Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tiết 29: Mở rộng vốn từ "Đồ chơi - Trò chơi" - Phạm Thị Thanh

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tiết 29: Mở rộng vốn từ "Đồ chơi - Trò chơi" - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh, sự khéo léo, trí tuệ.

2. Kĩ năng: Hiểu ý nghĩa của một số càu thành ngữ, tục ngữ có nội dung liên quan đến chủ điểm. Biết sử dụng linh hoạt, khéo léo một số thành ngữ, tục ngữ trong những tình hướng cụ thể nhất định.

3. Thái độ: Hiểu được trò chơi dân gian

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

- Giấy khổ to kẻ sẵn bảng như BT1, BT2.

III Các hoạt động dạy –học chủ yếu

Hoạt động dạy học Hoạt động học

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 27/01/2022 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tiết 29: Mở rộng vốn từ "Đồ chơi - Trò chơi" - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ đồ chơi - trò chơi
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết một số trò chơi rèn luyện sức mạnh, sự khéo léo, trí tuệ.
2. Kĩ năng: Hiểu ý nghĩa của một số càu thành ngữ, tục ngữ có nội dung liên quan đến chủ điểm. Biết sử dụng linh hoạt, khéo léo một số thành ngữ, tục ngữ trong những tình hướng cụ thể nhất định.
3. Thái độ: Hiểu được trò chơi dân gian
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Giấy khổ to kẻ sẵn bảng như BT1, BT2.
III Các hoạt động dạy –học chủ yếu 
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ
Gọi 3 học sinh lên bảng. Mỗi học sinh đặt 2 câu hỏi với nhiều đối tượng
3 học sinh lên bảng thực hiện:
2. Dạy- Học bài mới
2.1. Giới thiệu bài
Lắng nghe
2.2. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:
Gọi học sinh đọc yêu cầu 
1 học sinh đọc thành tiếng
Phát giấy và bút dạ cho từng nhóm học sinh. Yêu cầu học sinh hoạt động trong nhóm hoàn thành phiếu và giới thiệu với bạn về trò chơi mà em biết.
Hoạt động trong nhóm 4.
Gọi nhóm xong trước dán phiếu lên bảng. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Nhận xét bổ sung phiếu trên bảng.
Nhận xét , kết luận lời giải đúng
Học sinh chữa bài (nếu sai)
Bài 2:
Phát phiếu và bút cho nhóm 2 học sinh . Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu. Nhóm nào xong trước dán phiếu lên bảng
2 học sinh cùng bàn thành nhóm, trao đổi, làm bài vào phiếu hoặc dùng bút chì làm vào vở nháp
Gọi học sinh những , bổ sung
Nhận xét - bổ sung
Nhận xét kết luận lời giải đúng
Bài 3:
Gọi học sinh đọc yêu cầu và nội dung 
1 học sinh đọc thành tiếng
yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp. Giáo viên nhắc học sinh 
học sinh hoạt động nhóm đôi, trao đổi, đưa ra tình huống hoặc câu tục ngữ, thành ngữ để khuyên bạn.
Gọi học sinh đọc thuộc lòng các câu thành ngữ, tục ngữ ...
2 học sinh đọc.
3. Củng cố dặn dò
Nhận xét tiết học
Dặn học sinh về nhà làm lại BT3 và sưu tầm 5 câu tục ngữ, thành ngữ.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tiet_29_mo_rong_von_tu_do_choi.doc