Đề thi kiểm tra cuối học kì II năm học 2011 – 2012 môn thi: Tin học lớp 4

Đề thi kiểm tra cuối học kì II năm học 2011 – 2012 môn thi: Tin học lớp 4

A.LÝ THUYẾT: (6đ)

Em hãy khoanh tròn vào phương án đúng:

 Câu 1: Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng:

 A. Mũi tên B. Tam giác

 C. Dấu cộng D. Bàn tay

 Câu 2: Trong các biểu tượng sau đâu là biểu tượng của chương trình Cùng học toán 4?

 A. B. C. D.

 Câu 3: Để gõ kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào sau đây?

 A. Phím Ctrl B. Phím Enter

 C. Phím Shift D. Tất cả đều sai.

 

doc 2 trang Người đăng minhduong20 Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra cuối học kì II năm học 2011 – 2012 môn thi: Tin học lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và Tên: . 
Lớp Bốn:  Ngày  tháng năm 	
ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NH: 2011 – 2012
MÔN THI: TIN HỌC. LỚP 4. THỜI GIAN: 60 phút
Điểm
Nhận xét của GV
A.LÝ THUYẾT: (6đ)
Em hãy khoanh tròn vào phương án đúng:
 Câu 1: Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng:
 A. Mũi tên	 B. Tam giác
 C. Dấu cộng	 D. Bàn tay
 Câu 2: Trong các biểu tượng sau đâu là biểu tượng của chương trình Cùng học toán 4?
 A. B. C. D. 
 Câu 3: Để gõ kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào sau đây?
 A. Phím Ctrl B. Phím Enter
 C. Phím Shift D. Tất cả đều sai.
 Câu 4: Màn hình làm việc của Logo gồm mấy phần?
 A. 1	 B. 3
 C. 2	 D. 4
 Câu 5: Để thay đổi màu bút của Rùa ta thực hiện lệnh:
 A. Set PenColor
 B. Set PenSize
 C. Set LabelFont
 D. Set ScreenColor.
 Câu 6: Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để sao chép phần văn bản?
 A. và 
 B. và 
 C. và 
B.THỰC HÀNH: (4đ)
 Khởi động phần mềm soạn thảo, gõ và trình bày bài thơ sau theo mẫu:
Bác Hồ ở chiến khu
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi
 Theo Nguyễn Đình Thi
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4
CUỐI HỌC KÌ II. NH: 2011 – 2012
A. Lý thuyết: Mỗi phương án đúng được 1 điểm.
 Đáp 
	án
Câu
A
B
C
D
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x

Tài liệu đính kèm:

  • docKHOI 4.doc