Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Học kỳ II

Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Học kỳ II

v Khởi động:

v Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

- Ba lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, nhà Trần đã có kế sách như thế nào?

- Kết quả ra sao?

- GV nhận xét.

v Bài mới:

 Giới thiệu:

Hoạt động1: Hoạt động nhóm

- Vua quan nhà Trần sống như thế nào?

- Những kẻ có quyền thế đối với dân ra sao?

- Cuộc sống của nhân dân như thế nào?

- Thái độ phản ứng của nhân dân với triều đình ra sao?

- Nguy cơ ngoại xâm như thế nào?

Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp

- Trình bày tình hình nước ta từ giữa thế kỉ XIV, dưới thời nhà Trần như thế nào?

- GV chốt ý

Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân

- Hồ Quý Ly là ai?

- Ông đã làm gì?

- Hành động truất quyền vua của Hồ Quý Ly là đúng hay sai? Vì sao?

v Củng cố

- Nêu các biểu hiện suy tàn của nhà Trần?

- Hồ Quý Ly đã làm gì để lập nên nhà Hồ?

v Dặn dò:

- Chuẩn bị bài: Chiến thắng Chi Lăng

 

doc 31 trang Người đăng dtquynh Lượt xem 1972Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày:	Tuần: 19
Môn: Lịch sử
BÀI: NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN 
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
HS nắm được:
Các biểu hiện suy tàn của nhà Trần giữa thế kỉ XIV
Vì sao nhà Hồ thay nhà Trần. 
2.Kĩ năng:
Nêu được một số biểu hiện suy yếu của nhà Trần
3.Thái độ:
Có ý thức chăm lo bảo vệ & xây dựng đất nước.
II.CHUẨN BỊ:
SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
8 phút
5 phút
8 phút
3 phút
2 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
Ba lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta, nhà Trần đã có kế sách như thế nào?
Kết quả ra sao?
GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động nhóm
Vua quan nhà Trần sống như thế nào?
Những kẻ có quyền thế đối với dân ra sao?
Cuộc sống của nhân dân như thế nào?
Thái độ phản ứng của nhân dân với triều đình ra sao?
Nguy cơ ngoại xâm như thế nào?
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
Trình bày tình hình nước ta từ giữa thế kỉ XIV, dưới thời nhà Trần như thế nào?
GV chốt ý
Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân
Hồ Quý Ly là ai?
Ông đã làm gì?
Hành động truất quyền vua của Hồ Quý Ly là đúng hay sai? Vì sao?
Củng cố 
Nêu các biểu hiện suy tàn của nhà Trần?
Hồ Quý Ly đã làm gì để lập nên nhà Hồ?
Dặn dò: 
- Chuẩn bị bài: Chiến thắng Chi Lăng
HS trả lời
HS nhận xét
Vua quan ăn chơi sa đọa, vua bắt dân đào hồ trong hoàng thành, chất đá & đổ nước biển để nuôi hải sản
Những kẻ có quyền thế ngang nhiên vơ vét của dân để làm giàu; đê điều không ai quan tâm
Bị sa sút nghiêm trọng. Nhiều nhà phải bán ruộng, bán con, xin vào chùa làm ruộng để kiếm sống
Nông dân, nô tì đã nổi dậy đấu tranh; một số quan lại thì tỏ rõ sự bất bình
Quân Chiêm quấy nhiễu, nhà Minh hạch sách
Là 1 vị quan đại thần, có tài
Tiến hành một số cải cách về kinh tế, tài chính & xã hội để ổn định đất nước
Đúng. Vì hợp lòng dân, giúp nhân dân thoát khỏi cuộc sống cơ cực, ách áp bức bóc lột tàn tệ
SGK
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngày:	Tuần: 20
Môn: Lịch sử
BÀI: CHIẾN THẮNG CHI LĂNG
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
HS hiểu trận Chi Lăng có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Trận Chi Lăng thể hiện sự thông minh, sáng tạo trong đánh giặc của cha ông ta.
2.Kĩ năng:
HS nắm được diễn biến của trận Chi Lăng & có thể thuật lại bằng ngôn ngữ của mình
3.Thái độ:
Nâng cao lòng tự hào dân tộc.
II.CHUẨN BỊ:
Hệ thống câu hỏi
SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
8 phút
8 phút
8 phút
3 phút
1 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Nước ta cuối thời Trần 
Đến giữa thế kỉ thứ XIV, vua quan nhà Trần sống như thế nào?
Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ có hợp lòng dân không? Vì sao?
GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
 GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng
 Cuối năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta. Nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân nên cuộc kháng chiến thất bại (1407). Dưới ách đô hộ của nhà Minh, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng
 Năm 1418, từ vùng núi Lam Sơn (Thanh Hoá), cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ngày càng lan rộng ra cả nước. Năm 1426, quân Minh bị quân khởi nghĩa bao vây ở Đông Quan (Thăng Long). Vương Thông, tướng chỉ huy quân Minh hoảng sợ, một mặt xin hoà, mặt khác, sai người bí mật về nước xin cứu viện. Liễu Thăng chỉ huy 10 vạn quân kéo vào nước ta theo đường Lạng Sơn.
GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK & đọc các thông tin trong bài để thấy được khung cảnh của Ải Chi Lăng.
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
Khi quân Minh đến trước Ải Chi Lăng, kị binh ta đã hành động như thế nào?
Kị binh nhà Minh đã phản ứng như thế nào trước hành động của kị binh ta?
Kị binh của nhà Minh bị thua trận ra sao?
Bộ binh nhà Minh thua trận ra sao?
Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân
Trong trận Chi Lăng nghĩa quân Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh ở những điểm nào?
Sau trận Chi Lăng, thái độ của quân Minh & nghĩa quân ra sao? Tình hình nước ta như thế nào?
Củng cố 
- Trận Chi Lăng chứng tỏ sự thông minh của nghĩa quân Lam Sơn ở những điểm nào?
Dặn dò: 
- Chuẩn bị bài: Nhà Hậu Lê & việc tổ chức quản lí đất nước
HS trả lời
HS nhận xét
HS quan sát hình 15 & đọc các thông tin trong bài để thấy được khung cảnh Ải Chi Lăng
HS quan sát hình trong SGK & đọc các thông tin trong bài để thấy được khung cảnh của Ải Chi Lăng.
Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu nhử Liễu Thăng cùng đám quân kị vào ải
Ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân đang lũ lượt chạy bộ
Kị binh nhà Minh lọt vào giữa trận địa “mưa tên”, Liễu Thăng & đám quân bị tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị một mũi tên phóng trúng ngực
Bị phục binh của ta tấn công, bị giết hoặc quỳ xuống xin hàng.
Nghĩa quân Lam Sơn dựa vào địa hình + sự chỉ huy tài giỏi của Lê Lợi
Quân Minh đầu hàng, rút về nước.
SGK
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngày:	Tuần: 21
Môn: Lịch sử
BÀI: NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
HS nắm được nhà Hậu Lê ra đời trong hoàn cảnh nào
Nhà Hậu Lê đã tổ chức được một bộ máy nhà nước quy củ, quản lí đất nước tương đối chặt chẽ.
2.Kĩ năng:
Nắm được bộ máy nhà nước thời Hậu Lê.
Nhận thức ban đầu về vai trò của pháp luật 
3.Thái độ:
Tự hào về truyền thống của dân tộc
II.CHUẨN BỊ:
Sơ đồ nhà nước thời Lê
Phiếu học tập
Một số điểm của bộ luật Hồng Đức
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
8 phút
8 phút
8 phút
3 phút
1 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Chiến thắng Chi Lăng
Ai là người đã chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn đánh tan quân Minh ở Chi Lăng?
Trận Chi Lăng có tác dụng gì trong cuộc kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn?
GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
Lê Lợi lên ngôi vua vào ngày, tháng, năm nào? Đặt tên nước là gì?
Nhà Hậu Lê đã trải qua một số đời vua & đạt tới đỉnh cao rực rỡ nhất ở đời vua nào?
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân
Nhìn vào tranh tư liệu về cảnh triều đình vua Lê & nội dung trong SGK, em hãy tìm những sự việc thể hiện: Vua (Thiên tử) có quyền hành tối cao.
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm đôi
GV vai trò của Bộ luật Hồng Đức sau đó chia nhóm cho HS thảo luận
Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi của ai?
Luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ?
GV khẳng định mặt tích cực của Bộ luật Hồng Đức: đề cao đạo đức của con cái đối với bố mẹ, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.
Củng cố 
Giải thích vì sao vua (thiên tử) có quyền hành tối cao?
Nhà Lê ra đời như thế nào?
Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Trường học thời Lê
HS trả lời
HS nhận xét
4/ 1428. Đại Việt
Lê Thánh Tông (1460 – 1497)
Tính tập quyền (tập trung quyền hành ở vua) rất cao. Vua là con trời (Thiên tử) là người có quyền tối cao, trực tiếp chỉ huy quân đội.
Vua, nhà giàu, làng xã, phụ nữ.
Những kẻ đối xử không tốt với bố mẹ, những người chống lại nhà giàu & những kẻ chiếm đoạt ruộng đất công.
SGK
Bộ luật Hồng Đức
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngày:	Tuần: 22
Môn: Lịch sử
BÀI: TRƯỜNG HỌC THỜI LÊ
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
HS thấy được:
Nhà Hậu Lê rất quan tâm tới giáo dục.
So với thời Lý – Trần, tổ chức giáo dục thời Hậu Lê quy củ hơn, nề nếp hơn.
2.Kĩ năng:
Nắm được tổ chức dạy học, thi cử, nội dung dạy học dưới thời Hậu Lê.
3.Thái độ:
Tự hào về truyền thống giáo dục của dân tộc & tinh thần hiếu học của người dân Việt Nam.
Coi trọng sự tự học. 
II.CHUẨN BỊ:
SGK
Tranh: “Vinh quy bái tổ” & “Lễ xướng danh”
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
10 phút
10 phút
3 phút
1 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Nhà Hậu Lê & việc tổ chức quản lí đất nước
Nhà Lê ra đời như thế nào?
Những ý nào trong bài biểu hiện quyền tối cao của nhà vua.
GV nhận xét
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động nhóm
Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế nào?
Trường học thời Hậu Lê dạy những gì?
Chế độ thi cử thời Hậu Lê như thế nào?
Giáo dục thời Hậu Lê có điểm gì khác với giáo dục thời Lý – Trần?
GV khẳng định: Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức quy củ, nội dung học tập là Nho giáo 
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập?
Củng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
Dặn dò: 
- Chuẩn bị bài: Văn học & khoa học thời Hậu Lê
HS trả lời
HS nhận xét
Lập Văn miếu, xây dựng lại & mở rộng Thái học viện, thu nhận cả con em thường dân vào trường Quốc tử giám
+ Trường có: lớp học, chỗ ở, kho trữ sách.
+ Ở các đạo đều có trường do nhà nước mở
Nho giáo, lịch sử các vương triều phương Bắc
Ba năm có 1 kì thi Hương & thi Hội, có kì thi kiểm tra trình độ quan lại
Tổ chức qui củ, nội dung học tập không phải là Phật giáo mà là Nho giáo
Lễ đọc tên người đỗ, lễ đón rước người đỗ về làng, khắc vào bia đá tên những người đỗ cao rồi cho đặt ở Văn Miếu
HS xem hình trong SGK
HS xem tranh
SGK
Tranh
Các ghi nhận, l ...  động1: Hoạt động cả lớp
- GV trình bày nguyên nhân việc Nguyễn Huệ (Quang Trung) tiến ra Bắc đánh quân Thanh
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân
GV yêu cầu HS làm phiếu học tập (GV đưa ra mốc thời gian, HS điền tên các sự kiện chính)
Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp
GV hướng dẫn HS nhận thức được quyết tâm & tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh (hành quân bộ từ Nam ra Bắc; tiến quân trong dịp Tết; cách đánh ở trận Ngọc Hồi, Đống Đa)
GV chốt lại: Ngày nay, cứ đến ngày mồng 4 Tết, ở gò Đống Đa (Hà Nội) nhân dân ta lại tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh
Củng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
Dặn dò: 
- Chuẩn bị: Những chính sách về kinh tế & văn hóa của vua Quang Trung. 
HS trả lời
HS nhận xét
HS dựa vào SGK để làm phiếu học tập
HS dựa vào các câu trả lời trong phiếu học tập để thuật lại diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh
SGK
Phiếu học tập
Lược đồ
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngày:	Tuần: 30
Môn: Lịch sử
BÀI: NHỮNG CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ VÀ VĂN HÓA 
CỦA VUA QUANG TRUNG 
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
HS biết:
Một số chính sách về kinh tế & văn hóa của vua Quang Trung.
Tác dụng của những chính sách đó. 
2.Kĩ năng:
Kể được một số chính sách về kinh tế & văn hóa của vua Quang Trung. 
3.Thái độ:
Quý trọng tài năng của vua Quang Trung
II.CHUẨN BỊ:
Thư Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp
Các chiếu khuyến nông, đề cao chữ Nômcủa vua Quang Trung.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
8 phút
8 phút
8 phút
3 phút
1 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Quang Trung đại phá quân Thanh
Em hãy nêu tài trí của vua Quang Trung trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Thanh
Em hãy kể tên các trận đánh lớn trong cuộc đại phá quân Thanh?
Em hãy nêu ý nghĩa của ngày giỗ trận Đống Đa mồng 5 tháng giêng?
GV nhận xét
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động nhóm
GV trình bày tóm tắt tình hình kinh tế đất nước trong thời Trịnh – Nguyễn phân tranh: ruộng đất bị bỏ hoang, kinh tế không phát triển. 
Sau khi đất nước thống nhất, vua Quang Trung đã có những chính sách gì về kinh tế? Nội dung & tác dụng của những chính sách đó? 
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân
Tại sao vua Quang Trung lại coi trọng chữ Nôm?
Em hiểu câu: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” như thế nào?
GV kết luận: Qua bài này, ta thấy Quang Trung mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh. Ông rất trọng dụng nhân tài. Tiếc rằng công việc đang tiến triển tốt đẹp thì ông mất
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm
- GV chia nhóm để HS kể lại câu chuyện vua Quang Trung trọng dụng người tài.
Củng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK
Dặn dò: 
- Chuẩn bị bài: Nhà Nguyễn thành lập
HS trả lời
HS nhận xét
HS thảo luận nhóm & báo cáo kết quả. 
Tổ chức lại bộ máy nhà nước, khuyến khích nông dân lưu tán trở về cày cấy, quyết định dùng chữ Nôm làm chữ viết của nước nhà, mời người tài giỏi ra giúp nước.
Chữ Nôm là chữ của dân tộc. Việc vua Quang Trung đề cao chữ Nôm là nhằm đề cao tinh thần dân tộc.
Đất nước muốn phát triển được, cần phải đề cao dân trí, coi trọng việc học hành.
Các nhóm thi đua
SGK
Thư Quang Trung gửi cho Nguyễn Thiếp
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngày:	Tuần: 31
Môn: Lịch sử
BÀI: NHÀ NGUYỄN THÀNH LẬP
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
HS biết nhà Nguyễn thiết lập một chế độ rất chặt chẽ & hà khắc để bảo vệ quyền lợi của dòng họ mình
2.Kĩ năng:
HS nắm được nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? Kinh đô đóng ở đâu? Và một số ông vua đầu nhà Nguyễn.
3.Thái độ:
Yêu thích tìm hiểu lịch sử dân tộc.
II.CHUẨN BỊ:
Tranh ảnh về kinh thành Huế
Một số điều luật của Bộ luật Gia Long (nói về sự tập trung quyền hành & những hình phạt đối với mọi hành động phản kháng nhà Nguyễn)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
8 phút
6 phút
8 phút
3 phút
1 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Những chính sách về kinh tế & văn hóa của vua Quang Trung 
Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế & văn hóa của vua Quang Trung?
GV nhận xét
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động cá nhân
Nhà Nguyễn ra đời vào hoàn cảnh nào?
Năm 1792, Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn như thế nào?
Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn vào năm nào? Lấy hiệu là gì? Kinh đô ở đâu?
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp + thi đua tổ
GV treo tranh kinh thành Huế & giới thiệu nhà Nguyễn đã chọn Phú Xuân làm kinh đô, các đời vua nhà Nguyễn?
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm
GV cung cấp thêm một số điểm trong bộ luật Gia Long: Gia Long đặt lệ “tứ bất” (nhưng không ghi thành văn) tức là: không đặt tể tướng, không lập hoàng hậu, không lấy trạng nguyên trong thi cử, không phong tước vương cho người ngoài họ vua
Các vua nhà Nguyễn bảo vệ quyền lợi của mình bằng bộ luật hà khắc nào?
Vì sao các vua nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền lợi của mình cho ai?
Từ việc đặt luật pháp, thay đổi các cơ quan, đến việc tổ chức các kì thi Hội do ai làm?
Để bảo vệ uy quyền tuyệt đối của nhà vua, các vua triều Nguyễn đã đặt ra các hình phạt như thế nào?
GV kết luận: Các vua nhà Nguyễn đã dùng mọi biện pháp thâu tóm quyền hành vào tay mình. Nhà Nguyễn ra đời đã xây dựng ngai vàng của mình trên biển máu của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn. Vì vậy nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách quản lí xã hội rất chặt chẽ & tàn bạo.
Củng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
Dặn dò: 
Tìm đọc: Các vua đời nhà Nguyễn
Chuẩn bị bài: Kinh thành Huế
HS trả lời
HS nhận xét
Sau khi vua Quang Trung mất, lợi dụng triều đình đang suy yếu, Nguyễn Aùnh đã đem quân tấn công, lật đổ nhà Tây Sơn.
Nguyễn Aùnh lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, chọn Huế làm kinh đô. Từ năm 1802 đến năm 1848, nhà Nguyễn trải qua các đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.
HS xem tranh
Các tổ lên thi đua chọn đúng thứ tự các đời vua đầu nhà Nguyễn (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức)
HS hoạt động theo nhóm sau đó cử đại diện lên báo cáo
SGK
Tranh ảnh kinh thành Huế
Một số điều luật trong bộ luật Gia Long
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngày:	Tuần: 32
Môn: Lịch sử
BÀI: KINH THÀNH HUẾ
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
HS sơ lược được quá trình xây dựng, sự đồ sộ, vẻ đẹp của kinh thành & lăng tẩm ở Huế
Biết Huế được công nhận là một di sản của văn hoá thế giới
2.Kĩ năng:
HS nhận biết được kinh thành Huế (qua tranh ảnh)
3.Thái độ:
Tự hào vì Huế là di sản văn hóa thế giới. Luôn có ý thức bảo vệ di tích lịch sử.
II.CHUẨN BỊ:
Một số hình ảnh về kinh thành & lăng tẩm ở Huế.
SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
10 phút
10 phút
3 phút
1 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
Nêu tên một số ông vua đầu triều Nguyễn?
GV nhận xét
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- Mô tả sơ lược quá trình xây dựng kinh thành Huế?
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
GV cho HS xem ảnh sưu tầm được về kinh thành Huế
GV hệ thống lại để HS nhận thức được sự đồ sộ & vẻ đẹp của hệ thống cung điện, lăng tẩm ở kinh thành Huế.
GV kết luận: Kinh thành Huế là một công trình sáng tạo của nhân dân ta. Ngày 11 – 12 – 1993, thế giới đã công nhận Huế là một Di sản Văn hóa thế giới.
Củng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
Dặn dò: 
- Chuẩn bị bài ôn tập
HS trả lời
HS nhận xét
HS đọc SGK rồi mô tả sơ lược
Các nhóm thảo luận để đi đến thống nhất về những nét đẹp của các công trình đó
SGK
Tranh ảnh sưu tầm 
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngày:	Tuần: 33
Môn: Lịch sử
BÀI: ÔN TẬP
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
Hệ thống lại quá trình phát triển của lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX
2.Kĩ năng:
HS nêu lại được một số sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước & giữ nước của dân tộc ta từ thời vua Hùng Vương đến giữa thế kỉ XIX
3.Thái độ:
Tự hào về truyền thống dựng nước & giữ nước của dân tộc. 
II.CHUẨN BỊ:
SGK, sơ đồ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
8 phút
8 phút
8 phút
4 phút
2 phút
Khởi động: 
Bài cũ: Kinh thành Huế
Mô tả sơ lược về quá trình xây dựng kinh thành Huế?
GV nhận xét.
Bài mới: 
Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
GV đưa sơ đồ, giải thích sơ đồ
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân
- GV đưa ra danh sách các nhân vật lịch sử như : Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thái Tổ
Hoạt động 3: Thi đua tổ
- GV đưa ra một số địa danh, di tích lịch sử, văn hoá như : đền Hùng, thành Cổ Loa, Thăng Long
Củng cố 
- GV nhắc lại những kiến thức đã học.
Dặn dò: 
- Chuẩn bị kiểm tra định kì
HS trả lời
HS nhận xét
HS điền nội dung các thời kì, triều đại vào ô trống
HS ghi tóm tắt về công lao của các nhân vật lịch sử 
HS thi đua tìm thời gian, thời kì ra đời của các địa danh, di tích lịch sử, văn hoá
Sơ đồ
SGK
Các ghi nhận, lưu ý:

Tài liệu đính kèm:

  • doc7 LICH SU LOP 4 HKII.doc