Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 36: Luyện tập

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 36: Luyện tập

I.MỤC TIÊU:

 - Học sinh tính được tổng của 3 số, vận dụng 1 số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất.

 - Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận trong học toán.

 II.CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Bảng phụ ghi BT1/tr46

Học sinh : SGK- VBT

 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 2743Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 36: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN Tuần: 8
Ngày soạn: 04 -10-2009
Ngày dạy: 05-10- 2009
Tên bài dạy: Luyện tập 
Tiết : 36 (tiết 2: 42; tiết 3: 41; tiết 4: 43)
I.MỤC TIÊU:
 - Học sinh tính được tổng của 3 số, vận dụng 1 số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất.
 - Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận trong học toán. 
 II.CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Bảng phụ ghi BT1/tr46
Học sinh : SGK- VBT
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1
- Ổn định
- Kiểm tra kiến thức cũ: Tính chất kết hợp của phép cộng
- Nêu công thức tính chất kết hợp của phép cộng?
(a + b) + c = a + (b +c)
-Phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng?
-Tính thuận tiện: 36 + 57 + 4 
-Khi cộng 1 tổng hai số với số thứ 3, ta có thể cộng số thứ nhất vối tổng của số thứ hai và số thứ ba
36 + 57 + 4 = (36 + 4) + 57
 = 40 + 57 
 = 97
 Nhận xét
Bài mới: Luyện tập
Hoạt động 2
- Hình thức tổ chức: cá nhân- cả lớp
 HD luyện tập 
- Bài1/ tr46: Miệng câu a 
 Bảng
 Nêu cách đặt tính- Thực hiện tính
 2814 + 1429 + 3046 = 7289
 26387 + 14075 + 9210 = 49672
 54293 + 61634 + 7652 = 123879
- Bài 2/ tr46: Vở
Để tính thuận tiện, ta áp dụng tính chất gì?
 - Làm mẫu
Tính giao hoán và tính chất kết hợp
 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 
 = 100 + 78
 = 178 
 67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79)
 = 67 + 100
 = 167
 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15)
 = 789 + 300
 = 1089
 448 + 594 + 52 = ( 448 + 52 ) + 594
 = 500 + 594 
 = 1094
-Bài 3/tr46: Nháp(dành cho HS khá, giỏi)
-Bài 4/tr 46: Vở(HS khá, giỏi )thực hiện câu a, b
HD tóm tắt đề toán
a) x – 306 = 504
 x = 504 + 306 
 x = 810
b) x + 254 = 680 
 x = 680 - 254
 x = 426
BG
a/Sau 2 năm số dân đó tăng thêm.
 79 + 71 = 150(người)
b/Sau 2 năm số dân của xã đó là:
 5256 + 150 = 5406(người)
 ĐS : a/ 150 người;
 b/ 5406 người.
Hoạt động 4: 
-Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Tính tổng bằng cách thuận tiện nhất
 677 + 969 + 123
- 2 HS đại diện 2 đội thực hiện
 677 + 969 + 123 = (677 + 123) + 969
 = 800 + 969 
 = 1769
Tổng kết đánh giá:
Về xem bài- Làm VBT
- HS lắng nghe
Nhận xét tiết học
CBBS: Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.

Tài liệu đính kèm:

  • docluyen tap tiet 36.doc