Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 3: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 3: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Rèn kĩ năng đọc, viết số có nhiều chữ số.

2. Kĩ năng: Củng cố lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.

3. Thái độ: Củng cố các so sánh số có nhiều chữ số.

II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 3: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toán ( + )
Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số.
I. Mục tiêu:
Kiến thức: 	Rèn kĩ năng đọc, viết số có nhiều chữ số.
Kĩ năng: 	Củng cố lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị.
Thái độ:	Củng cố các so sánh số có nhiều chữ số.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
Bài 1: 
Viết số, biết số đó gồm:
a) 3 trăm triệu, 4 trăm nghìn, 2 trăm, 5 đơn vị.
b) 16 triệu, 5 trăm nghìn, 3 trăm và 2 đơn vị.
c) 1 tỉ, 50 triệu, 4 trăm nghìn, 5 chục và 7 đơn vị.
 Giáo viên nhận xét 
Học sinh viết số vào vở – kiểm tra chéo
1 học sinh chữa bài – nhận xét 
1 học sinh nêu cách viết số có nhiều chữ số.
Bài 2: Đọc các số sau và nêu rõ mỗi chữ số thuộc hàng nào, lớp nào?
3256418
562074183
Học sinh đọc yêu cầu - làm vào vở – chấm bài.
Học sinh nêu cách đọc số có nhiều chữ số và biết được lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị gồm những hàng nào? lớp nào?
Bài 3: Số tự nhiên x có bao nhiêu chữ số? Biết:
X có chữ số ở hàng cao nhất thuộc hàng triệu.
X có chữ số ở hàng cao nhất thuộc hàng trăm triệu
X có chữ số ở hàng cao nhất thuộc hàng tỉ
Học sinh đọc thầm đầu bài, nối tiếp trả lời và lấy ví dụ về số có 7 chữ số, 9 chữ số, 10 chữ số.
Bài 4: 
Cho các số sau:
312416564, 32146517, 32154312
Em hãy cho biết số lớn nhất? Số bé nhất.
Học sinh đọc đề, làm vào vở chỉ rõ số lớn nhất, số bé nhất.
1 học sinh lên bảng làm – nêu cách làm – nhận xét 
Bài 5: Trò chơi: tìm số còn thiếu:
11312
13416
2340
1449
3789
9712
450000
459712
Học sinh đọc đầu bài – tìm số còn thiếu.
Học sinh nêu số còn thiếu, giải thích cách tìm
Giáo viên chốt cách tìm đúng. Tuyên dương học sinh làm đúng, nhanh nhất.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_3_luyen_tap_doc_viet_sap_xe.doc