Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 32 - Hà Thị Huống

Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 32 - Hà Thị Huống

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

HS sơ lược được quá trình xây dựng, sự đồ sộ, vẻ đẹp của kinh thành & lăng tẩm ở Huế

Biết Huế được công nhận là một di sản của văn hoá thế giới

HS nhận biết được kinh thành Huế (qua tranh ảnh)

Tự hào vì Huế là di sản văn hóa thế giới. Luôn có ý thức bảo vệ di tích lịch sử.

II.CHUẨN BỊ:

38 Một số hình ảnh về kinh thành & lăng tẩm ở Huế.

39 SGK

 

docx 2 trang Người đăng dtquynh Lượt xem 1644Lượt tải 8 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 32 - Hà Thị Huống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử
BÀI: KINH THÀNH HUẾ
TUẦN 32 – TIẾT 32
Ngày soạn:.Ngày dạy:
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
HS sơ lược được quá trình xây dựng, sự đồ sộ, vẻ đẹp của kinh thành & lăng tẩm ở Huế
Biết Huế được công nhận là một di sản của văn hoá thế giới
HS nhận biết được kinh thành Huế (qua tranh ảnh)
Tự hào vì Huế là di sản văn hóa thế giới. Luôn có ý thức bảo vệ di tích lịch sử.
II.CHUẨN BỊ:
Một số hình ảnh về kinh thành & lăng tẩm ở Huế.
SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
vKhởi động: 
vBài cũ: Nhà Nguyễn thành lập
-Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?
-Nêu tên một số ông vua đầu triều Nguyễn?
-GV nhận xét
v	Bài mới: 
Ø	Giới thiệu: 
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- Mô tả sơ lược quá trình xây dựng kinh thành Huế?
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
-GV cho HS xem ảnh sưu tầm được về kinh thành Huế
-GV hệ thống lại để HS nhận thức được sự đồ sộ & vẻ đẹp của hệ thống cung điện, lăng tẩm ở kinh thành Huế.
-GV kết luận: Kinh thành Huế là một công trình sáng tạo của nhân dân ta. Ngày 11 – 12 – 1993, thế giới đã công nhận Huế là một Di sản Văn hóa thế giới.
vCủng cố 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK
-Gv nhận xét tiết học
v	Dặn dò: 
- Chuẩn bị bài ôn tập
-Hát tập thể
-HS trả lời
-HS nhận xét
-HS đọc SGK rồi mô tả sơ lược
-Các nhóm thảo luận để đi đến thống nhất về những nét đẹp của các công trình đó
-Hs lắng nghe.
-Hs trả lời
-Hs lắng nghe.
-Hs ghi nhận và thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docxLòch söû 32.docx