Giáo án Luyện từ & câu 4 - Tuần 1 đến tuần 16

Giáo án Luyện từ & câu 4 - Tuần 1 đến tuần 16

I/ Mục tiêu:

 Giúp học sinh:

-Nắm được cấu tạo cơ bản( gồm 3 bộ phận)của đơn vị tiếng trong tiếng Việt.

-Biết nhận diện các bộmphận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng.

II/ Chuẩn bị:

-Sơ đồ cấu tạo của tiếng,mẫu bài tập 1 /7, bảng phụ.

III/ Lên lớp:

 

doc 25 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 20/07/2020 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Luyện từ & câu 4 - Tuần 1 đến tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1 Tiết 1 CẤU TẠO CỦA TIẾNG
I/ Mục tiêu:
 Giúp học sinh:
-Nắm được cấu tạo cơ bản( gồm 3 bộ phận)của đơn vị tiếng trong tiếng Việt.
-Biết nhận diện các bộmphận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng.
II/ Chuẩn bị:
-Sơ đồ cấu tạo của tiếng,mẫu bài tập 1 /7, bảng phụ.
III/ Lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động cuả học sinh
1/ Ổn định : 
2/KTBC:
-Kiểm tra sách, vở , đồ dùng học tập của Hs.
-Nhận xét.
3/ Bài mới:
-Giới thiệu bài – Ghi tựa lên bảng.
*Cho Hs đọc bài 1/6.
-Câu tục ngữ có bao nhiêu tiếng ?
*Cho Hs đọc yêu cầu bài 2/6
-Gọi HS đánh vần tiếng “ bầu” (b-âu-bâu-huyền-bầu)
-Các tiếng còn lại cho HS đánh vần nối tiếp theo bàn.
-Nhận xét – sửa chữa.
-Tiếng “bầu” do những bộ phận nào tạo thành?
-Nhận xét –sửa sai. đính sơ đồ cấu tạo của tiếng.
*Cho HS nhận xét thêm : Tiếng “ thương, giàn, chung, một, ơi ) do những bộ phận nào tạo thành?
-Nhận xét- sửa sai
*Cho Hs đọc bài 4/ 7
-Cho Hs thảo luận nhóm 4 em phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác nhau trongcâu tục ngữ và rút ra nhận xét :
a/Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?
b/Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?
-Nhận xét – sửa sai.
-Mỗi tiếng thường có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?Tiếng nào cũng phải có bộ phận nào? Có tiếng không có bộ phận nào?
-Nhận xét- sửa sai
-KL : Mỗi tiếng thường có ba bộ phận : âm đầu , vần và thanh .Tiếng nào cũng phải có vần và thanh,có tiếng không có âm đầu .
-Cho Hs đọc ghi nhớ Sgk/7.
Luyện tập:
-Cho Hs đọc bài tập 1/ 7.Bài 1/7 yêu cầu em làm gì?
-Cho Hs làm vào PLT và nêu kết quả thực hiện nối tiếp theo bàn.(Phân tích câu 8 chữ )
-Nhận xét - sửa sai.
-Tiếng thường gồm có bộ phận? Đó là những bộ phận nào?
Cho Hs đọc bài tập 2/7 - Yêu cầu em làm gì?
-Đây là câu đố tìm chữ. Các em dựa vào cấu tạo của tiếng và nghĩa của từng dòng để giải.
-Cho Hs thảo luận nhóm 4 giải câu đố và trình bày kết quả thảo luận.Gv nhận xét- sửa sai.
-KL: Chữ cần tìm là chữ “sao” Vì: Dòng trên: để nguyên là “sao” & dòng dưới: bớt âm đầu thành “ao”. 
4 Củng cố:
-Hôm nay học bài gì? 
-Trò chơi “ Ai nhanh hơn ”. Chia lớp thành 4 đội thi đua. Mỗi đội cử 2 bạn,trong vòng 2 phút đội nào tìm được nhiều tiếng không có âm đầu đúng thì đội đó thắng.
-Cho thi đua ghi ở bảng phụ.
-Nhận xét –Tuyên dương.
5/ Dặn dò:
-Về nhà học bài – Xem trước bài :Luyện tập về cấu tạo của tiếng.
-Nhận xét tiết học
-Hát
-Để đồ dùng học tập lên bàn.
-Nhắc lại ,lấy SGK bài 1 / 6
-2 em đọc
-1-2 em trả lời ,em khác nhận xét 
-2 em đọc .
-1 em đánh vần-1em nhận xét.
-Đánh vần nối tiếp 
-1em trả lời ,em khác nhận xét 
-Quan sát .
-Lần lượt trả lời - Nhận xét
-Lắng nghe .
-2 em đọc
-Thảo luận- nêu kết quả thảo luận - Nhận xét
-Lần lượt trả lời – Nhận xét
-Lắng nghe - nhắc lại
-2-3 em đọc ghi nhớ /7
-1 em đọc . Trả lời .
-Cả lớp làm PLT- vài em nêu,em khác nhận xét.
-Lắng nghe.
-2-3 em trả lời.
-Lắng nghe.
-Thảo luận –Nêu kết quả,nhận xét
-Lắng nghe .
-Trả lời
-Tham gia chơi - Nhận xét
-Lắng nghe.
-Lắng nghe .
TUẦN 1 Tiết 2 Bài : LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG
I/Mục tiêu:
-Phân tích cấu tạo của tiếng trong một số câu nhằm củng cố thêm kiến thức đã học trong tiết trước.
-Hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau trong thơ.
II/Chuẩn bị :
-Sơ đồ cấu tạo của tiếng, bộ chữ cái để ghép tiếng.	
III/Lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định: 
2/ KTBC:
-Gọi HS phân tích các tiếng trong câu ca dao sau:
 “Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
 Bao nhiêu tấc đất , tấc vàng bấy nhiêu.”
-Cho các em phân tích các ‏‎í trong một dòng.
-Nhận xét.
3/ Bài mới: 
-Giới thiệu bài- ghi tựa lên bảng. 
-Cho học sinh lấy SGK/12.
*Cho HS đọc bài 1/ 12.
-Viết câu ca dao lên bảng.
-Câu ca dao trên có bao nhiêu tiếng? Nhận xét.
-Cho học sinh làm vào vở và gọi 2 HS lên bảng thực hiện .
-Nhận xét.
*Cho học sinh nêu y/c bài 2.
-Cho HS tìm những tiếng có vần với nhau trong câu tục ngữ trên.
-Nhận xét .
*Cho HS nêu y/ c bài 3/ 6.
-Cho HS thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả thảo luận.
-Nhận xét.
*Cho HS nêu y/c bài 4/12.
-Qua 4 câu thơ trên em hiểu thế nào là 2 tiếng bắt vần với nhau ?
-Kết luận : Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau.
*Cho HS đọc bài 5 /12.
-Hướng dẫn HS : Bớt đầu tức là bỏ âm đầu; bỏ đuôi tức là bỏ âm cuối. Đây là câu đố chữ ( ghi tiếng) nên lời giải là các chữ ghi tiếng.
-Cho học sinh thảo luận nhóm bốn trả lời bài 5 /12 và nêu kết quả thảo luận và giải thích.
-Nhận xét –Tuyên dương.
-Giải thích lại:
Dòng 1: Chữ bút bớt đầu thành chữ út
Dòng 2:Đầu đuôi bỏ hết thì chữ bút thành chữ ú
Dòng 3, 4:Để nguyên thì chữ đó là chữ bút
4/ Củng cố : 
Hôm nay em học bài gì ? 
Tiếng có cấu tạo như thế nào? Những bộ phận nào nhất thiết phải có? 
-Trò chơi : cho học sinh thi đua . GV chia lớp thành 4 đội.
thảo luận nhóm trong 2 phút đội nào ghép được nhiều tiếng khác nhau có vần giống nhau thì đội đó thắng.
-Sữa bài – Nhận xét – Tuyên dương.
5/ Dặn dò:
-Về nhà các em học bài và xem trước bài : Mở rộng vốn từ : Nhân hậu – Đoàn kết
-Nhận xét tiết học
-Hát
-Phân tích –Nhận xét
-Lắng nghe . 
-2 em nhắc lại.
-Cả lớp lấy SGK
-1-2 em đọc
HS trả lời –Nhận xét.
-thực hiện .
-Cả lớp nhận xét bài trên bảng .
-2 em .
-2-3 em nêu .
Nhận xét
-Lắng nghe . 
-1 em nêu y/c
-Thực hiện theo nhóm . 
-1 em nêu .
-Thảo luận nhóm đôi- Nêu -Nhận xét
-Lắng nghe . 
-1em .
-Lắng nghe . 
-Thảo luận nhóm 4-Nêu
Nhận xét
-Lắng nghe . 
-1 em trả lời .
-Tham gia .
 -Lắng nghe . 
-Lắng nghe . 
TUẦN 2 Tiết 3 Bài : MỞ RỘNG VỐN TỪ : 
 NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT
I/ Mục tiêu : Giúp học sinh :
-Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm “ Thương người như thể thương thân ” . Nắm được cách dùng các từ ngữ đó.
-Học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùg các từ ngữ đó.
II/ Chuẩn bị :
 Bài tập 4 / 17 ghi sẵnở bảng phụ.
III/ Lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định:
2/ KTBC:
Tìm 3 tiếng không có âm đầu ; Tìm 2 tiếng bắt vần với nhau.
-Nhận xét.
3/ Bài mới:
Giới thiệu bài – Ghi tựa lên bảng.
-Cho Hs lấy SGK / 17, đọc bài 1 /17.
-Hướng dẫn học sinh :
 Các em tìm các từ ngữ theo y/c của từng câu và ghi tiếp theo, mỗi từ cách nhau bằng dấu phẩy.
-Cho Hs thảo luận nhóm 4 và đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận .
-Nhận xét - sửa bài.
-Gọi Hs giải nghĩa một số từ: 
 + lòng thương người : lòng nhân hậu , yêu thương đồng loại.
 + cưu mang : tinh thần đùm bọc , giúp đỡ đồng loại.
-Nhận xét.
GV nêu bài 2 /17. Y/c HS xác định nghĩa của tiếng “nhân” trong từ : nhân dân , nhân hậu , nhân ái , công nhân .
-Cho học sinh thảo luận nhóm 2 và trình bày kết quả thảo luận.
-Gọi một vài nhóm trình bày.
-Nhận xét.
*Cho đọc yêu cầu bài 3 /17. Bài 3 yêu cầu làm gì?
-Cho 1 Hs lên bảng làm , nêu miệng vài em .
- Nhận xét.
*Cho đọc bài 4 /17. Bài 4 yêu cầu các em làm gì? 
-Cho Hs thảo luận nhóm 4 em , giải thích các câu tục ngữ.
a/ Khuyên chúng ta nên ăn ở hiền lành, nhân hậu, không làm điều ác, sẽ gặp điều tốt đẹp, may mắn.
b/Chê những người có ý xấu hay ghanh tỵ , đâm thọc, khi thấy người khác hạnh phúc ,may mắn.
c/ Khuyên chúng ta nên đoàn kết, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau tạo nên sức mạnh.
-Nhận xét và cho học sinh nhắc lại.
-Cho học sinh thi đua học thuộc lòng các câu tục ngữ.
Gv nhận xét – Tuyên dương.
4 / Củng cố:
Hôm nay các em học bài gì?
-Chia lớp thành 4 đội , cho học sinh thi đua đặt câu với các từ các em vừa học trong vòng 3’.
-Nhận xét – Tuyên dương.
5/ Dặn dò:
Về nhà các em học thuộc 3 câu tục ngữ ở bài 4 /17.Xem trước bài: Dấu hai chấm.
Nhận xét tiết học . Tuyên dương - Nhắc nhở
-Hát .
-2-3 em trả lời , em khác nhận xét .
-Lắng nghe . 
-2 em nhắc lại .
-Lấy SGK/ 17
-Lắng nghe . 
-Thảo luận nhóm 4 – Nêu
Nhận xét
-Vài em trả lời .Em khác nhận xét .
-Lắng nghe . 
Hs thảo luận –Nêu nhận xét
-1 em đọc.
-Thực hiện .
Hs nêu – 1Hs lên bảng làm
-Thực hiện . 
-Thực hiện . bổ xung cho nhau đến khi hoàn thiện .
-Lắng nghe , nhắc lại .
-Thực hiện . 
-Lắng nghe . 
-1-2 em trả lời .
-Thực hiện . Nhận xét cho nhau .
-Lắng nghe . 
-Lắng nghe . 
-Lắng nghe . 
TUẦN 2 Tiết 4 Bài : DẤU HAI CHẤM
I/ Mục tiêu:
Giúp học sinh:
-Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu: báo hiệu bộ phận đúng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
-Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn.
II/ Chuẩn bị :
Bốn tờ giấy khổ lớn. Một đoạn văn ghi sẵn có lời nói của nhân vật.
III/Lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định:
2/ KTBC:
Gọi Hs đặt câu với mỗi từ: nhân dân, độc ác.
-Nhận xét. Ghi điểm .
3/ Bài mới:
-Giới thiệu bài – Ghi tựa bài lên bảng
-Cho Hs lấy SGK /22.
-Gọi Hs đọc nối tiếp nội dung phần nhận xét ( mỗi em một ý ).
-Cho Hs thảo luận nhóm 4 em - nhận xét về tác dụng của dấu hai chấm trong các câu đó và các dấu dùng phối hợp với dấu hai chấm.
Câu a : Dấu hai chấm báo hiệu phần sau là lời nói cuả Bác Hồ. ở trường hợp này dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu ngoặc kép.
Câu b : Dấu hai chấm báo hiệucâu sau là lời nói của Dế Mèn.Ở trường hợp này, dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu gạch đầu dòng.
Câu c : Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận đi sau là lời giải thích rõ những điều lạ mà bà già nhận thấy khi về nhànhư quét sạch , đàn lợn đã được ăn, cơm nước đã nấu tinh tươm...
-Nhận xét -sửa sai . Chốt lại ý chính : Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là một lời nói của nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạh đầu dòng.
-Cho học sinh đọc ghi nhớ SGK /23.
Luyện tập:
*Cho Hs đọc yêu cầu bài tập số 1/ 23. Bài này yêu cầu các em làm gì?
-Cho Hs thảo luận nhóm đôi nêu mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì trong các câu ở bài tập 1 /23 ?.
-Nhận xét.sửa sai cho học sinh.
-Dấu hai chấm được dùng phối hợp với các dấu nào? 
*Cho Hs đọc bài tập 2 / 23. Bài 2 / 23 yêu cầu các em làm gì ?
-Cho học sinh làm vào vở và 2 em lên bảng viết.
-Nhận xét sửa bài của Hs. Chấm vài vở và nhận xét cách trình bày. 
4/ Củng cố:
Hôm nay các em học bài gì?
Dấu hai chấm có tác dụng gì? Khi nào thì em dùng dấu hai chấm?
-Treo đoạn văn đã chuẩn bị lên bảng, gọi Hs đọc đoạn văn.
-Cho Hs thảo luận nhóm 2 và nêu cách trình bày có dùng dấu hai ch ... h : 
2.KTB cu õ: 2 HS
HS1:Em haõy nhaéc laïi quy taéc vieát teân ngöôøi, teân ñaïi lí VN.
HS2: Em haõy laáy 1 Vdveà caùch vieát teân ngöôøi, 1 VD veà caùch vieát teân ñòa lí VN .
-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:
GTB:Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc veà caùch vieát hoa teân ngöôøi vaø teân ñòa lí VN ôû tieát tröôùc. Trong tieát hoïc hoâm nay, caùc em vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà quy taéc vieát hoa ñoù ñeå laøm moät soá BT.
HOAÏT ÑOÄNG 1
-Y/c 2 HS ñoïc noái tieáp BT1.
-GV: Em haõy neâu y/c BT1.
-Long Thaønh ñöôïc hieåu nhö theá naøo? 
-Y/c HS söûa laïi nhöõng töø sai vaøo nhaùp. GV choïn ngaåu nhieân 3 em HS ñeå phaùt. phieáu côû to, moãi tôø vieát 4 doøng cuûa baøi ca dao( khoâng vieát 2 doøng ñaàu).
-Y/c 3 HS daùn phieáu leân baûng lôùp vaø trình baøy – ñoïc laàn löôït töøng doøng thô, chæ chöõ caàn söûa.
-GV nhaän xeùt.
HOAÏT ÑOÄNG 2
-Y/c HS ñoïc BT2.
GV treo baûn ñoà ñòa lí VN leân baûng lôùp
-GV giaûi thích roõ caùch chôi du lòch treân baûn ñoà VN .
-GV phaùt phieáu to vaø baûn ñoà ñòa lí VN côû nhoû cho 4 nhoùm ñeå thi nhau laøm.
-Y/c 4 nhoùm daùnk/q leân baûng.
-GV nhaän xeùt, keát luaän nhoùm nhöõng nhaø du lòch gioûi nhaát tìm ñöôïc ñuùng nhanh teân caùc ñòa danh. 
4/ Cuûng coá: GV hoûi laïi quy taéc vieát hoa teân ngöôøi, teân ñòa lí VN.
5/ Daën doø: Xem tröôùc BT3 tuaàn 8
- Nhaän xeùt tieát hoïc:
-Haùt
-HS neâu.
-HS htöïc hieän.
-HS khaùc nhaän xeùt.
-HS laéng nghe.
-2 HS ñoïc.
-Vieát laïi cho ñuùng caùc teân rieâng.
-HS giaûi nghóa nhö SGK.
-HS thöïc hieän.
-3 HS thöïc hieän. HS khaùc nhaän xeùt.
-Laéng nghe . 
-1 HS ñoïc, lôùp theo doõi.
-HS quan saùt.
-HS laéng nghe
-HS quan saùt vaø laøm theo y/c BT2, HS phaûi thöïc hieän nhanh.
-HS daùn keát quaû.-HS nhoùm khaùc nhaän xeùt, HS laéng nghe.
-Laéng nghe . 
-Laéng nghe . 
TUAÀN 8: - Tieát 15 CAÙCH VIEÁT TEÂN NGÖÔØI, TEÂN ÑÒA LÍ NÖÔÙC NGOAØI
I/ MUÏC ÑÍCH TEÂU CAÀU Hoïc xong baøi HS :
-Naém ñöôïc quy taéc vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi.
-Bieát vaän duïng quy taéc ñaõ hoïc ñeå vieát ñuùng nhöõng teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi phoå bieán, quen thuoäc.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- 2 tôø phieáu khoå to vieát noäi dung BT1 ( phaàn luyeän taäp).
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng thaày 
Hoaït ñoäng troø
Oån ñònh:
KTB cuõ: Y/c 2 HS leân baøng vieát
 HS 1: Muoái Thaùi Bình ngöôïc thôøi gian
 Caøy böøa Ñoâng Xuaát, mía ñöôøng tænh Thanh
 Toá Höõu
-GV nhaän xeùt
HS 2: 
 Chieàu Nga Sôn, gaïch Baùt Traøng
 Vaûi tô Nam Ñònh, luïa haøng Haø Ñoâng.
 Toá Höõu
-GV nhaän xeùt .
3.Baøi môùi:
GTB: Caùc em ñaõ bieát vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí VN. Tieát hoïc hoâm nay giuùp caùc em naém ñöôïc quy taéc vieát teân ngöôøi,teân ñòa lí nöôùc ngoaøi phoå bieán, quen thuoäc qua baøi:caùch vieát teân ngöôøi,teân ñòa lí nöôùc ngoaøi.
-GV ghi töïa baøi
*HÑ 1: phaàn nhaän xeùt
BT1: 
-GV ñænh noäi dung BT1 leân baûng lôùp.
-Y/c HS ñoïc BT1.
-GV nhaän xeùt.
BT2: 
-GV ñính phieáu khoå to ghi noäi dung BT2 leân baûng lôùp.
-Y/c HS ñoïc BT2.
-GV chia lôùp 4 nhoùm.
-GV ñính caâu hoøi thaûo luaän.
-Noäi dung caâu hoûi thaûo luaän.
Nhoùm 1 vaø nhoùm 3: Haõy neâu nhaän xeùt veà caáu taïo vaø caùch vieát moãi boä phaän trong teân ngöôøi.
Nhoùm 2 vaø nhoùm 4: Haõy neâu nhaän xeùt veà caáu taïo vaø caùch vieát moãi boä phaän trong teân ñòa lí.
-Y/c HS ñaët caâu hoûi thaûo luaän.
-GV nhaän xeùt.
+ Chöõ caùi ñaàu môõi boä phaän ñöôïc vieát nhö theá naøo?
+ Caùch vieát caùc tieáng trong cuøng boä phaän nhö theá naøo?
-GV choát yù 1 cuûa phaàn ghi nhôù
BT3:
-Y/c HS ñoïc BT3.
-Y/c HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.
-H:Cach1: Vieát moät soá teân ngöôøi, teân ñòa lí nöôùc ngoaøi ôû BT3 coù gì ñaët bieät? 
-GV nhaän xeùt.
-GV choát yù 2 cuûa phaàn ghi nhôù.
-Y/c HS laáy VD ñeå minh hoaï cho noäi dung ghi nhôù 1.
-Y/c HS laáy VD ñeå minh hoaï cho noäi dung ghi nhôù 2.
HOAÏT ÑOÂNG 2:
BT1:
-Y/c HS ñoïc BT1
-Y/c HS laøm vieäc caù nhaân 
-Y/c HS ñoïc ñoaïn vaên phaùt hieän töø vieát sai, chöõa laïi cho ñuùng
-Y/c HS leân baûng vieát laïi nhöõng töø sai cho ñuùng
-GV nhaän xeùt
+ Ñoaïn vaên vieát veà ai ?
GV boå sung: Lu – I pa – xtô laø nhaø baùc hoïc noåi tieáng theá giôùi ñaõ cheá taïo ra caùc loaïi vaêc – xin trò beänh, trong ñoù coù beänh than. Beänh daïi.
BT 2:
-Y/c HS ñoïc BT2.
-Y/c HS thaûo luaän vaø vieát laïi cho ñuùng vaøo nhaùp, choïn ngaåu nhieân 3 HS ñeå phaùt phieáu khoå to cho 3 em ñoù.
-Y/c HS coù giaáy khoå to ñính k.q leân baûng
-GV nhaän xeùt. Giaûi thích theâm veà teân ngöôøi, teân ñòa danh nhö SGK ( trang 176 ).
BT 3:
-Y/c HS ñoïc BT3, quan saùt tranh minh hoaï trong SGK ñeå hieåu yeâu caàu cuûa baøi
-GV giaûi thích caùch chôi( SGK)
-GV neâu caùch chôi nhö sau:
+ Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, sau ñoù daùn 4 tôø phieáu( coù noäi dung khoâng gioáng nhau) leân baûng
+ Caùc nhoùm nhìn phieáu, thöïc hieän.
-GV nhaän xeùt.
4/ Cuûng coá:
 - Neâu ghi nhô.ù
5/ Daën doø: Xem baøi tieát sau.
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
-1 HS leân baûng vieát ( GV ñoïc).
-HS khaùc nhaän xeùt.
-1 HS vieát baûng.
-HS khaùc nhaän xeùt.
-HS laéng nghe.
-HS nhaéc laïi töïa baøi.
-HS quan saùt. 
-5 HS ñoïc BT1.HS khaùc nhaän xeùt.
-Laéng nghe . 
-HS theo doõi.
-1 HS ñoïc .
-HS ngoài theo nhoùm.
-1 HS ñoïc.
-1 HS ñoïc.
-HS thöïc hieän.-HS trình baøy keát quaû. 
-HS khaùc nhaän xeùt.
-Chöõ caùi ñaàu moãi boä phaän ñöôïc vieát hoa.
-Giöõa caùc tieáng trong boä phaän coù gaïch noái.
-HS neâu yù 1 phaàn ghi nhôù.
-HS ñoïc. 
-HS thaûo luaän.
-Caùch vieát gioáng nhö teân rieâng VN: taát caû caùc tieáng ñeàu vieát hoa.-HS khaùc nhaän xeùt.
-HS neâu yù 2 cuûa phaàn ghi nhôù.
-2 HS ñoïc.
* 1 –2 HS cho VD.
-HS ñoïc
-HS thöïc hieän nhaùp
-HS thöïc hieän . HS khaùc nhaän xeùt 
-Laéng nghe . 
-Ñoaïn vaên vieát veà nôi gia ñình Lu – I pa – xtô 
-1 HS ñoïc.
-HS thaûo luaän vaø thöïc hieän.
-HS ñænh keát quaû. HS khaùc nhaän xeùt.
-HS laéng nghe.
-HS ñoïc vaø quan saùt tranh.
-Laéng nghe . 
-HS ngoài theo nhoùm quan saùt, phieáu theo chæ ñònh cuûa GV.
-Moãi nhoùm 5 HS leân baûng thöïc hieän ( tieáp söùc). HS nhoùm khaùc nhaän xeùt.
-Laéng nghe . 
-2 hoïc sinh neâu ghi nhôù.
-Laéng nghe . 
TIEÁT 16 : DAÁU NGOAËC KEÙP
I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
Naém ñöôïc taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp, caùch duøng daáu ngoaëc keùp.
Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát treân ñeå duøng daáu ngoaëc keùp trongkhi vieát.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
phieáu khoå to vieát noäi dung BT1( Phaàn nhaän xeùt).
4 tôø phieáu khoå to vieát noäi dung BT3( phaàn luyeän taäp).
Tranh aûnh con taéc ke.ø
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOC:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1.Oån ñònh: 
2.KTB cuõ: 2 HS
HS1: neâu ghi nhôù, laáy VD laøm roõ noäi dung ghi nhôù.
HS2: Vieát 4 –5 töø teân ngöôøi, teân ñòa lí (GV ñoïc).
-GV nhaän xeùt.
3.Baøi môùi:
TGB: Trong khi vieát, daáu ngoaëc keùp cuõng ñoùng vai toø raát quan troïng. Chính vì theá trong tieát hoïc hoâm nay, seõ giuùp caùc em thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp trong khi vieát qua baøi: “Daáu ngoaëc keùp”
-GV ngi töïa baøi.
HOAÏT ÑOÄNG 1
-GV daùn leân baûng tôø phieáu ñaõ in noäi dung BT1.
-Y/c HS ñoïc noäi dung BT1.
+ Nhöõng töø ngöõ vaø caâu naøo ñöôïc ñaët trong daáu ngoaëc keùp?
-Nhöõng töø ngöõ vaø caâu ñoù laø loûi cuûa ai?
-GV: Neâu taùc duïng cuûa daáu ngoaëc keùp.(Caâu hoûi naøy yeâu caàu HS thaûo luaän theo baøn).
-Y/c HS trình baøy.
-GV nhaän xeùt boå sung: Daáu ngoaëc keùp daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. Ñoù coù theå laø”
Moät töø hay cuïm töø.
Moät caâu troïn veïn hay ñoaïn vaên.
BT2: 
-Y/c HS ñoïc BT2.
+ Khi naøo daáu ngoaëc keùp ñöôïc duøng ñoäc laäp?
+ Khi naøo daáu ngoaëc keùp ñöôïc phoái hôïp vôùi daáu hai chaám?
-GV nhaän xeùt, ruùt yù 1 cuûa noäi dung ghi nhôù
BT 3: 
-Y/c HS ñoïc BT3.
+Töø laàu chæ caùi gì?
+Taéc keø hoa coù xaây ñöôïc laàu theo nghóa treân khoâng ? 
-GV treo tranh, aûnh: Con taéc keø
-GV neâu: taéc keø moät con vaät nhoû, hình daïng hôi gioáng thaïch suøng, thöôøng keâu taéc ..keø.
-Y/c HS thaûo luaän nhoùm ñoâi noäi dung sauñính caâu hoûi leân baûng lôùp)
* Töø laàu trong khoå thô ñöôïc duøng vôùi nghóa gì ? Daáu ngoaëc keùp trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc duøng laøm gì? 
-Y/c HS trình baøy keát. 
-GV nhaän xeùt, ruùt yù 2 cuûa ghi nhôù.
-Y/c HS ñoïc ghi nhôù.
BT1: Laøm vieäc theo lôùp
-Y/c HS ñoïc BT1
-GV neâu caâu hoûi nhö BT1 cho HS traû lôøi.
-GV nhaän xeùt.
-BT2: Y/c HS ñoïc baøi taäp 2.
-GV neâu caâu hoûi cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, sau ñoù traû lôøi.
-GV nhaän xeùt.
BT3: 
-GV ñính noäi dung BT3 leâng baûng lôùp( 4 baûng).
-Y/c HS ñoïc noäi dung BT3 .
-Y/c ñaïi dieän cuûa moãi nhoùm leân baûng thi ñua thöïc hieän.
-Y/c HS ôû lôùp duøng buùt chì ñeå thöïc hieän ngay trong SGK..
-Y/c HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa 4 nhoùm treân baûng .
-GV nhaän xeùt.
4/ Cuûng coá – daën doø
-Y/c HS ñoïc ghi nhôù.
-Ñoïc tröôùc noäi dung baøi Môû roäng voán töø öôùc mô.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Haùt
-1 HS neâu ghi nhôù.
-1 HS leân baûng vieát. HS khaùc nhaän xeùt.
-Laéng nghe . 
-HS laéng nghe.
-HS nhaéc töïa.
-HS quan saùt.
-1 HS ñoïc noäi dung BT1.
-Töø ngöõ:” Ngöôøi lính vaâng leänh quoác daân ra maët traän”,”ñaày tôù trung thaønh cuûa nhaân daân”. -Caâu: “Toâi chæ coùñöôïc hoïc haønh”
-Lôøi cuûa Baùc Hoà.
-HS thaûo luaän
-HS trình baøy: Daáu ngoaëc keùp duøng ñeå ñaùnh daáu choã trích daãn lôøi noùi tröïc tieáp cuûa nhaân vaät. HS khaùc nhaän xeùt.
-1 HS ñoïc.
-Daáu ngoaëc keùp ñöôïc duøng ñoäc laäp khi lôøi daãn tröïc tieáp chæ laø moät töø hay cuïm töø.
-Phoái hôïp vôùi daáu hai chaám khi daãn tröc tieáp laø moät caâu troïn veïn hay moät ñoaïn vaên. HS nhaän xeùt
-HS ñoïc yù 1 cuûa ghi nhôù.
-1 HS ñoïc
-Chæ ngoâi nhaø taàng cao, to, saùng taïo
-Taéc keø xaây toå treân caây – toå taéc keø nhoû beù, khoâng phaûi laø caùi laàu theo nghóa cuûa con ngöôøi
-HS quan saùt
-HS laéng nghe
-1 HS ñoïc caâu hoûi thaûo luaän.
-HS thaûo luaän.
-HS trình baøy.
-HS khaùc nhaän xeùt.
-1 HS ñoïc yù 2 cuûa ghi nhôù.
-2 HS ñoïc ghi nhôù.
-1 HS ñoïc.
-HS traû lôøi.-HS khaùc nhaän xeùt.
-1 HS ñoïc.
-HS trình baøy.
-HS khaùc nhaän xeùt.
-Laéng nghe . 
-HS theo doõi.
-Thöïc hieän . 
- Caùc nhoùm thi ñua thöïc hieän.
-Lôùp nhaän xeùt theo doõi.
-Laéng nghe . 
-3-4 em ñoïc .
-2 hoïc sinh ñoïc ghi nhôù.
- Hoïc sinh laéng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 1.doc