Giáo án Âm nhạc 4 cả năm

Giáo án Âm nhạc 4 cả năm

TUẦN 01

LỚP 4 Âm nhạc:

 Tiết: 1. Học hát : Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3.

I/ Mục tiêu: - H/s ôn tập, nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3.

 - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học .

 - Giáo dục thái độ học tập môn âm nhạc.

II/ Chuẩn bị: - G/v: Nhạc cụ quen dùng, băng đĩa nhạc, bảng ghi kí hiệu nhạc.

 - H/s: Nhạc cụ gõ, SGK, bảng con, phấn.

III/Hoạt động dạy học:

 

doc 42 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Âm nhạc 4 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TUẦN 01
LỚP 4 Âm nhạc:
 Tiết: 1. Học hát : Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3.
I/ Mục tiêu: - H/s ôn tập, nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3.
 - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học .
 - Giáo dục thái độ học tập môn âm nhạc.
II/ Chuẩn bị: - G/v: Nhạc cụ quen dùng, băng đĩa nhạc, bảng ghi kí hiệu nhạc.
 - H/s: Nhạc cụ gõ, SGK, bảng con, phấn.
III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định tổ chức:
2/ Kiểm tra dụng cụ học tập:
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: 
- Hát
- Thanh phách.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
N/dung1:
*HĐ 1:
(10phút)
* Ôn tập 3 bài hát:
 (Gv chọn 3 bài: QCVN, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng).
- Hướng dẫn hs hát ôn vài lần.
-Cả lớp- nhóm- cá nhân
*HĐ 2:
( 10 phút)
* Tập hát kết hợp một số vận động như:
- Hát kết hợp gõ đệm: 
+ Gõ đệm theo phách.
+ Gõ đệm theo nhịp.
+ Gõ đệm theo tiết tấu lởi ca.
- Vận động phụ hoạ:
- Lớp- nhóm- cá nhân.
 //
N/dung 2
*HĐ 1:
(8 phút)
* Ôn tập một số kí hiệu:
- Gv đặt câu hỏi gợi ý:
+ Ở lớp 3 đã học kí hiệu ghi nhạc gì?
+ Kể tên các nốt nhạc?
+ Em biết những hình nốt nhạc nào?
-Hs trả lời:
+Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si. //
+Đen, đơn, kép, trắng.
*HĐ 2
( 5 phút )
* Gv cho hs tập nói tên nốt nhạc trên khuông nhạc (có thể dùng bàn tay).
- Tập viết một số nốt nhạc trên khuông và đọc.
- G/v nhận xét, sửa chữa.
- Một số hs
- Vài em lên bảng/ lớp viết bảng con/ Đọc
- Nhận xét.
3/PKT
(5 phút)
* Củng cố: Cho hs hát lại một bài vừa ôn.
- Nhận xét,dặn dò: +Tập ghi nhớ các nốt nhạc để chuẩn bị cho các tiết học sau.
 +Chuẩn bị thanh phách.
- Cả Lớp
- Lắng nghe.
TUẦN 02
LỚP 4 Âm nhạc:
Tiết: 2. Học hát : Em yêu hoà bình.
 Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn.
I/ Mục tiêu:
 - H/s hát đúng và thuộc lời ca.
 - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp và tiết tấu lời ca.
 - Qua bài hát, giáo dục lòng yêu hoà bình, yêu quê hương đất nước.
II/ Chuẩn bị:
 - G/v: Chép bảng phụ, tranh ảnh phong cảnh quê hương đất nước.
 - H/s: Nhạc cụ gõ, SGK, vở.
III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định tổ chức:
2/ KTBC: Ôn bài cũ. (Gv ghi khuông nhạc và 7 nốt nhạc cho hs nêu tên.
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: (Gv nói đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, cho xem ảnh, hát mẫu (mở băng).
-Hát
-Hs nêu tên nốt nhạc.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(10phút)
-Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu.
- Hướng dẫn hs vỗ tay theo hình tiết tấu:
-Đồng thanh.
-Cả lớp- nhóm- cá nhân
*HĐ 2:
( 10 phút)
- Tập hát kết hợp một số vận động như:
+Gõ đệm: (phách, nhịp, TTLC).
+ Vận động phụ hoạ:
- Lớp- nhóm- cá nhân.
 //
N/dung 2
*HĐ 1:
(8 phút)
* Ôn tập một số kí hiệu:
- Gv đặt câu hỏi gợi ý:
+Ở lớp 3 đã học kí hiệu ghi nhạc gì?
+Kể tên các nốt nhạc?
+Em biết những hình nốt nhạc nào?
-Hs trả lời:
+Đô-Rê-Mi-Pha-Son-La-Si. //
+Đen, đơn, kép, trắng.
*HĐ 2
( 5 phút )
-Gv cho hs tập nói tên nốt nhạc trên khuông nhạc (có thể dùng bàn tay).
-Tập viết một số nốt nhạc trên khuông và đọc.
-G/v nhận xét, sửa chữa.
- Một số hs
-Vài em lên bảng/ lớp viết bảng con/ Đọc
- Nhận xét.
3/PKT
(5 phút)
-Củng cố: Cho hs hát lại một bài vừa ôn.
-Nhận xét,dặn dò: + Tập ghi nhớ các nốt nhạc để chuẩn bị cho các tiết học sau.
 + Chuẩn bị thanh phách.
- Cả Lớp
- Lắng nghe.
TUẦN 03
LỚP 4 Âm nhạc:
Tiết: 3. - Ôn tập bài hát : Em yêu hoà bình.
 - Bài tập: cao độ và tiết tấu.
I/ Mục tiêu: - H/s thuộc bài hát, tập biểu diễn từng nhóm trước lớp kết hợp động tác phụ hoạ.
 - Đọc được bài tập cao độ và thể hiện tốt bài tập tiết tấu.
 - HS yêu hoà bình, yêu quê hương đất nước Việt Nam.
II/ Chuẩn bị: - G/v: Chép bảng phụ bài tập cao độ, tiết tấu, chuẩn bị động tác phụ hoạ và nhạc cụ quen dùng.
 - H/s: Nhạc cụ gõ, SGK, vở.
III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định tổ chức:
2/ KTBC:- Cho hs hát lại bài thay KĐG.
 - Nhận xét.
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: 
- Hát
- Lớp đồng ca.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(7 phút)
-Hướng dẫn ôn tập bài hát:
- Hướng dẫn hs hát lại bài 1 lần.
- Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca:
-Đồng thanh.
-Cả lớp- nhóm- cá nhân
*HĐ 2:
( 10 phút)
- Hướng dẫn hát kết hợp động tác phụ hoạ.
+ Gv hướng dẫn gợi ý như đã chuẩn bị.
+ Cho hs luyện tập.
( Gv nhận xét sửa chữa bổ sung ).
- Lớp đứng tại chỗ tập .
- Lớp- nhóm- cá nhân.
*HĐ 3:
(8 phút)
* Tập đọc cao độ và tiết tấu:
a) Gv giới thiệu các nốt Đô – Mi – Son – La trên khuông nhạc:
- Hướng dẫn hs đọc đúng cao độ.
b) Hướng dẫn luyện tập tiết tấu:
“ Vỗ tay (gõ phách) bắt chước tiếng trống.
Cụ thể như sau:
c) Luyện tập cao độ và tiết tấu:
- Gọi hs nói tên nốt, Gv đọc mẫu ( như SGK )
“Son-La-Son/Son-Mi-Son/Son-La-Son-Mi-Son/
-Hs chú ý theo dõi.
- Lớp – cá nhân.
- Lớp – nhóm – cá nhân .
- Hs đọc theo gv, tay gõ theo phách ( tương ứng nốt đen và lặng đen ): 
3/PKT
(5 phút)
-Củng cố: Cho hs hát và VĐPH tại chỗ.
-Nhận xét,dặn dò: Về luyện tập thêm.
- Cả Lớp
- Lắng nghe.
TUẦN 04
LỚP 4 Âm nhạc:
Tiết: 4. - Học hát: Bài bạn ơi lắng nghe.
 - Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ. 
I/ Mục tiêu: - H/s hát đúng và thuộc bài hát: Bạn ơi lắng nghe.
 - Biết bài Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc Ba-na (Tây Nguyên)
 - Giáo dục lòng yêu âm nhạc các dân tộc Việt Nam.
II/ Chuẩn bị: - G/v: Nhạc cụ quen dùng.
 - H/s: Nhạc cụ gõ, SGK, vở.
III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định lớp:
2/ KTBC:
- Cho hs hát bài Em yêu hoà bình. thay KĐG.
- Gv đọc cao độ ( đàn ): Đô – Mi – Son – La.
- Cho hs đọc cao độ và bài tập tiết tấu.
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: 
- Hát
- Lớp đồng ca.
- Lắng nghe.
- Lớp – cá nhân.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(12 phút)
* Dạy bài hát Bạn ơi lắng nghe.
- Hát mẫu ( mở băng nhạc ).
- Hướng dẫn đọc lời ca.
- Dạy hát từng câu theo lối móc xích đến hết bài.
- Chú ý lắng nghe.
- Đồng thanh.
- Cả lớp- nhóm- cá nhân
*HĐ 2:
( 3 phút)
* Gợi ý cho hs nhận xét:
- Bài hát nhỏ này gồm có mấy tiết nhạc?
- So sánh ở tiết 1 và 2 như thế nào?
- So sánh ở tiết 3 và 4 như thế nào?
* Hs nhận xét:
- (gồm có 4 tiết nhạc.)
- (giống nhau chỉ khác ở cuối tiết ).
- // 
*HĐ 3:
(5 phút)
* Hát kết hợp gõ đệm:
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu:
“ Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe”
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:
“ Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe” 
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
“ Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe”
- Lớp – nhóm – cá nhân .
- Lớp – nhóm – cá nhân .
- Lớp – nhóm – cá nhân .
* HĐ 4:
(7 phút)
* Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ
- Hướng dẫn hs đọc từng đoạn, hỏi nội dung:
+ Vì sao nhân dân lại lập đền thờ người con gái có giọng hát hay ấy?
-Hs kể đoạn-Lớp đ/ thầm.
( Cô dùng tiến hát làm cho giặc si mê rồi tìm cách giết giặc ).
3/PKT
(3 phút)
-Củng cố: Cho hs hát lại bài.
-Nhận xét,dặn dò: Về luyện tập thêm.
- Cả Lớp
- Lắng nghe.
TUẦN 05
LỚP 4 Âm nhạc:
Tiết: 5. - Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe.
 - Giới thiệu hình nốt trắng.
 - Bài tập tiết tấu 
I/ Mục tiêu: - H/s hát thuộc và từng nhóm trình diễn bài hát với một số động tác phụ hoạ trước lớp.
 - Biết và thể hiện độ dài của nốt trắng.
 - Giáo dục yêu thích âm nhạc và trình diễn.
II/ Chuẩn bị: - G/v: Nhạc cụ quen dùng, vài ĐT phụ hoạ, bài tiết tấu chép sẵn.
 - H/s: Nhạc cụ gõ, SGK, vở.
III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định lớp:
2/ KTBC: - Gọi hs hát kết hợp gõ đệm phách
 - Nhận xét.
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: 
- Gv hỏi: Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc nào?
- Cho hs hát và gõ đệm theo phách thay KĐG:
- Hát
- 2 em trình bày.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
- ( Ba – na ).
- Lớp đồng ca.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(12 phút)
* Hát kết hợp động tác phụ hoạ:
- Gv hướng dẫn: Đứng hát, nghiêng đầu sang bên trái rồi sang bên phải theo phách. Cuối lời 1 vỗ tay 2 cái rồi tiếp lời 2 đến hết bài vỗ tay 3 cái để kết thúc.
- Tổ chức biểu diễn trước lớp.
- Hs tập tại chỗ.
- Nhóm - cá nhân.
*HĐ 2:
( 3 phút)
* Giới thiệu hình nốt trắng.
- Độ dài nốt trắng?
- Nếu ta quy định độ dài nốt đen = 1 phách thì độ dài nốt trắng bằng bao nhiêu?
- Hướng dẫn hs thể hiện hình nốt trắng, so sánh độ dài giữa nốt trắng với nốt đen trong ví dụsau : ││││││
 xx x x xx xx x x xx
* Hs nhận xét:
- ( bằng 2 nốt đen ).
- ( bằng 2 phách ).
- Hs nói tay gõ phách đều đặn: trắng – đen – đen - trắng - trắng – đen – đen - trắng. 
*HĐ 3:
(5 phút)
* Thực hành thể hiện các bài tập tiết tấu(SGK)
VD 1:
VD 2:
- Lớp vỗ tay miệng nói: Đen-đen-trắngSau đó thay bằng lời: Em yêu chim,em mến chim
- Hs thực hiện như trên.(Nghe véo von trong vòm cây)
3/PKT
(5 phút)
-Củng cố: Hs gõ các hình tiết tấu trên 1 lần.
-Nhận xét,dặn dò: Về nhà tập đặt lời cho các hình tiết tấu trên.
- Cả Lớp
- Lắng nghe.
TUẦN 06
 (Ngày 22/ 09 – 26/ 09 / 2008 )
THỨ/
NGÀY
BUỔI
LỚP 
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
2
22/9/08
C
1B
1
Học hát: Bài Tìm bạn thân.
C
1B
2
Rèn âm nhạc: Bài Tìm bạn thân.
C
1B
3
Rèn âm nhạc: Bài Tìm bạn thân.. 
3
23/9/08 
S 
3A1
1
- Ôn tập bài hát: Đếm sao.
- Trò chơi âm nhạc.
S
3A2
2
- Ôn tập bài hát: Đếm sao.
- Trò chơi âm nhạc.
C
2B
1
Học hát: Bài Múa vui.
C
2B
2
Rèn âm nhạc: Bài Múa vui.
C
2B
3
Rèn âm nhạc: Bài Múa vui. 
4
24/9/08
S
4A1
1 
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
S
4A2
2
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
S
5A1
3
Học hát: Bài Con chim hay hót.
S
5A2
4
Học hát: Bài Con chim hay hót.
C
1A2
1
Học hát: Bài Tìm bạn thân.
C
1A2
2
Rèn âm nhạc: Bài Tìm bạn thân.
C
1A2
3
Rèn âm nhạc: Bài Tìm bạn thân.
	5
25/9/08
S
4B
1
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1.
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
S
5B
2
Học hát: Bài Con chim hay hót.
S
3B1
3
- Ôn tập bài hát: Đếm sao.
- Trò chơi âm nhạc.
S
3B2
4
- Ôn tập bài hát: Đếm sao.
- Trò chơi âm nhạc.
C
1A1
1
Học hát: Bài Tìm bạn thân.
C
1A1
2
Rèn âm nhạc: Bài Tìm bạn thân. 
C
1A1
3
Rèn âm nhạc: Bài Tìm bạn thân. 
 Duyệt 
 Tổ chuyên môn	BGH
LỚP 1 Âm nhạc:
 Tiết: 6. Học hát: Tìm bạn thân.
 Nhạc và lời: Việt Anh . 
I/ Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và lời 1 của bài.
 - Biết bài hát này là sáng tác c ... g, lĩnh xướng và dối đáp.
 - HS tập trình bày bài hát theo các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, kết hợp vận động phụ hoạ.
 - Giáo dục tính đoàn kết và tình cảm của tuổi thơ với voi, con vật gần gủi với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
 II/ Chuẩn bị:- Nhạc cụ quen dùng, máy và băng đĩa nhạc, 
 III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(3 phút)
1/ Ổn định lớp: 
2/ KTBC: - Mời HS lên biểu diễn bài hát.
 - Hát KĐG: Thiếu nhi thế giới liên hoan.
3/Bài mới: GTB, ( ghi bảng).
- 2 HS biểu diễn.
- Cả lớp đồng ca 
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(10 phút)
* Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn. 
- Hát mẫu: (Mở băng nhạc) 
- Cho HS trình bày bài hát theo cách hát lĩnh xướng và hoà giọng.
- Cho HS vừa hát vừa gõ đệm bằng 2 âm sắc.
- Tập trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Lắng nghe.
- Hát như hướng dẫn.
- Hát như hướng dẫn.
- Nhóm – cá nhân.
*HD 2:
( 10 phút)
* Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan. 
- Hát mẫu: (Mở băng nhạc) 
- Phối hợp ba cách hát lĩnh xướng, đối đáp và hoà giọng:
+ Lời 1: Một HS lĩnh xướng đoạn 1 - Lớp hoà giọng đoạn 2.
+Lời 2: Chia lớp thành 2 nửa hát đối đáp đoạn 1 - Tất cả cùng hoà giọng đoạn 2.
- Tập trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Chú ý nghe.
- Hát như hướng dẫn.
- Hát như hướng dẫn.
- Hát như hướng dẫn.
- Nhóm – cá nhân.
*HD 3:
( 9 phút) 
*Kiểm tra việc trình bày 2 bài hát:
- Cho HS tự lựa chọn bạn cùng song ca hoặc nhóm nhỏ từ 3-5 em trình bày 1 trong 2 bài hát.
- GV nhận xét, đánh giá.
- HS hát tự chọn.
- Tham gia nhận xét.
3/PKT
(3 phút)
* Củng cố: Cho HS hát lại 1 trong 2 bài hát vừa ôn.
- Nhận xét tiết học.
- Giáo dục, dặn dò: Về nhà luyện hát kết hợp động tác vận động phụ hoạ và các cách gõ đệm.
- Cả lớp.
- Nhận xét.
- lắng nghe và thực hiện.
TUẦN 31
LỚP 4 Âm nhạc: 
Tiết: 31. - Ôn tập 2 bài TĐN: số 7 và số 8.
I/ Mục tiêu:- H/s đọc đúng nhạc và hát lời 2 bài TĐN: Đồng lúa bên sông và Bầu trời xanh, biết kết hợp gõ đệm.
 - HS nghe vài bài hát trong và trích đoạn một bản nhạc không lời.
 - Giáo dục yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống hoà bình.
 II/ Chuẩn bị:- Nhạc cụ quen dùng, máy và băng đĩa nhạc, 
 III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định lớp: 
2/ KTBC: - Mời HS lên biểu diễn bài hát.
 - Hát KĐG: Thiếu nhi thế giới liên hoan.
3/Bài mới: GTB, ( ghi bảng).
- 2 HS biểu diễn.
- Cả lớp đồng ca 
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(5 phút)
* Ôn tập về âm hình tiết tấu: 
- Nghe âm hình tiết tấu và nhận biết.
(GV viết âm hình tiết tấu trong SGK lên bảng, dùng nhạc cụ gõ 3-4 lần rồi yêu cầu một số HS gõ lại)
- Đó là âm hình tiết tấu nào?
- Các em hãy đọc nhạc và ghép lời câu đó. 
- Cho HS đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 7.
- Lắng nghe.
- Vài HS gõ lại.
- Đó là câu 2 trong bài TĐN số 7.
- Cá nhân.
- Lớp – nhóm.
*HD 2:
( 15 phút)
* Ôn tập 2 bài: Đồng lúa bên sông và Bầu trời xanh
- GV đệm đàn cho HS đọc nhạc và hát lời.
- GV phân công từng nhóm đọc nhạc, hát lời và kết hợp gõ đệm: 
Đồng lúa bên sông + N 1: Đọc nhạc gõ đệm theo TTLC.
 + N 1: Đọc nhạc gõ đệm theo phách. 
Bầu trời xanh + N 3: Đọc nhạc gõ đệm theo nhịp. 
 + N 4: Đọc nhạc gõ đệm bằng 2 âm sắc.
Sau đó nhóm 1,nhóm 2 trình bày nối tiếp. Nhóm 3, nhóm 4 trình bày nối tiếp. HS tự nhận xét, đánh giá.
- Chú ý nghe.
- Hát như hướng dẫn.
- Hát như hướng dẫn.
- Hát như hướng dẫn.
- Hát như hướng dẫn.
- Các nhóm hát theo hướng dẫn.
*HD 3:
( 7 phút) 
*Nghe nhạc:
- Cho HS nghe 1-2 bài hát có trong chương trình.
- Nếu còn thời gian cho HS nghe trích đoạn nhạc không lời.
- Giới thiệu tên bản nhạc, tác giả.
- HS có thể yêu cầu.
- Chú ý lắng nghe.
- Tham gia nhận xét.
3/PKT
(3 phút)
* Củng cố: Cho HS nêu lại nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
- Giáo dục, dặn dò: Về ôn lại các bài đã học kết hợp các hoạt động.
- Vài em nêu.
- Nhận xét.
- lắng nghe và thực hiện.
TUẦN 32.
 LỚP 4 Âm nhạc: 
Tiết: 32. Học bài hát tự chọn: Bài Em là mầm non của Đảng.
 Nhạc và lời: Mộng Lân.
I/ Mục tiêu:- H/s hát đúng nhạc và thuộc lời , hát đúng những chỗ có luyến.
 - HS biết bài hát có thể trình bày trong các dịp lễ hội, trong sinh hoạt, học tập.
 - Giáo dục niềm tin yêu Đảng qua đó cố gắng học tập.
 II/ Chuẩn bị:- Chép trước bài hát, nhạc cụ quen dùng. 
 III/Hoạt động dạy học: 
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định lớp: 
2/ KTBC: - Mời HS đọc nhạc và lời bài TĐN số 7&8.
 - Lớp hát thay KĐG:
 - Nhận xét.
3/Bài mới: GTB, ( ghi bảng).
- 2 HS biểu diễn.
- Cả lớp đồng ca 
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(15 phút)
* Dạy hát bài: Em là mầm non của Đảng.
- GV hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời ca:
Em là búp măng non Khăn quàng thắm vai em
Em lớn lên trong mùa cách mạng Ghi chiến công anh hùng cách mạng
Sướng vui có Đảng tiền phong Tiếng thơm muôn đời còn vang
Có Đảng như ánh thái dương Sáng ngời ý chí đấu tranh
Sống yên vui trong tình yêu thương Bước lên theo lí tưởng quang vinh
Cuộc đời ngàn năm bừng sáng. Của Đảng tiền phong dẫn đường.
 Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi.
Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui.
Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa.
- Dạy hát từng câu theo lối móc xích đến hết bài.
- Hướng dẫn hát cả bài.
(GV theo dõi, sửa chữa)
- Lắng nghe.
- Đồng thanh.
- Lớp – nhóm – cá nhân.
- Lớp – nhóm – cá nhân.
*HD 2:
( 10 phút)
* Hát kết hợp gõ đệm: 
- Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách:
Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng...
 x x x x x x xx
- Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:
Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng...
 x x x x
- Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Lớp – nhóm – cá nhân.
- Lớp – nhóm – cá nhân.
- Lớp – nhóm – cá nhân.
3/PKT
(5 phút)
* Củng cố: Cho HS hát lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- Giáo dục, dặn dò: Về luyện hát kết hợp gõ đệm và chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
- Cả lớp đồng ca.
- Nhận xét.
- lắng nghe và thực hiện.
TUẦN 33.
 LỚP 4 Âm nhạc:
 Tiết: 33 Ôn tập 3 baøi haùt 
I/ Mục tiêu: 
 - Haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu 3 baøi haùt ñaõ hoïc : Chim saùo – Chuù voi con ôû Baûn Ñoân vaø Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan .
 - Bieåu dieãn baøi haùt .
 - Giáo dục tính mạnh dạn, yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị: 
 - Caùc baøi haùt ñaõ hoïc
 - Nhaïc cuï goõ .
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định tổ chức:
2/ Kiểm tra dụng cụ học tập:
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: 
- Hát
- Thanh phách.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
N/dung1:
 (10phút)
* Haùt oân caùc baøi haùt ñaõ hoïc :
Laàn löôït cho HS haùt oân 3 baøi haùt ñaõ hoïc : 
Chim saùo – Chuù voi con ôû Baûn Ñoân vaø Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan .
( Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch, theo nhòp )
- Ñoàng ca
N/dung 2
(15 phút)
* Bieåu dieãn baøi haùt:
Cho HS choïn 1 trong 3 baøi vöøa oân ñeå bieåu dieãn
Cho HS bieåu dieãn theo nhoùm
Cho HS bieåu dieãn caù nhaân
( Haùt keát hôïp ñoäng taùc phuï hoaï )
Bieåu dieãn nhóm – cá nhân.
3/PKT
(5 phút)
* Củng cố:-Hôm nay học oân nhöõng baøi haùt naøo ?
 - Các em hát lại 1 bài.
- Nhận xét tiết học: Tuyeân döông nhoùm, caù nhaân coù phaàn bieåu dieãn hay .
- Giáo dục,dặn dò: Về luyện hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm chuẩn bị vài động tác phụ hoạ.
- Vài em nêu bài học.
- Lớp đồng ca.
- Tham gia nhận xét.
- Lắng nghe và thực hiện.
TUẦN 34.
LỚP 4 Âm nhạc:
 Tiết: 34 Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc.
I/ Mục tiêu: 
 - Giuùp HS haùt thuoäc taát caû caùc baøi haùt trong naêm hoïc
 - Bieát haùt keát hôïp goõ ñeäm , ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï .
II/ Chuẩn bị: - Baøi TĐN ñaõ hoïc. 
 - Nhaïc cuï goõ.
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định tổ chức:
2/ Kiểm tra 2 bài TĐN: Số 7 và số 8.
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: 
- Hát
- Thanh phách.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(10phút)
* Hướng dẫn ôn tập bài TĐN số 7:
- Hướng dẫn ôn tập tiết tấu, phách và nhịp. 
- Cả lớp ôn lại bài TĐN.
- Cho từng nhóm hát.
(Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm gõ đệm theo phách, nhóm gõ đệm theo nhịp trong khi cả lớp cùng hát)
- Cho cá nhân hát
- Lớp – nhóm – cá nhân.
- Haùt theo nhoùm
- Haùt caù nhaân
*HĐ 2:
(20 phút)
* Hướng dẫn ôn tập bài TĐN số 8:
- Hướng dẫn ôn tập tiết tấu, phách và nhịp. 
- Cả lớp ôn lại bài TĐN.
- Cho từng nhóm hát.
(Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm gõ đệm theo phách, nhóm gõ đệm theo nhịp trong khi cả lớp cùng hát)
- Cho cá nhân hát. 
- Lớp – nhóm – cá nhân.
- Haùt theo nhoùm
- Haùt đơn ca.
3/PKT
(5 phút)
* Củng cố:- Hôm nay học bài gì?
 - Các em hát lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- Giáo dục,dặn dò: Về luyện hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp và tiết tấu.
- Vài em nêu bài học.
- Lớp đồng ca.
- Tham gia nhận xét.
- Lắng nghe và thực hiện.
TUẦN 35.
LỚP 4 Âm nhạc:
 Tiết: 35 Bieåu dieãn baøi haùt
I/ Mục tiêu: 
Giuùp HS haùt thuoäc taát caû caùc baøi haùt trong naêm hoïc
Bieåu dieãn baøi haùt.
Giáo dục tính mạnh dạn, tự tin và yêu thích môn học.
II/ Chuẩn bị: - Baøi haùt ñaõ hoïc 
 - Nhaïc cuï goõ
 - Ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï
H/động
Hoạt động của thầy:
Hoạt động của trò:
1/PMĐ
(5 phút)
1/ Ổn định tổ chức:
2/ Kiểm tra dụng cụ học tập:
3/ Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng: 
- Hát
- Thanh phách.
- 1 HS nhắc lại đề bài.
2/PHĐ:
*HĐ 1:
(10phút)
Hát ôn các bài đã học:
(Tùy tình hình thực tế từng lớp có thể cho HS lựa chọn bài cần ôn tập)
Cho lôùp haùt
- Cho HS haùt ñoái ñaùp theo nhoùm
- HS nêu những bài còn lúng túng.
- Lớp – nhóm – cá nhân.
- Haùt theo nhoùm
*HĐ 2:
( 15 phút)
* Bieåu dieãn tröôùc lôùp
Cho HS haùt keát hôïp ñoäng taùc vaän ñoäng phuï hoaï
- Bieåu dieãn theo nhoùm (tốp ca, song ca, tam ca...)
- Bieåu dieãn caù nhaân
- Haùt theo nhoùm
Haùt caù nhaân
3/PKT
(5 phút)
* Toång keát moân hoïc :
- Toång hôïp , ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS
- Tuyeân döông , khen ngôïi nhöõng HS ñaït keát quaû toát . Ñoäng vieân , khuyeán khích nhöõng em hoïc chöa toát ñeå naêm sau coù ñöôïc keát quaû toát hôn 
- HS tham gia nhận xét.
- Lắng nghe và ghi nhaän
DUYEÄT
TỔ CHUYÊN MÔN
BAN GIÁM HIỆU
Lộc Thuận, ngày tháng năm 2008.
 Lộc Thuận, ngày tháng năm 2008.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA AM NHAC LOP 4( 2009-2010).doc