Giáo án Đạo đức 4 tuần 10: Tiết kiệm thời giờ

Giáo án Đạo đức 4 tuần 10: Tiết kiệm thời giờ

Đạo đức TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

I/ Mục tiêu:

- HS bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt hằng ngày một cách hợp lí.

- Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm

II/ Đồ dung dạy học:

- Các truyện tấm gương về tiết kiệm thời giờ

III/ Các hoạt động dạy học:

Ổn định:

- Cho lớp hát.

Bài mới:

 - GV giới thiệu bài.

HĐ1: Thảo luận theo nhóm:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm về việc bản thân đã sử dụng thời giờ ntn và dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian tới

- GV mời 1 vài HS trình bày trước lớp

- Lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét

- GV nhận xét

 

doc 1 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 14/11/2018 Lượt xem 292Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 4 tuần 10: Tiết kiệm thời giờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức	TIẾT KIỆM THỜI GIỜ 
I/ Mục tiêu:
- HS bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt hằng ngày một cách hợp lí.
- Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm 
II/ Đồ dung dạy học:
- Các trưyện tấm gương về tiết kiệm thời giờ 
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ổn định: 
- Cho lớp hát.
- HS hát.
Bài mới:
 - GV giới thiệu bài.
HĐ1: Thảo luận theo nhóm: 
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm về việc bản thân đã sử dụng thời giờ ntn và dự kiến thời gian biểu của mình trong thời gian tới 
- GV mời 1 vài HS trình bày trước lớp 
- Lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét
- GV nhận xét 
- Lắng nghe 
- HS thảo luận nhóm đôi
- 2 HS trình bày trước lớp 
- HS trao đổi thảo luận 
HĐ2: Trình bày giới thiệu các tranh vẽ, các tư liệu đã sưu tầm 
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 6
- GV yêu cầu HS đem các tranh đã chuẩn bị bỏ lên bàn.
- GV hướng dẫn HS cách trưng bày các sản phẩm đó.
- Tổ chức cho cả lớp đi tham quan sản phẩm của các nhóm 
- Trình bày, giới thiệu các tranh vẽ bài viết hoặc các tư liệu các em sưu tầm được
- GV cho HS thảo luận, trao đổi và ý nghĩa của các tranh vẽ ca dao vừa trình bày .
- GV nhận xét 
- HS đem các tranh đã chuẩn bị bỏ lên bàn.
- HS lắng nghe.
- Cả lớp đi tham quan sản phẩm của các nhóm 
- Trình bày, giới thiệu các tranh vẽ bài viết hoặc các tư liệu các em sưu tầm được
- HS thảo luận, trao đổi và ý nghĩa của các tranh vẽ ca dao vừa trình bày .
HĐ3: Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
- HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docDAO DUC.doc