Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 68: Luyện tập - Hà Thị Thủy

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 68: Luyện tập - Hà Thị Thủy

I. Mục tiêu:

 Giúp HS:

 - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.

 - Củng cố kĩ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, bài toán về

tìm số trung bình cộng.

 - Củng cố tính chất một tổng chia cho một số, một hiệu chia cho một số.

 - Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: bảng phụ

- HS: Bảng con, nháp

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 08/02/2022 Lượt xem 118Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 68: Luyện tập - Hà Thị Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2009
Toán (68) 4A,B
Luyện tập
I. Mục tiêu:
 Giúp HS:
 - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.
 - Củng cố kĩ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, bài toán về
tìm số trung bình cộng.
 - Củng cố tính chất một tổng chia cho một số, một hiệu chia cho một số.
 - Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: bảng phụ
- HS: Bảng con, nháp
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
 Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
A-Kiểm tra bài cũ:
-Gọi HS lên bảng thực hiện phép chia.
 54782 : 6 =? 36527 : 6 = ?
-GV n/x kĩ năng thực hiện phép chia của HS.
.
B-Bài mới:
1. Giới thiệu bài Luyện tập và ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn luyện tập
*Bài 1. 
-Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm bảng con, gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét, chữa bài, củng cố các bước chia.
-YC HS n/x về phép chia hết phép chia có dư.
-YC HS nêu và so sánh số dư với số chia?
(Các phép tính khác tương tự)
*Bài 2.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài toán.
- Yêu cầu HS xác định dạng toán.
- Gọi HS nhắc lại cách làm
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài
- GV phát bảng phụ cho 2 HS làm theo 2 cách
- Yêu cầu HS treo bảng phụ, cả lớp nhận xét, - - GV xét luận, củng cố cách làm
-Củng cố cho HS kĩ năng giải bài toán về tím 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.
*Bài 3. 
-Yêu cầu HS đọc bài toán.
- Yêu cầu HS xác định dạng toán.
- Gọi HS nêu cách tìm số trung bình cộng.
+ Bài toán yêu cầu chúng ta tính trung bình cộng số kg hành của bao nhiêu toa xe?
+ Vậy chúng ta phải tính tổng số hàng của bao nhiêu toa xe?
+ Muốn tính tổng số hàng của 9 toa xe chúng ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS làm vở.
- GV chấm chữa bài.
*Bài 4a
- GV yêu cầu HS tự làm.
- GV gọi 2 HS lên bảng làm theo 2 cách. 
- Nhận xét, yêu cầu HS nêu cách làm. 
-GV củng cố tính chất một tổng chia cho một số.
- Hướng dẫn tương tự phần b về nhà.
 3. Tổng kết dặn dò
- GV nhận xét giờ học
- BTVN: 4b.
-2 HS lên bảng, ở lớp làm bảng tay.
-HS n/x bài làm của bạn.
-1 HS đọc to:Đặt tính rồi tính.
Cả lớp làm bảng con theo 2 dãy, 2 HS lên bảng.
 67494 7 42789 5
 44 9642 27 8557
 29 28
 14 39
 0 4
-HS TL những câu hỏi GV nêu
-1 HS đọc to.Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng
-HS xác định dạng toán và nhắc lại cách làm.
-HS làm nháp.
-2 HS làm bảng phụ.
-Treo bảng phụ, lớp nhận xét.
C1. SL:( 42506 +18472) : 2 =30469
 SB: 42506 – 30469 = 12037.
C2. SB:( 42506 – 18472) : 2 = 12037
 SL: 12037 +18472 = 30469
-2 HS đọc.
Xác định dạng toán và nói cách làm
HSTLửTung bình mỗi toa xe chở được số ki lô gam hành là:
(14580 x 3 +13275 x 6 ) : ( 3 + 6 ) =
 13710 (kg)
 Đáp số 13710 kg.
-HS làm vở.
-HS làm nháp, 2 HS lên bảng.
a-(33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 =15423
 (33164 + 28528) : 4
= 33164 : 4 + 28528 : 4
= 8291 + 7132
= 15423

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_68_luyen_tap_ha_thi_thuy.doc