nhi, có tôn chỉ mục đích rõ ràng, có điều lệ tổ chức và hoạt động cụ thể. Vì thế Tổng phụ trách - người chỉ huy, lãnh đạo cao nhất của trường Tiểu học và công tác đội cần có phương hướng hoạt động và phương pháp công tác đặc thù của đội để tổ chức cho hoạt động đội trong nhà trường ngày càng đi lên.
Hỗ trợ cho Tổng phụ trách hoàn thành tốt công tác của mình không ai khác đó là đội ngũ cốt cán của BCH Liên đội. Thông qua BCH Liên đội tổng phụ trách phải hình thành sự hợp tác, gắn bó tinh thần cộng đồng trách nhiệm vì công việc chung. Phải hiểu rõ năng lực, phẩm chất, sở trường, năng khiếu, thế mạnh và hạn chế của từng em, tạo mọi điều kiện cần thiết để các em tự thể hiện, tự khẳng định mình trong học tập và công tác đội, tạo uy tín cho các em trong tập thể và trong tổ chức. Đó chính là cơ sở để phát huy vai trò tự quản, tính độc lập sáng tạo trong công tác giúp các em hoàn thành tốt công việc của Liên đội giao cho và đưa phong trào của Liên đội ngày càng đi lên.
Trên đây là toàn bộ đề tài mà tôi áp dụng thực hiện đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cốt cán trong phong trào đội ở nhà trường trong thời gian qua. Tuy nhiên công việc đặt ra còn nhiều, năng lực công tác đội của bản thân còn nhiều hạn chế nên đề tài sẽ còn có nhiều thiếu sót mong nhận được ý kiến góp ý cho đề tài hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!.
	 Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 4 năm 2010. 

Tài liệu đính kèm:

  • docSKKN Doi.doc