Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 12 (Bản hay)

Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 12 (Bản hay)

NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG

I. MỤC TIÊU

- Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt:

 + Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hoàn tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật . Nước giúp thải các chất thừa, chất độc hại.

 + Nước được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Hình vẽ trang 50, 51 SGK.

Giấy A0, băng keo, bút dạ đủ dùng cho các nhóm.

Sưu tầm những tranh ảnh và tư liệu về vai trò của nước.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Khởi động

2. Kiểm tra bài cũ

GV gọi 2 HS làm bài tập 1 / 32 VBT Khoa học.

GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 12/02/2022 Lượt xem 246Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 12 (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học
SƠ ĐỒØ TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU
- Hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Mây
Mây
Nước
	 Mưa Hơi nước
- Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên: chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi, ngưng tụ của nước trong tự nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hình vẽ trang 44, 45 SGK.
Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên phóng to.
Mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy trắng khổ A4, bút chì đen va bút màu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động (1’) 
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 31 VBT Khoa học.
GV nhận xét, ghi điểm. 
3. Bài mới (30’) 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1 : HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC VỀ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN
Mục tiêu :
 Biết chỉvào sơ đồ và nói về sự bay hơi ngưng tụ của nước trong tự nhiên.
Cách tiến hành : 
Bước 1 : 
- GV Yêu cầu HS quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên tang 48 SGK và liệt kê các cảnh được vẽ trong sơ đồ.
- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên tang 48 SGK và liệt kê các cảnh được vẽ trong sơ đồ.
- GV treo sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên được phóng to lên bảng và giảng:
- HS quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên được phóng to lên bảng và nghe giảng.
+ Mũi tên chỉ nước bay hơi là vẽ tượng trưng, không có nghĩa là chỉ có nước ở biển bay hơi. Trên thực tế, hơi nước thường xuyên được bay lên từ bất cứ vật nào chứa nước, nhưng biển và đại dương cung cấp nhiều hơi nước nhất vì chúng chiếm một diện tích lớn trên bề mặt Trái Đất.
+ Sơ đồ ở trang 48 có thể hiểu đơn giản như sau ( GV vừa nói vừa vẽ lên bảng)
Mây
Nước 
Mây
Nước
Hơi nước
Mưa
Bước 2 :
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Chỉ vào sơ đồ và nói về sự bay hơi và ngưng tụ của nước trong tự nhiên.
- HS trả lời.
Kết luận: Như SGV trang 101.
Hoạt động 2 : VẼ SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN
Mục tiêu: 
- HS biết vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Cách tiến hành : 
Bước 1 : 
- GV giao nhiệm vụ cho HS như yêu cầu của mục vẽ trang 49 SGK.
- Nghe GV giao nhiệm vụ.
Bước 2 : 
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu trong SGK trang 49.
- Làm việc cá nhân.
Bước 3 :
- Hai HS trình bày với nhau về kết quả làm việc cá nhân.
- Trình bày theo cặp.
Bước 4 :
- GV gọi một số HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp.
- Một vài HS trình bày.
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bị bài mới.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
Khoa học
NƯỚC CẦN CHO SỰ SỐNG
I. MỤC TIÊU
- Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt:
	+ Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hoàn tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật . Nước giúp thải các chất thừa, chất độc hại.
	+ Nước được sử dụng trong đời sống hằng ngày, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hình vẽ trang 50, 51 SGK.
Giấy A0, băng keo, bút dạ đủ dùng cho các nhóm.
Sưu tầm những tranh ảnh và tư liệu về vai trò của nước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động 
2. Kiểm tra bài cũ 
GV gọi 2 HS làm bài tập 1 / 32 VBT Khoa học.
GV nhận xét, ghi điểm. 
3. Bài mới 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1 : TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI, ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT
Mục tiêu :
Nêu một số ví dụ chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật.
Cách tiến hành : 
Bước 1 : 
- GV yêu cầu HS nộâp các tư liệu , tranh ảnh đã sưu tầm được.
- HS nộâp các tư liệu , tranh ảnh đã sưu tầm được.
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao cho mỗi nhóm 1 nhiệm vụ
+ Nhóm 1: Tìm hiểu và trình bày về vai trò của nước đối với cơ thể người.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu và trình bày về vai trò của nước đối với động vật.
+ Nhóm 1: Tìm hiểu và trình bày về vai trò của nước đối với thực vật.
- Nghe GV nêu nhiệm vụ.
- GV giao tư liệu , tranh ảnh có liên quan cho các nhóm làm việc cùng với giấy A0 , băng keo, bút dạ.
- Nhận tranh ảnh và đồ dùng học tập.
Bước 2 :
- Cả nhóm cùng nghiên cứu mục Bạn cần biết trang 50 SGK và các tư liệu được phát rồi cùng nhau bàn cách trình bày.
- Các nhóm trình bày vấn đề được giao trên giấy A0.
Bước 3:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
- Đại diện các nhóm lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung cho nhau.
- GV cho cả lớp cùng thảo luận về vai trò của nước đối với sự sống của sinh vật nói chung.
Kết luận: Như mục Bạn cần biết trang 50 SGK.
Hoạt động 2 : TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ
Mục tiêu: 
 Nêu được dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.
Cách tiến hành : 
Bước 1 :
- GV nêu câu hỏi và lần lượt yêu cầu mỗi HS đưa ra một ý kiến về : Con người còn sử dụng nước vào những việc gì khác.
- Một số HS trả lời.
- GV ghi tất cả các ý kiến của HS lên bảng.
Bước 2:
- Dựa trên danh mục các ý kiến HS đã nêu ở bước 1, GV và HS phân loại chúng vào các nhóm khác nhau.
- Dựa trên danh mục các ý kiến HS đã nêu ở bước 1, HS cùng GV phân loại chúng vào các nhóm khác nhau.
Bước 3:
- GV lần lượt hỏi về từng vấn đề và yêu cầu HS đưa ra ví dụ minh họa về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.
- HS trả lời và đưa ra ví dụ minh họa về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và vui chơi giải trí.
- GV khuyến khích HS tìm những dẫn chứng có liên quan đến nhu cầu về nước trong các hoạt động ở địa phương.
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà làm bài tập ở VBT và đọc lại nội dung bạn cần biết và chuẩn bị bài mới.
	RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_12_ban_hay.doc