Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm - Đinh Văn Điểu

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm - Đinh Văn Điểu

I. MỤC TIÊU

-Giới thiệu chương trình Thể dục lớp bốn. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học Thể dục.

- Biên chế tổ chức, chọn cán sự bộ môn.

- Trò chơi “ chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sức khéo léo, nhanh nhẹn.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Trên sân trường.

- Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng bằng nhựa.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc 93 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Chương trình cả năm - Đinh Văn Điểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1	 	GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỚP
TRÒ CHƠI: “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU
-Giới thiệu chương trình Thể dục lớp bốn. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học Thể dục.
- Biên chế tổ chức, chọn cán sự bộ môn.
- Trò chơi “ chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sức khéo léo, nhanh nhẹn.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng bằng nhựa.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đ. lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
 - Tấp hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
 - Đứng tại chỗ vỗ tay hát.
2. Phần cơ bản
a/ Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4.
b/ Phổ biến, nội quy yêu cầu tập luyện.
c/ Biên chế tổ chức tập luyện
d/ Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”
3. Phần kết thúc
GV cùng HS hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá kết quả.
8/
20/
6/
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 (GV)
 ---------------------
 x x x x x x
(gv)X 
 ---------------------
 x x x x x x
Bài 2	 TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, 
ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ – TRÒ CHƠI “ CHẠY TIẾP SỨC”
I . MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêng, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đứng theo khẩu lệnh của GV.
- Trò chơi “ Chạy tiếp sức” . Yêu câu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị còi, 2- 4 lá cờ
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đlượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu 
 - Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Trò chơi: tìm người chỉ huy
 - Đứng tại chổ vổ tay hát
2. Phần cơ bản
 - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
 - Chia tổ tập luyện.
 - Trò chơi: “chạy tiếp sức”
3. Phần kết thúc
 - Cho HS các tổ đi thành vòng tròn.
 - GV cùng HS hệ thống bài.
 - GV nhận xét, đánh kết quả giờ học.
6-10/
20/
6/
 X x x x x x x 
 gv x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x
Chia tổ tập luyện. 
 xp 
 cb 
 x x x
 x x x
 x x x
Bài 3	QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “ THI XẾP HÀNG NHANH”
I. MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kĩ thuật, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh.
- Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi.
II. ĐỊA DIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị còi.
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đlượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu 
 - GV ổn định lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 - Đứng tại chổ vổ tay – hát.
 * Giậm chân tại chổ theo nhịp 1- 2, 1-2
2. Phần cơ bản
 - Đội hình đội ngũ: Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
 + Lần 1 GV điều khiển.
 + Chia tổ tập luyện.
 + Cho cả lớp tập để củng cố.
 - Trò chơi vận động
 - Trò chơi “xếp hàng nhanh”
3. Phần kết thúc
 - Cho HS làm động tác thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống bài.
 - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
8/
22/
6/
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 (GV)
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 (GV)
 + GV nêu tên trò chơi, và giải thích cách chơi.
 X
 (GV)
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
- Dồn hàng.
Bài 4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU – TRÒ CHƠI :“NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
I. MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều, đúng với khẩu lệnh.
- Học kĩ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau.
- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu HS chơi đúng kỉ luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị còi. Kẻ sân.
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đ lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chơi trò chơi diệt các con vật có hại.
2. Phần cơ bản
a. Đội hình đội ngũ
- Ôn quay phải, quay trái, đi đều.
- Học kĩ thuật đông tác quay sau.
b. Trò chơi: “nhảy đúng, nhảy nhanh”
3. Phần kết thúc
- Cho HS hát vổ tay theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá giờ học, giao bài tập về nhà.
6-10‘
18-22’
4-6’
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 X
 (gv)
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
- Đi đều 4 hàng dọc.
- Đội hình bốn hàng ngang.
Chia tổ tập
4
 333 
xp 0 0
cb 0 0
 0 0
 0 0
 0 0
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
Bài 5 ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU - TRÒ CHƠI: “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I. MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Đi đều, đứng lại, quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẽ”. Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị còi.
IIINỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đ lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chổ vổ tay hát.
2. Phần cơ bản
a. ôn đi đều, đứng lại, quay sau
+ Tập cả lớp.
+ Cho các tổ thi đua trình diễn.
+ Tập cả lớp, GV điều khiển để củng cố.
b. Trò chơi vận động: “kéo cưa lừa xẻ”
3. Phần kết thúc
- Chia cả lớp chạy thành vòng tròn.
- Làm động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá, kết quả giờ học.
6-10‘
18-22’
4-6’
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 (gv)
4 hàng dọc đi đều
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
Đội hình bốn hàng dọc.
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
Bài 6	ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I. MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật đông tác quay sau. Yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng với khẩu lệnh.
- Học động tác mới: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu HS nhận biết đúng hướng vòng, làm quen với kĩ thuật động tác.
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu: Rèn luyện và nâng cao tập trung chú ý và khả năng định hướng cho HS, chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị còi, khăn.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đ lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
2. Phần cơ bản
a. Đội hình đội ngũ
 - Ôn quay sau
 + Tập cả lớp.
 + Chia tổ tập.
Học đi đều vòng phải, vòng trái.
 + Tập cả lớp
 + Chia tổ tập.
b. Trò chơi vận động
“ Bịt mắt bắt dê”
3. Phần kết thúc
 - Cho HS chạy theo vòng tròn, làm động tác thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống bài.
 - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học, và giao bài tập về nhà.
6’
22’
6’
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 (gv)
Đội hình bốn hàng ngang.
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
- Đội hình bốn hàng dọc.
- Đội hình hàng dọc.
Bài 7	ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỔ, VỔ TAY NHAU”
I. MỤC TIÊU
- Ôn tập hợp hạng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Yêu cầu: thực hiện đúng động tác, đều, đúng với khẩu lệnh.
- ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đi dúng hướng, đảm bảo cự li đội hình.
- Trò chơi “Chạy đổi chỗ , vỗ tay nhau”. Yêu cầu rèn luyện kĩ năng chạy, phát triển sức mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị còi. Kẻ sân chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đ lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
 - GV nhận lớp, và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Chơi trò chơi
 - Khởi động.
2. Phần cơ bản
a. Đội hình đội ngũ
 - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
 - Ôn đi đều vòng phải, đứng lại.
 - Ôn đi đều vòng trái, đứng lại
 - Ôn tất cả nội dung ĐHĐN nêu trên.
b. Trò chơi vận động:: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
3. Phần kết thúc
 - Tập hợp lớp, thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống bài.
 - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
6’
22’
6’
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 (gv)
 X
 (gv)
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
Bài 8 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU
ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI- TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”
I. MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đúng khẩu lệnh
- Trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Trên sân trường.
- Chuẩn bị còi, 2 khăn
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
Đ lượng
Phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu
 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
 - Trò chơi:
 - Vỗ tay hát.
2. Phần cơ bản
a. Đội hình đội ngũ
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
- Chia tổ tập luyện.
- Tập hợp lớp, cho từng tổ thi đua.
- GV điều khiển tập hợp lớp, để củng cố.
b. Trò chơi:
“ Bỏ khăn”
3. Phần kết thúc
- Tập hợp lớp, thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
7’
22’
14’
8’
6’
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 X
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
T2 x x x x x x T1
 x
 x
 x 
 x
 x
 x 
 x x x x x x T3
BÀI 9	ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP - TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I. MỤC TIÊU
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu HS biết cách bước đệm khi đổi ch ...  bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc. 
Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung. 
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. 
a. Môn tự chọn : Đá cầu.
Ôn tâng cầu bằng đùi.
Thi tâng cầu bằng đùi. 
Ném bóng: Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném bóng vào đích.
Thi ném bóng trúng đích.
b. Trò chơi vận động: Dẫn bóng. 
GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. 
Một số động tác hồi tĩnh. 
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học. 
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS thực hành 
.
HS chơi.
HS thực hiện.
 BÀI 64
MÔN TỰ CHỌN-NHẢY DÂY
I-MUC TIÊU:
 - Ôn một số nội dung của môn ném bóng. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích.
 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu nâng cao thành tích.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 - Địa điểm: sân trường sạch sẽ.
 - Phương tiện: còi, Bóng 150 g đủ cho HS tậpdụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Phần và nội dung
Đ. Lượng
Biện pháp tổ chức
1. Phần mở đầu: 
 - Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
 - Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. 
 - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
 - Ôn động tác:Tay, Chân, Lưng bụng, Toàn thân của bài thể dục phát triển chung. 
2. Phần cơ bản: 
a. Nhảy dây: 
 - GV nhắc lại cách so dây, chao dây và kỹ thuật nhảy dây kiểu chân trước chân sau, kết hợp làm mẫu,
 - Gọi 3 HS làm mẫu, GV giải thích
 - Chia nhóm luyện tập nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau theo khu vực đã quy định. 
b. Ôn ném bóng trúng đích:
 - GV nhắc lại cách cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích và ném bóng trúng đích.
 - HS tập (bóng không rời tay), GV sửa sai 
- Thi ném bóng trúng đích
3. Phần kết thúc: 
 - GV cùng HS hệ thống bài học
 - Đi đều theo 4 hàng dọc và hát. 
 - Thực hiện một số ĐT thả lỏng
 - GV nhận xét, đánh giá tiết học và giao bài tập về nhà.
10 p
2 x 8
22 p
10 p
12 p
3 lượt/ hs
4 p
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 65
KIỂM TRA THỬ MÔN TỰ CHỌN
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra thử nội dung môn tự chọn. Yêu cầu biết cách tham gia kiểm tra, thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. 
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc. 
Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung. 
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. 
a. Kiểm tra nội dung môn tự chọn. 
Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi. Tập theo đội hình hàng ngang, vòng tròn hoặc hình vuông, hàng này cách hàng kia tối thiểu 2 m.
Kiểm tra thử tâng đầu bằng đùi.
Gọi tên lần lượt 4 HS lên kiểm tra
Dưới 3 lần : Chưa hoàn thành, 3-4 lần : Hoàn thành, từ 5 lần trở lên là Hoàn thành tốt. 
Ném bóng: 
Kiểm tra thử ném bóng trúng đích. 
Ném chính thức 3 quả: 1 quả vào đích: Hoàn thành, 2-3 quả vào đích : Hoàn thành tốt, không vào quả nào là chưa hoàn thành. 
b. Nhảy dây: 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Cho HS tập cá nhân theo đội hình vòng tròn hoặc hình vuông. 
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. 
Đi đều theo 2-4 hàng dọc. 
Một số động tác hoặc trò chơi hồi tĩnh. 
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học. 
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS thực hành 
HS thực hiện.
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 66
KIỂM TRA NỘI DUNG MÔN TỰ CHỌN
I-MUC TIÊU:
-Kiểm tra nội dung môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. 
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc. 
Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung. 
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. 
a. Nội dung kiểm tra: Tâng cầu bằng đùi hoặc ném bóng trúng đích. 
b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra.
Kiểm tra thành nhiều đợt.
c. Cách đánh giá: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành. 
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. 
Đứng vỗ tay hoặc đi đều và hát. 
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học. 
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS thực hành 
HS thực hiện.
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 67
NHẢY DÂY- TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây theo kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ ản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. 
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc. 
Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung. 
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. 
a. Nhảy dây: 
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. 
b. Trò chơi vận động: Lăn bóng bằng tay. 
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. 
Đi đều 2-4 hàng dọc và hát. 
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học. 
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS thực hành 
Nhóm trưởng điều khiển.
HS thực hiện.
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 68
NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MUC TIÊU:
-Ôn nhảy dây theo kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. 
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
Xoay các khớp cổ tay cổ chân, đầu gối, hông vai..
Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo một hàng dọc. 
Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung. 
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. 
a. Nhảy dây: Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. 
Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. 
b. Trò chơi vận động: Lăn bóng.
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. 
Đi đều 2-4 hàng dọc và hát. 
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học. 
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS thực hành 
Nhóm trưởng điều khiển.
HS chơi.
HS thực hiện.
MÔN: THỂ DỤC
BÀI 69
DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I-MUC TIÊU:
-Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
-Trò chơi “Trao tín gậy”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. 
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
Đi đều 2-4 hàng dọc và hát. 
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. 
a. Di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng. 
GV cho 2 HS lên làm mẫu kết hợp với lời hướng dẫn, giải thích để HS nhớ lại cách thực hiện động tác. GV chia tổ để HS tập luyện. 
b. Trò chơi vận động: Trao tín gậy
 GV cho HS tập hợp, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. 
Đi đều theo 2 -4 hàng dọc vàhát. 
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học. 
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS thực hành 
HS chơi.
HS thực hiện.
BÀI 70	TỔNG KẾT MÔN HỌC
I-MUC TIÊU:
-Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thóng được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm, đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương, khen thưởng những học sinh hoàn thành tốt.
II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Địa điểm: sân trường sạch sẽ.
-Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bị trước sân cho trò chơi.
III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. 
Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. 
Trò chơi: GV tự chọn. 
2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. 
GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm. 
GV công bố kết quả học tập, tinh thần và thái độ của HS trong năm đối với môn thể dục. 
Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới. 
Tuyên dương một số tổ, cá nhân có thành tích và tinh thần học tập, rèn luyện tốt. 
3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. 
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. 
GV củng cố, hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá tiết học. 
HS tập hợp thành 4 hàng.
HS chơi trò chơi. 
Nhóm trưởng điều khiển.
HS thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_chuong_trinh_ca_nam_dinh_van_dieu.doc