Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 21 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 21 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Bài 41 : *Nhảy dây kiểu chụm hai chân

*Trò chơi : Lăn bóng bằng tay

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

-Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Biết cách so dây, quay dây và

bật nhảy mỗi khi dây đến.

-Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 21 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA	GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 	Ngày : 
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 21	
Bài 41 : 	*Nhảy dây kiểu chụm hai chân
*Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
-Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Biết cách so dây, quay dây và 
bật nhảy mỗi khi dây đến.
-Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
G viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Đi đều.bước . Đứng lại..đứng
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản
*Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
Khở động
Giáo viên mô phỏng lại động tác:
So dây , trao dây , quay dây
-Hướng dẫn HS bật nhảy không có dây
-Hướng dẫn HS nhảy có dây
b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Thành vòng tròn,đi thường.bước Thôi
HS vừa đi vừa thả lỏng.
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện nhảy dây
6p
28p
18p
2-3lần
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA	GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 	Ngày : 
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 21	
Bài 42 : 	*Nhảy dây 
*Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 
-Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Biết cách so dây, quay dây và 
bật nhảy mỗi khi dây đến.
-Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
G viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS chạy một vòng trên sân tập
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản
*Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân
-Hướng dẫn và tổ chức HS nhảy dây
Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS
Nhận xét
*Thi nhảy dây cá nhân
Nhận xét - Tuyên dương
b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay
Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:
Giậm chân.giậm 
Đứng lại..dứng
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập luyện nhảy dây
6p
28p
18p
10p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_25_nam_hoc_2011_2012_tran_ngoc_qu.doc