Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 24

Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 24

BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (SGK trang 7 – 10)

Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: ./ - ./ ./2022

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Năng lực chung:

+ Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;

+ Thực hiện đúng kế hoạch học tập; Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;

+ Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.

- Tương tác được với thầy cô và các bạn qua tiết học.

* Năng lực tin học:

- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.

2. Phẩm chất:

- Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;

- Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên:

- Sách giáo khoa

- Phiếu bài tập.

- Đường link Quizizz về bài tập củng cố kiến thức;

- Thiết bị trực quan: bàn phím, chuột máy tính, màn hình, thân máy

2. Học sinh:

- SGK, vở

 

docx 55 trang Người đăng Đào Lam Sơn Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 
CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (SGK trang 7 – 10)
Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: .../-././2022
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
* Năng lực chung:
+ Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;
+ Thực hiện đúng kế hoạch học tập; Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;
+ Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.
- Tương tác được với thầy cô và các bạn qua tiết học.
* Năng lực tin học:	
- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
2. Phẩm chất:
- Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa
- Phiếu bài tập.
- Đường link Quizizz về bài tập củng cố kiến thức;
- Thiết bị trực quan: bàn phím, chuột máy tính, màn hình, thân máy
2. Học sinh: 
- SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, sôi nổi để bước vào bài học
b) Cách thức thực hiện:
- GV phổ biến nội quy lớp học;
- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập, ổn định chỗ ngồi cho HS.
- GV giới thiệu bài – HS ghi vào vở
Hoạt động 2. Thực hành
 2.1 Các bộ phận của máy tính
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về các bộ phận máy tính, chức năng của nó; một số máy tính thông dụng
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
c) Cách thức thực hiện:
- HS hoàn thành nhiệm vụ 1 trong SGK trang 7, 8 
- Gọi 1 vài HS trả lời – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
2.2 Ôn tập các thao tác với thư mục
a) Mục tiêu: Ôn tập các thao tác với thư mục
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và các thao tác: tạo, mở, đóng, đổi tên, xóa thư mục
c) Cách thức thực hiện:
- Nhóm đôi nghiên cứu trả lời câu hỏi và thực hành trên máy nhóm nhiệm vụ 2, 3 SGK/ trang 8, 9
- Nhóm đại diện trả lời, thực hành trên máy chủ – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3. Vận dụng, mở rộng
a) Mục tiêu: HS ôn tập các kiến thức đã học.
b) Sản phẩm học tập: Bài tập trên quizizz 
c) Cách thức thực hiện:
- Cho HS làm bài tập quizizz để củng cố kiến thức.
- GV nhận xét đánh giá tiết học, tuyên dương HS.
- HS về thực hiện phần ứng dụng, mở rộng
- HS về nhà xem trước bài 2 - chủ đề 1
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
TUẦN 2
BÀI 2: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (CHỦ ĐỀ 1, SGK 11 – 13 )
Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: .../-././2022
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
* Năng lực chung:
+ Tự lực: Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;
+ Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình: Thực hiện đúng kế hoạch học tập; - Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;
- Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.
- Tương tác được với thầy cô và các bạn qua tiết học.
* Năng lực tin học:	
- Thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên thư mục.
2. Phẩm chất:
- Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa
- Phiếu bài tập.
- Đường link quizizz bài tập củng cố.
- Ví dụ về các thư mục
2. Học sinh: 
- SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, sôi nổi để bước vào bài học
b) Cách thức thực hiện:
- HS làm bài trắc nghiệm để ôn tập kiến thức về thư mục.
- GV giới thiệu bài – HS ghi vào vở
Hoạt động 2. Khám phá
 2.1 Nhắc lại kiến thức đã học về tạo, mở thư mục
a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức đã học về tạo, mở thư mục
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
c) Cách thức thực hiện:
- HS hoàn thành nhiệm vụ 1 trong SGK trang 11, ôn tập các kiến thức đã học về thao tác tạo, mở thư mục 
- Gọi 1 vài HS trả lời – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
- Vài HS lên bảng thực hiện thao tác tạo, mở thư mục – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
2.2 Sao chép thư mục
a) Mục tiêu: Biết các thao tác sao chép thư mục
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và các thao tác sao chép thư mục
c) Cách thức thực hiện:
- Nhóm đôi nghiên cứu trả lời câu hỏi và thực hành trên máy nhóm nhiệm vụ 2 SGKtrang 12
- Nhóm đại diện trả lời, thực hành trên máy chủ – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương. 
2.3 Đổi tên thư mục
a) Mục tiêu: Biết các thao tác đổi tên thư mục
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và các thao tác đổi tên thư mục
c) Cách thức thực hiện:
- Nhóm đôi nghiên cứu trả lời câu hỏi và thực hành trên máy nhóm nhiệm vụ 3 SGK/ trang 12
- Nhóm đại diện trả lời, thực hành trên máy chủ – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
2.4 Nhắc lại thao tác xóa thư mục
a) Mục tiêu: Biết các thao tác xóa thư mục
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và các thao tác xóa thư mục
c) Cách thức thực hiện:
- Nhóm đôi nghiên cứu trả lời câu hỏi và thực hành trên máy nhóm nhiệm vụ 4 SGK/ trang 12
- Nhóm đại diện trả lời, thực hành trên máy chủ – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3. Thực hành
a) Mục tiêu: Thực hành được các thao tác: tạo, đổi tên, sao chép, xóa thư mục
b) Sản phẩm học tập: Thao tác thực hành tạo, đổi tên, sao chép, xóa thư mục
c) Cách thức thực hiện:
- GV nêu nhiệm vụ
- Cặp đôi thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ thực hành 1, 2/ SGK trang 13
- Nhóm đại diệnthực hành trên máy chủ – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
a) Mục tiêu: HS ôn tập các kiến thức đã học.
b) Sản phẩm học tập: Bài tập trên quizizz 
c) Cách thức thực hiện:
- Cho HS làm bài tập quizizz để củng cố kiến thức.
- GV nhận xét đánh giá tiết học, tuyên dương HS.
- HS về thực hiện phần ứng dụng, mở rộng
- HS về nhà xem trước bài 3 - chủ đề 1
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có): 
TUẦN 3 
BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP (CHỦ ĐỀ 1, SGK 15 - 16 )
Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: .../-././2022
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
* Năng lực chung:
+ Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;
+ Thực hiện đúng kế hoạch học tập; Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;
+ Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.
- Tương tác được với thầy cô và các bạn qua tiết học.
* Năng lực tin học:	
- Làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục;
2. Phẩm chất:
- Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa
- Phiếu bài tập.
- Đường link Quizizz về bài tập củng cố kiến thức;
- Các ví dụ về tệp tin
2. Học sinh: 
- SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, sôi nổi để bước vào bài học
b) Cách thức thực hiện:
- GV cho HS nghe nhạc và vận động theo nhạc
- GV giới thiệu bài – HS ghi vào vở
Hoạt động 2. Khám phá
 2.1 Tạo tệp
a) Mục tiêu: HS làm quen với tệp được tạo từ phần mềm soạn thảo văn bản Word
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
c) Cách thức thực hiện:
- HS hoàn thành nhiệm vụ 1 trong SGK trang 15: tạo thư mục và tệp theo yêu cầu. – GV hướng dẫn thêm HS yếu.
- Gọi 1 vài HS lên bảng thực hiện – HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
2.2 Phân biệt tệp và thư mục
a) Mục tiêu: Phân biệt được tệp và thư mục. Biết cấu trúc của một tệp tin
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS 
c) Cách thức thực hiện:
- Nhóm đôi nghiên cứu trả lời câu hỏi nhiệm vụ 2 a, 2b SGK/ trang 15, 16
- Nhóm đại diện trả lời– HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho thêm ví dụ để HS nhận diện cấu trúc của một tệp tin.
Hoạt động 3. Thực hành
a) Mục tiêu: HS phân biệt các dạng tệp tin và cấu trúc của một tệp tin
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS 
c) Cách thức thực hiện:
- Cặp đôi nghiên cứu hoàn thành nhiệm vụ thực hành/ SGK trang 16, 17
- Nhóm đại diện nêu kết quả
- HS nhận xét – GV nhận xét, kết luận, tuyên dương.
Hoạt động 43. Vận dụng, mở rộng
a) Mục tiêu: HS ôn tập các kiến thức đã học.
b) Sản phẩm học tập: Bài tập trên quizizz 
c) Cách thức thực hiện:
- Cho HS làm bài tập quizizz để củng cố kiến thức.
- GV nhận xét đánh giá tiết học, tuyên dương HS.
- HS về thực hiện phần ứng dụng, mở rộng
- HS về nhà xem trước bài 4 - chủ đề 1
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
TUẦN 4 
BÀI 4. CÁC THAO TÁC VỚI TỆP
(CHỦ ĐỀ 1/ SGK trang 18, 19)
Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: .../-././2022
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:	
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học:
+ Tự lực: Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;
+ Tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của mình: Thực hiện đúng kế hoạch học tập; Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;
+ Tự học, tự hoàn thiện: Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.
- Giao tiếp và hợp tác: Tương tác được với thầy cô và các bạn.
* Năng lực tin học:
-Thực hiện được các thao tác sao chép, đổi tên, xóa tệp
2. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Trách nhiệm: Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa
- Phiếu bài tập.
- Bài tập củng cố.
- Bài trình chiếu powerpoint
2. Học sinh: 
- SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, sôi nổi để bước vào bài học
c) Cách thức thực hiện:
- GV hướng dẫn HS – HS lắng nghe 
- GV giới thiệu bài – HS ghi vào vở
Hoạt động 2. Khám phá 
 2.1 Đổi tên thư mục
a) Mục tiêu: HS biết thao tác sao chép, đổi tên.
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS 
c) Cách thức thực hiện:
- HS nghiên cứu nêu các bước đổi tên tệp tin/ SGK trang 18
- HS bật mic trả lời – HS nhận xét.
- GV nhận xét câu trả lời, hướng dẫn thao tác thực hiện. – HS quan sát
2.2 Sao chép tệp
a) Mục tiêu: HS biết cách sao chép tệp
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS 
c) Cách thức thực hiện:
- HS nghiên cứu nêu các bước sao chép tệp tin/ SGK trang 19
- HS bật mic trả lời – HS nhận xét.
- GV nhận xét câu trả lời, hướng dẫn thao tác chia sẻ màn hình, thực hiện thao tác sao chép tệp. – HS quan sát
2.4 Xóa tệp
a) Mục tiêu: HS biết cách xóa tệp
b) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS 
c) Cách thức thực hiện:
- HS nghiên cứu nêu các bước xóa tệp/ SGK trang 19
- HS bật mic trả lời – HS nhận xét.
- GV nhận xét câu trả lời, hướng dẫn thao tác chia sẻ màn hình, thực hiện thao tác xóa tệp. – HS quan sát
Hoạt động 3. Thực hành 
a) Mục tiêu: H ... z ôn tập kiến thức: quizizz.com/admin/quiz/623046236d5389001ddee080/b1-chu-de-4-nhung-gi-em-da-biet-hdth-4
2. Học sinh: 
- SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động 1. Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài. 
b) Cách tiến hành:
- BVT cho lớp hát
- GV giới thiệu bài – HS ghi vào vở.
Hoạt động 2. Thực hành
2.1. Bài tập 1/ SGK trang 79
a) Mục tiêu: Ôn tập các nút lệnh cơ bản trong phần mềm trình chiếu
b) Cách tiến hành:
- HS hoàn thành câu hỏi 1/ SGK trang 79.
- HS nêu kết quả - HS nhận xét – GV nhận xét.
2.2. Bài tập 2/ SGK trang 79
a) Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức trong phần mềm PowerPoint
b) Cách tiến hành:
- HS hoàn thành câu hỏi 2/ SGK trang 79.
- HS nêu kết quả - HS nhận xét – GV nhận xét.
2.3. Bài tập quizizz
a) Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức trong phần mềm PowerPoint: các nút lệnh cơ bản
b) Cách tiến hành:
- HS tham gia quizizz
- GV chiếu kết quả, nhận xét.
2.4 Bài thực hành 4/ SGK trang 80
a) Mục tiêu: HS thực hành tạo bài trình chiếu đơn giản
b) Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS là bài trình chiếu đơn giản
c) Cách thức thực hiện:
- GV nêu yêu cầu cần thực hiện theo SGK trang 80
- HS lắng nghe, trao đổi những vướng mắc với GV – GV giải thích các thắc mắc cho HS.
- Các cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ trên máy nhóm – GV quan sát, hỗ trợ HS khó khăn.
- GV nghiệm thu nhóm trưởng, các nhóm trưởng nghiệm thu các nhóm còn lại.
Hoạt động 3. Vận dụng, mở rộng
a) Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức đã học
b) :Cách tiến hành
- Nhận xét, tuyên dương tiết học.
- Về xem trước bài 2/ chủ đề 4 của sách hướng dẫn tin học lớp 4 để chuẩn bị cho tuần sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
TUẦN 22
CHỦ ĐỀ 4. THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU 
BÀI 2. SAO CHÉP NỘI DUNG TỪ PHẦN MỀM KHÁC
Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: .../-././2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực:	
* Năng lực chung:
- Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;
- Thực hiện đúng kế hoạch học tập; Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;
- Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.
- Tương tác được với thầy cô và các bạn qua tiết học.
* Năng lực tin học:
- Chèn được đoạn văn bản, bảng biểu từ phần mềm Word vào trang trình chiếu.
2. Phẩm chất:
- Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao. Có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa
- Phiếu thực hành.
- Đường link Quizizz ôn tập kiến thức: quizizz.com/admin/quiz/6239ba5f0a8f96001da02db9/bai-2-sao-chep-noi-dung-tu-phan-mem-khac
2. Học sinh: 
- SGK, vở
- Phần mềm PowerPoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động 1. Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài. 
Cách tiến hành:
- BVT cho lớp hát
- GV giới thiệu bài – HS ghi vào vở.
Hoạt động 2. Khám phá
2.1. Soạn các trang trình chiếu
a) Mục tiêu: Soạn trang trình chiếu đơn giản
b) Cách tiến hành:
- HS tạo trang trình chiếu theo yêu cầu trên máy nhóm – GV theo dõi, hỗ trợ HS yếu
2.2. Sao chép nội dung vào trang trình chiếu
a) Mục tiêu: Biết sao chép nội dung vào trang trình chiếu
b) Cách tiến hành:
- HS nghiên cứu các bước sao chép nội dung vào trang trình chiếu và thực hiện sao chép vào trang trình chiếu đã tạo ở hoạt động trên.
- HS đại diện thực hiện trên máy chủ - HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3. Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành sao chép nội dung từ phần mềm Word sang phần mềm trình chiếu
b) Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu cần thực hiện theo SGK trang 82
- HS lắng nghe, trao đổi những vướng mắc với GV – GV giải thích các thắc mắc cho HS.
- Các cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ trên máy nhóm – GV quan sát, hỗ trợ HS khó khăn.
- GV nghiệm thu nhóm trưởng, các nhóm trưởng nghiệm thu các nhóm còn lại.
Hoạt động 3. Vận dụng, mở rộng
a) Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức đã học
b) Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi trên quizizz
- Nhận xét, tuyên dương tiết học.
- HS về nhà thực hiện tạo bài trình chiếu thời khóa biểu và sao chép vào trang trình chiếu.
- Về xem trước bài 3/ chủ đề 4 của sách hướng dẫn tin học lớp 4 để chuẩn bị cho tuần sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
TUẦN 23
CHỦ ĐỀ 4. THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU 
BÀI 3. TẠO HIỆU ỨNG CHO VĂN BẢN TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU
Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: .../-././2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực:	
* Năng lực chung:
- Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;
- Thực hiện đúng kế hoạch học tập; Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;
- Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.
- Tương tác được với thầy cô và các bạn qua tiết học.
* Năng lực tin học:
- Tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu;
- Biết cách chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng.
2. Phẩm chất:
- Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao. Có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa
- Phiếu thực hành.
- Đường link Quizizz ôn tập kiến thức: quizizz.com/admin/quiz/6260b58783442a001df7c3bb/bai-3-tao-hieu-ung-cho-van-ban-trong-trang-trinh-chieu
2. Học sinh: 
- SGK, vở
- Phần mềm PowerPoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động 
Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài mới
Cách tiến hành:
- GV chiếu 2 bài trình chiếu nội dung tương tự nhau (bài Tìm hiểu một số loài động vật đã tạo ở bài 2): bài 1 chưa có hiệu ứng, bài 2 có hiệu ứng.
Đặt câu hỏi: 2 bài trình chiếu có gì khác nhau? Em thích bài trình chiếu nào hơn?
- HS trả lời
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV giới thiệu, ghi bảng – HS ghi vào vở.
- BHT cho lớp xác định mục tiêu.
2. Khám phá
Hoạt động 1: Tạo hiệu ứng chuyển động 
a) Mục tiêu: Biết tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu
b) Cách tiến hành:
a) Hiệu ứng chuyển động cơ bản:
- GV yêu cầu nhóm đôi thực hiện:
+ Thảo luận: Sắp xếp lại các bước tạo hiệu ứng chuyển động cơ bản cho văn bản
Bước ..: Chọn hiệu ứng trong danh sách
Bước ...: Chọn đoạn văn bản muốn tạo hiệu ứng
Bước .: Chọn thẻ Animations
+ Thực hiện khởi động bài Tìm hiểu một số loài động vật đã tạo ở bài 2: HS 1 tạo hiệu ứng cho trang 1, HS 2 tạo hiệu ứng cho trang 2 trên máy nhóm
- Nhóm đại diện trả lời và thực hiện trên máy chủ – HS nhận xét – GV nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
a) Hiệu ứng chuyển động nâng cao:
- GV yêu cầu nhóm đôi thực hiện nghiên cứu:
+ Thảo luận: Ngoài hiệu ứng có sẵn trong danh sách nếu em muốn tạo hiệu ứng khác em thực hiện như thế nào?
+ Thực hiện tạo hiệu ứng nâng cao trên máy nhóm: HS 1 tạo hiệu ứng cho trang 3, HS 2 tạo hiệu ứng cho trang 4
- Nhóm đại diện trả lời và thực hiện trên máy chủ – HS nhận xét – GV nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Tạo hiệu ứng âm thanh, thay đổi tốc độ hiển thị hiệu ứng (10 phút)
a) Mục tiêu: Biết cách tạo hiệu ứng âm thanh, thay đổi tốc độ hiển thị hiệu ứng
b) Cách tiến hành:
* Thay đổi kích thước:
- Nhóm đôi nghiên cứu thay đổi hiệu ứng âm thanh, thay đổi tốc độ hiển thị hiệu ứng trên máy nhóm.
- Đại diện thực hiện trên máy chủ - HS nhận xét, GV nhận xét, tuyên dương.
3. Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS ôn tập các kiến thức đã học.
b) Cách tiến hành
- GV cho HS trả lời Quizizz củng cố lý thuyết trên lớp và giao đường link về nhà 
- GV nhận xét đánh giá tiết học, tuyên dương HS.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
TUẦN 24
BÀI 4. TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH 
TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU
Thời lượng: 2 tiết – Thời gian thực hiện: .../-././2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Thực hiện được các hoạt động tự học ở nhà theo sự hướng dẫn, phân công;
- Thực hiện đúng kế hoạch học tập; Không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học;
- Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học.
- Tương tác được với thầy cô và các bạn qua tiết học.
* Năng lực tin học:
- Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu;
- Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc đường xiên.
2. Phẩm chất:
- Ham học, hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Có ý thức thực hiện nội quy lớp học, tích cực tham gia các công việc được giao. Có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lý.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Sách giáo khoa
- Phiếu thực hành.
- Đường link Quizizz ôn tập kiến thức: quizizz.com/admin/quiz/6260ccff68be3d001dc05fb0/bai-4-tao-hieu-ung-cho-hinh-anh-trong-trang-trinh-chieu
2. Học sinh: 
- SGK, vở
- Phần mềm PowerPoint
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động 1. Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú, dẫn dắt vào bài. 
Cách tiến hành:
- BVT cho lớp chơi trò chơi Chẵn lẻ
- GV giới thiệu bài – HS ghi vào vở.
Hoạt động 2. Khám phá
2.1. Thêm trang trình chiếu có hình ảnh minh họa với chủ đề Phương tiện giao thông
a) Mục tiêu: Soạn trang trình chiếu đơn giản có hình ản
b) Cách tiến hành:
- HS tạo trang trình chiếu thêm hình ảnh minh họa cho bài trình chiếu Phương tiện giao thông theo yêu cầu trên máy nhóm – GV theo dõi, hỗ trợ HS yếu
2.2. Tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh
a) Mục tiêu: Biết tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh trong bài trình chiếu.
b) Cách tiến hành:
- HS nghiên cứu các bước tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh chiếc xe trong bài trình chiếu Phương tiện giao thông đã tạo ở hoạt động 1.
- HS đại diện thực hiện trên máy chủ - HS nhận xét – GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3. Thực hành
a) Mục tiêu: HS thực hành tạo hiệu ứng cho bài trình chiếu.
b) Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS là bài trình chiếu đơn giản đã được tạo hiệu ứng cho hình ảnh.
c) Cách thức thực hiện:
- GV nêu yêu cầu cần thực hiện theo SGK trang 88
- HS lắng nghe, trao đổi những vướng mắc với GV – GV giải thích các thắc mắc cho HS.
- Các cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ trên máy nhóm – GV quan sát, hỗ trợ HS khó khăn.
- GV nghiệm thu nhóm trưởng, các nhóm trưởng nghiệm thu các nhóm còn lại.
Hoạt động 3. Vận dụng, mở rộng
a) Mục tiêu: Ôn tập các kiến thức đã học
b) Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi trên quizizz
- Nhận xét, tuyên dương tiết học.
- HS về nhà thực hiện tạo bài trình chiếu thời khóa biểu và sao chép vào trang trình chiếu.
- Về xem trước bài 2 - chủ đề 3 của sách hướng dẫn tin học lớp 5 để chuẩn bị cho tuần sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_4_tuan_1_den_tuan_24.docx