Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 23-24 - Năm học 2013-2014

Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 23-24 - Năm học 2013-2014

 Khởi động

 Cả lớp hát bài tự chọn. Các nhóm lấy đồ dùng học tập

 Giới thiêu bài + ghi tựa.

 Học sinh ghi bài vào vở. Học sinh đọc mục tiêu bài học

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

a/ HĐ1: Thảo luận nhóm ( tình huống trang 34sgk)

 GV nêu yêu cầu,nhiệm vụ cho các nhóm

 HS HĐ nhóm

 1 HS đọc đề

 Thành viên trong nhóm trình bày.

 HS khác nhận xét trao đổi ý kiến , bổ sung

 Giáo viên theo dõi hoạt động các nhóm, nhận xét,

b/ HĐ2: Kết luận

 Tổng hợp ý kiến các nhóm nêu trước lớp, kết luận

: Nhà văn hoá xã là một công trình công cộng, là nơi sinh hoạt văn hoá chung của nhân dân, được xây dựng bởi nhiều công sức, tiền của . Vì vậy, Thắng cần phải khuyên Hùng nên giữ gìn, không được vẽ bậy lên đó .

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

a/ HĐ1: Làm việc theo nhóm đôi (Bài tập 1/tr35)

 1 HS đọc đề nêu yêu cầu

 Từng nhóm HS thảo luận

 Đại diện các nhóm trình bày

 Cả lớp trao đổi, tranh luận .

 

doc 2 trang Người đăng dtquynh Ngày đăng 24/05/2016 Lượt xem 485Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 23-24 - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 8/02/2014
Ngày dạy: Thứ năm, 13/2/2014 & 20/3/2014 
Đạo đức
Bài 11: GIỮ GÌN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (2tiết)
I/ Mục tiêu: 
Học xong bài này HS có khả năng:
Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng . 
Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng 
Các kỹ năng sống cơ bản :Kĩ năng xác định giá trị văn hoá tinh thần của những nơi công cộng; Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin
Tích hợp biển đảo: (Liên hệ ) Chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển đảo quê hương, Tổ quốc Việt Nam là góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo. Thực hiện chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển đảo quê hương phù hợp với lứa tuổi.
II/ Chuẩn bị: 
Thẻ màu . 
Bảng phụ . 
Câu hỏi xử lí tình huống .
III/ Hoạt động trên lớp
TIẾT 1
Khởi động 
Cả lớp hát bài tự chọn. Các nhóm lấy đồ dùng học tập
Giới thiêu bài + ghi tựa. 
Học sinh ghi bài vào vở. Học sinh đọc mục tiêu bài học
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
a/ HĐ1: Thảo luận nhóm ( tình huống trang 34sgk)
GV nêu yêu cầu,nhiệm vụ cho các nhóm
HS HĐ nhóm 
1 HS đọc đề 
Thành viên trong nhóm trình bày.
HS khác nhận xét trao đổi ý kiến , bổ sung 
Giáo viên theo dõi hoạt động các nhóm, nhận xét, 
b/ HĐ2: Kết luận 
Tổng hợp ý kiến các nhóm nêu trước lớp, kết luận
: Nhà văn hoá xã là một công trình công cộng, là nơi sinh hoạt văn hoá chung của nhân dân, được xây dựng bởi nhiều công sức, tiền của . Vì vậy, Thắng cần phải khuyên Hùng nên giữ gìn, không được vẽ bậy lên đó .
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
a/ HĐ1: Làm việc theo nhóm đôi (Bài tập 1/tr35)
1 HS đọc đề nêu yêu cầu 
Từng nhóm HS thảo luận 
Đại diện các nhóm trình bày
Cả lớp trao đổi, tranh luận .
GV nhận xét kết luận : Tranh 1,3: Sai ; Tranh 2,4 : Đúng .
b/ HĐ2 : Thảo luận nhóm ( Bài tập 2 sgk) 
HS thảo luận nhóm lớn
Thành viên trong nhóm trình bày.
HS khác nhận xét trao đổi ý kiến , bổ sung 
Giáo viên theo dõi hoạt động các nhóm, nhận xét, 
a, Cần báo cho người lớn hoặc những người có trách nhiệm về việc này .
b, Cần phân tích lợi ích của biển báo giao thông, giúp các bạn nhỏ thấy lợi hại của hành động ném đất đá vào biển báo giao thông và khuyên ngăn họ . 1-2 HS đọc ghi nhớ sgk .
TIẾT 2
c/ HĐ3: Thảo luận nhóm (Bài tập 4/36 ).
1 HS đọc đề 
GV nêu yêu cầu,nhiệm vụ cho các nhóm .
HS HĐ nhóm: Các nhóm trình bày kết quả điều tra thực trạng các công trình công cộng ở địa phương,nêu cách,biện pháp để bảo vệ để công trình công cộng đó .
Thành viên trong nhóm trình bày.
HS khác nhận xét trao đổi ý kiến , bổ sung 
Giáo viên theo dõi hoạt động các nhóm, nhận xét, 
d/ HĐ4: Cả lớp (Bài tập 3/tr36) 
Bày tỏ ý kiến .
1 HS đọc đề nêu yêu cầu 
Gv nhắc lại quy định khi đưa thẻ.
HS hoạt động cá nhân dùng thẻ để thể hiện ý kiến của mình với 
những hành vi đúng sai và trả lời vì sao?
Lần lượt đưa các ý kiến để HS bày tỏ
Lớp trao đổi ,nhận xét
Các ý kiến a đúng;ý kiến b,c là sai
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo
GV nhận xét kết luận 
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Học sinh biết giữ gìn các công trình công cộng 
Cùng vận động mọi người tham gia

Tài liệu đính kèm:

  • docĐẠO ĐỨC 4 tuan 23, 24.doc