Bài giảng Thể dục 4 - Bài 21 đến 24 - GV: Nguyễn Duẩn

Bài giảng Thể dục 4 - Bài 21 đến 24 - GV: Nguyễn Duẩn

TUẦN 11

Bài 21: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC

TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC”

I- MỤC TIÊU

- Ôn 5 động tác Vươn thở, tay, chân, lưng bụng, toàn thân của bài tập phát triển chung . Y/c thực hiện đúng động tác , đúng nhịp hô.

- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Y/c tham gia chơi nhiệt tình chủ động

II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Vệ sinh an toàn sân tập

- Chuẩn bị: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc 6 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 05/06/2021 Lượt xem 594Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thể dục 4 - Bài 21 đến 24 - GV: Nguyễn Duẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 11
Bài 21: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục
trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
I- Mục tiêu 
- Ôn 5 động tác Vươn thở, tay, chân, lưng bụng, toàn thân của bài tập phát triển chung . Y/c thực hiện đúng động tác , đúng nhịp hô.
- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Y/c tham gia chơi nhiệt tình chủ động 
II- Địa điểm, phương tiện 
- Vệ sinh an toàn sân tập 
- Chuẩn bị: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi 
III- Nội dung và phương pháp lên lớp 
Nội dung
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay hát 
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
B. Phần cơ bản 
1. Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng ,Toàn thân.
2. Trò chơi “nhảy ô tiếp sức “
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV 
H. Tập đồng loạt .
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
H. thực hiện tương tự giờ trước.
G. Hô nhịp , quan sát, sửa động tác sai cho HS.
H. Cán sự hô nhịp , cả lớp tập.
G. xen kẽ sửa sai cho HS.
H. Chia nhóm tập luyện. 
G. Quan sát , chỉnh sửa đ/t sai.
H. Từng nhóm trình diễn.
G-H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H.Chọn 4-6 em trình diễn bài TD.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia 2 nhóm chơi thi đua.
Cuối trò chơI G-H nhận xét.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn5 đ/t vươn thở,tay,chân,lưng bụng toàn thân.
................................................................................
Bài 22 Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục
trò chơi: “ Kết Bạn ”
I- Mục tiêu 
- Ôn 5 động tác Vươn thở,tay,chân,lưng bụng toàn thân. Y/c thực hiện đúng động tác , đúng nhịp hô.
- Trò chơi: Kết bạn . Y/c biết ccách tham gia chơi nhiệt tình chủ động 
II- Địa điểm, phương tiện 
- Vệ sinh an toàn sân tập 
- Chuẩn bị: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi 
III- Nội dung và phương pháp lên lớp 
Nội dung
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay hát .
B. Phần cơ bản 
1. Ôn 5 động tác vươn thở, Toàn thân.
2. Trò chơi “nhảy ô tiếp sức “
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV 
G. Đ/k 
H. Tập đồng loạt 
 G. Hô nhịp , quan sát, sửa động tác sai cho HS.
( Cán sự hô nhịp , cả lớp tập).
H. Chia nhóm tập luyện. 
G. Quan sát , chỉnh sửa đ/t sai.
H. Từng nhóm trình diễn.
G-H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H.Chọn 4-6 em trình diễn bài TD.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia 2 nhóm chơi thi đua.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn 5 đ/t vươn thở,tay,chân,lưng bụng toàn thân.
Tuần 12
Bài 23: Động tác thăng bằng của bài thể dục phát 
 triển chung - Trò chơi “kết bạn ” 
I. Mục tiêu:
- Ôn 5 động tác Vươn thở, tay, chân, lưng bụng , toàn thân. Học động tác thăng bằng. HS nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “kết bạn”. Y/c HS chủ động tham gia trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay hát 
- Trò chơi: tại chỗ.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn 5 đ/t vươn thở, tay, chân, lưng- bụng và toàn thân. (2x8 nhịp)
2. Học động tác thăng bằng.
3. Trò chơi: “kết bạn”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
G. Đ/k 
H. Tập đồng loạt .
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
H. Chơi theo đội hình vòng tròn.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt.
G. xen kẽ chỉnh sửa động tác cho HS.
G. Nêu tên đ/t, Tập mẫu chậm kết hợp giải thích kỹ thuật động tác 
Lần 1: G tập mẫu hô nhịp, giải thích 
Lần 2: G Tập mẫu hô nhịp 
G Hô nhịp quan sát, sửa động tác sai . H cán sự tập mẫu, cả lớp tập đồng loạt 
H. Chia tổ tập luyện 
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sat, nhận xét 
G. Nêu tên trò chơi.
H. Thực hiện 3-4 lần 
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn 6 đ/t vươn thở, tay, chân, lưng bụng , toàn thân, thăng bằng.
..
Bài 24: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung 
 Trò chơi “Ném bóng trúng đích” 
I. Mục tiêu:
- Ôn 6 động tác của bài TD đã học. Thuộc thứ tự các động tác và thực hiện đúng kỹ thuật.
- Học động tác nhảy của bàiTD phát triển chung. HS nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Y/c HS chủ động tham gia trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Trò chơi: tại chỗ
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn 6 đ/t vươn thở, tay, chân, lưng- bụng , toàn thân và thăng bằng. (2x8 nhịp)
2. Học động tác nhảy.
3. Ôn 7 động tác đã học.
4. Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Tập đồng loạt 
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
H. Chơi theo đội hình vòng tròn.
G. điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt 2 – 3 lần.
G. xen kẽ chỉnh sửa động tác cho HS.
G. Nêu tên đ/t, Tập mẫu chậm kết hợp giải thích kỹ thuật động tác 
Lần 1: G tập mẫu hô nhịp, giải thích 
Lần 2,3: G Tập mẫu hô nhịp 
H. Hô nhịp, G quan sát, sửa động tác sai . H cán sự tập mẫu, cả lớp tập đồng loạt 
H. Chia tổ tập luyện 
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sat, nhận xét.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Thực hiện trò chơi theo đội hình vòng tròn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn 7 động tác của bài TD đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docGATDL4tuan1112.doc