Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 10: Đổi đơn vị đo thời gian. Tìm số Trung bình cộng. Thực hành xem biểu đồ

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 10: Đổi đơn vị đo thời gian. Tìm số Trung bình cộng. Thực hành xem biểu đồ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Cho HS yếu, TB hoàn thành bài tập buổi sáng

- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.

- Củng cố về trung bình cộng và tìm số trung bình cộng.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng xem biểu đồ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 194Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 10: Đổi đơn vị đo thời gian. Tìm số Trung bình cộng. Thực hành xem biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Toán +
Đổi đơn vị đo thời gian - Tìm số Trung bình cộng
Thực hành xem biểu đồ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:	Cho HS yếu, TB hoàn thành bài tập buổi sáng
- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
- Củng cố về trung bình cộng và tìm số trung bình cộng.
2. Kĩ năng:	Rèn kĩ năng xem biểu đồ.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ:
Kể tên một số đơn vị đo thời gian đã học ?
Học sinh trả lời 
1- HS yếu, TB hoàn thành bài tập dưới sự giúp đỡ của GV
3. Đổi đơn vị đo thời gian:
Bải tập 1:
Điền số và tên đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
a) 7 thế kỉ = ........................ năm.
 5 ngày = ........................ giờ.
 240 phút = ...................... giờ.
 512 phút = ................... giờ ............... phút.
 8 phút 42 giây = ....................... giây.
Học sinh đọc và nêu yêu cầu của bài.
Học sinh thi điền nhanh và giải thích cách đổi đơn vị đo thời gian.
4. Tìm số trung bình cộng:
Hoạt động cá nhân
Bài 2: Trung bình cộng của 2 số là 456. Biết 1 số hạng là 584, tìm số kia.
Học sinh đọc bài.
Hỏi: Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
Học sinh trả lời 
Khi biết một số hạng và số TBC, muón biết số còn lại ta làm như thế nào?
Học sinh nêu cách tìm - rồi tự làm
Giáo viên chốt lại các vấn đề liên quan đến số TBC.
Học sinh nghe
4. Thực hành xem biểu đồ
Hoạt động cả lớp
Bài 2: (trang 32 - SGK)
Giáo viên treo bảng phụ (biểu đồ bài 2). Yêu cầu học sinh đọc, cho biết yêu cầu của bài
Học sinh đọc, nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên cho học sinh thi điền nhanh vào chỗ chấm.
Học sinh quan sát biểu đồ rồi trả lời 
5. Củng cố, dặn dò.
Tổng kết tiết học - nhận xét lớp.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_10_doi_don_vi_do_thoi_gian.doc