Giáo án môn Thể dục Lớp 4 - Bài: Kiểm tra nhảy dây

Giáo án môn Thể dục Lớp 4 - Bài: Kiểm tra nhảy dây

GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 30

A. Tên bài dạy:

- KIỂM TRA NHẢY DÂY

B. Mục tiêu- yêu cầu:

- Kiểm tra nhảy dây kiểu chân trước chân sâu. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao . TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 59

C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

 - Thực hành

D. Dụng cu- Địa điểm tập:

- Chuẩn bị : mỗi HS 1 dây

 -

 

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 324Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục Lớp 4 - Bài: Kiểm tra nhảy dây", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN THỂ DỤC SỐ: 30
A. Tên bài dạy:
- KIỂM TRA NHẢY DÂY
B. Mục tiêu- yêu cầu:
- Kiểm tra nhảy dây kiểu chân trước chân sâu. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao .
TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: 59
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Thực hành 
D. Dụng cu- Địa điểm tậpï: 
- Chuẩn bị : mỗi HS 1 dây 
	- 
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
-Tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số HS 
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
 2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra 2- 4 HS
 3. Phổ biến bài mới:
 Phổ biến nội dung: 
Kiểm tra nhảy dây
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc
Đội hình 4 hàng ngang
 - Chuyên môn:
2-3’
- Ôn các đôïng tác của bài thể dục PTC.
- Ôn nhảy dây
Đội hình hàng ngang
II. CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
5-6’
* Nội dung kiểm tra
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra
* Cách đánh giá 
- Nhảy dây cá nhân kiểu chân trước ,chân sau
- Kiểm tra thành nhiều đợt 3-5 HS. Mỗi HS được nhảy thử 1-2 lần và 1 lần chính thức tính điểm. GV cử 3-5 HS làm nhiệm vụ đếm số lần bạn nhảy được. Những HS đến lượt kiểm tra cầm dây tiến lên và đứng vào vị trí quy dịnh, thực hiện tư thế chuẩn bị. Khi có lệnh của GV, các em bắt đầu nhảy, khi bị dây vướng chân, thì dừng lại. GV quan sát cách thực hiện động tác của từng HS cùng với kết quả số lần nhảy được của HS để dánh giá xếp loại.
- Như SGV – trang .142
 2. Trò chơi:
4-5’
 3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
- GV nhận xét và công bố kết qủa kiểm tra, tuyên dương, nhắc nhở một số HS và giao bài tập về nhà 
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
- Thực hiện một số động tác hồi tĩnh. 
Đội hình hàng dọc
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_the_duc_lop_4_bai_kiem_tra_nhay_day.doc