Giáo án Luyện từ và câu Khối 4 - Tiết 14: Luyện tập viết tên người, tên người tên địa lí Việt Nam

Giáo án Luyện từ và câu Khối 4 - Tiết 14: Luyện tập viết tên người, tên người tên địa lí Việt Nam

I. MỤC TIÊU

 - Ôn lại cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

- Viết đúng tên người, tên địa lí Việt Nam trong mọi văn bản.

- Rèn KNS: Làm việc theo nhóm, hợp tác cùng các bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bản đồ địa lí Việt Nam

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 14/02/2022 Lượt xem 346Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu Khối 4 - Tiết 14: Luyện tập viết tên người, tên người tên địa lí Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên người 
 tên địa lí Việt Nam
I. MỤC TIÊU
 - Ôn lại cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
- Viết đúng tên người, tên địa lí Việt Nam trong mọi văn bản.
- Rèn KNS: Làm việc theo nhóm, hợp tác cùng các bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 	
- Bản đồ địa lí Việt Nam
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
A. BÀI CŨ 
- Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi : Em hãy nêu qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam ? Cho ví dụ ?
- Gọi 1 HS lên bảng viết tên và địa chỉ của gia đình em. 1 HS viết tên các danh lam thắng cảnh mà em biết.
- HS lên bảng thực hiện yêu cầu
B. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP
* Bài 1
- Gọi HS đọc nội dung và yêu cầu phần Chú giải
- 2 em đọc.
- Chia nhóm 4 HS. Phát phiếu + bút dạ cho HS. Yêu cầu HS thảo luận, gạch chân dưới những tên riêng viết sai và sửa lại.
- Hoạt động trong nhóm theo hướng dẫn.
- Gọi 3 nhóm dán phiếu lên bảng để hoàn chỉnh bài ca dao.
- Dán phiếu
- Gọi HS nhận xét, chữa bài
- Nhân xét, chữa bài
- Gọi HS đọc lại bài ca dao đã hoàn chỉnh
- 1 em đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa và hỏi : Bài ca dao cho em biết điều gì ?
- Bài ca dao giới thiệu cho em biết tên 36 những phố cổ của Hà Nội.
* Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu
- 1 HS đọc thành tiếng
- Treo bản đồ địa lí Việt Nam lên bảng
- Quan sát
- Phát phiếu + bút dạ, bản đồ cho từng nhóm.
- Nhận đồ dùng học tập và làm việc trong nhóm.
- Yêu cầu HS thảo luận, làm việc theo nhóm.
C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :
- Hỏi : Tên người và tên địa lí Việt Nam cần được viết ntn ?

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_luyen_tu_va_cau_khoi_4_tiet_14_luyen_tap_viet_ten_ng.doc