Giáo án Luyện tập Lớp 4 - Tuần 1 đến 3

Giáo án Luyện tập Lớp 4 - Tuần 1 đến 3

I-MỤC TIÊU: Giúp HS ôn tập về

 - Tính cộng trừ các số có đến 5 chữ số; nhân chia số có đến 5 chữ số với( cho) số có một chữ số .

 - Biết so sánh , xếp thứ tự (đến 4 số ) các số đến 100 000.

 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chăm chỉ, tự tin , hứng thú trong học toán.

II- CHUẨN BỊ

GV:Bảng nhóm, bút dạ

HS: Bảng con, vở TN-TL Toán

III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 76 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/02/2022 Lượt xem 164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Luyện tập Lớp 4 - Tuần 1 đến 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Thứ 2 ngày 31 tháng 8 năm 2009
Luyện chữ
Bài 1
I .Mục tiêu:
	- Viết đúng bài “ Mùa xuân ” .
	- Trình bày khoa học sạch sẽ, đúng mẫu.
 - Rèn chữ đẹp , giữ vở sạch 
II. Chuẩn bị
	 Giáo viên: Mẫu chữ
	 Học sinh: Vở luyện viết
III . Tiến trình dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra sách vở của HS
Nhận xét.
C. Bài mới
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp
2. Hướng dẫn viết bài
 Nêu nội dung của bài “ Mùa xuân ” ?
Tìm từ cần viết hoa?
Giáo viết viết mẫu: 
 Thu bài viết.
- Nhận xét giờ viết 
 GV chấm 5 - 7 bài
D. Củng cố:
- Lưu ý khi trình bày một bài thơ
E. Dặn dò
- Học sinh học và chuẩn bị bài sau
 “ Biển đẹp”
Học sinh kiểm tra – báo cáo giáo viên
Lắng nghe
- 1 học sinh đọc bài thơ – lớp đọc thầm
Tả cảnh đẹp của thiên nhiên khi mùa xuân đến.
Học sinh nêu 
- Các tiếng đầu mỗi dòng thơ và tên tác giả
- Học sinh viết bài
- Học sinh soát lỗi.
Thứ ba ngày 01 tháng 9 năm 2009
Luyện Toán
Bài 2 (trang 3-4)
I-Mục tiêu: Giúp HS ôn tập về
 - Tính cộng trừ các số có đến 5 chữ số; nhân chia số có đến 5 chữ số với( cho) số có một chữ số . 
 - Biết so sánh , xếp thứ tự (đến 4 số ) các số đến 100 000.
 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chăm chỉ, tự tin , hứng thú trong học toán. 
II- Chuẩn bị 
GV:Bảng nhóm, bút dạ
HS: Bảng con, vở TN-TL Toán 
III-Tiến trình dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của học sinh
Bài mới:
GTB: Trực tiếp
Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1:
 Cho học sinh thảo luận nhóm đôi 
Giáo viên củng cố cách so sánh và xếp thứ tự các số trong phạm vi 100000
Bài 2:
Yêu cầu học sinh làm bảng con lần lượt từng phép tính sau:
14517 + 6283 43085 – 1967
Yêu cầu học sinh làm 3 phép tính còn lại
* Củng cố: kĩ năng làm tính + , - , x , : các số trong phạm vi 100000
Bài 3:
Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân.
- Muốn biết bác Xuân được lấy lại bao nhiêu tiền ta cần biết gì
- Muốn tính số tiền bác Xuân mua hàng ta làm thế nào?
* GV chốt kết quả đúng
D. Củng cố: 
Hệ thống kiến thức 
E. Dặn dò
Học sinh đọc yêu cầu của bài
Làm việc theo nhóm đôi
Đọc yêu cầu
2 học sinh lên bảng
Lớp làm bài vào bảng con
Học sinh làm việc theo nhóm đôi. Lưu ý phép chia 11520 : 5
+ Bác đưa cho người bán hàng bao nhiêu tiền
+ Bác mua hàng hết bao nhiêu tiền
+ Ta lấy 4500 x 2 =  (đồng)
 * 1 học sinh lên bảng làm.
 * Lớp làm vào vở
HS về nhà hoàn thành bài tập
Thứ tư ngày tháng 9 năm 2009
Luyện Tiếng Việt
Luyện bài tập đọc và bài tập chính tả ( trang 3)
I. MụC TIÊU
- Củng cố bài tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu
- Làm bài tập chính tả phân biệt l- n.
-Vận dụng kiến thức đã học làm tốt bài tập đọc hiểu và bài tập phân biệt chính tả. 
II. Chuẩn bi:
 GV: Bảng phụ
	HS: bút dạ, vở bài tập trắc nghiệm và tự luận, thẻ Đ- S 
III. tiến trình DạY – HọC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A.ổn định tổ chức
B.Kiểm tra bài cũ:
- Hai HS đọc bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu 
- Nêu nội dung bài? 
C. Dạy bài mới 
* Giới thiệu bài
1. Tập đọc
Bài 1: Nối từ ngữ bên trái với những chi tiết thích hợp ở bên phải để tạo thành những câu diễn tả vẻ yếu ớt của chị Nhà Trò.
Bài 2: Vì sao chị Nhà Trò khóc?
Đáp án đúng: 3; 4; 5
Bài 3:
- Hành động của Dế Mèn với Nhà Trò
- Lời nói của Dế Mèn với Nhà Trò
2. Bài tập chính tả:
Bài 1: Tìm những từ viết sai chính tả?
 	cá lục
	lặn đồ chơi
 béo lúc
Bài 2: Điền vào chỗ trống l hoặc n để hoàn chỉnh mỗi thành ngữ, tục ngữ.
Nớc sôi lửa bỏng Năng nhặt chặt bị
Nói ngọt lọt đến xương
D. Củng cố: 
Nêu nội dung bài.
E. Dặn dò:
Về nhà ôn bài và làm các bài còn lại.
- Hai HS đọc và trả lời câu hỏi
- HS làm bài và báo cáo kết quả.
ý đúng:1; 3; 4
HS nêu yêu cầu 
Cả lớp làm bài và bày tỏ bằng thẻ.
Một học sinh nêu yêu cầu
HS tự làm bài và kiểm tra theo nhóm cặp. Các cặp khác nhận xét.
HS nêu yêu cầu 
HS làm bài cá nhân, 1 HS làm bảng phụ. 
Chữa bài và chốt kết quả đúng.
HS làm bài nhóm 4 rồi chữa bài.
HS nhắc lại nội dung bài.
Thứ năm ngày 03 tháng 9 năm 2009
Luyện Toán
Bài 4 (trang 5-6)
I-Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 - Cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ. 
 - Vận dụng giải toán có lời văn
 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chăm chỉ, tự tin và hứng thú trong học tập và thực hành toán
II- Chuẩn bị
GV:Bảng nhóm, bút dạ
HS: Bảng con, vở TN-TL Toán
III-Tiến trình dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ: 
GV nhận xét cho điểm
Bài mới:
GTB: Trực tiếp
Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1:
 Cho học sinh thảo luận nhóm sáu 
Giáo viên củng cố cách tính giá trị biểu thức chứa 1 chữ
Bài 2:
Yêu cầu học sinh làm bảng con lần lượt từng câu:
4 60 ; 13 7 ; 208
135 ; 2 34 ; 236
Bài 3:
Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân.
Gợi ý: Tuỳ thuộc số các em chọn,tương ứng với một số ta tìm được một số gà trống trong đàn gà đó.Vậy bài toán mở ,có nhiều kết quả.
* GV chốt kết quả đúng
D. Củng cố: Hệ thống kiến thức 
 E . Dặn dò:
Học sinh đọc lời giải bài tập 3 ( trang 5)
Học sinh đọc yêu cầu của bài
Làm việc theo nhóm sáu
Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
Nhận xét
Đọc yêu cầu
Thống nhất kết quả đúng:
 5
 4
 5
 4 60 ; 13 7 ; 208
 4
 6
 6
135 ; 2 34 ; 236
HS nối tiếp đọc đề bài của mình
(Lưu ý số gà trống ít hơn số gà mái từ1-69 con)
* 1 học sinh lên bảng làm.
 * Lớp làm vào vở
HS về nhà hoàn thành bài tập
Luyện Tiếng Việt
Luyện tập về cấu tạo của tiếng ( trang 6)
I. MụC TIÊU
- Củng cố về cấu tạo của tiếng.
-Vận dụng kiến thức đã học làm và thực hành tốt bài tập. 
II. Chuẩn bi:
 GV: Bảng phụ
	HS: bút dạ, vở bài tập trắc nghiệm và tự luận, thẻ Đ- S 
III. tiến trình DạY – HọC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A.ổn định tổ chức
B.Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài tập ở nhà.
C. Dạy bài mới 
1. Giới thiệu bài:
Bài 1: 
GV chép câu thơ lên bảng
Chốt: Các tiếng:
- Có vần oai: ngoài; hoài
- Có âm đầu ng: ngoan; ngời, ngoài
- Có thanh sắc: đối; đáp; chớ; đá
Bài 2: Ghi dấu x vào các cột để trống đặc điểm của từng cặp tiếng.
Cặp tiếng
Giống nhau âm đầu
Giống nhau
vần
Giống nhau âm đầu, vần
Giống nhau âm đầu, vần, thanh
M:la- tha
x
rì- rào
x
xôn- xao
x
lao- xao
x
đo -đỏ
x
hiu- hiu
x
Bài 3: Ghi cặp tiếng bắt vần
D. Củng cố: 
Chốt nội dung
Nhận xét giờ học
E. Dặn dò:
- HS nêu yêu cầu.
Tự làm bài và nối tiếp đọc kết quả.
Một học sinh nêu yêu cầu
HS tự làm bài và kiểm tra theo nhóm cặp. 
Các cặp khác nhận xét.
HS làm bài nhóm 4 rồi chữa bài.
TL nhóm đôi và báo cáo chốt
 đà- gà; xương- sương; 
 sương- gương
HS nhắc lại nội dung bài.
Về nhà ôn bài và làm các bài còn lại.
Thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2009
Tập làm văn
Luyện bài tập làm văn( trang 6)
I- Mục tiêu: Giúp học sinh:
	- Củng cố về cách tìm nhân vật trong truyện là con vật.
	- Tính cách của nhân vật bộc lộ hành động lời nói, suy nghĩ của nhân vật.
	- Bước đầu biết xây dựng nhân vật trong bài kể chuyện đơn giản.
II - Chuẩn bị.
GV : Bảng phụ
HS : Bút dạ
 III- Tiến trình dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A- ổn định tổ chức
B-Kiểm tra 
?/ Bài văn kể chuyện khác bài văn không kể chuyện ở điểm nào?
 C . Bài mới
 1)Giới thiệu bài:GV nêu MĐ-YC bài học 
 2) Phần luyện tập:
Bài 1: Đọc câu chuyện sau:
Yêu cầu HS đọc truyện.
GV theo dõi, nhận xét cách đọc.
Bài 2:Trả lời câu hỏi
GV gắn bảng phụ nội dung câu hỏi.
- Nhân vật trong câu chuyện trên đây là những con vật nào?
- Hôm sau, thấy mầm cây gãy hết, Chim Chích nhận xét gì về tính cách của Sâu Đo...?
- Em có đồng ý với nhận xét của Chim Chích về tính cách của Sâu Đo không?
Vì sao?
D- Củng cố
Nội dung của bài học
E- Dặn dò
HS học và chuẩn bị bài sau
- HS trả lời
- HS khác nhận xét
- HS đọc yêu cầu của bài
- HS đọc thầm câu chuyện: Chim Chích và Sâu Đo
2 HS đọc to rõ toàn câu chuyện.
- Cả lớp nhận xét
HS đọc yêu cầu của bài
Thảo luận nhóm 4 các câu hỏi.
- Các nhóm đọc yêu cầu của bài và trao đổi 
- Chim Chích và Sâu Đo
- Sâu Đo giả dối, Chim Chích bị mắc lừa và quyết đi tìm...
- HS tự nêu ý kiến của mình.
Các nhóm báo cáo, nhận xét, bổ sung. 
Về nhà tập xây dựng một cốt truyện.
LUYệN Thể dục
Luyện bài 2
I-Mục tiêu:
	- Củng cố và nâng cao kĩ thuật, Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ. YC nhanh trật tự
- Trò chơi “Chạy tiếp sức” YC HS chơi đúng luật hào hứng chơi
- HS có ý thức tập luyện để giữ gìn sức khoẻ 
II- Địa điểm và phương tiện:
	- Địa điểm: trên sân trường
	- Phương tiện: 1 còi; 4 quả bóng bằng cao su
 III. Nội dung và phương pháp 
Nội dung
1-Phần mở đầu
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
2. Phần cơ bản :
a) Ôn Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Cả lớp tập luyện, GV điều khiển
- Chia tổ luyện tập
- GV quan sát nhận xét sửa chữa
b)Trò chơi vận động: “Chạy tiếp sức”
- GV nhắc lại cách chơi
- GV nhận xét và phân thắng bại cho các tổ
3.Phần kết thúc:
- GV hệ thống bài.
- GV giao bài tập về nhà.
Định lượng
 5-6
 18-22’
10-12’
 4- 5 
 3 - 4
Phương pháp
GV * * * * * * *
 * * * * * * * 
- HS tập từng do lớp trưởng điều khiển
- Mỗi tổ tập 3-4 lượt
 * * * * * * *
 * * * * * * *
- Tổ 1 chơi thử 1 lần:
- Cả lớp chơi chính thức.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
 * * * * * * *
 * * * * * * *
Tuần 2
Thứ 2 ngày 7 tháng 9 năm 2009
Luyện chữ
Bài 3
I .Mục tiêu:
	- Viết đúng bài “ Biển đẹp ” .
	- Trình bày khoa học sạch sẽ, đúng mẫu.
 - Rèn chữ đẹp , giữ vở sạch 
II. Chuẩn bị
	 Giáo viên: Mẫu chữ
	 Học sinh: Vở luyện viết
III . Tiến trình dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
 Gọi 2 HS lên bảng viết một số chữ hoa 
 A, D, G, R
Nhận xét.
C. Bài mới
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp
2. Hướng dẫn viết bài
Nêu nội dung của bài “ Biển đẹp” ?
Tìm từ cần viết hoa?
Giáo viêt viết mẫu: 
- Thu bài viết.
- Nhận xét giờ viết 
 GV chấm 5 - 7 bài
D. Củng cố:
- Lưu ý khi viết một số chữ hoa 
E. Dặn dò
- Học sinh học và chuẩn bị bài sau
 “Hoa cúc vàng ”
Học sinh viết bảng lớp
Cả lớp viết bảng con
Lắng nghe
- 1 học sinh đọc đoạn văn – lớp đọc thầm
Tả sự thay đổi của biển tuỳ theo màu sắc của mây trời
Học sinh nêu 
HS quan sát GV viết mẫu
- Học sinh viết bài
- Học sinh soát lỗi.
Thứ ba ngày 08 tháng 9 năm 2009
Luyện Toán
Bài 7 (trang 8)
I-Mục tiêu: 
 - Giúp HS luyện viết và đọc số có 6 chữ số.
 - Rèn kĩ năng viết , đọc các số có 6 chữ số.
 -Thực hiện phép tí ... trình dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A .ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
HS viết : long lanh , một nén
Nhận xét, cho điểm
C. Bài mới
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp
2. Hướng dẫn viết bài
Nêu nội dung của bài “ Bà còng đi chợ trời mưa ” ?
Nêu cách trình bày bài thơ ?
Khi viết đầu mỗi dòng thơ cân lưu ý điều gì?
Giáo viêt viết mẫu: 
Nêu cách trình bày bài ?
- Thu bài viết.
- Nhận xét giờ viết 
 GV chấm 5 - 7 bài
D. Củng cố:
- Lưu ý khi viết một số chữ hoa 
E. Dặn dò
Học sinh viết bảng lớp
Lắng nghe
- 1 học sinh đọc đoạn cần viết – lớp đọc thầm
2 HS nêu nội dung của bài.
 Học sinh nêu 
HS quan sát GV viết mẫu
- Học sinh viết bài
- Học sinh soát lỗi.
- Học sinh học và chuẩn bị bài sau
Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2009
Luyện Toán
Tiết 31 (trang 28, 29)
I-Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 - Cách thực hiện phép cộng, phép trừ,mối quan hệ giữa 2 phép tính này
 - Cách thử lại phép cộng, phép trừ
 - Tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ
 - Vận dụng giải toán.
 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chăm chỉ.
II- Chuẩn bị
GV:Bảng nhóm, bút dạ,thẻ A, B, C, D
HS: Bảng con, vở TN-TL Toán
III-Tiến trình dạy họC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.ổn định tổ chức
B.Kiểm tra bài cũ: 
Học sinh đọc lời giải bài tập 3(tiết 30)
C.Bài mới: 
1.GTB: Trực tiếp
2.Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1: Cho học sinh suy nghĩ trong 2 phút, sau đó trình bày miệng trước lớp
*Củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
Bài2: 
Yêu cầu HS làm bài vào bảng con
Bài 3: Cho HS thảo luận nhóm đôi trong3 phút.Bày tỏ ý kiến bằng thẻ A, B, C, D.
* GV chốt kết quả đúng 
* Củng cố cách tìm thành phần chưa biết của phép cộng,phép trừ.
D. Củng cố: Hệ thống kiến thức 
E. Dặn dò:
2-3 em đọc bài
HS trình bày bài
a. 4565 + 7752 = 12317
12317 - 4565 = 7752
12317 – 7752 = 4565
2 HS lên bảng.Dưới lớp làm bảng con
 53025 Thử lại: 48257
 __ +
 4768 4768
 48257 53025
Học sinh đọc yêu cầu của bài.Thống nhất kết quả đúng:
Đáp án D
b. Đáp án D
 c. Đáp án C
HS về nhà hoàn thành bài tập
Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009
Luyện Tiếng Việt
Luyện bài tập đọc và bài tập chính tả ( trang 31- 32)
I. MụC TIÊU
- Củng cố bài tập đọc: Trung thu độc lập
- Làm bài tập chính tả phân biệt ch; tr.
-Vận dụng kiến thức làm tốt bài tập đọc hiểu và bài tập phân biệt chính tả. 
II. Chuẩn bị GV: Bảng phụ
 HS: bút dạ, vở bài tập trắc nghiệm và tự luận, thẻ Đ- S 
III. tiến trình DạY – HọC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ:
-1 HS đọc bài: Trung thu độc lập
- Nêu nội dung bài? 
C. Dạy bài mới 
1. Giới thiệu bài.
2. Tập đọc Bài 1: 
- Cảnh nào làm đêm trăng trung thu khác với những đêm trăng khác?
Chốt: Cảnh trăng chiếu sáng khắp đất nước Việt Nam độc lập.
Bài 2: Nối từ bên trái phù hợp với bên phải để hoàn chỉnh các hình ảnh đất nước?
GV kiểm tra nhận xét các nhóm đúng.
Bài 3: Đất nước ta ngày nay có những hình ảnh nào đúng với sự tưởng tượng của anh chiến sĩ trong bài này?
GV chốt: Nhà máy, đồng lúa, nông trường, tàu biển,..
Bài 4:Viết một đoạn văn diễn tả ước mơ của em về đất nước trong tương lai ?
GV nhận xét cho điểm.
3. Bài tập chính tả:
Bài 1 : Điền ch hoặc tr vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn tin sau:
Chốt: trang, chuyên mục, giải trí, trò chơi, chữ
Bài 2: Điền từ mở đầu vào chỗ trống để có các từ ngữ viết đúng. GV chốt kết quả đúng
D. Củng cố:
E. Dặn dò Nhận xét giờ học
- HS đọc và trả lời câu hỏi
Một HS nêu yêu cầu
- HS tự làm bài và báo cáo kết quả.
- HS nêu yêu cầu
-Thảo luận nhóm bàn
-Trưng bày, báo cáo, nhận xét
-Một học sinh nêu yêu cầu
-HS thảo luận nhóm đôi rồi báo cáo. 
- Báo cáo. Các nhóm khác nhận xét.
Làm việc cá nhân
- Vài HS lên thi diễn tả ước mơ, HS khác bình chọ bạn nói hay nhất.
HS nêu yêu cầu
HS làm bài nhóm bàn trên phiếu nhóm rồi chữa bài.
Chốt các lời giải đúng. 
HS chơi trò chơi Tiếp sức
Trào nước mắt trí tuệ chí hướng
Chào hỏi tri thức chán ngán
Nêu nội dung ôn tập.
Về nhà ôn và làm các bài còn lại.
Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009
Luyện Toán
Tiết 34 (trang 30, 31)
I-Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
 - Cách tính giá trị biểu thức có chứa 3 chữ
 - Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
 - Vận dụng giải toán
 - Giáo dục HS tính cẩn thận, chăm chỉtư duy sáng tạo.
II- Chuẩn bị
GV:Bảng nhóm, bút dạ,thẻ A, B, C, D
HS: Bảng con, vở TN-TL Toán
III-Tiến trình dạy họC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.ổn định tổ chức
B.Kiểm tra bài cũ: 
Yêu cầu HS làm bài tập 2(tiết 33 )
C.Bài mới: 
1.GTB: Trực tiếp
2.Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1:
 Yêu cầu HS làm bài vào vở
 Củng cố cách tính giá trị biểu thức có chứa 3 chữ
Bài2: 
Yêu cầu HS làm bài theo nhóm 6
* Chốt kết quả đúng
Bài 3:Yêu cầu học sinh thảo luận và làm bài theo nhóm đôi.
* GV chốt lời giải đúng
Bài 4:
D. Củng cố: Hệ thống kiến thức 
E. Dặn dò:
3 HS lên bảng –lớp làm bảng con.
HS làm bài và trình bày trước lớp
Nếu a = 30, b =25, c =8 thì a + b - c = 30 + 25 – 8 = 47
Nếu a = 30, b =25, c =8 thì a x b + c = 30 x 25 + 8 = 758
Nếu a = 30, b =25, c =8 thì a x b x c = 30 x 25 x 8 = 6000
Các nhóm làm bài và trình bày trước lớp
Nhận xét,bổ sung.
Học sinh thảo luận theo nhóm đôi:
Bày tỏ ý kiến bằng thẻ
Đáp án D
1 HS lên bảng,lớp làm vở TL -TN
HS làm bài và trình bày trước lớp
Bài giải:
Chu vi hình tam giác đó là:
7 + 8 + 9 = 24 (cm )
Đáp số: 24 cm
HS về nhà hoàn thành bài tập
Luyện tiếng Việt
Luyện bài luyện từ và câu (trang 35)
I MụC TIÊU
 - Luyện tập về viết tên người và tên địa danh Việt Nam.
 - HS có thói quen viết tên người và tên địa danh Việt Nam trong khi viết, có ý thức sử dụng tiếng Việt văn hóa trong giao tiếp.
II. Chuẩn bị
 GV- Bảng lớp viết sẵn bài 3
 Bảng phụ viết nội dung BT 1, 2.
 HS- bút dạ, thẻ
III/ TIếN TRìNH DạY HọC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. ổn định 
B. Kiểm tra bài cũ.
- HS nêu ghi nhớ ở tiết trước.
- GV nhận xét chung, cho điểm.
- Yêu cầu HS kiểm tra bài về nhà.
C. Bài mới.
1. Giới thiệu bài.
2. Thực hành
*Bài 1:Tên phố cổ nào ở Hà Nội được viết đúng:
GV chốt: Hàng Than 
* Bài 2: Những tên tỉnh thành phố nào viết đúng?
Cho HS chơi trò chơi tiếp sức trên bảng phụ:
 Chốt: tỉnh Ninh Bình, tỉnh Gia Lai, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Đắc Lắc
Bài 3 : Viết lại vào chỗ trống tên các danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử sau cho đúng.
Yêu cầu HS tự làm bài.
Mẫu: Sa pa	Sa Pa
GV chốt cách viết hoa đúng:
Hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc, chùa Tây Phương, núi Bà Đen, phố cổ Hội An
D. Củng cố 
-Nêu cách viết hoa tên người, tên địa danh Việt Nam?
-Nêu nội dung bài ôn?
E.Dặn dò
Nhận xét giờ học
- HS cả lớp lắng nghe thực hiện.
- 1 HS nêu.
- HS kiểm tra và báo cáo
- HS nghe.
-1 HS đọc yêu cầu.
-Thảo luận nhóm đôi và báo cáo
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu
-Hai nhóm lên chơi.
-Các nhóm khác theo dõi, cổ vũ.
-HS nêu yêu cầu
- Tự làm bài , 1 HS làm bảng phụ.
-Chữa bài
-Kiểm tra xem bạn có viết hoa đúng không.
-Nhận xét
- HS nêu
- HS nêu kiến thức luyện tập
-HS nghe
-Về nhà chuẩn bị: Cách viết hoa tên người, tên địa danh nước ngoài.
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2009
Luyện tiếng Việt
Luyện bài tập làm văn (trang 36)
I MụC TIÊU
- Luyện tập phát triển câu chuyện theo đề bài cho sẵn.
- Học sinh có kĩ năng xây dựng , phát triển câu chuyện.
- HS ham thích học văn và bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc viết văn cho HS.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ ghi sẵn gợi ý các đoạn của bài làm.
 HS: Bảng nhóm, bút dạ
III. tiến trình DạY HọC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. ổn định
B. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 3 HS nối tiếp kể lại câu chuyện: Vào nghề theo lời kể của Va- li- a.
GV nhận xét cho điểm.
C. Bài mới:
1. Giới thiệu bài :- GTB trực tiếp
2. Luyện tập
Đề bài: Trong giấc mơ, em đã được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.
GV gạch chân các từ ngữ quan trọng.
Treo bảng phụ gợi ý yêu cầu định viết:
1/ Mở bài: Nêu hoàn cảnh diễn ra giấc mơ.
2/Thân bài: Kể lại việc thực hiện từng điều ước: + Thực hiện điều ước thứ nhất:
 + Thực hiện điều ước thứ hai:
 + Thực hiện điều ước thứ ba:
3/ Kết bài: ý nghĩ khi thức giấc
- GV phát phiếu cho 2 học sinh
- Yêu cầu 2 HS làm phiếu, trình bày bài . GV để lại bài làm đúng nhất và cho cả lớp sửa bài.
GV cho vài HS đọc đoạn truyện mình viết theo trình tự thời gian.
D.Củng cố
- Chốt cách xây dựng một đoạn văn kể chuyện.
E.Dặn dò - Nhận xét giờ học.
3 HS kể
HS khác nhận xét
- HS nghe
- 2 HS đọc đề bài . 
- HS đọc gợi ý.
- HS đọc thầm lại gợi ý.
HS dưới lớp làm vào vở bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng Việt
- 2 HS nhận phiếu, làm bài vào phiếu.
HS báo cáo.
- HS khác nghe và nhận xét, bổ sung
3 HS thi đọc đoạn viết của mình. 
Lớp bình chọn bạn viết hay nhất.
Lắng nghe.
Về nhà hoàn thiện tiếp.
Luyện Thể dục
Luyện bài 14
I - Mục tiêu 
Thực hiện cơ bản đúng động tác của bài thể dục phát triển chung
Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- HS có ý thức tập luyện để giữ gìn sức khoẻ.
II - Địa điểm - Phương tiện 
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
III. Nội dung - Phương pháp 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu:
 - Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. 
 - GV phổ biến nội dung
 - Khởi động: Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai. 
 -Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”. 
2. Phần cơ bản:
 a) Đội hình đội ngũ 
 - Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
 * GV điều khiển lớp tập. 
 * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
 b) Trò chơi : “Ném trúng đích”
 - GV tập hợp HS theo đội hình chơi. 
 -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi. 
 - Tổ chức cho HS thi đua chơi. 
 - GV quan sát, nhận xét
 3. Phần kết thúc 
 - HS làm động tác thả lỏng. 
 - Đứng tại chỗ hát và vỗ tay theo nhịp. - GV hô giải tán. 
6 –10 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
1 – 2 phút
18 – 22 phút
12 – 14 phút
1 – 2 phút
 4 – 6 phút 
8 –10 phút
1 – 2 lần
2 – 3 lần 
4 – 6 phút 
1 – 2 phút 
1 – 2 phút
Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo. 
====5GV 
 ====
 ====
 ====
 =========
=========
=========
=========
5GV
- Đội hình hồi tĩnh và kết thúc. ==== 5GV ==== 
==== 
==== - HS hô “khỏe”. 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_luyen_tap_lop_4_tuan_1_den_3.doc