Giáo án Đạo đức khối lớp 1 (cả năm)

Giáo án Đạo đức khối lớp 1 (cả năm)

A. MỤC TIÊU:

- Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học.(HS khá, giỏi biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt.

- Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.

- Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớp( HS khá, giỏi biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn).

-GDKNS: KN tự giới thiệu về bản thân. KN thể hiện sự tự tin trước đông người. KN lắng nghe tích cực. KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy giáo, cô giáo, bạn bè

B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

- Vở bài tập Đạo đức 1.

- Bài hát “ Ngày đầu tiên đi học”; “ Đi đến trường” và “Em đến trường”.

 

doc 66 trang Người đăng minhduong20 Ngày đăng 04/07/2020 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức khối lớp 1 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:1 NGÀY DẠY: 14.8.2010
BÀI :1
A. MỤC TIÊU:
- BƯỚC ĐẦU BIẾT TRẺ EM 6 TUỔI ĐƯỢC ĐI HỌC.(HS KHÁ, GIỎI BIẾT VỀ QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM LÀ ĐƯỢC ĐI HỌC VÀ PHẢI HỌC TẬP TỐT.
- BIẾT TÊN TRƯỜNG, LỚP, TÊN THẦY, CÔ GIÁO, MỘT SỐ BẠN BÈ TRONG LỚP.
- BƯỚC ĐẦU BIẾT GIỚI THIỆU VỀ TÊN MÌNH, NHỮNG ĐIỀU MÌNH THÍCH TRƯỚC LỚP( HS KHÁ, GIỎI BIẾT TỰ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN MỘT CÁCH MẠNH DẠN).
-GDKNS: KN TỰ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN. KN THỂ HIỆN SỰ TỰ TIN TRƯỚC ĐÔNG NGƯỜI. KN LẮNG NGHE TÍCH CỰC. KN TRÌNH BÀY SUY NGHĨ/ Ý TƯỞNG VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC, VỀ TRƯỜNG, LỚP, THẦY GIÁO, CÔ GIÁO, BẠN BÈ
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1.
- BÀI HÁT “ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC”; “ ĐI ĐẾN TRƯỜNG” VÀ “EM ĐẾN TRƯỜNG”.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
28’
10’
8’
5’
10’
1’
A. ỔN ĐỊNH: YÊU CẦU HS HÁT BÀI “ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC”.
B. BÀI MỚI:
1.PHẦN ĐẦU: KHÁM PHÁ
 GIỚI THIỆU BÀI, GHI TỰA EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT.
2.PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI
A)HOẠT ĐỘNG 1: BÀI TẬP 1:
TRÒ CHƠI: VÒNG TRÒN GIỚI THIỆU TÊN:
*MỤC TIÊU: GIÚP HS BIẾT TỰ GIỚI THIỆU TÊN MÌNH VÀ NHỚ TÊN CÁC BẠN TRONG LỚP, BIẾT TRẺ EM CÓ QUYỀN CÓ HỌ TÊN, CÓ QUYỀN ĐƯỢC ĐI HỌC. GDKNS: THỂ HIỆN SỰ TỰ TIN TRƯỚC ĐÔNG NGƯỜI.
*HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI:
- CHIA LỚP THÀNH CÁC NHÓM (6 – 10 EM)
 NÊU YÊU CẦU: EM ĐẦU TIÊN GIỚI THIỆU TÊN MÌNH VỚI CÁC BẠN VÀ CHỈ ĐỊNH MỘT BẠN BẤT KÌ TIẾP TỤC GIỚI THIỆU TÊN MÌNH VÀ TÊN BẠN GIỚI THIỆU TRƯỚC. TIẾP TỤC NHƯ VẬY ĐẾN HẾT CÁC BẠN TRONG NHÓM.
- GỢI Ý ĐỂ HS THẢO LUẬN.
+ TRÒ CHƠI GIÚP EM ĐIỀU GÌ? CÓ BẠN NÀO CÙNG TÊN VỚI EM KHÔNG?
+ EM THẤY THẾ NÀO KHI ĐƯỢC GIỚI THIỆU TÊN VÀ ĐƯỢC NGHE CÁC BẠN GIỚI THIỆU TÊN.
+ EM HÃY KỂ TÊN MỘT VÀI BẠN TRONG LỚP MÌNH.
KẾT LUẬN: MỖI NGƯỜI ĐIỀU CÓ MỘT CÁI TÊN. TRẺ EM CŨNG CÓ QUYỀN CÓ HỌ TÊN.
- GIỚI THIỆU TÊN CHO HS BIẾT VÀ CÁCH XƯNG HÔ KHI TRÒ CHUYỆN VỚI NHAU.
B)HOẠT ĐỘNG 2: BÀI TẬP 2.
MỤC TIÊU: GDKNS TỰ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN.
- NÊU YÊU CẦU: HÃY GIỚI THIỆU VỚI BẠN BÊN CẠNH NHỮNG ĐIỀU EM THÍCH (NHÓM ĐÔI).
- GỌI HS GIỚI THIỆU TRƯỚC LỚP.
- HỎI: NHỮNG ĐIỀU CÁC BẠN THÍCH CÓ HOÀN TOÀN GIỐNG NHƯ EM KHÔNG?
 KẾT LUẬN: MỖI NGƯỜI ĐIỀU CÓ NHỮNG ĐIỀU MÌNH THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH. NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GIỐNG HOẶC KHÁC GIỮA NGƯỜI NÀY VÀ NGƯỜI KHÁC. CHÚNG TA CẦN PHẢI TÔN TRỌNG NHỮNG SỞ THÍCH RIÊNG CỦA NGƯỜI KHÁC BẠN KHÁC.
Nghæ
C)HOẠT ĐỘNG 3: BÀI TẬP 3: HS KỂ VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC CỦA MÌNH.
*MỤC TIÊU: GDKNS: KN TRÌNH BÀY SUY NGHĨ/ Ý TƯỞNG VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC, VỀ TRƯỜNG, LỚP, THẦY GIÁO, CÔ GIÁO, BẠN BÈ
- NÊU YÊU CẦU: EM HÃY KỂ VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC CỦA EM:
+AI CHUẨN BỊ VÀ ĐƯA EM ĐI HỌC? CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?
+ ĐẾN LỚP CÓ GÌ KHÁC Ở NHÀ?
+ EM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ HS LỚP MỘT?
KẾT LUẬN: VÀO LỚP MỘT EM SẼ CÓ THÊM NHIỀU BẠN MỚI, THẦY CÔ MỚI, EM SẼ HỌC NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ, BIẾT ĐỌC, BIẾT VIẾT VÀ LÀM TOÁN NỮA.
-ĐƯỢC ĐI HỌC LÀ NIỀM VUI, LÀ QUYỀN LỢI CỦA TRẺ EM.
-EM RẤT VUI VÀ TỰ HÀO VÌ MÌNH LÀ HS LỚP MỘT.
-EM VÀ CÁC BẠN CỐ GẮNG HỌC THẬT GIỎI, THẬT NGOAN.
3. NHẬN XÉT, DẶN DÒ.
-NHẬN XÉT TIẾT HỌC.
-DẶN DÒ: THỰC HIỆN TỐT NỘI QUY TRƯỜNG LỚP.
-HÁT ĐỒNG THANH.
-LẮNG NGHE. LẶP LẠI TỰA.
- THEO DÕI, LẮNG NGHE,
- THỰC HIỆN TRÒ CHƠI.
- TỪNG NHÓM ĐỨNG THÀNH VÒNG TRÒN.
- THẢO LUẬN.
- NÊU Ý KIẾN: CN.
 -VÀI HS KỂ TRƯỚC LỚP.
- TỰ GIỚI THIỆU TRONG LỚP.
- CHIA NHÓM ( 3 – 4 EM)
- KỂ VỀ MÌNH CHO CÁC BẠN TRONG NHÓM NGHE.
- VÀI HS KỂ TRƯỚC LỚP.
- LẮNG NGHE.
-LẮNG NGHE.
RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN:2 NGÀY DẠY: 25.8.2010 
EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT.
BÀI :1
A. MỤC TIÊU:
- TRẺ EM CÓ QUYỀN CÓ HỌ TÊN, QUYỀN ĐI HỌC.
-CÓ THÊM NHIỀU BẠN MỚI, CÔ GIÁO MỚI, HỌC ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU MỚI LẠ.
- BIẾT KỂ CHUYỆN THEO TRANH.
- GIÁO DỤC TRẺ TRỞ THÀNH CON NGOAN, TRÒ GIỎI, BẠN TỐT.
-GDKNS: KN TỰ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN. KN THỂ HIỆN SỰ TỰ TIN TRƯỚC ĐÔNG NGƯỜI. KN LẮNG NGHE TÍCH CỰC. KN TRÌNH BÀY SUY NGHĨ/ Ý TƯỞNG VỀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC, VỀ TRƯỜNG, LỚP, THẦY GIÁO, CÔ GIÁO, BẠN BÈ
B. CHUẨN BỊ:
1. GIÁO VIÊN: TRANH MINH HOẠ TRANG 4, 5, 6/ BTĐD
2. HỌC SINH: SÁCH BÀI TẬP.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
TG
Hoạt động của Gv
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
14’
5’
10’
4’
1’
A. ỔN ĐỊNH: CÙNG HS HÁT BÀI “ ĐI TỚI TRƯỜNG”.
B. BÀI MỚI:
1.PHẦN ĐẦU: KHÁM PHÁ
* GIỚI THIỆU BÀI:
GHI TỰA EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT.
2.PHẦN HOẠT ĐỘNG:
A)HOẠT ĐỘNG 1: BÀI TẬP 4.
MỤC TIÊU: QUAN SÁT TRANH VÀ KỂ CHUYỆN THEO TRANH. GDKNS: THỂ HIỆN SỰ TỰ TIN TRƯỚC ĐÔNG NGƯỜI VÀ KN LẮNG NGHE TÍCH CỰC.
- CHIA NHÓM, YÊU CẦU HS Q.SÁT TRANH (TR. 4"6) TRONG VỞ BÀI TẬP VÀ KỂ CHUYỆN THEO TRANH.
- MỜI VÀI HS KỂ TRƯỚC LỚP.
- KỂ LẠI CHUYỆN ( CHỈ VÀO TRANH).
TRANH 1: ĐÂY LÀ BẠN MAI; NĂM NAY MAI 6 TUỔI, VÀO LỚP MỘT. CẢ NHÀ CHUẨN BỊ CHO MAI ĐI HỌC.
TRANH 2: MẸ ĐƯA MAI ĐẾN TRƯỜNG. TRƯỜNG MAI THẬT ĐẸP. CÔ GIÁO TƯƠI CƯỜI ĐÓ EM VÀ CÁC BẠN VÀOLỚP. TRANH 3: Ở LỚP, MAI ĐƯỢC CÔ GIÁO DẠY BAO ĐIỀU MỚI LẠ. RỒI EM SẼ BIẾT ĐỌC, BIẾT VIẾT, BIẾT LÀM TOÁN NỮA. EM SẼ TỰ ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN, ĐỌC BÁO CHO ÔNG BÀ NGHE, SẼ TỰ VIẾT ĐƯỢC THƯ CHO BỐ KHI BỐ ĐI CÔNG TÁC XA MAI SẼ CỐ GẮNG HỌC THẬT GIỎI, THẬT NGOAN.
TRANH 4: MAI CÓ THÊM NHIỀU BẠN MỚI, CÓ BẠN TRAI LẪN BẠN GÁI. GIỜ CHƠI, EM CÙNG CÁC BẠN CHƠI ĐÙA THẬT LÀ VUI.
TRANH 5: VỀ NHÀ, MAI KỂ VỚI BỐ MẸ VỀ TRƯỜNG, LỚP MỚI, VỀ CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN. CẢ NHÀ ĐIỀU VUI: MAI ĐÃ LÀ HS LỚP MỘT RỒI.
Nghæ
B)HOẠT ĐỘNG 2: MÚA HÁT, ĐỌC THƠ HOẶC VẼ TRANH VỀ CHỦ ĐỀ “ TRƯỜNG EM”.
*MỤC TIÊU: GDKNS: THỂ HIỆN SỰ TỰ TIN TRƯỚC ĐÔNG NGƯỜI.
- MỜI HS LÊN THỰC HIỆN.
- HƯỚNG DẪN HS HÁT HOẶC HÁT CHO HS NGHE BÀI “ EM YÊU TRƯỜNG EM ”.
KẾT LUẬN:
- TRẺ EM CÓ QUYỀN CÓ HỌ TÊN, CÓ QUYỀN ĐƯỢC ĐI HỌC.
- CHÚNG TA THẬT VUI VÀ TỰ HÀO ĐÃ TRỞ THÀNH HS LỚP MỘT.
- CHÚNG TA SẼ CỐ GẮNG HỌC THẬT GIỎI, THẬT NGOAN ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ HS LỚP MỘT.
* HƯỚNG DẪN HS ĐỌC CÂU THƠ CUỐI BÀI.
- ĐỌC CHO HS ĐỌC THEO.
NĂM NAY EM LỚN LÊN RỒI.
KHÔNG CÒN NHỎ XÍU NHƯ HỒI LÊN NĂM.
- GỌI HS ĐỌC.
3. NHẬN XÉT, DẶN DÒ.
HÁT.
-LẶP LẠI TỰA.
- KỂ TRONG NHÓM.
- 2 – 3 EM KỂ.
- QUAN SÁT TRANH. LẮNG NGHE GV KỂ.
- TỰ CHỌN: MÚA HÁT, ĐỌC THƠ, VẼ TRANH.
- GIỚI THIỆU, TRÌNH DIỄN TRƯỚC LỚP.
- HÁT HOẶC LẮNG NGHE.
-ĐỌC THEO GV.
-ĐỌC: CN + ĐT.
-LẮNG NGHE.
RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN:3 NGÀY DẠY: 1.9.2010 
GỌN GÀNG, SẠCH SẼ
BÀI :2
A. MỤC TIÊU:
- NEÂU ÑÖÔÏC MOÄT SOÁ BIEÅU HIEÄN CUÏ THEÅ VEÀ ĂN MẶC GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.(HS KHAÙ, GIOÛI BIEÁT PHAÂN BIEÄT GIÖÕA AÊN MAËC GOÏN GAØNG, SAÏCH SEÕ VAØ CHÖA GOÏN GAØNG, SAÏCH SEÕ)
- BIEÁT LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĂN MẶC GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
- HS BIẾT GIỮ GÌN VỆ SINH CÁ NHÂN, ĐẦU TÓC, QUẦN ÁO, GỌN GÀNG SẠCH SẼ.
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 (TR. 7 -> 10).
- BÀI HÁT “ RỬA MẶT NHƯ MÈO “; THƠ “ CON CÒ VÀ CON QUẠ”.
- BÚT CHÌ, VIẾT MÀU VÀ LƯỢT CHẢI ĐẦU.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
TG
Hoạt động của Gv
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
25’
1’
10’
8’
5’
6’
1’
A. ỔN ĐỊNH: 
B. KIỂM TRA BÀI CŨ: HỎI HS
- TRẺ EM CÓ QUYỀN GÌ?
- EM LÀM GÌ ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ TRẺ EM LỚP MỘT?
=> NHẬN XÉT, TUYÊN DƯƠNG.
C.BÀI MỚI: 
1.PHẦN ĐẦU: KHÁM PHÁ:
-YÊU CÂU HS HÁT “ RỬA MẶT NHƯ MÈO”
* GIỚI THIỆU BÀI:
- NÊU NGẮN GỌN VÀ GHI TỰA: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
A)HOẠT ĐỘNG 1: LÀM BÀI TẬP 1.
- TÌM XEM BẠN NÀO CÓ ĐẦU TÓC, QUẦN ÁO GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
- GIẢI THÍCH YÊU CẦU BÀI TẬP.
- YÊU CẦU HS TRÌNH BÀY VÀ GIẢI THÍCH TẠI SAO CHO LÀ BẠN GỌN GÀNG, SẠCH SẼ HOẶC CHƯA GỌN GÀNG , SẠCH SẼ VÀ NÊN LÀM THẾ NÀO THÌ SẼ TRỞ THÀNH GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
KẾT LUẬN: GỌN GÀNG, SẠCH SẼ LÀ QUẦN ÁO NGAY NGẮN, LÀNH LẶN. ĐẦU TÓC CHẢI GỌN GÀNG.
B)HOẠT ĐỘNG 2: BÀI TẬP 1:
YÊU CẦU HS TÌM VÀ CHỌN RA NHỮNG BẠN GỌN GÀNG, SẠCH SẼ ( TRONG LỚP HỌC).
=> GỌI ĐẠI DIỆN NHÓM TRÌNH BÀY, YÊU CẦU HS TRẢ LỜI: VÌ SAO EM CHO LÀ BẠN ĐÓ GỌN GÀNG, SẠCH SẼ?
=> KHEN NHỮNG HS NHẬN XÉT CHÍNH XÁC.
- KEÁT LUAÄN: AÊN MAËC GOÏN GAØNG SAÏCH SEÕ THEÅ HIEÄN NGÖÔØI COÙ NEÁP SOÁNG, SINH HOAÏT VAÊN HOÙA, GOÙP PHAÀN GIÖÕ GÌN VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG, LAØM CHO MOÂI TRÖÔØNG THEÂM ÑEÏP.
Nghæ
C)HOẠT ĐỘNG 3: BÀI TẬP 2:
- YÊU CẦU HS CHỌN 1 BỘ QUẦN ÁO ĐI HỌC CHO BẠN NỮ VÀ MỘT BỘ CHO BẠN NAM.
- GỌI ĐẠI DIỆN VÀI NHÓM LÊN TRÌNH BÀY.
KẾT LUẬN: QUẦN ÁO ĐI HỌC PHẢI PHẲNG PHIÊU, LÀNH LẶN, SẠCH SẼ, GỌN GÀNG.
 KHÔNG MẶC QUẦN ÁO NHÀU NÁT, RÁCH, TUỘT CHỈ, ĐỨT KHUY, BẨN HÔI, XỘC XỆCH ĐẾN LỚP.
4. NHẬN XÉT, DẶN DÒ.
- ĂN MẶC GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
-HÁT.
- CÁ NHÂN TLCH: CÓ QUYỀN CÓ HỌ TÊN, CÓ QUYỀN ĐƯỢC ĐI HỌC.
- CỐ GẮNG HỌC GIỎI, NGOAN.
-HÁT.
- LẮNG NGHE, LẬP LẠI.
- QUAN SÁT TRANH TRONG VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 (TR.7).
- LẮNG NGHE VÀ LÀM VIỆC CÁ NHÂN.
TRÌNH BÀY.
ÁO BẨN: GIẶT SẠCH.
ÁO RÁCH: ĐƯA MẸ VÁ.
CÀI NÚT LỆCH: CÀI LẠI.
QUẦN ỐNG THẤP ỐNG CAO: SỬA LẠI ỐNG.
DÂY GIÀY KHÔNG BUỘC: BUỘC LẠI.
ĐẦU TÓC BÙ XÙ: CHẢY LẠI.
- THẢO LUẬN NHÓM 4.
- NÊU TÊN VÀ MỜI BẠN CÓ ĐẦU TÓC, QUẦN ÁO GỌN GÀNG SẠCH SẼ LÊN TRƯỚC LỚP.
- NÊU NHẬN XÉT VỀ QUẦN ÁO ĐẦU TÓC CỦA CÁC BẠN.
- QUAN SÁT TRANH (TR.8) VỞ BÀI TẬP.
-THẢO LUẬN THEO BÀN TÌM TÔ MÀU VÀ NỐI VÀO HÌNH BẠN NAM VÀ BẠN NỮ.
- VÀI HS LÊN TRÌNH BÀY CẢ LỚP LẮNG NGHE, NHẬN XÉT.
NỮ: SỐ 1, 3 HOẶC 2, 8.
NAM: SỐ 6, 8.
LẮNG NGHE.
RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN:4 NGÀY DẠY:18.9.2010 
GỌN GÀNG, SẠCH SẼ
BÀI :2
A. MỤC TIÊU:
- HS HIỂU ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ GỌN GÀNG, SAÏCH SẼ. ÍCH LỢI CỦA VIỆC GỌN GÀNG SẠCH SẼ.
- HS BIẾT ĐƯỢC VỆ SINH CÁ NHÂN.
- GIÁO DỤC HS BIẾT Ý THỨC VỆ SINH CÁ NHÂN.
B. CHUẨN BỊ:
1. GIÁO VIÊN:
- TRANH, VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC, LƯỢC CHẢI ĐẦU.
- BÀI HÁT: “ RỬA MẶT NHƯ MÈO”.
-TRANH MINH HOẠ TRANG 4, 5, 6/ BTĐD
2. HỌC SINH: VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
TG
Hoạt động của Gv
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
25’
1’
8’
7’
5’
6’
3’
1’
A. ỔN ĐỊNH: 
B. KIỂM TRA BÀI CŨ: HỎI, GỌI HS TRẢ LỜI.
- KHI ĐI HỌC ĂN MẶC THẾ NÀO LÀ GỌN GÀNG SẠCH SẼ?
- EM ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ LUÔN GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
=> NHẬN XÉT, TUYÊN DƯƠNG BẠN TRẢ LỜI TỐT.
C. BÀI MỚI: 
1.PHẦN ĐẦU: KHÁM PHÁ:
* GIỚI THIỆU BÀI: NÊU NGẮN GỌN, GHI TỰA.
GỌN GÀNG, SẠCH SẼ ( TIẾT 2).
2.PHẦN HOẠT ĐỘNG: KẾT NỐI:
* HOẠT ĐỘNG 1: BÀI TẬP 3.
- NÊU YÊU CẦU ĐỂ HS THỰC HIỆN.
 + BẠN NHỎ TRONG TRANH ĐANG LÀM GÌ?
 + BẠN CÓ GỌN GÀNG SẠCH SẼ KHÔNG?
 + EM CÓ MUỐN NHƯ BẠN KHÔNG?
- GỌI HS LÊN TRÌNH BÀY. HỎI THÊM?
 EM LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC GỌN GÀNG, SẠCH SẼ?
KẾT LUẬN: CHÚNG TA NÊN LÀM NHƯ CÁC BẠN NHỎ TRONG TRANH 1, 3, 4, 5, 7, 8.
*HOẠT ĐỘNG 2: BÀI TẬP 4
-NÊU YÊU CẦU: HS CÙNG BÀN GIÚP NHAU SỬA QUẦN ÁO, ĐẦU TÓC CHO GỌN GÀNG, SẠCH SẼ.
- NHẬN XÉT, TUYÊN DƯƠNG BÀN NÀO LÀM TỐT.
Nghæ
*HOẠT ĐỘNG 3: 
- YÊU CẦU HS HÁT “ RỬA MẶT NHƯ MÈO “.
- HỎI: + MÈO RỬA MẶT CÓ SẠCH KHÔNG?
 + LỚP MÌNH CÓ AI RỬA MẶT GIỐNG MÈO.
  ... ẬN:
+ CÁC BẠN ĐANG LÀM GÌ?
+ EM TÁN THÀNH VIỆC LÀM NÀO? TẠI SAO?
- GỌI VÀI NHÓM LÊN TRÌNH BÀY.
KL: NHẮC NHỞ, KHUYÊN NGĂN BẠN KHÔNG PHÁ HẠI CÂY LÀ HÀNH ĐỘNG ĐÚNG.
BẺ CÀNH, ĐU CÂY LÀ HÀNH ĐỘNG SAI.
* KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI CÁC HÀNH VI, VIỆC LÀM PHÁ HOẠI CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG. BẢO VỆ CÁC LOÀI CÂY VÀ HOA.
3. TỔNG KẾT, DẶN DÒ:
- CHO HS HÁT BÀI “RA CHƠI VƯỜN HOA”. 
- DẶN XEM TRƯỚC BT3, 4.
- THỰC HIỆN CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY.
HÁT
NHẮC LẠI TỰA.
- QUAN SÁT
- ĐÀM THOẠI
- LẮNG NGHE.
- QUAN SÁT TRANH, ĐỌC CÂU HỎI VÀ TỰ TRẢ LỜI.
- TRÌNH BÀY Ý KIẾN => NHẬN XÉT, BỔ SUNG.
- THẢO LUẬN VÀ TÔ MÀU VÀO TRANH.
- LÊN TRÌNH BÀY Ý KIẾN.
- LỚP NHẬN XÉT, BỔ SUNG.
- HÁT TẬP THỂ.
RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN:31 NGÀY DẠY: 12/4/2010 
BÀI :14
BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG
 (tiết 2)
A. MỤC TIÊU:
- KỂ ĐƯỢC MỘT VÀI LỢI ÍCH CỦA CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG CON NGƯỜI.
	- NÊU ĐƯỢC MỘT VÀI VIỆC CẦN LÀM ĐỂ BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG. YÊU THIÊN NHIÊN, THÍCH GẦN GŨI VỚI THIÊN NHIÊN.
	- HS CÓ THÁI ĐỘ ỨNG XỬ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG QUA BẢO VỆ CÁC LOÀI CÂY VÀ HOA
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- VBT ĐẠO ĐỨC 1. BÀI HÁT “RA CHƠI VƯỜN HOA”
- TRANH PHÓNG TO BT3.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
8’
12’
8’
1’
1. ỔN ĐỊNH: 
YU CẦU HS HÁT BÀI “RA CHƠI VƯỜN HOA”
2. THỰC HÀNH
* HỌAT ĐỘNG 1: LÀM BT3
- GIẢI THÍCH YÊU CẦU BÀI 3.
- GỌI VÀI HS LÊN TRÌNH BÀY.
KL: NHỮNG TRANH CHỈ VIỆC LÀM GÓP PHẦN TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH LÀ TRANH 1, 2, 3, 4.
* HOẠT ĐỘNG 2: THẢO LUẬN, ĐÓNG VAI
- CHIA NHÓM, GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC NHÓM.
- CHO CÁC NHÓM LÊN ĐÓNG VAI.
KL: KHUYÊN NGĂN BẠN HOẶC MÁCH NGƯỜI LỚN: NÊN LÀM NHƯ VẬY LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH, LÀ THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH.
BẢO VỆ CÁC LOÀI CÂY VÀ HOA LÀ CÁC EM ĐÃ CÓ THÁI ĐỘ ỨNG XỬ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.
HOẠT ĐỘNG 3: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ CÂY VÀ HOA.
- HƯỚNG DẪN CÁC TỔ THẢO LUẬN LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY VÀ HOA:
+ NHẬN CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY VÀ HOA Ở ĐÂU? THỜI GIAN NÀO?
+ BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM CỤ THỂ NÀO? AI PHỤ TRÁCH TỪNG VIỆC?
- YÊU CẦU TỪNG TỔ ĐĂNG KÍ VÀ TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH.
KL: MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH GIÚP CÁC EM KHOẺ MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC EM CẦN CÓ CÁC HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC CÂY VÀ HOA.
3. TỔNG KẾT DẶN DÒ:
- HƯỚNG DẪN HS ĐỌC ĐOẠN THƠ 1 LẦN.
- DẶN: ĐỌC NHIỀU LẦN CHO THUỘC ĐOẠN THƠ. THỰC HIỆN GÌN GIỮ MÔI TRƯỜNG XSĐNHƯ KẾ HOẠCH VỪA ĐĂNG KÍ CỦA TỔ MÌNH.
- CHUẨN BỊ TIẾT SAU THAM QUAN THƯ VIỆN.
HÁT TẬP THỂ.
- LÀM BT3
- TRÌNH BÀY KẾT QUẢ.
=> NHẬN XÉT, BỔ SUNG.
- BT4.
- THẢO LUẬN, CHUẨN BỊ ĐÓNG VAI.
TỪNG NHÓM LÊN ĐÓNG VAI.
=> LỚP NHẬN XÉT, BỔ SUNG
- GHI VÀO PHIẾU.
- ĐẠI DIỆN TỔ TRÌNH BÀY.
- LỚP TRAO ĐỔI, BỔ SUNG..
LẮNG NGHE.
ĐỌC THƠ CÙNG GV.
LẮNG NGHE VÀ THỰC HIỆN.
RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN:32 NGÀY DẠY:19/4/2010 
GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
A. MỤC TIÊU:
	- BIẾT CHẤP HÀNH LUẬT LỆ GIAO THÔNG LÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO MÌNH VÀ CHO NGƯỜI KHÁC..
- RÈN KĨ NĂNG QUAN SÁT, TÍNH CẨN THẬN KHI THAM GIA GIAO THÔNG.
- THÁI ĐỘ ĐỒNG TÌNH VÀ CÓ Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT LỆ GIAO THÔNG CHO TỐT. NHẮC NHỠ NHỮNG AI CHƯA THỰC HIỆN TỐT LUẬT GIAO THÔNG. 
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHO HOẠT ĐỘNG 3.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
3’
10’
9’
12’
1’
1. GIỚI THIỆU BÀI:
HÃY KỂ NHỮNG LOẠI ĐƯỜNG GIAO THÔNG MÀ EM BIẾT?
KHI ĐI TRÊN CÁC LOẠI ĐƯỜNG GIAO THÔNG EM CHẤP HÀNH LUẬT LỆ GIAO THÔNG NHƯ THẾ NÀO?
ĐÓ CHÍNH LÀ NỘI DUNG BÀI HÔM NAY.
2. TÌM HIỂU BÀI: 
* HỌAT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU CÁC LOẠI ĐƯỜNG GIAO THÔNG.
- CHIA LỚP 4 NHÓM, MỖI NHÓM TÌM HIỂU 1 LOẠI ĐƯỜNG:
+ KỂ TÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐI TRÊN ĐƯỜNG ĐÓ.
+ ĐỂ TRÁNH TAI NẠN XẢY RA KHI THAM GIA TA CHÚ Ý ĐIỀU GÌ?
- GỌI ĐẠI DIỆN NHÓM LÊN TRÌNH BÀY, NHÓM KHÁC ĐẶT CÂU HỎI THÊM.
=> NHẬN XÉT, BỔ SUNG.
* HOẠT ĐỘNG 2: HỌC LUẬT GIAO THÔNG.
- PHÁT LUẬT GIAO THÔNG CHO NHÓM (6 – 8 EM).
- GỌI 1 SỐ HS TLCH
=> NHẬN XÉT. 
HOẠT ĐỘNG 3: LÀM BT TRẮC NGHIỆM
- GHI SẴN CÁC CÂU HỎI LÊN BẢNG PHỤ.
- TREO LÊN, ĐỌC CHO HS CHỌN ĐÚNG SAI.
=> NHẬN XÉT, KẾT LUẬN.
3. NHẬN XÉT, DẶN DÒ:
- NHẬN XÉT TIẾT HỌC.
- DẶN: HỌC VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG LUẬT GIAO THÔNG.
KỂ
NHÓM 1: ĐƯỜNG THUỶ.
NHÓM 2: ĐƯỜNG SẮT.
NHÓM 3: ĐƯỜNG KHÔNG.
- NHÓM 4: ĐƯỜNG BỘ,
- ĐẠI DIỆN TỪNG NHÓM LÊN TRÌNH BÀY.
- MỖI NHÓM CỬ NHÓM TRƯỞNG ĐỌC CHO CÁC BẠN NGHE.
TLCH, LỚP NHẬN XÉT.
- ĐÚNG GIƠ THẺ ĐỎ, SAI GIƠ THẺ XANH.
NGHE ĐỌC CHỌN CÂU ĐÚNG, SAI.
*RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN:33 NGÀY DẠY:26/4/2010 
GIÁO DỤC 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY
A. MỤC TIÊU:
	- NẮM ĐƯỢC NỘI DUNG CỦA MỖI ĐIỀU BÁC HỒ DẠY.
- HỌC THUỘC 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY VÀ THỰC HIỆN TỐT.
- CÓ THÁI ĐỘ HỌC TẬP TỐT ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ CHÁU NGOAN BÁC HỒ.
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHO HOẠT ĐỘNG 3.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
2’
15’
15’
3’
1. GIỚI THIỆU BÀI:
ĐỂ XỨNG ĐÁNG CHÁU NGOAN CỦA BÁC HỒ CÁC EM PHẢI LÀM GÌ?
=> CÁC EM ĐÃ BIẾT 5 ĐIỀU BH DẠY NHƯNG CÁC EM CHƯA CÓ THỜI GIAN TÌM HIỂU. HÔM NAY CHÚNG TA CÙNG TÌM HIỂU.
2. TÌM HIỂU BÀI: 
* HỌAT ĐỘNG 1: HIỂU NỘI DUNG 5 ĐIỀU BH DẠY.
- GỌI 1 HS ĐỌC 5 ĐIỀU BH DẠY TNNĐ.
- CHIA LỚP LÀM 5 NHÓM, GIAO MỖI NHÓM TÌM HIỂU 1 ĐIỀU. CHO VÍ DỤ?
=> CÁC NHÓM TRÌNH BÀY, GV CHỐT PHÂN TÍCH THÊM TỪNG ĐIỀU CHO HS HIỂU.
- CHO HS THI ĐUA ĐỌC THUỘC 5 ĐIỀU BH DẠY.
* HOẠT ĐỘNG 2: VĂN NGHỆ (HÁT, KC, ĐỌC THƠ) VỀ BÁC.
- CHIA LỚP 3 NHÓM (THEO DÃY). YÊU CẦU MỖI NHÓM CÓ ĐỦ 3 THỂ LOẠI ĐỂ THI ĐUA VỚI NHAU.
- YÊU CẦU MỖI NHÓM TRÌNH DIỄN.
=> TỔNG KẾT CUỘC THI. TUYÊN DƯƠNG NHÓM TRÌNH DIỄN HAY, ĐỦ THỂ LOẠI. 
3. NHẬN XÉT, DẶN DÒ:
- NÓI THÊM VỀ TÌNH CẢM CỦA BH ĐỐI VỚI NHI ĐỒNG => GIÁO DỤC TÌNH CẢM ĐỐI VỚI BH CHO HS.
- DẶN: HỌC TẬP TỐT ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ CHÁU NGOAN BH.
- VÂNG LỚI CHA MẸ HỌC GIỎI, LÀM TỐT 5 ĐIỀU BH DẠY.
- 1 EM ĐỌC.
- CÁC NHÓM THẢO LUẬN VÀ TRÌNH BÀY.
- THI ĐUA: CN, TỔ
- THẢO LUẬN NHÓM, CHỌN TIẾT MỤC CHO ĐỦ CÁC THỂ LOẠI.
- TỪNG NHÓM TRÌNH DIỄN.
LẮNG NGHE.
RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN:34 NGÀY DẠY: 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
A. MỤC TIÊU:
	- BIẾT LỢI ÍCH CỦA VIỆC CẦN LÀM ĐỂ GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH.
- BIẾT GIỮ VỆ SINH XUNG QUANH TRƯỜNG, LỚP, NHÀ Ở VÀ NHỮNG NƠI CÔNG CỘNG.
- CÓ THÁI ĐỘ KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI NHỮNG AI TIÊU CỰC TRONG VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG..
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- TRANH, ẢNH HS ĐANG QUÉT DỌN VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP.
- TRANH ẢNH MỌI NGƯỜI ĐANG TRỒNG CÂY HAY ĐANG DỌN VỆ SINH CHUỒNG TRẠI, ...
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5’
10’
17’
3’
1. GIỚI THIỆU BÀI:
- CHO 3 HS LÊ KỂ VỀ VIỆC GÌN GIỮ VỆ SINH NƠI EM Ở HAY Ở TRƯỜNG LỚP.
LK1: VIỆC GIỮ VỆ SINH NƠI Ở, TRƯỜNG HỌC CHÍNH LÀ GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH TA. VIỆC GIỮ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CÓ LỢI ÍCH GÌ CHÍNH LÀ NỘI DUNG BÀI HỌC HÔM NAY..
2. TÌM HIỂU BÀI: 
* HỌAT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUA TRANH.
- TREO TỪNG TRANH ĐỂ TÌM HIỂU VỀ VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
VD:
+ TRANH 1: VS TRƯỜNG LỚP.
+ TRANH 2: VS ĐƯỜNG PHỐ.
+ TRANH 3: VS CHUỒNG TRAI, ....
- VẤN ĐÁP, KHAI THÁC TRANH VÀ CHO NÊU NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC DỌN DẸP VS LÀ Ở ĐÂU?
CHỐT Ý: MỌI NGƯỜI DÙ Ở ĐÂU CŨNG ĐỀU GIỮ MÔI TRƯỜNG SẠCH ĐẸP.
- GIỮ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ, TRƯỜNG HỌC, CÔNG CỘNG CÓ LỢI ÍCH GÌ?
* HOẠT ĐỘNG 2: NÊU NHỮNG VIỆC LÀM GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
- CHO HS NÊU NHỮNG VIỆC CẦN LÀM BVMT..
- YÊU CẦU GIẢI THÍCH VÌ SAO NÊN HOẶC KHÔNG LÀM VIỆC ĐÓ.
- CHIA LỚP THÀNH CÁC NHÓM (THEO DÃY), MỖI DÃY CHỌN 1 VÀI BẠN ĐÓNG VAI 1 TIỂU PHẨM.
NỘI DUNG TIỂU PHẨM LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG BVMT (ĐÚNG HOẶC SAI)
- CHO TỪNG NHÓM LÊN THỰC HIỆN.
- HƯỚNG DẪN HS BÌNH CHỌN NHÓM CÓ NỘI DUNG VÀ ĐÓNG VAI HAY NHẤT.
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GIÁO DỤC HS CÓ Ý THỨC GIỮ GÌN VS TRƯỜNG LỚP, NHÀ Ở, NƠI CÔNG CỘNG => BVMT.
- THỰC HIỆN HÀNH VI ĐÚNG GÓP PHẦN BVMT.
- 3 EM KỂ.
- QUAN SÁT TRANH
- TLCH CỦA GV.
- Ở TRƯỜNG, CÔNG CỘNG, Ở NHÀ, ...
- KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH.
- NHÀ CỬA KHÔNG RUỒI, MUỖI.
- ĐẢM BẢO ĐƯỢC SỨC KHỎE, TRÁNH ĐƯỢC NHIỀU BỆN TẬT.
NÊU: TRỒNG CÂY, CHĂM SÓC CÂY, KHÔNG VỨT RÁC BỪA BÃI. ĐI TIÊU TIỂU ĐÚNG NƠI QUI ĐỊNH, KHÔNG VỨT XÁC SÚC VẬT BỪA BÃI.
- THẢO LUẬN NHÓM.
- CHỌN TIỂU PHẨM VÀ PHÂN VAI.
- TỪNG NHÓM ĐÓNG VAI.
- NHẬN XÉT CHỌN NHÓM ĐÓNG VAI HAY NHẤT.
RÚT KINH NGHIỆM:
TUẦN: 35 NGÀY DẠY:
ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG
 CUỐI HỌC KỲ II & CUỐI NĂM
A. MỤC TIÊU:
- CỦNG CỐ LẠI KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Ở CÁC BÀI “CẢM ƠN VÀ XIN LỖI”, “CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT”, “BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG”.
- THỂ HIỆN CÁCH ỨNG XỬ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG CỤ THỂ.
- ĐỒNG TÌNH VỚI NHỮNG BẠN CÓ HÀNH VI ĐÚNG, NHẮC NHỞ, KHUYÊN NGĂN NHỮNG BẠN CÓ HÀNH VI SAI.
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- MỘT SỐ CÂU HỎI (TÌNH HUỐNG) CHO HS CHƠI HÁI HOA..
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
1’
3’
10’
15’
5’
1. ỔN ĐỊNH:
2. ÔN LUYỆN: 
+ GIỚI THIỆU, GHI TỰA.
+ KHỞI ĐỘNG:
- YÊU CẦU HS HÁT: RA VƯỜN HOA CHƠI, CHIM VÀNH KHUYÊN.
HỎI: TỪNG BÀI HÁT KHUYÊN CÁC EM ĐIỀU GÌ?
(GỢI Ý THÊM).
- NÊU YÊU CẦU: CHÀO HỎI, LỄ PHÉP, KHÔNG HÁI HOA VÀ CẢM ƠN, XIN LỖI LÀ NỘI DUNG CỦA 3 BÀI ĐĐ HÔM NAY ÔN.
* HỌAT ĐỘNG 1: ĐÓNG VAI
- GHI CÁC TÌNH HUỐNG VÀO GIẤY (THĂM).
CHIA LỚP THÀNH CÁC NHÓM, CHO ĐẠI DIỆN MỖI NHÓM LÊN CHỌN 1 TÌNH HUỐNG (BÓC THĂM) ĐỂ THẢO LUẬN ĐÓNG VAI.
- CHO TỪNG NHÓM LÊN ĐÓNG VAI => NHẬN XÉT CHUNG.
* HOẠT ĐỘNG 2: CHƠI HÁI HOA.
- GHI NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI VÀO GIẤY LÀM THÀNH BÔNG HOA (MỖI BÔNG HOA 1 CÂU HỎI). NỘI DUNG TRẢ LỜI THỂ HIỆN ĐƯỢC CÁCH CHÀO HỎI PHÙ HỢP VÀ CÁC VIỆC LÀM NHẰM CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY, HOA NƠI CÔNG CỘNG. TREO CÁC BÔNG HOA LÊN CÀNH.
- CHIA LỚP THÀNH 2 – 4 ĐỘI (THEO DÃY) THI ĐUA HÁI HOA VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI..
- NÊU TIÊU CHÍ ĐỂ PHÂN THẮNG THUA. 
+ TRONG THỜI GIAN 1’30”, TL XONG CÂU HỎI.
+ LẦN 1: TRẢ LỜI ĐỦ 10Đ/CÂU, SAI HOẶC THIẾU BẠN KHÁC BỔ SUNG LẦN 2: 8Đ, LẦN 3: 6Đ, ... KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC: 0Đ
=> GHI ĐIỂM CHO TỪNG ĐỘI.
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- HỎI ĐỂ CHỐT LẠI CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA TỪNG BÀI ÔN. 
- DẶN: THỰC HIỆN TỐT CÁC NỘI DUNG VỪA ÔN TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY.
HÁT
- LẬP LẠI TỰA.
- HÁT TẬP THỂ.
- TLCH: KHÔNG HÁI HOA, CHÀO HỎI LỄ PHÉP.
- CHIA NHÓM, CỬ ĐẠI DIỆN LÊN BÓC THĂM.
- THẢO LUẬN , ĐÓNG VAI..
- ĐÓNG VAI TRƯỚC LỚP.
- LỚP NHẬN XÉT.
- CHUẨN BỊ HÁI HOA.
- THI ĐUA THỰC HIỆN.
ĐỘI 1 HỎI ĐỘI 2, ĐỘI 2 HỎI ĐỘI 3...
- NHẬN XÉT BỔ SUNG.
CHỌN ĐỘI THẮNG CUỘC.
TLCH.
RÚT KINH NGHIỆM:
TỔ TRƯỞNG DUYỆT
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an dao duc lop 1 ca nam.doc