Giáo án Lịch sử 4 - Bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Giáo án Lịch sử 4 - Bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

I) Mục tiêu:

- Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:

+ Sau khi Ngô Quyền mất, nước ta rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.

+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

- Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình, là một người cương nghị, cao mưu và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.

II) Đồ dùng dạy học:

- Máy tính, máy chiếu, màn hình,

- Phấn màu.

- Thiết bị: Các giai đoạn và sự kiện lịch sử tiêu biểu, các tấm thẻ.

 

doc 4 trang Người đăng hungtcl Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 1461Lượt tải 14 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 4 - Bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN THỰC TẬP
Người dạy: Trần Hồng Anh
Dạy lớp: 4C
Lịch sử: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
I) Mục tiêu:
- Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:
+ Sau khi Ngô Quyền mất, nước ta rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.
+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
- Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình, là một người cương nghị, cao mưu và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.
II) Đồ dùng dạy học:
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, 
- Phấn màu.
- Thiết bị: Các giai đoạn và sự kiện lịch sử tiêu biểu, các tấm thẻ.
II. Tiến trình bài dạy:
A. Bài cũ – Kết hợp giới thiệu bài mới:
? Nêu tên hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử nước ta, mỗi giai đoạn bắt đầu từ năm nào?
- GV gắn trục thời gian lên bảng cho HS nêu và lên gắn thẻ.
(Gồm cả thẻ biểu tượng Chiến thắng Bạch Đằng và khởi nghĩa Hai Bà Trưng)
-  Vậy giai đoạn tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong những bài học những tuần tiếp theo.
- Máy chiếu: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP (938-1009) – HS đọc:
- GV giới thiệu giai đoạn lịch sử sẽ học: Buổi đầu độc lập của nước ta gắn liền với các triều đại Ngô – Đinh – Tiền Lê. Thời kì này nhân dân ta đã phải đấu tranh để bảo vệ nền độc lập và thống nhất đất nước. Chúng ta sẽ được học trong những bài Lịch sử sau đây. Người khởi nghiệp cho nhà Ngô là Ngô Quyền, còn nhà Đinh là ai? Và ông đã bắt đầu sự nghiệp một cách vinh quang như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
- GV ghi mục bài:
B. Bài mới:
GV: Ngô Quyền có công rất lớn cho nền độc lập dân tộc, sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hơn một nghìn năm nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, thế nhưng, sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào, mời các con đọc SGK trang 25.
- VG ghi bảng: 1)TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC SAU KHI NGÔ QUYỀN MẤT
- HS đọc SGK (1 em đọc trước lớp)
+ Triều đình lục đục, tranh nhau ngai vàng.
+ Các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy chia cắt đất nước thành 12 vùng đánh nhau liên miên, sử cũ gọi là loạn 12 sứ quân.
+ Dân chúng đổ máu vô ích, ruộng đồng bị tàn phá.
+ Quân thù lăm le ngoài bờ cõi.
- Màn hình: Lược đồ 12 sứ quânLược đồ 12 sứ quân 
*GV kết luận và nêu: Yêu cầu cấp thiết trong hoàn cảnh đó là phải thống nhất đất nước về một mối.
- GV: Trong hoàn cảnh loạn lạc đó, xuất hiện một nhân vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về ông.
- Màn hình: Yêu cầu bài tập thảo luận:
 §äc thÇm s¸ch gi¸o khoa (tõ BÊy giê ®Õn làm anh) kÕt hîp quan s¸t h×nh 1®Ó tr¶ lêi c©u hái sau:
1. Quê hương Đinh Bộ Lĩnh ở đâu?
2. Em biết gì về tuổi thơ của Đinh Bộ Lĩnh? 
- Mời 2HS đọc y/c:
- HS thảo luận nhóm bàn.
- Các nhóm phát biểu trước lớp, nhận xét, bổ sung.
- Cho HS xem hình ảnh về tuổi thơ của ĐBL,
- GV: Đinh Bộ Lĩnh đã làm được gì cho đất nước? 
- HS đọc tiếp và trả lời: 
- Mời một HS lên điều hành phần sau:
- HS đóng vai nhà sử học hỏi và giải thích:
+ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng.
Đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình.
- Hình ảnh về Hoa Lư
- GV: Chúng ta thử làm một phép so sánh tình hình đất nước trước và sau khi thống nhất:
Đất nước quy về một mối
được tổ chức lại quy củ
Đồng ruộng trở lại xanh tươi, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc, khắp nơi chùa tháp được xây dựng.
bị chia cắt thành 12 vùng
lục đục
Làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, dân nghèo khổ, đổ máu vô ích
Đất nước
Triều đình
Đời sống của nhân dân
Sau khi thống nhất
Trước khi thống nhất
 Thời gian
Các mặt
Qua bài học, em đã biết được gì về buổi đầu độc lập?
Nội dung: Ngô quyền mất. Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc do các thế lực phong kiến gây nên trong hơn hai mươi năm.
Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất nước (Năm 968)
- HS đọc ghi nhớ.
- Dặn dò:
+ Chuẩn bị bài sau: 

Tài liệu đính kèm:

  • docLS lop 4 Dinh Bo linh dep loan 12 su quan.doc