Giáo án Tăng buổi Lớp 3 - Tuần 16 đến 19

Giáo án Tăng buổi Lớp 3 - Tuần 16 đến 19

TIẾNG VIỆT : ÔN VỀ DẤU PHẨY

I/ Mục tiêu : Giúp học sinh :

- Đọc trôi chảy các bài tập đọc trong tuần

- Củng cố về dấu phẩy

- Củng cố về hình ảnh so sánh

II/ Hoạt động dạy học :

- Gọi học sinh đọc các bài tập đọc : Đôi bạn

- Về quê ngoại

- Ba điều ước

- Nhận xét :

* Bài 1 : - Gọi học sinh đọc y/c Đặt dấu phẩy vào vị trí cần thiết

 trong đoạn văn sau :

 Tôi yêu Cọ như làng chài yêu thuyền. Những năm xa quê về thành phố hoặc đi chiến đấu thật xa nỗi nhớ quê đầu tiên là những tán cọ rì sào ở đầu thềm. Những trận mưa trên cọ râm ran ầm ào. Những trận gió, những cơn bão từ đâu thổi đến khiến cho rừng cọ nghiêng ngả vật lộn .

- Hỏi : Khi nào ta dùng dấu phẩy ?

- Y/c học sinh làm bài Học sinh làm vào vở

- Chữa bài

- Gọi HS đọc lại đoạn văn sau khi điền đúng

 

doc 55 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/02/2022 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tăng buổi Lớp 3 - Tuần 16 đến 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16 :
Thứ 3 ngày 8/12/2009
Toán : Ôn chia số có ba chữ số cho .....
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh : 
- Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. 
- Giải toán : 
II/ Hoạt động day học : 
- Gọi học sinh đọc thuộc các bảng nhân, chia từ 2 - 9
- Nhận xét.
* Bài 1 : Gọi HS đọc y/c	Số ?
Thừ số
125
138
196
4
Thừa số
6
3
5
4
3
Tích
636
125
168
- Hỏi : Muốn tìm tích ta làm như thế nào ? 	Thừa số x thừa số
- Hỏi : Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm ntn ? 	Tích : thừa số đã biết
- Y/c học sinh thảo luận 	Học sinh thảo luận cặp
- Gọi học sinh nêu kết quả 
* Bài 2 : - Gọi học sinh đọc y/c 	Đặt tính rồi tính
567 : 5
977 : 3
869 : 4
795 : 7
398 : 6
477 : 5
676 : 8
289 : 9
- Y/c học sinh làm bài 	Học sinh làm vào vở
- Chữa bài (y/c học inh nêu được cách tính)
* Bài 3 : Có một xe tải chở gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Biết số gạo tẻ 27 bao, gạo nếp bằng 1/3 gạo tẻ. Hỏi xe tải đó chở bao nhiêu bao gạo ? 
- Hỏi : Bài toán cho biết gì ? 
Gạo tẻ
? bao
- Hỏi : Bài toán hỏi gì ?
Gạo nếp
- Hỏi : Muốn tìm xe tải chở bao nhiêu bao gạo ta phải biết gì trước?
Số bao gạo nếp
- Hỏi : Hãy tìm số bao gạo nếp ?
- Hỏi : xe chở được ? 
27 : 3 = 9 (bao)
27 + 9 = 26 (bao)
- Yêu cầu học sinh làm bài 
- Chữa bài
Tiếng Việt : Ôn về dấu phẩy
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh :
- Đọc trôi chảy các bài tập đọc trong tuần
- Củng cố về dấu phẩy
- Củng cố về hình ảnh so sánh
II/ Hoạt động dạy học :
- Gọi học sinh đọc các bài tập đọc : Đôi bạn 
- Về quê ngoại
- Ba điều ước
- Nhận xét : 
* Bài 1 : - Gọi học sinh đọc y/c 	Đặt dấu phẩy vào vị trí cần thiết
	trong đoạn văn sau :
	Tôi yêu Cọ như làng chài yêu thuyền. Những năm xa quê về thành phố hoặc đi chiến đấu thật xa nỗi nhớ quê đầu tiên là những tán cọ rì sào ở đầu thềm. Những trận mưa trên cọ râm ran ầm ào. Những trận gió, những cơn bão từ đâu thổi đến khiến cho rừng cọ nghiêng ngả vật lộn ...
- Hỏi : Khi nào ta dùng dấu phẩy ?
- Y/c học sinh làm bài 	Học sinh làm vào vở
- Chữa bài 
- Gọi HS đọc lại đoạn văn sau khi điền đúng
* Bài 2: Gọi học sinh đọc y/c 	Điền từ ngữ chỉ sự vật được so sánh 
	vào các câu sau 
a. ............................ chạy nhanh như một con ngựa 
b............................. nóng như trong lò than
c............................. vi như một ngày hội 
Người ta đã cho các từ chỉ đặc điểm so sánh và sự vật so sánh thứ 2, em hãy tìm thêm sự vật so sánh thứ 1.
- Y/c học sinh làm bài HS làm vào vở
- Chữa bài 
a. Anh ấy
b.Căn phòng này
c. Cuộc gặp mặt
Củng cố - dặn dò. 
Thứ 5 ngày 10/12/2009
Toán : ôn về tính giá trị biểu thức
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh 
- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức
- Giải toán
II/ Hoạt động dạy học : 
* Bài 1 : Gọi học sinh đọc y/c 	Tính giá trị của biểu thức
a) 260 + 90 + 4 = 	b) 519 + 19 - 400 = 
 295 - 55 + 12 = 	 	 395 - 95 - 300 = 
- Hỏi : Các biểu thức có những dấu phép tính nào ? 	 + - 
- Hỏi : Nếu trong biểu thức có dấu phép tính +, - 	
	 ta thực hiện như thế nào ?	Thực hiện từ trái sang phải
- Y/c học sinh làm bảng con 	 	260 + 90 + 4 = 350 + 4
- Chữa bài 	 	 = 354 
	 	 519 + 19 - 400 = 538 - 400 
	 	 = 138
* Bài 2 : Gọi học sinh đọc y/c 	Tính giá trị của biểu thức
a) 15 x 5 x 4 = 	b) 18 x 4 : 2 = 
 64 : 2 : 8 = 	 	63 : 7 x 8 = 
- Hỏi : Trong các biểu thức có những phép tính nào ? 	x ; : 
- Hỏi : Nếu trong biểu thức có các phép tính x ; : 
ta thực hiện phép tính như thế nào ? 	Thực hiện từ trái sang phải
- Y/c học sinh làm bài 
- Chữa bài 
* Bài 3 : Gọi học sinh đọc Y/c 	>, < , =
60 : 2 x 3 .................. 45
94 .............. 100 - 2 - 16
49 + 3 ................ 64 + 5 - 10 
105 : 5 x 4 ..................... 200 : 2 : 2 
- Hỏi : Muốn điền dấu đúng trước tiên ta phải làm gì ? 	 	Tính giá trị các biểu thức rồi so sánh
- Y/c học sinh làm bài 
- Chữa bài 
* Bài 4 : - Gọi học sinh đọc bài toán 
Mỗi bao gạo cân nặng 25 kg, mỗi bao ngô cân nặng 27 kg. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng bao nhiêu kg ? (Giải 2 cách)
- Hỏi : Bài toán cho biết gì ? 
- Hỏi : Bài toán hỏi gì ? 
- Hỏi : Muốn tìm 2 bao gạo và 1 bao 	2 bao gạo
ngô nặng bao nhiêu kg ta phải biết gì ?
- Hỏi : Hãy tìm 2 bao gạo ? 	 	25 x 2 = 50 kg
- Hỏi : Hãy tìm 2 bao gạo và 1 bao ngô 	50 + 27= 77 (kg)
- Y/c học sinh l;àm bài 	Học sinh làm vào vở
- Y/c học sinh tìm cách giải khác 	2 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng là :
	25 x 2 + 27 = 77 (kg)
Tiếng Việt : Ôn về từ chỉ đặc điểm :
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh 
- Đọc trôi chảy các bài tập đọc trong tuần.
- Ôn về từ chỉ đặc điểm
- Ôn tập câu ai - thế nào ?
II/ Hoạt động dạy học : 
- Gọi học sinh đọc các bài tập đọc : 	Đôi bạn 
	Về thăm quê ngoại
	Ba điều ước
- Nhận xét : 
* Bài 1 : - Gọi học sinh đọc y/c 	Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật
	 trong từng đoạn thơ sau : 
a) Bông đào nho nhỏ 	b) Hoa ban xòa cánh trắng
Cánh đào hồng tươi	Lan tươi màu nắng vàng
Hễ thấy hoa cười	Cánh hồng khoe nụ thắm
Đúng là tết đến	Bay làn hương dịu dàng
	Hoa gạo rực đỏ
	Bông gạo trắng tinh
	Gió thổi rung rinh
	Bông bay lả tả
- Y/c học sinh làm bài 	Học sinh làm vào vở
- Chữa bài 	a) Nho nhỏ, hồng tươi
	màu nắng, khoe nụ thắm dịu dàng
* Bài 2 : Gạch chân các câu được viết theo mẫu Ai - thế nào ?
	Ngày xưa, hươu rất nhút nhát. Hươu sợ bóng tối, sợ thú dữ, sự cả tiếng động lạ. Tuy vậy, hươu rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và tốt bụng. Một hôm, nghe tin bác gấu ốm nặng, hươu xin phép mẹ đến thăm bác gấu.
- Y/c học sinh làm bài 	HS làm vào vở
- Chữa bài : Y/c học sinh tìm được bộ phận trả lời câu hỏi Ai - thế nào ?
Tuần 17 :
Thứ 3 ngày 15/12/2009
Toán : Ôn về tính giá trị của biểu thức
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh 
- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức
- áp dụng giải toán có nhiều cách 
II/ Hoạt động dạy học :
* Bài 1 : Gọi học sinh đọc y/c 	Tính giá trị của biểu thức.
a) 15 x 3 x 4 = 	b) 37 + 43 - 50
85 : 5 x 7	175 : 5 : 7
200 - 175 + 28 = 	13 x 6 : 2 = 
- Hỏi : Trong các biểu thức có những phép tính nào ? 
	 Học sinh lần lượt làm vào bảng con
- Hỏi : Hãy nêu cách tính 
- Chữa bài . 
* Bài 2 : - Gọi học sinh đọc Y/c 	Tính giá trị của biểu thức
81 : 9 + 20 	125 : 5 - 10
63 : 7 + 32 : 4 	16 + 18 x 4 
31 x 7 - 125 = 	24 x 5 + 100 
- Yêu cầu học sinh nêu cách tính
- Yêu cầu học sinh làm bài 	Học sinh làm vào vở
- Chữa bài 
* Bài 3 : Gọi học sinh đọc y/c 	Tính giá trị của biểu thức
a) 13 x (40 - 32) 	b) (100 + 11) x 3
72 : (2 x 3) 	81 : (3 x 3) 
- Hỏi : Các biểu thức có đặc điểm gì 	Có dấu ngoặc
- Hỏi : Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta 	
thực hiện như thế nào ?	Thực hiện trong dấu ngoặc trước
- Yêu cầu học sinh làm bài
- Chữa bài .
* Bài 4 : Có 360 chiếc áo xếp vào 3 thùng, mỗi thùng có 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc áo, biết số áo mỗi hộp như nhau ?
Cách 1 : 
- Hỏi : Bài toán cho biết gì ?
- Hỏi : Bài toán hỏi gì ?
- Hỏi : Muốn tìm số áo mỗi hộp ta 
phải biết gì trước ?	Số áo mỗi thùng 
- Hỏi : Hãy tìm số áo mỗi thùng ?	360 : 3 = 120 (chiếc)
- Hỏi : Hãy tìm số áo mỗi hộp : 	120 : 2 = 60 (chiếc) 
- Yêu cầu học sinh làm bài 	học sinh làm vào vở
- Chữa bài 
- Yêu cầu học sinh tìm cách giải khác 
Cách 2 : 	Số hộp mỗi thùng là : 2 x 3 = 6 hộp 
	Số áo mỗi hộp là : 360 + 6 = 60 (chiếc)
Cách 3 : 	Số áo mỗi hộp là : 360 : (2 x ) = 60 (chiếc)
	Đáp số : 360 (chiếc)
Tiếng Việt : Ôn từ ngữ về thành thị, nông thôn
I / Mục tiêu : Giúp học sinh 
- Đọc trôi chảy các bài tập đọc trong tuần
- Củng cố từ ngữ về thành thị, nông thôn 
- Củng cố về dấu phẩy.
II/ Hoạt động dạy học :
- Gọi học sinh đọc các bài tập đọc : 	Mồ Côi xử kiện 
	Âm thanh thành phố
	Anh Đom Đóm
- Nhận xét 
* Bài 1 : - Gọi học sinh đọc yêu cầu : Gạch dưới các từ ngữ nói về sự vật và công việc thường có ở nông thôn . 
	Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo trên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả làn cọ và mành cọ xuất khẩu. Chiều chiều chăn trâu, chúng tôi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc, đem về om, ăn vừa báo, vừa bùi. 
- Yêu cầu học sinh làm bài
- Chữa bài.
* Bài 2 : Gọi học sinh đọc yêu cầu : Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau : 
	Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói bằng quả. Cây khoai. cây dong nói bằng củ, bằng rễ ... Phải yêu vườn như Lan mới hiểu được lời nói của các loài cây. 
- Yêu cầu học sinh làm bài.	 Học sinh làm vào vở 
- Chữa bài 
- Gọi học sinh đọc lại đoạn văn
- Củng cố dặn dò. 
Tuần 18 :
Thứ 4 ngày 23/12/2009
toán : Ôn về tính chu vi hình chữ nhật
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố 
- Tính chu vi hình chữ nhật. 
II/ Hoạt động dạy học : 
* Bài 1 : Gọi học sinh đọc yêu cầu 	Tính chu vi HCN biết :
a) Chiều dài 12 cm, chiều rộng 7 cm
b) chiều dài 2 dm, chiều rộng 12 cm
- yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc tính chu vi HCN 	Học sinh nhắc lại
- Y/c học sinh làm bài 	a) Chi vi HCN là : 
- Chữa bài 	(12 + 7) x 2 = 38 (cm)
	b) Đổi 2 dm = 20 cm
	Chu vi HCN là : 
	(20 + 12) x 2 = 64 (cm) 
	Đáp số : a) 38 cm
	 b) 64 cm
* Bài 2 : Một mảnh đất HCN có chiều dài 30 m. chiều rộng 20 m.
Tính chu vi của mảnh đất đó ?
- Hỏi : Bài toán cho biết gì ?	Chiều dài : 30 m
- Hỏi : Bài toán hỏi gì ?	Chiều rộng : 20 m
	Chu vi ........... m
- Hỏi : Muốn tìm chu vi mảnh đất ta làm thế nào ? 	(30 + 20) x 2 = 100 (m)
- Yêu cầu học sinh làm bài 	Học sinh làm vào vở
- Chữa bài 
* Bài 3 : Tính chiều dài HCN, biết chu vi HCN là 246 cm và chiều rộng 49 cm 
- Hỏi : bài toán cho biết gì ? 	Chu vi : 246 cm
- Hỏi : Bài toán hỏi gì ?	Chiều rộng : 49 cm
	Chiều dài .......cm ? 
- Hỏi : Muốn tìm chiều dài HCN ta phải biết gì trước 	Nửa chu vi
- Hỏi : Hãy tìm nửa chi vi HCN ?	246 : 2 = 123 (cm) 
- Hỏi : Hãy tìm chiều dài HCN ?	123 - 49 = 74 (cm) 
- Yêu cầu học sinh làm bài 	Học sinh làm vào vở 
- Chữa bài 
- Củng cố dặn dò.
Tiếng việt : ôn tập câu Ai - thế nào ?
I / Mục tiêu : Giúp học sinh 
	Đọc trôi chảy các bài tấp đọc 
	Củng cố về từ chỉ đặc điểm, Ôn tập ai thế ào?
II/ Hoạt động dạy học 
- Gọi học sinh đọc các bài tập đọc từ tuần 10- tuần 17
- Nhận xét:
* Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu : Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau :
	Gần trưa mây mù tan. Bầu trời sáng ra và cao hơn. Phong cảnh hiện ra rõ rệt. Trước bản, ... tại doanh trại Quân đội 
Xuân 1976 
Con trai 
Hồ Đức Nam 
Nghe tiếng xay lúa 
Quê Bác - Kim Liên 
8/3/1976
Kính tặng Mẹ của con
Đêm khyya rồi, ai còn xay lúa?
Nghe ù ù, ù , ù ù
Như tiếng cuộc đời thân thương gian khổ 
Như tiếngmẹ hiện, như những tiếng ru ....
Mẹ nuôi con, ơi mẹ nuôi con !
Không chỉ bằng dòng sữa - khi con còn thơ bé 
Mà bằng cảmồ hôi - giọt mồ hôi - giọt mồ hôi của mẹ 
Nhỏ xuống ban ngày và cả ban đêm ...
Con lớn lên, đi khắp mọi miền 
Đêm đên con vẫn nghe tiếng ù ũay lúa 
Như tiếng cuộc đời thân thương gian khổ 
Như tiếng mẹ hiện, như những tiếng ru ..
Đã sạch bóng quan thù 
Đấtnước rồi không còn tiếng ù ù xay lúa 
Sẽ vang lên tiếng máy như tiếng cười giòn 
Dòng gạo trắng thơm như dóngữa mẹ 
Lưng mẹ bớt còng, đời mẹ đẹp hơn !...
Ngỳă xuân nhớ mẹ 
Mẹ như vẫn sống ngày ngày 
Bên con, dáng mẹ gầy gầy thân yêu
Vẫn như những sớm những chiều 
In trong mắt mẹ bao nhiêu nỗi buồn 
Mẹ nuôi con, mẹ nuôi con 
Biết bao khó nhọc, mỏi mòn thương đau
Mẹ ơi con có ngờ đâu 
Mẹ đi trong nỗi ưu sầu xót xa 
Tình mẹ như biển bao la 
Nghĩa mẹ cao rộng như là núi sông 
Mẹ đi, mẹ có nhớ không 
Đêm ngày con vẫn ngóng trông mẹ ề 
nấm mộ kia, lạnh tái tê 
Mẹ nằm yên nghỉ bốn bề đêm đen 
Nghĩ mà đau xé tim dan 
Mẹ ơi ! Thương mẹ vô vàn mẹ ơi ! 
Mùa xuân mới lại về rồi 
Trăm hoa đua sắc, triệu người đua vui 
Lòng con vẫn thấy bùi ngùi 
Vẫn luôn tưởng nhớ về người mẹ thương 
Con xin thắp một nén hương 
Bâng khuâng trong nỗi nhớ thương mẹ hiền
Xuân 2003
Con trai 
Hồ Đức Nam 
Cánh đồng làng 
( Kỷ niệm 16 năm ngày mẹ mất )
Cánh đồng làng, ngày cuối đông 
Mẹ khom lưng cấy gió, lồng mọa xiêm 
Mạ non mẹ cấy đã nhiều 
Mỗi cây mạ chứa bao nhiêu ân tình !
Cánh đồng làng, lúa lên xanh 
Êm êm lúa hát để nhành lớn mau
Cánh đồng làng, lúa phơi mau 
Dâng đời hạt ngọc trắng phau diệu huyện 
Cánh đồng làng buổi cuối niên 
Thắp nén nhang - nhớ Mẹ hiền năm xưa 
Xuân 2008 
Con trai 
Hồ Đức Nam 
* " Mùa xuân năm nào cũng trở lại, tiếc sao con người một đi không thấy ai trở lại bao giờ mà đều thành hư vô bóng khói trong cõimịt mùng vô định "
Chúc bố sống lâu 
Kính tặng bố của con 
Giao thừa đã qua rồi
Năm cũ không còn nữa
Năm mới đến gõ cửa
Để mùa xuân tràn về
Đất trời còn tái tê
Bởi những cơn giá rét
Nhà nhà vẫn vui tết
Chúc nhau chén rượu đầy
Bố ơi ! mừng tết này
Rồn ràng con, cháu, chắt
Bên nhau - vui sướng thật
Mong bố yên tuổi già
Mùa xuân rồi cũng qua
Nhưng mùa xuân lại tới
Bố đừng đi xa vội
Bố đâu phải mùa xuân (*) 
Chúc mừng bố năm mới
Sống lâu hơn trăm tuổi
Để mỗi mùa xuân tới
Bố lại làm thơ xuân !
Xuân 2004
con trai Hồ Đức Nam 
Lời chúc con 
Ngày vvui hạnh phúc
(kỷ niệm ngày lễ thành hôn của 2 con Tuấn - Mai 3/5/2008 (28/3 - Mậu Tý)
Mẹ Hà Tĩnh lấy chồng Nghệ An
Nay con Nghệ An về làm dâu Hà Tĩnh
Mối tình xưa thủy chung trọn vẹn
Mối tình nay - trọn vẹn thủy chung
Đất Nghệ tĩnh - đất Lam Hồng
Ngàn đời gắn bó mặn nồng bên nhau ... 
Câu ca cũ, nghĩ mà đau (*) 
Đừng buồn con nhé - làm dâu xứ người
Hôm nay ngày đẹp tuyệt vời
Ngày vui hạnh phúc lứa đôi sum vầy
Bố mẹ cóp mấy lời nay. 
Chúc con mạnh khỏe, gặp may mắn nhiều 
Làm vợ - chồng mãi thương yêu 
Làm dâu - dâu thảo, thêm nhiều người thân 
Dù xa, xa mấy cũng gần
Họ hàng, làng xóm muôn phần quý con
Chúc cop vui mãi không buồn
Bố mẹ luôn ở bên con tháng ngày ... 
Chúc con hạnh phúc tràn đầy
Như mùa xuân đẹp - Tình này thắm tươi !
* Câu ca cũ : "Con gái mà gả chồng xa ..." 
Mừng tuổi bác Tấn
Chúc mừng bác tuổi 75
Tám mươi chắc chắn, chín mươi cập kề
Mong cho con cháu đề huề
Bác vui sống khỏe trọn bề hơn trăm 
12-1998
Nguyễn Xuân ất
Cảm nghĩ về đời bác Tấn
Xã Quỳnh Ngọc - quê hương bác Tấn
Nơi sinh thành từ thuở ông cha
Lớn lên hoạt động bôn ba
đến nay tuổi đã về già, cao niên
tuổi bảy sáu anh minh sáng suốt 
Mắt tinh anh, tai sáng tỏ tường
hàng ngày suy ngẫm mọi đường
Học trong báo chí chủ trương nước nhà
Tuy bệnh tật hoành hành cơ thể
Làm người đau về lúc tuổi già
Nhưng lòng chẳng có kêu ca
Kiên tâm chữa bệnh lấy đà đi lên
đời làm việ đảng giao chi cục
Trưởng đầu ngành muối tỉnh Nghệ An
Làm tròn nhiệm vụ trên ban
Chỉ tiêu vượt mức hân hoan lòng người.
Bác xứng đáng là người đi trước
Cho cháu, con tiến bước theo người
Về hưu bác vẫn tươi cười
Làm tròn sứ mạng lớp người đàn anh
Chuyên môn nghiệp vụ học hành
Tinh thông vanạ dụng - được ngành mến yêu
Bác đã làm tốt mọi điều
Thảnh thơi cuộc sống, sớm chiều ung dung. 
Nguyễn Văn Phúc
(Giáo viên - Diễn thọ - Diễn châu - Nghệ An)
Chúc mừng bác Tấn
Lộc nước ân trên cận bát tuần
Hoa hồng đỏ thắm nét thanh tâm
Lòng son tỏa sáng, đời trung hiếu
Dạ ngọc khôn phai, đạo sắc cầm
Hai cuộc chiến tranh đầy vất vả
Một thời đỏi mới đã thảnh thơi
Cháu chắt vui đùa mùa quả chín
Bạn bè lưu luyến nghĩa tri ân
Nước non đổi mới, người thêm mới
Lão thành cách mạng hưởng thêm xuân 
Hồ Quốc Sự 
(Nguyên tưởng phòng muối Diễn Châu)
Kính mừng bác Tấn
Gương trong một tấm giữ nguyên tròn
Nhiệm vụ hoàn thành với nước non
Thảnh thơi, cuộc đời vui đẹp lắm
Lòng con, ý chí vẫn tươi son
Miệt mài năm tháng, tâm không nản
Kiên nhẫn chiều hôm, trí chẳng mòn
Tình nghĩa riêng chung đều trọn vẹn
Tám mươi xuân sáng tựa trăng tròn ...
Hồ Minh Phượng
(GV về hưu xã Quỳnh Hưng)
Lời mừng của họ 
Chúc mừng cháu Hồ Đức Vinh
Học đậu tiến sĩ, thông minh tuyệt vời.
Mừng cháu đức Vượng cùng thời
Đậu thạc sĩ giỏi, cuộc đời tiến lên
Miong cho tài đức vững bền
Học vị sổ họ ghi tên trang đầu
Làm gương các cháu học sau. 
Thi đua học giỏi cho mau thành tài
Phục vụ tổ quốc lâu dài
Xay dựng xã hội tương lai huy hoàng
(Đọc trong buổi lễ tổ ngày 14 tháng giêng năm Kỷ Sửu - 2009) 
Cầu Quỳnh Ngọc 
(Thường gọi càu Nguyễn Văn Trỗi)
Đồng muối Quỳnh Ngọc ngày xưa
Đi qua làm muối mà chưa có cầu
Đến khi quy hoạch dài lâu
Đắp đê thẳng tắp bắc cầu đi qua
Từ trẻ em đến người già
Ai đi đến đó đều là hoan hô
Nào ngờ 
Tàu thúc, cầu bị hỏng to (tàu VS)
Giao thông trở ngại lụy đò sang sông
Vui mừng bắc lại cầu xong
Người xe đi lại thong dong qua cầu. 
Nối lại làng xóm gần nhau
Đêm trăng chơi mát, giao lưu trên cầu
Bài chúc mừng ông Chưởng 2008 
(Bài kèm theo) 
Mừng hai cháu đậu cử nhân 
I Chúc mừng cháu Hồ Đức Minh
Bốn năm đại học cho mình giỏi giang
Chuyển đổi công tác dễ dàng
Học khá, làm giỏi vững vàng tiến lên
Quyết tâm rèn chí cho bền
Có tài có đức xây nên cuộc đời
7/2009 
II/ Mừng cho cháu gái kim oanh
Bốn năm đại học Bắc Kinh mới về
Niềm vui phấn khởi tràn trề
học được bằng giỏi, dễ bề làm ăn 
Hay đi cao học vài năm
Có bằng thạc sĩ việc làm tốt hơn
Còn về hạnh phúc tơ duyên
Tìm hiểu cho kỹ, chớ nên vội vàng.
7-2009 
Mừng con quân hàm đại tá
Luận án tiến sĩ thành công
Quân hàm đại tá được phong rõ ràng
Mừng con thắng lợi vẻ vàn
Phát huy tài đức vững vàng tiến lên 
8-2009 
Chúc thọ người cao tuổi
Chúc thọ mỗi năm có một lần
Mừng người cao tuổi được thêm xuân
Tuổi già tóc bạc mắt tai sáng. 
Răng rụng lưng còng vững bước chân 
Họ hàng làng xóm giữ tình thân 
Gia đình con cháu vui hòa thuận 
Sống khỏe giúp đời thọ bách niên.
Tự thọ cận 90 
Xuân về nhẩm tính tuổi đời ta
Mới đó mà nay tám mươi à
Xuôi ngfược xông pha thời trẻ khỏe
Nghe đài đọc báo cảnh vui già
Gian nan vất vả đời quen chịu 
Sướng khổ vui buồn đã trải qua
Việc nước việc hà nay nhẹ gánh
Lòng son với Đảng với quê nhà 
Xuân 2010 
Chúc mừng ngành muối nghệ An
Năm nay nghề muối tỉnh ta
Sản xuất vượt mức, vừa là giá cao
Diêm dân phấn khởi biết bao
Thi đua sản xuất làm sao muối nhiều
Muối nhiều cả nước đủ ăn
Muối làm công nghiệp tháng năm có thừa
Nhớ người dậy sớm thức trưa
làm ra hạn muối nắng mưa nhọc nhằn. 
2009 
hạt muối tình người
Em yêu hạt muối trắng ngần
Chất lượng đảm bảo trăm phần muối tinh
Muối cà tương nhút gia đình
Muối làm công nghiệp, muối mình chăn nuôi
Hạt muối đến với con người
ăn vào vừa phải, cho đời vui tươi
2009
Lâu ngày nhớ bạn 
Lâu ngày nhớ bạn năm xưa
Cán bộ ngành muối sớm trưa rộn ràng
Đắp đê, cải tạo, khai hoang
Mương phai cầu cống vững càng dài lâu 
Ô nại đảm bảo yêu cầu
Cải tiến sản xuất thi nhau muối nhiều
Lâu nay ngành muối ta yêu.
Tâm tư tình cảm, vài điều nhớ nhau. 
tháng 10-2009 
Mừng đảng cộng sản việt nam 80 xuân
trang hoàng khẩu hiệu cờ hoa
Mừng Đảng cộng sản nước ta ra đời
Trải qua tám chục năm trời
Đấu tranh gian khổ đến thời quang vinh
Đảng ta lãnh đạo tài tình
Giành được độc lập thống nhất hòa bình ấm no
Công ơn Đảng, Bác thật to
Xây dựng đất nước sao cho mạnh giàu
Chủ nghĩa xã hội tiến mau
Chủ nghĩa cộng sản bước sau đời đời
Xuân 2010
Vui xuân 
Vui xuân nâng cốc bạn cùng ta
Xuân đến muôn nhà hạnh phúc đa
Đất nước vui vầy ngày mở hội
Nông thôn đổi mới nở muôn hoa
Vui chơi ca hát bình thơ họa
Mừng thọ đầu xuân đẹp tuổi già
Vạn vật vào xuân đều khởi sắc
Chúc mừng xuân mới khắp gần xa
Xuân 2010 
Chúc mừng năm mới
ông Trần Mạnh Chưởng
Namư mới mừng tuổi thông gia
Mừng ông mạnh Chưởng tuổi là tám mươi
Gia đình hạnh phúc vui tươi
Chúc ông mãi tuổi đời ngoại niên 
Xuân Kỷ Sửu 2009 
HĐT
Mục lục
Trang
Bài thơ mở đầu
Tự thọ tuổi 70
Nỗi nhớ
Đêm khó ngủ
Tuổi 75
Gia đình sum họp
Tuổi 80
Không nên uống rượu bia
Khuyên cháu chắt học tập
Hội hưu ngành muối
Tin vui gia đình
Tuổi 82
Điều dưỡng Sầm Sơn
Vui tết nhớ bà
Cuộc đời đổi thay 
Điều trị viện quân đội 108 
Tình cảm nằm viện
Tiễn cháu Mai
Năm mới Giáp Thân
Mừng năm mới xã nhà 
Mừng thọ toàn xã
Không còn bà nữa
Hưu trí tuổi già
Đại đồng
Mừng Đảng 75 xuân
Tuổi 84
Chúc mừng năm mới Quỳnh Ngọc
Mừng họ Hồ ta
Vui tết nhà ta
Hội hưu ngành muối Nghệ An
Đón xuân vui tết
Chúc mừng đại hội Đảng CSVN thứ 10
Mừng làng văn hóa xóm 2
Vui tết gia đình
Chúc mừng xóm 7
Chống tham nhũng
Mong ước
Sống tuổi cao
Kết bạn thân
60 tuổi Đảng
Vui tết gia đình
Làng văn hóa
Ông còn chung sống
Theo gương Bác Hồ
Gia đình văn hóa
Chúc họ đầu xuân 
hội hưu gặp mặt đầu xuân
Cảm ơn hội hưu ngành muối Nghệ An
Mừng ngày cưới Quỳnh Phương
Mừng người con út
Tâm sự cùng bà
Chúc mừng con - cháu
Sống lâu vui khỏe
Chúc mừng năm mới xã nhà
Cậu cửu tuần
Mừng xuân Kỷ Sửu
Lễ tổ đầu xuân
Bố tôi 
Tuổi 25
Nghe tiếng xay lúa
Ngày xuân nhớ mẹ
Cánh đồng làng
Chúc bố sống lâu
Lời chúc con
Mừng tuổi bác Tân
Cảm nghĩ về đời bác Tấn
Chúc mừng bác Tấn 
Kính mừng bác Tấn3

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tang_buoi_lop_3_tuan_16_den_19.doc