Kế hoạch bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương trình cả năm

Kế hoạch bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương trình cả năm

I. MỤC TIÊU.

1.Kiến thức:

- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.

2. Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được thao tác tạo thư mục và thư mục con.

3. Thái độ:

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập.

4. Năng lực: hình thành và phát triển các năng lực tư duy, năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu

- Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, SGK, vở bút ghi bài.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.

 

docx 142 trang Người đăng Đào Lam Sơn Ngày đăng 19/06/2023 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng Tin học Lớp 4 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH ...
Môn: Tin học - Lớp 4
Tuần: 1 Tiết: 1
Ngày dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Chủ đề 1. Khám phá máy tính
Bài 1. Những gì em đã biết (Tiết 1).
----------------
I. MỤC TIÊU.
1.Kiến thức:
- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
2. Kĩ năng:
- Học sinh thực hiện được thao tác tạo thư mục và thư mục con.
3. Thái độ:
- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập.
4. Năng lực: hình thành và phát triển các năng lực tư duy, năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu
- Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, SGK, vở bút ghi bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.
TG
Nội dung hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
ĐD
2’
1. Ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra sĩ số, việc chuẩn bị bài của HS
13’
Hoạt động 1: Các bộ phận của máy tính.
- HS hoạt động cá nhân điền sgk.
1. Các bộ phận của máy tính
a) Điền tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm ().
à GV nhận xét và chốt lại
b) Trao đổi với bạn, điền từ: tín hiệu vào, xử lí, hiển thị kết quả vào chỗ chấm (...) để được câu đúng.
à GV nhận xét và chốt lại
c) Điền các từ di chuyển, con trỏ chuột, bàn phím, cảm ứng chuột vào chỗ chấm (...) để được câu đúng.
à GV nhận xét và chốt lại
- HS đổi vở kiểm tra chéo
- Hs thực hiện theo yêu cầu
* Hs nắm được
- Có 4 bộ phận chính: Thân máy, màn hình, chuột, bàn phím.
- Yêu cầu 1 số HS TB và yếu nêu được: bộ phận chính của MT để bàn .
- Hs khá giỏi nêu được chức năng của từng bộ phận máy tính.
- Màn hình: có hình dạng giống như chiếc tivi, nó hiển thị kết quả làm việc của MT.
- Bàn phím: Điều khiển MT, gửi tín hiệu vào MT.
- Chuột: Điều khiển MT.
- Thân MT: chứa nhiều chi tiết bên trong, trong đó có bộ xử lí. Bộ xử lí được coi là bộ não của MT.
20’
Hoạt động 2: Các thao tác với thư mục.
- Giới thiệu với HS thư mục và tệp
Thư mục (Folder, Directory) là một dạng tập tin đặc biệt có công dụng như là một ngăn chứa, được dùng trong việc quản lý và sắp xếp các tập tin. Thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục con. Thư mục là nơi lưu trữ thông tin.
- Hướng dẫn học sinh cách tạo thư mục.
+ Tạo mới: Chuột phải / New / Folder / gõ tên / Enter.
+ Đổi tên: Chuột phải vào thư mục cần đổi tên / Rename / gõ tên mới / Enter.
+ Xóa: Chuột phải vào thư mục cần xóa / Delele / Enter.
- Giáo viên làm mẫu tạo, mở thư mục
- Tổ chức trò chơi nhóm theo hình thức:
Trả lời các câu hỏi và thực hành các thao tác 
So sánh kết quả ở các hoạt động
Mỗi nhóm sẽ nộp câu trả lời cho giáo viên với thời gian nhanh nhất.
Mỗi nhóm cử một bạn lên thực hiện các thao tác tạo, mở, đóng thư mục
- Gọi 2 -> 3 HS lên thực hiện tạo thư mục mang tên em.
- Gọi 2 -> 3 HS lên thực hiện mở thư mục 
- Gọi 3 nhóm lên trình bày bảng.
- GV nhận xét, bổ sung và cho HS ghi chép.
HS quan sát
- HS ghi vở.
- HS quan sát
- HS được gọi lên tạo thư mục, dưới lớp quan sát.
- HS quan sát
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- HS thực hành theo sự hướng dẫn của GV 
Máy tính +
Máy chiếu
5’
Củng cố - Dặn dò:
- Nhắc lại các bộ phận cơ bản của máy tính.
- Nêu một số ứng dụng của máy tính trong công việc học tập, và làm việc tại trường.
- Nêu các bước tạo thư mục mới
- Xem trước phần bài học tiếp theo.
- Màn hình, chuột, bàn phím, thân máy
- Học toán, học tiếng anh, soạn thảo văn bản 
- HS trả lời
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Trường TH ...
Môn: Tin học - Lớp 4
Tuần: 1 Tiết: 2
Ngày dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Chủ đề 1. Khám phá máy tính
Bài 1. Những gì em đã biết (Tiết 2).
----------------
I. MỤC TIÊU.
1.Kiến thức:
- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
2. Kĩ năng:
- Học sinh thực hiện được thao tác tạo thư mục và thư mục con.
3. Thái độ:
- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập.
4. Năng lực: hình thành và phát triển các năng lực tư duy, năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu
- Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, SGK, vở bút ghi bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.
TG
Nội dung hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
ĐD
2’
Ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra sĩ số, việc chuẩn bị bài của HS
5’
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
(?) Hãy kể tên các bộ phận chính của máy tính.
(?) Hãy nêu các bước tạo thư mục mới?
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Có 4 bộ phận chính: Thân máy, màn hình, chuột, bàn phím.
- Tạo mới: Chuột phải / New / Folder / gõ tên / Enter.
20’
Hoạt động 2: Thực hành
* Bài tập 2: Em tạo thư mục lớp 4A trên màn hình nền rồi thực hiện các yêu cầu sau:
a) Đánh dấu X vào ô ở sau câu đúng.
- Yêu cầu học sinh thực hiện từng thao tác và quan sát
- GV nhận xét
b) Thực hiện lần lượt các thao tác sau:
- GV quan sát và nhận xét
* Bài tập 3: Trao đổi với bạn thực hiện các yêu cầu sau: 
- Yêu cầu HS đọc SGK
- Hướng dẫn học sinh thực hành theo yêu cầu 
- HS điền thông tin vào chỗ chấm ()
à GV nhận xét và chốt lại
- HS lắng nghe
- HS thực hành theo các thao tác trong SGK trang 8
- HS trả lời 
- HS thực hành theo nhóm đôi và báo cáo kết quả so sánh với GV
- HS đọc SGK
- HS thực hành nhóm đôi
- HS làm bài
- HS trả lời
Máy tính + Máy chiếu
10’
Hoạt động 3: Ứng dụng, mở rộng
- Mở thư mục có tên lớp em đã tạo ở hoạt động 3b. Tạo thư mục LAN là thư mục con của thư mục có tên lớp em theo cách sau: 
 + Mở thư mục tên lớp em;
 + Nháy chọn New folder;
 + Gõ tên thư mục là LAN rồi nhấn Enter.
- GV thực hiện mẫu và hướng dẫn học sinh thực hành tạo thư mục theo yêu cầu.
- GV quan sát học sinh thực hành
à GV nhận xét
- HS lắng nghe
- HS thực hành
- HS báo cáo kết quả thu được (các thư mục con trong thư mục LOP4A)
Máy tính + Máy chiếu
3’
Củng cố - Dặn dò:
- Nêu các bước để tạo thư mục
- Em cần ghi nhớ
- Thực hiện lại các bước tạo thư mục và xem trước bài tiếp theo.
- HS Trả lời.
- HS đọc ghi nhớ.
- HS thực hành
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Trường TH ...
Môn: Tin học - Lớp 4
Tuần: 2 Tiết: 3
Ngày dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Chủ đề 1. Khám phá máy tính
Bài 2: Các thao tác với thư mục (Tiết 1)
----------------
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên thư mục
2. Kĩ năng:
- Học sinh thực hiện được thao tác tạo thư mục và thư mục con.
3. Thái độ:
- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập.
4. Năng lực: hình thành và phát triển các năng lực tư duy, năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu
- Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, SGK, vở bút ghi bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.
TG
Nội dung hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
ĐD
2’
Ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra sĩ số, việc chuẩn bị bài của HS
35’
10’
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản
1. Nhắc lại các thao tác tạo thư mục, mở thư mục
Mục tiêu: HS thực hiện được thao tác tạo thư mục và mở thư mục
a) Mở thư mục KHOILOP4 đã tạo ở hoạt động 3, mục A của bài 1, tạo các thư mục theo mô tả: 
à GV nhận xét và chữa bài
b) Điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm (...) để được câu đúng.
à GV nhận xét và chữa bài c) Đánh dấu X vào ô ở sau câu đúng.
+ Kết quả điền là: 
 * Nháy nút phải chuột vào thư mục LOP4B, chọn Open.
 * Nháy đúp chuột vào thư mục LOP4B.
à GV nhận xét và chữa bài 
- HS làm bài
à HS nhận xét. 
- HS Lắng nghe
- HS làm bài
+ HS trả lời: 
 * TO1, TO2, TO3
 *An, Binh, Khiem
- HS Lắng nghe
- HS làm bài
- HS Lắng nghe.
Máy tính + Máy chiếu
7’
2. Sao chép (copy) thư mục
Mục tiêu: HS biết cách Sao chép (copy) thư mục
a) Trao đổi với bạn, thực hiện các thao tác sao chép thư mục theo hướng dẫn:
- Quan sát học sinh thực hành và nhận xét.
b) Điền từ vào chỗ chấm (...) để được câu đúng.
à GV nhận xét
- Thực hiện sao chép thư mục Khiem và dán vào thư mục TO2.
- HS Lắng nghe.
- HS làm bài
 * Trong thư mục TO2 có Thư mục Khiem .
- HS Lắng nghe.
Máy tính + Máy chiếu
8’
3. Đổi tên (Rename) thư mục
Mục tiêu: HS biết cách Đổi tên (Rename) thư mục
- Trao đổi với bạn, thực hiện đổi tên thư mục theo hướng dẫn.
- Điền dấu vào chỗ chấm (...) để được câu đúng.
à GV Nhận xét.
- HS thực hành
- HS trả lời:Thư mục TO3 đã được đổi tên thành thư mục to3
- HS Lắng nghe.
Máy tính + Máy chiếu
5’
4. Nhắc lại thao tác xóa thư mục
Mục tiêu: HS biết cách xóa thư mục
- Thực hiện thao tác xóa thư mục to3 đã đổi tên ở hoạt động 3 rồi điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (...).
à GV nhận xét
=> Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
- HS thực hành
- HS trả lời
+ Để xóa thư mục to3, em nháy nút phải chuột vào thư mục to3, chọn phím Delete rồi nhấn phím Enter để xóa
- HS Lắng nghe.
=> HS báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo.
3’
Củng cố - Dặn dò:
- Nêu các thao tác cơ bản với thư mục;
- Thực hiện lại các thao tác với thư mục và xem trước bài tiếp theo.
- HS Trả lời.
- HS lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Trường TH ...
Môn: Tin học - Lớp 4
Tuần: 2 Tiết: 4
Ngày dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Chủ đề 1. Khám phá máy tính
Bài 2: Các thao tác với thư mục (Tiết 2)
----------------
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Thực hiện được các thao tác: sao chép, đổi tên thư mục
2. Kĩ năng:
- Học sinh thực hiện được thao tác tạo thư mục và thư mục con.
3. Thái độ:
- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, biết bảo vệ máy tính trong quá trình học tập.
4. Năng lực: hình thành và phát triển các năng lực tư duy, năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, máy tính, máy chiếu
- Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, SGK, vở bút ghi bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.
TG
Nội dung hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
ĐD
2’
Ổn định tổ chức: 
- Kiểm tra sĩ số, việc chuẩn bị bài của HS
25’
Hoạt động 1: Thực hành
Mục tiêu: HS vận dụng các thao tác với thư mục trong các bài tập cụ thể
1. Mở thư mục LOP4B đã tạo ở buổi trước mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau:
- GV quan sát hs thực hành và nhận xét
2. Trong thư mục LOP4B, tạo thư mục sơn ca. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm (...) để thực hiện được các thao tác sao chép thư mục Son ca từ thư mục LOP4B sang thư mục LOP4A.
- GV quan sát hs thực hành và sửa lỗi khi học sinh mắc phải.
à GV nhận xét k ... N BỊ:
- Giáo viên: Máy vi tính, giáo án, SGK.
- Học sinh: SGK, tập, dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐD DH
1’
30’
1’
29’
5’
1. Ổn định lớp:
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài: "Bài 6. Luyện tập (tt)".
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Điều khiển Rùa vẽ hình sau, có số bước tương ứng trên hình
50
50
50
- Cho HS đọc xác định yêu cầu.
- Cho cả lớp thực hành.
- Trình chiếu sản phẩm.
- Cho HS nhận xét.
- GV nhận xét + Tuyên dương.
4. Điền vào ô trống trong bảng sau.
TT 
Lệnh đầy đủ
Lệnh viết tắt
Hành động của Rùa
1
ForwarD n
Tiến về trước n bước
2
BacK n
BK n
Lùi lại sau n bước
3
RT k
Quay phải k độ 
4
LefT k
LT k
5
PenUp
Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa)
6
PenDown
PD
- Cho HS đọc xác định yêu cầu.
- Cho cả lớp làm vào SGK.
- Gọi lần lượt HS đọc bài làm.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét + Tuyên dương.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG 
Trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau:
a) Lần lượt chọn màu Pen Color , Flood Color , Screen Color .
b) Gõ các lệnh sau, trao đổi với bạn về chức năng của từng dòng lệnh
- CS HOME FD 120 RT 90 FD 120 RT 90 FD 120 RT 90 FD 120 RT 90
- FD 120 RT 30 FD 120 RT 120 FD 120 
- RT 90 PENUP FD 60 PENDOWN FILL PENUP BK 60 RT 70 FD 50
- PENDOWN FILL
- PENUP HOME PENDOWN
- Cho HS đọc xác định yêu cầu.
- Cho cả lớp thực hành.
- GV quan sát + sửa sai.
- Trình chiếu sản phẩm của HS.
- GV nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò: 
- Củng cố lại kiến thức.
- Bình chọn hs tích cực.
à GV nhận xét và tuyên dương.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau.
- Báo cáo sĩ số lớp.
- Nhắc lại tên bài.
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- Cả lớp thực hành.
- HS quan sát.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS làm vào sách.
- HS đọc.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc và xác định yêu cầu.
- Cả lớp thực hành.
- HS quan sát.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
Lắng nghe.
Bình chọn->Tuyên dương.
- Lắng nghe.
MT
MC
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Trường tiểu học ...
Môn: Tin học - Lớp 4
Tuần: 33 Tiết: 65
Ngày dạy:
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Ôn tập học Kỳ II (Tiết 1)
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức: Ôn tập các kiến thức về trình chiếu, soạn thảo văn bản.
2. Kĩ năng: Ôn tập các kĩ năng về tạo các bài trình chiếu, soạn thảo văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc ôn tập. 
II/ Chuẩn bị.
 - Giáo viên: Máy vi tính, giáo án, SGK.
 - Học sinh: sách GK, tập, dụng cụ học tập.
III/ Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
ĐD DH
1'
25’
1’
10’
14’
5’
1/ Ổn định lớp.
2/ Hoạt động dạy học.
Giới thiệu bài mới
- Bài “Ôn tập học kì II”.
Hoạt động 1: Lý thuyết
- Cho hs làm 1 số câu trắc nghiệm.
Câu A. 1: Để thực hiện thao tác sao chép nội dung từ phần mềm khác, em làm thế nào?
Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nháy chuột phải rồi chọn Copy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C.
Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nháy chuột phải rồi chọn Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+V.
Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nhấn tổ hợp phím Ctrl+X.
Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Z.
Đáp án: A đúng.
Câu A.2: Để tạo hiệu ứng cho một đối tượng trong trang trình chiếu, em chọn thẻ nào?
Home.	B. Animations.	
C. Insert.	D. Slide Show.
Đáp án: B đúng
Câu A.3: Để tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu, em làm thế nào?
 A. Chọn hình hình ảnh cần tạo chuyển động, trên thẻ Animations -> chọn Custom Animations -> Add Effect -> Motion Paths -> Chọn hiệu ứng thích hợp.
 B. Chọn hình hình ảnh cần tạo chuyển động, trên thẻ Animations -> chọn Custom Animations -> Add Effect -> Exit -> Chọn hiệu ứng thích hợp.
 C. Chọn hình hình ảnh cần tạo chuyển động, trên thẻ Animations -> chọn Custom Animations -> Add Effect -> Entrance-> Chọn hiệu ứng thích hợp.
 D. Chọn hình hình ảnh cần tạo chuyển động, trên thẻ Animations -> chọn Custom Animations -> Add Effect -> Emphasis -> Chọn hiệu ứng thích hợp.
Đáp án: A đúng.
Câu A.4: Chọn phát biểu không đúng?
Các lệnh trong Logo không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
 Có thể viết nhiều lệnh trên cùng một dòng trong ngăn gõ lệnh.
Lệnh có phần số và phần chữ phải cách nhau bởi một dấu cách.
Em điều khiển Rùa vẽ bằng cây bút vẽ.
Đáp án D.
Câu A.5: Để vẽ được hình vuông sau, em sử dụng lệnh ? 
A. FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 HT
B. FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 
C. FD 100 LT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 HT
D. FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 LT 90 FD 100 HT	
Đáp án A.
Câu A.6: Nếu em gõ lệnh vào Logo FD 50 RT 90 FD 100 RT 90 FD 50 RT 90 FD 100 thì sẽ được kết quả ?
A. 	 B.	
C. 	 D. 
Đáp án A.
Câu A.7: Để hiển thị dòng chữ “” trên sân chơi của Rùa theo chiều nằm ngang trong Logo thì em viết lệnh như thế nào?
HT RT 90 PRINT [EM YEU TIN HOC]
HT RT 90 LABEL [EM YEU TIN HOC]
RT 90 LABEL [EM YEU TIN HOC] 
LT 90 LABEL [EM YEU TIN HOC] HT
Đáp án A.
Câu A.8: Em hãy viết lệnh lặp để vẽ hình chữ nhật với chiều rộng 50, chiều dài 100 bước đi của Rùa. 
A. REPEAT 2[FD 50 RT 90 FD 100 RT 90] HT
B. REPEAT 2[FD 50 RT 90 FD 100 RT 90] 
C. REPEAT 2[FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] HT 
D. REPEAT 2[FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] 
Đáp án A. 
- Y/c học sinh đọc, xác đinh câu hỏi?
- Nhận xét, kết luận.
Hoạt động 2: Thực hành
- Y/c hs tạo thư mục tên của mình trong máy tính.
- Y/c HS thực hành lại bài tập 3 ở sgk tr 91rồi lưu bài soạn thảo vào thư mục vừa tạo.
- Gv bao quát lớp.
- Trình chiếu sản phẩm hs.
à GV nhận xét
4. Củng cố - Dặn dò : 
- Cũng cố lại kiến thức
- Bình chọn hs tích cực
à GV nhận xét và tuyên dương.
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị thực hành tiết sau.
- Báo cáo sỉ số lớp. 
- Nhắc lại tên bài.
- Các học sinh lần lượt đọc, trả lời câu hỏi.
- Nhận xét.
- Thực hành theo y/c.
- Quan sát, nhận xét.
- Lắng nghe.
 - Lắng nghe.
- Bình chọn.
- Tuyên duơng.
- Lắng nghe.
MT
MC
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Trường tiểu học ...
Môn: Tin học - Lớp 4
Tuần: 33 Tiết: 66
Ngày dạy:
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Ôn tập học Kỳ II (Tiết 2)
I/ Mục tiêu.
1. Kiến thức: Ôn tập các kiến thức về trình chiếu, soạn thảo văn bản.
2. Kĩ năng: Ôn tập các kĩ năng về tạo các bài trình chiếu, soạn thảo văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc ôn tập. 
II/ Chuẩn bị.
 - Giáo viên: Máy vi tính, giáo án, SGK.
 - Học sinh: sách GK, tập, dụng cụ học tập.
III/ Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
ĐD
DH
1'
25’
1’
24’
5’
1/ Ổn định lớp.
2/ Hoạt động dạy học.
Giới thiệu bài mới
- Bài “Ôn tập học kì II (tt)”.
Hoạt động 2: Thực hành
1. Y/c hs làm lại bài thực hành 3 sgk trang 80.
- Gv bao quát lớp.
- Trình chiếu sản phẩm hs.
à GV nhận xét
2. Y/c HS thực hành lại các bài tập sử dụng lệnh lặp để vẽ tam giác, hình vuông, hình chữ nhật đứng, hình chữ nhật nằm, hình ngủ giác, hình lục giác. Nhớ chọn lại màu vẽ, nét vẽ mà em thích trước khi viết lệnh. Cạnh mỗi hình do em chọn tùy ý.
- Gv bao quát lớp.
- Trình chiếu sản phẩm hs.
à GV nhận xét
4. Củng cố - Dặn dò 
- Cũng cố lại kiến thức
- Bình chọn hs tích cực
à GV nhận xét và tuyên dương.
- Về nhà học bài chuẩn bị kiểm tra học kì I.
- Báo cáo sỉ số lớp. 
- Thực hành
- Nhận xét
- Nhắc lại tên bài.
- Thực hành 2hs/ máy theo y/c.
- Quan sát, nhận xét.
- Lắng nghe.
- Thực hành 2hs/ máy theo y/c.
- Quan sát, nhận xét.
- Lắng nghe.
 - Lắng nghe.
- Bình chọn.
- Tuyên duơng.
- Lắng nghe.
MT
MC
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Trường TH ...
Môn: Tin học - Lớp 4 
Tuần: 34 Tiết: 67, 68
Ngày dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
THI HỌC KỲ
--------------
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.
1. Kiến thức:
 - Kiểm tra, đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh trong học kì II.
 - Trình bày bài sạch sẽ, rõ ràng.
 - Làm bài nghiêm túc.
2. Kỹ năng:
- Giúp HS biết vận dụng kiến thức đã học.
3. Thái độ:
-Rèn luyện tác phong nghiêm túc, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, đề kiểm tra
- Học sinh: bút, thước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ĐD
DH
2’
1. Ỏn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
MT
MC
3’
30
3’
 2. Bài kiểm tra
- Phát đề kiểm tra cho học sinh
-Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề, sau đó làm bài
- Yêu cầu các tổ thu bài 
- Nhận đề kiểm tra
- Làm bài kiểm tra 
- Tổ trưởng thu bài
2’
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Nhận xét giờ kiểm tra 
 - Nghe
IV. Rút kinh nghiệm:
Trường tiểu học ...
Môn: Tin học - Lớp 4
Tuần: 35 Tiết: 69
Ngày dạy:
KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Học và chơi cùng máy tính: Chơi cờ vua cung phần mềm Real chess3D (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
Rèn luyện sự tập trung, kĩ năng suy nghĩ logic.
HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ:
- Em hãy viết câu lệnh lặp để tạo ra hình
- HS lắng nghe. Thực hành.
vuông, có cạnh là 100.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm:
- Cờ vua là môn thể thao trí tuệ dành cho hai
người chơi. Trò chơi này diễn ra trên một bản
hình vuông, gọi là bàn cờ, gồm 8 hàng (từ 1
- HS lắng nghe.
đến 8) và 8 cột (từ a đến h), tạ ra 64 ô hình
vuông với các màu đậm và nhạt xen kẽ nhau.
- Mỗi người sẽ bắt đầu ván cờ với 16 quân cờ(
đen hoặc trắng).
- Mỗi bên lần lượt đi các quân của hình sau khi
đối phương đã đi xong một nước.
Hoạt động 2: Cách chơi cờ:
- HS thực hành
- HS làm theo hướng dẫn của
GV
Cách di chuyển và bắt đầu quân cờ trong cờ vua: - Tốt: đi thẳng, ăn chéo, chỉ đi được nước đầu tiên là đi được hai ô, tất cả các nước còn lại cchir đi được một ô.
- Vua: mỗi nước đi được một ô, được phép ăn nganh, dọc, chéo.
- Xe: được phép di chuyển nhiêu ô theo đường cột dọc và hoặc hàng ngang, có thể ăn quan cờ khác trên đường đi.
- Tướng: di chuyển chéo tất cả các ô cùng màu, có thể đi được nhiều ô. Nguyên tắc di chuyển và ăn quân tướng và quân xe.
- Mã: đi theo hình chữ L, đương đi theo quy tắc: ngang 1 ô và dọc 2 ô hoặc ngược lại dọc 2 ô và ngang 1 ô. Mã không bỉ cản bởi bất kỳ quân nào.
- Hậu: đay là quân mạnh nhất trong bàn cờ vì nó có nước đi tổng hợp của xe và tượng. Hậu được phép di chuyển nhiều ô trên hành ngang, hàng dọc, hàng chéo.
- Nhận xét học sinh làm bài - GV nhận xét
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Tóm tắt lại nội dung chính.
Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_giang_tin_hoc_lop_4_chuong_trinh_ca_nam.docx