Giáo án đủ môn Lớp 4 Tuần 10

Giáo án đủ môn Lớp 4 Tuần 10

Tập đọc: ÔN TẬP.

I/ Mục tiêu:

- HS đọc rành mạch trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ đã quy định bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoan thơ; hiểu nội dung chính của từng đoạn.

II/ Đồ dùng dạy học:Phiếu viết tên bài tập đọc, phiếu học tập.

III/ Phương pháp dạy học:

- Luyện tập hỏi đáp.

IV/ Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 HS đọc bài Điều ước của vua Mi-đát, trả lời câu hỏi SGK. GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: Giới thiệu bài:

HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

- GV gọi từng HS lên bốc thăm chọn bài.

- Yêu cầu HS đọc trong SGK( hoặc đọc thuộc lòng ) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc, yêu cầu HS trả lời.

- GV nhận xét, ghi điểm.

 

doc 34 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 14/11/2018 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án đủ môn Lớp 4 Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 10
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009
Tập đọc: ÔN TẬP.
I/ Mục tiêu:
- HS đọc rành mạch trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ đã quy định bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoan thơ; hiểu nội dung chính của từng đoạn.
II/ Đồ dùng dạy học:Phiếu viết tên bài tập đọc, phiếu học tập.
III/ Phương pháp dạy học:
- Luyện tập hỏi đáp.
IV/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 HS đọc bài Điều ước của vua Mi-đát, trả lời câu hỏi SGK. GV nhận xét, ghi điểm. 
- 2 HS thực hiện yêu cầu của GV. HS khác nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: Giới thiệu bài: 
HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
- GV gọi từng HS lên bốc thăm chọn bài.
- Yêu cầu HS đọc trong SGK( hoặc đọc thuộc lòng ) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc, yêu cầu HS trả lời.
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Lắng nghe 
- HS lên bốc thăm chọn bài.
- HS đọc trong SGK( hoặc đọc thuộc lòng ) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- HS trả lời.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bước 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 2:
- Yêu cầu HS nội dung bài tập, lớp đọc thầm.
? Những bài tập đọc như thế nào là truyện kể?
? Hãy kể tên những bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm" Thương người như thể thương thân"?
- Gọi HS phát biểu ý kiến. GV ghi bảng.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại truyện kể, trao đổi theo cặp yêu cầu bài tập. GV phát phiếu một vài cặp.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên phiếu.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bước 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 3:
- Gọi HS đọc thầm yêu cầu BT, lớp đọc thầm.
- Yêu cầu HS tìm nhanh trong hai bài tập đọc nêu tên đoạn văn tương ứng với giọng đọc, phát biểu.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Gọi HS thi đọc diễn cảm thể hiện rõ sự khác biệt về giọng đọc ở mỗi đoạn. GV nhận xét.
- HS nội dung bài tập, lớp đọc thầm.
- HS phát biểu ý kiến. 
- HS đọc thầm lại truyện kể, trao đổi theo cặp yêu cầu bài tập. 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS nhận xét bài làm trên phiếu.
- HS đọc thầm yêu cầu BT, lớp đọc thầm.
- HS phát biểu.
- HS thi đọc diễn cảm thể hiện rõ sự khác biệt về giọng đọc ở mỗi đoạn. 
HĐ4: Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Dặn HS đọc bài, chuẩn bị bài sau.
- HS lắng nghe.
Chính tả: ÔN TẬP.
I/ Mục tiêu:
- HS nghe- viết đúng bài chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài. Nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép trong bài chính tả; nắm được quy tắc viết hoa tên riêng.
II/ Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập.
III/ Phương pháp dạy học:
- Luyện tập, hỏi đáp.
IV/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV giới thiệu bài.
HĐ1: Hướng dẫn HS nghe - viết:
- Gọi 1 HS đọc bài Lời hứa, dọc phần chú giải.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài văn, chú ý những từ mính dễ viết sai, cách trình bày, cách viết lời thoại.
- Yêu cầu HS gấp SGK, GV đọc cho HS viết bài.
- GV đọc cho HS dò bài lần cuối.
- GV chấm một số bài, nhận xét.
- HS đọc bài Lời hứa, dọc phần chú giải.
- HS đọc thầm lại bài văn, chú ý những từ mính dễ viết sai, cách trình bày, cách viết lời thoại.
- HS viết bài
- HS dò bài lần cuối.
HĐ2: Tập trả lời câu hỏi trong bài chính tả:
- Gọi HS đọc nội dung bài tập 2.
- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp trả lời các câu hỏi:
+ Em bé được giao nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả?
+ Vì sao trời đã tối, em bé không về?
+ Dấu ngoặc kép trong bài dùng để làm gì?
- Gọi đại diện các nhóm trao đổi trước lớp.
- GV nhận xét, chốt lại.
- HS đọc nội dung bài tập 2.
- HS trao đổi theo cặp trả lời các câu hỏi:
- Đại diện các nhóm trao đổi trước lớp. Các nhóm khác nhận xét.
HĐ3: Hướng dẫn HS lập bảng tổng kết quy tắc viết hoa tên riêng:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập, lớp đọc thầm.
- GV nhắc lại yêu cầu BT, cách làm bài.
- Yêu cầu HS làm vào vở.
- GV phát riêng phiếu cho 2 HS.
- GV dạycá nhân, chấm một số bài, nhận xét.
- HS nhận xét bài làm trên phiếu.
- GV nhận xét, chốt lại.
- HS nội dung bài tập, lớp đọc thầm.
- HS lắng nghe.
- HS làm bài vào vở.
- 2HS làm vào phiếu.
- HS nhận xét.
HĐ4: Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Dặn HS đọc bài, chuẩn bị bài sau.
- HS lắng nghe.
Tiếng Việt: ÔN TẬP.
I/ Mục tiêu:
- HS đọc rành mạch trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ đã quy dịnh; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoan thơ; hiểu nội dung chính của từng đoạn.
II/ Đồ dùng dạy học:Phiếu viết tên bài tập đọc, phiếu học tập.
III/ Phương pháp dạy học:
- Luyện tập hỏi đáp, thảo luận.
IV/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2 HS nhắc lại cách viết hoc tên riêng ở BT 3 tiết trước. 
- 2 HS thực hiện yêu cầu của GV. HS khác nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: Giới thiệu bài: 
HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
- GV gọi từng HS lên bốc thăm chọn bài.
- Yêu cầu HS đọc trong SGK( hoặc đọc thuộc lòng ) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc, yêu cầu HS trả lời.
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Lắng nghe 
- HS lên bốc thăm chọn bài.
- HS đọc trong SGK( hoặc đọc thuộc lòng ) một đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
- HS trả lời.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2:
- Yêu cầu HS nội dung bài tập, lớp đọc thầm.
? Những bài tập đọc như thế nào là truyện kể?
? Hãy kể tên những bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm" Măng mọc thẳng"?
- Gọi HS phát biểu ý kiến. GV ghi bảng.
- Yêu cầu HS đọc thầm lại truyện kể, trao đổi theo cặp để tìm nội dung chính, nhân vật,giọng đọc các truyện đó. .
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.
- Yêu cầu HS nhận xét .
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi HS thi đọc diễn cảm thể hiện rõ sự khác biệt về giọng đọc ở mỗi đoạn. GV nhận xét.
- HS nội dung bài tập, lớp đọc thầm.
- HS phát biểu ý kiến. 
- HS đọc thầm lại truyện kể, trao đổi theo cặp yêu cầu bài tập. 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS nhận xét ..
- HS thi đọc diễn cảm thể hiện rõ sự khác biệt về giọng đọc ở mỗi đoạn. 
HĐ4: Củng cố, dặn dò:
? Những truyện kể các em vừa ôn có chung lời nhắn nhủ gì?
- Nhận xét tiết học.Dặn HS đọc bài, chuẩn bị bài sau.
- HS phát biểu ý kiến.
- HS lắng nghe.
Tiếng Việt: ÔN TẬP.
I/ Mục tiêu:
- HS nắm được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học; nắm được tác dụng của dấu ngoặc kép và dấu hai chấm.
II/ Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập.
III/ Phương pháp dạy học:
- Luyện tập , thảo luận.
IV/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Giới thiệu bài: 
HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi các việc cần làm để giải đúng yêu cầu BT.
- Yêu cầu HS mở SGK, xem lại 5 bài LTVC thuộc ba chủ điểm đã ôn.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4. Các nhóm thảo luận vào phiếu học tập.
- GV cho cả lớp đi tham quan sản phẩm của các nhóm.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, chốt lại.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS thảo luận nhóm đôi ..
- HS mở SGK, xem lại 5 bài LTVC thuộc ba chủ điểm đã ôn. HS làm việc theo nhóm 4. Các nhóm thảo luận vào phiếu học tập.
- Cả lớp đi tham quan sản phẩm của các nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2:
- Yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu BT.
- Yêu cầu HS tìm các thành ngữ, tục ngữ đã học gắn với ba chủ điểm, phát biểu ý kiến.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Gọi HS chọn một thành ngữ hoặc tục ngữ đặt câu với thành ngữ, tục ngữ đó.
- GV nhận xét.
- HS đọc thầm yêu cầu BT.
- HS tìm các thành ngữ, tục ngữ đã học gắn với ba chủ điểm, phát biểu ý 
- HS chọn một thành ngữ hoặc tục ngữ đặt câu với thành ngữ, tục ngữ đó.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 3:
- Yêu cầu HS nội dung bài tập, lớp đọc thầm.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi. Các nhóm tìm các bài Dấu hai chấm, nêu tác dụng của dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, nêu ví dụ.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Gọi các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lại.
- HS nội dung bài tập, lớp đọc thầm.
- HS làm việc nhóm đôi thảo luận yêu cầu BT.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét.
HĐ4: Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Dặn HS đọc bài, chuẩn bị bài sau.
- HS lắng nghe.
Tiếng Việt: ÔN TẬP.
I/ Mục tiêu:
- Kiểm tra đọc theo mức độ cần đạt về kiến thức kĩ năng: HS đọc rành mạch trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ đã quy định bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoan thơ.
II/ Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập.
III/ Phương pháp dạy học:
- Luyện tập thực hành.
IV/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Giới thiệu bài: 
HĐ1: Hướng dẫn HS cách làm bài:
- GV đọc đề bài kiểm tra.
- Yêu cầu HS nắm vững yêu cầu của bài, cách làm bài ( Đánh dấu x trước ý trả lời đúng vào ô trống )
- Yêu cầu HS đọc thật kĩ bài văn trong vòng 15 phút.
- Nhắc HS lúc đầu tạm đánh dấu bằng bút chì. Làm xong bài, kiểm tra lại kết quả bằng các đọc kĩ lại bài văn, rà soát lời giải, cuối cùng chính thức đánh dấu x vào ô trống bằng bút mực.
- HS theo dõi.
- HS lắng nghe.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài :
Bước 1:HS tự làm bài: 
- GV yêu cầu HS đọc bài, tự đánh dấu vào ô trống trước câu trả lời đúng.
- GV theo dõi chung.
Bước 2: Chấm chữa bài: 
- GV chấm bài của HS, nhận xét.
- GV chữa bài:
Câu1: ý b	Câu 5: ý b
Câu 2: ý c	Câu 6: ý a
Câu 3: ý c	Câu 7: ý c
Câu 4: ý b	Câu 8: ý c
- HS làm bài
- HS theo dõi, đối chiếu bài làm để nhận ra lỗi sai của mình.
HĐ4: Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.Dặn HS đọc bài, chuẩn bị bài sau.
- HS lắng nghe.
 Tiếng Việt: KIỂM TRA ĐỌC, VIẾT.
I/ Mục tiêu:
- Kiểm tra viết theo mức độ cần đạt về kiến thức kĩ năng: 
+ Nghe, viết đúng bài chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình hình thức bài thơ hoặc văn xuôi.
+ Viết được một bức thư ngắn đúng nội dung, thể thức một bức thư.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Giấy kiểm tra, bút, thước.
 III/ Phương pháp dạy học:
- Luyện tập thực hành.
IV/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Giới thiệu bài.
HĐ1: Tổ chức cho HS viết chính tả.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết một đoạn trong bài : " Đôi giày ba ta màu xanh " ( Từ: Ngày còn bé... đến của các bạn tôi. )
- GV đọc cho HS dò bài lần cuối.
- HS viết bài theo lời đọc của GV.
HĐ2: HS làm bài tập làm văn:
- GV yêu cầu HS làm đề bài sau vào giấy: Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng ) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.
- GV theo dõi chung.
- GV thu bài của HS.
- HS làm bài ...  tầm quan trọng của môi trường trong cuộc sống.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
II/ Phương pháp dạy học:
- Thuyết trình, hỏi đáp....
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định lớp:
- GV cho lớp hát.
- GV tổ chức cho HS chơi trò choi kết bạn.
- GV nhận xét.
- HS hát.
- HS tham gia chơi.
2. Bài mới: GV giới thiệu bài.
HĐ1: Giúp HS biết tầm quan trọng của môi trường trong cuộc sống.
- GV giải thích cho HS biết thế nào là môi trường, môi trường có tầm quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của con người.
- HS lắng nghe.
HĐ2: Các việc làm nhằm bảo vệ môi trường:
- GV hỏi HS: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường ?
- Gọi HS phát biểu.
- GV nhận xét, chốt lại: Các em cần vệ sinh trường lớp sạch sẽ, không vứt rác bừa bải, chăm sóc cây xanh....
- HS phát biểu ý kiến.
- HS lắng nghe.
HĐ2: Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà vận dụng những điều vừa học.
- HS lắng nghe.
Hoạt động tập thể: GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BỔN PHẬN TRẺ EM.
 ( Tiết 2)	
I/ Mục tiêu:
- Giúp HS biết trẻ em cần có quyền và bổn phận gì.
II/ Phương pháp dạy học:
- Thuyết trình, hỏi đáp....
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định lớp:
- GV cho lớp hát.
- GV tổ chức cho HS chơi trò choi kết bạn.
- GV nhận xét.
- HS hát.
- HS tham gia chơi.
2. Bài mới: GV giới thiệu bài.
HĐ1: Giúp HS ôn lại các quyền và bổn phận của trẻ em:
- GV yêu cầu HS nhắc lại các quyền và bổn phận của trẻ em.
- Gọi HS phát biểu ý kiến.
- GV nhắc lại.
- HS phát biếu ý kiến.
HĐ2: Trò chơi đóng vai:
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 5.
- Yêu cầu các nhóm tự xây dựng tiểu phẩm đóng vai liên quan đến quyền trẻ em.
- Gọi các nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm có tiểu phẩm hay, diễn xuất tốt.
- HS thảo luận nhóm 5.
- Các nhóm tự xây dựng tiểu phẩm đóng vai liên quan đến quyền trẻ em.
- Các nhóm lên đóng vai trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét.
HĐ2: Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà vận dụng những điều vừa học.
- HS lắng nghe.
SINH HOẠT LỚP
I/ Mục tiêu:
- Đánh giá hoạt động của lớp trong tuần vừa qua. 
- Giúp HS giải đáp những điều các em muốn nói.
- Phổ biến nhiệm vụ tuần tới.
II/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức lớp:
- Cho lớp hát.
- HS hát.
2. Sinh hoạt lớp:
 HĐ1: Đánh giá hoạt động tuần qua:
- Cán sự lớp đánh giá hoạt động của lớp trong tuần vừa qua.
- GV đánh giá hoạt động của lớp tuần qua về các mặt học tập, nề nếp, vệ sinh.
- GV tuyên dương những HS có thành tích cao trong tuần qua.
- GV phê bình những HS vi phạm về nề nếp, học tập trong tuần vừa qua.
- Lớp trưởng, tổ trưởng đánh giá hoạt động của lớp tuần qua.
- HS lắng nghe.
HĐ2: Giải đáp những điều HS muốn nói:
- GV tập hợp những điều các em ghi ở Điều em muốn nói, giải đáp, giải quyết những điều các em bày tỏ.
- HS lắng nghe, nêu ý kiến phản hồi.
HĐ2: Phổ biến nhiệm vụ tuần tới:
- GV nêu nhiệm vụ tuần tới:
+ Ổn định tốt nề nếp lớp học.
+ HS có ý thức cao trong học tập.
+ HS ôn tập tốt để chuẩn bị thi giữa kì I.
+ Yêu cầu HS thực hiện tốt nội quy lớp học.
+ Tiếp tục phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp trong lớp.
+ Vệ sinh lớp học sạch sẽ.
+ Thực hiện tốt vệ sinh trường .
+ HS đi học hai buổi đầy dủ , có chất lượng.
+ Tiến hành nộp các khoản theo yêu cầu của nhà trường.
- GV truyền thông cho học sinh về dịch cúm AH1N1, yêu cầu HS đeo khẩu trang khi đi học.
- HS lắng nghe.
Luyện TV: ÔN TẬP.	
I/ Mục tiêu:
- Giúp nhận biết được từ đơn, từ láy, từ ghép, danh từ.
- HS khá, giỏi viết được bức thư theo yêu cầu.
III/ Phương pháp dạy học:
- Luyện tập thực hành.
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định lớp:
- GV cho lớp hát.
- GV gọi hai HS nêu yêu cầu tiết vừa học.
- GV nhận xét.
- HS hát.
- 2HS nêu .
2. Bài mới: GV giới thiệu bài.
HĐ1: Hoàn thành bài tập ở VBT:
- GV yêu cầu HS làm hoàn thành bài tập viết thư ở VBT tiết vừa học.
- GV dạy cá nhân. 
- GV chấm một số bài, nhận xét.
- Gọi một số HS đọc kết quả bài làm của mình.
- HS làm hoàn thành bài tập ở VBT tiết vừa học.
- HS theo dõi.
- Một số HS đọc kết quả bài làm .
HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT nâng cao:
- GV yêu cầu HS khá giỏi làm bài tập sau:
Em hãy viết thư cho một người nổi tiếng để nói về lòng yêu quý và sự khâm phục của mình đối với người đó.
- GV dạy cá nhân.
- GV chấm một số bài, nhận xét.
- Gọi một số HS đọc kết quả bài làm.
- HS theo dõi.
- HS khá giỏi làm bài tập vào vở.
- Một số HS đọc kết quả bài làm.
HĐ3: Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- HS lắng nghe.
Kĩ thuật: KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI 
 BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA .
 ( Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Giúp HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa.
III. Phương pháp dạy học: Quan sát, hỏi đáp.
IV. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- GV nhận xét.
- HS chuẩn bị các vật liệu để GV kiểm tra.
2. Bài mới:Giới thiệu bài.
 HĐ1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu: 
- GV giới thiệu mẫu, hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu.
- GV nhận xét, tóm tắt đặc điểm đường khâu viền gấp mép vải. 
- HS quan sát, nhận xét.
- HS theo dõi.
 HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật: 
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 1,2,3,4 và đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu các bước thực hiện.
- Hướng dẫn HS đọc nội dung của mục 1 kết hợp vơi quan sát hình 2a, 2b(SGK) để trả lời các câu hỏi về cách gấp mép vải.
- Goi HS thực hiện thao tác vạch hai đường dấu lên mảnh vải.
- GV nhận xét các thao tác HS thực hiện.
- GV hướng dẫn các thao tác theo nội dung SGK.
- Hướng dẫn HS kết hợp đọc nội dung của mục 2,3 với quan sát hình 3,4(SGK) để trả lờ các câu hỏi và thực hiện thao tác khâu viền dường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
- Nhận xét chung và hướng dẫn thao tác khâu lược, khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.
- HS thực hành vạch dấu, gấp mép vải theo đường vạch vạch dấu.
- GV theo dõi, nhận xét. 
- HS quan sát SGK. trả lời các bước thực hiện.
- HS đọc SGK suy nghĩ, trả lời.
- 2HS thự hiện.
- Cả lớp quan sát, nhận xét.
- HS theo dõi.
- HS đọc SGK thảo luận theo nhóm đôi yêu cầu của GV.
- HS theo dõi.
- HS thực hành.
HĐ3:Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.
- GV dặn HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 
- HS lắng nghe.
 GIÁO ÁN THAO GIẢNG HỌC KÌ I
Môn: KHOA HỌC LỚP 4.
Bài: SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC CỦA TỰ NHÊN.
Người dạy: Hồ Thị Hương Lan.
I/ Mục tiêu:
- Giúp học sinh hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh môi trường nước.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Quyển sách lớn Tôi là ai?
- Tranh sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Giấy A4, bút chì, bút màu, bảng phụ.
III/ Phương pháp dạy học:
- Quan sát, hỏi đáp, thuyết trình, thảo luận, trò chơi học tập.
IV/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi chú
1. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tôi là ai? để ôn lại kiến thức đã học.
- GV nhận xét.
- HS tham gia chơi.
Trình chiếu slide 2 - 12.
2. Bài mới:
- GV giới thiệu bài.
HĐ1: Hệ thống hoá kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên:
Bước 1: Làm việc nhóm đôi:
- GV yêu cầu các nhóm quan sát hình minh hoạ trên màn hình và thảo luận trả lời các câu hỏi:
+ Những hình nào được vẽ trong sơ đồ?
+ Sơ đồ trên mô tả hiện tượng gì?
+ Hãy mô tả hiện tượng đó?
- Gọi đại diện các nhóm trao đổi trước lớp.
- GV nhận xét, kết luận.
- GV cho HS xem một số thể của nước trong tự nhiên. 
Bước 2: Làm việc nhóm 6:
- GV cho HS thi ghép đúng, ghép nhanh.
- GV tạo nhóm mới cho HS.
- GV hướng dẫn cách chơi cho HS.
- Các nhóm thi gắn đúng các mũi tên và các thể của nước vào giấy.
- Tổ chức cho các nhóm đi tham quan sản phẩm.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm vẽ đúng, nhanh.
- GV mời một số nhóm dựa trên kết quả của nhóm mình trình bày lại vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- GV nhận xét, kết luận.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Các nhóm quan sát hình minh hoạ trên màn hình và thảo luận trả lời các câu hỏi.
- Đại diện các nhóm trao đổi trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo nhóm 6.
- HS tạo nhóm mới.
- HS lắng nghe.
- Các nhóm thi gắn mũi tên và các thể của nước vào giấy bảng phụ.
- Cả lớp đi tham quan sản phẩm.
 - Đại diện các nhóm trình bày.
- HS theo dõi.
Trình chiếu slide 13 
Trình chiếu slide 14
Trình chiếu slide 15 
Trình chiếu slide 16
Trình chiếu slide 17 
Trình chiếu slide 18 
HĐ2: Em vẽ " Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên ":
- GV yêu cầu HS chuẩn bị giấy A4, bút chì.
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên một cách đơn giản theo trí tưởng tượng của mình ( sử dụng mũi tên và ghi chú ).
- GV dạy cá nhân.
- GV gọi một số HS lên trình bày ý tưởng của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương HS vẽ đẹp, đúng, có ý tưởng hay.
- GV gọi 1HS lên trình bày lại sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- HS chuẩn bị theo yêu cầu của GV.
- HS lắng nghe.
- HS làm việc cá nhân.
- Một số HS lên trình bày ý tưởng của mình.
- 1HS trình bày, lớp theo dõi.
Trình chiếu slide 19 
Trình chiếu slide 20 
HĐ3: Trò chơi: Đóng vai:
- Trước khi cho HS chơi, GV cho HS xem một số hình ảnh về nguồn nước trong tự nhiên bị ô nhiễm.
- GV nêu tình huống, cho HS thảo luận, đóng vai theo nhóm 4.
- GV mời một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đóng vai xử lí tình huống tốt.
? Qua hoạt động này em rút ra được điều gì?
- GV nhận xét, kết luận.
- HS xem một số hình ảnh về nguồn nước trong tự nhiên bị ô nhiễm.
- HS thảo luận, đóng vai theo nhóm 6.
- Một số nhóm lên đóng vai trước lớp.
- HS phát biểu ý kiến.
- HS lắng nghe.
Trình chiếu slide 21- 24
Trình chiếu slide 25 
HĐ4: Củng cố, dặn dò:
- GV mời 1 HS nhắc lại sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Luôn có ý thức bảo vệ nguồn nước.
- 1HS trình bày, lớp theo dõi.
- HS lắng nghe.
Trình chiếu slide 26 
Trình chiếu slide 27 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 10.doc