Giáo án Môn: Lịch sử - Bài: Đinh bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Giáo án Môn: Lịch sử - Bài: Đinh bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

I. Mục đích yêu cầu:

Kiến thức:

- Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:

+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.

+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập họp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

- Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình, là một người cương nghị, mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.

 Thái độ:

-Yêu thích lịch sử.Hiểu biết, nhớ ơn và kính trọng Đinh Bộ Lĩnh

II. Đồ dùng dạy học

-Tranh vẽ đinh bộ lĩnh chơi trò chơi đánh trận cờ lau.

-Lược đồ Đất nước bị chia cắt bởi 12 sứ quân

 

doc 4 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 31/07/2020 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn: Lịch sử - Bài: Đinh bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY SOẠN:............ NGÀY DẠY:.....................	
TUẦN: 9 MÔN : LỊCH SỬ
TIẾT : 9 BÀI : ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN
I. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức:
- Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:
+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.
+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập họp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
- Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình, là một người cương nghị, mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.
 Thái độ:
-Yêu thích lịch sử.Hiểu biết, nhớ ơn và kính trọng Đinh Bộ Lĩnh 
II. Đồ dùng dạy học
-Tranh vẽ đinh bộ lĩnh chơi trò chơi đánh trận cờ lau.
-Lược đồ Đất nước bị chia cắt bởi 12 sứ quân
III. Hoạt động dạy chủ yếu: 
1.Ổn định lớp: hát
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào và có ý nghĩa như thế nào đối với LS dân tộc?
- Chiến thắng Bạch Đằng xảy ra vào thời gian nào và có ý nghĩa như thế nào đối với LS dân tộc?
 3. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Ghi chú
Hoạt động 1: Giới thiệu phần lịch sử: Buổi dầu độc lập và giới thiệu bài học.
Hoạt động 2:Tình hình dất nước sau khi Ngô Quyền.
- 1 HS đọc phần đầu của bài trang 25 SGK.
-GV giải nghĩa một số thuật ngữ lịch sử: Cát cư,ù Sứ quân , Bờ cõi: 
-Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta thế nào? 
-GV chốt lại: sau khi Ngô Quyền mất : đất nước bị chia cắt bởi loạn 12 sứ quân.
- Đưa Lược đồ 12 sứ quân lên bảng.GV giới thiệu. 
- Em có nhận xét gì về đất nước của ta lúc bấy giờ?-GV chốt lại
Hoạt động 3: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước
- Thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi sau:
+Đinh Bộ Lĩnh là người như thế nào?
+Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì?
-GV chốt lại
-Gọi 1 học sinh đọc chú giải SGK niên hiệu 
-GV giải thích: Hoàng, Đại Cồ Việt, Thái Bình
-Theo em vì sao Đinh Tiên Hoàng chọn Hoa Lư làm kinh đô?
-Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước? -GV chốt lại
 -Em có biết tại sao Đinh Tiên Hoàng được nhân dân ủng hộ
-Sau khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn thì tình hình đất nước như thế nào? Thảo luận nhóm 6 
-Các nhóm thảo luận- trình bày.
-GV nhận xét, chốt lại
-Gọi 1 HS đọc ghi nhớ. 
- Cả lớp theo dõi 
- 1 HS đọc
-HS theo dõi.
-HS nêu 
-HS theo dõi.
-HS theo dõi.
-HS nêu 
 - Các nhóm thảo luận . Đại diện các nhóm nêu.
-HS theo dõi.
- 1 HS đọc 
-HS theo dõi.
-HS nêu 
-HS nêu 
-HS nêu 
-Thảo luận nhóm 6, trình bày
-HS theo dõi.
- 1 HS đọc
4.Củng cố: 
 - Hỏi: Nếu có dịp được về thăm Hoa Lư em sẽ nhớ đến ai? Vì sao? 
- Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: 
- Về nhà học bài. Chuẩn bị bài: “Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ nhất”.
Điều chỉnh, bổ sung:
NGÀY SOẠN:............ NGÀY DẠY:.....................	
TUẦN: 10 MÔN : LỊCH SỬ
TIẾT : 10 BÀI : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG 
 XÂM LƯỢC LẦN THỨ NHẤT (NĂM 981)
I. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức- Kĩ năng:
- Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (năm 981) do Lê Hoàn chỉ huy:
+ Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân.
- Kể lại một số sự kiện về việc chống Tống lần thứ nhất
- Đôi nét về Lê Hoàn: Lê Hoàn là người chỉ huy quân đội nhà Đinh với chức Thập đạo tướng quân. Khi Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, quân Tống sang xâm lược, Thái hậu họ Dương và quân sĩ đã suy tôn ông lên ngôi Hoàng đế (nhà Tiền Lê). Ông đã chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.
Thái độ:Yêu thích lịch sử.Hiểu biết, yêu quí nhân vật lịch sử Lê Đại Hành
II. Đồ dùng dạy học
-Tranh lễ lên ngôi vua của Lê Hoàn 
III. Hoạt động dạy chủ yếu: 
1.Ổn định lớp: hát
2. Kiểm tra bài cũ: 
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. - GV nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Ghi chú
* Giới thiệu bài 
Hoạt động 1: Tình hình nước ta khi quân Tống sang xâm lược 
*Hoạt động cả lớp:
- GV cho HS đọc SGK đoạn: “Năm 979 . sử cũ gọi là nhà Tiền Lê”.
- GV đặt vấn đề: Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào? Lê Hoàn được tôn lên làm vua có được nhân dân ủng hộ không?
- GV tổ chức cho HS trao đổi để đi đến thống nhất: ý kiến thứ 2 đúng 
Hoạt động 2: Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống 
*Hoạt động nhóm
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi:
+ Quân Tống xâm lược nước ta vào năm nào?
+ Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào?
+ Lê Hoàn chia quân thành mấy cánh và đóng quân ở đâu để đón giặc?
+ Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không?
Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến
* Hoạt động cả lớp
- Kết quả của cuộc kháng chiến như thế nào?
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta?
- GV nhận xét, kết luận.
-HS theo dõi.
- 1 HS đọc SGK.
-HS nêu 
-HS trao đổi. -HS nêu 
-Các nhóm thảo luận , sau đó đại diện các nhóm lần lượt trình bày
-HS nêu 
 -HS nêu 
-HS theo dõi.
4.Củng cố: 
- Cho 2 HS đọc bài học.
- Cuộc kháng chiến chống quân Tống mang lại kết quả gì -GV tổng kết giờ học
5.Dặn dò: 
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài: “Nhà Lý dời đô ra Thăng Long”.
Điều chỉnh, bổ sung:

Tài liệu đính kèm:

  • doclich su lop 4 tuan 910.doc