Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 24: Tính từ (tt)

Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 24: Tính từ (tt)

Tên bài dạy: Tính từ (tt) tiết 24

A.Mục tiêu:

- Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất (ND ghi nhớ).

- Nhận biết được từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được (BT2, BT3, mục III).

- Giáo dục HS có ý thức sử dụng tính từ trong khi nói và viết.

B. Chuẩn bị:

- GV : nghiên cứu bài.

- HS: SGK, vở bài tập.

 

doc 2 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 10/11/2018 Lượt xem 624Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 24: Tính từ (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch bài dạy Môn L –T & câu Tuần 12
Ngày soạn: 03 – 11 – 2009
Ngày dạy: 04 – 11 – 2009
Tên bài dạy: Tính từ (tt) tiết 24
Mục tiêu:
- Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất (ND ghi nhớ).
- Nhận biết được từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất và tập đặt câu với từ tìm được (BT2, BT3, mục III).
- Giáo dục HS có ý thức sử dụng tính từ trong khi nói và viết.
B. Chuẩn bị:
- GV : nghiên cứu bài.
- HS: SGK, vở bài tập.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Khởi động 
- Ổn định:
Hát
- Kiểm tra kiến thức cũ: Tính từ
+ Thế nào là tính từ?
- Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật hoạt động, trạng thái.
+ Tìm 2 tính từ chỉ màu sắc?
- Da trắng, xanh um.
Đặt một câu?
+ Tìm 2 tính từ chỉ tính tình. Đặt 1 câu?
- Chăm chỉ, hiền hậu.
Nhận xét
Hoạt động 2:
 Bài mớí: Tính từ (tt)
- Hình thức: cá nhân
- 1 HS đọc bài 1 (nhận xét) SGK/123
+ Thảo luận nhóm đôi
+ Yêu cầu: Đặc điểm sự vật của các sự vật miêu tả trong những câu sau:
a) Tờ giấy này trắng.
Tính từ trắng này nghĩa thế nào?
- Tính từ trắng này chỉ mức độ trung bình.
b) Tờ giấy này trăng trắng.
Từ trăng trắng là từ gì?
- Từ láy trăng trắng chỉ mức độ thấp.
c) Tờ giấy này trắng tinh
- Từ ghép trắng tinh chỉ mức độ cao.
+ Nghĩa từ trắng tinh thế nào?
+ Em có nhận xét gì về các từ chỉ đặc điểm của tờ giấy.
- Ở mức độ trắng trung bình thì dùng tính từ trắng. Ở mức độ ít trắng thì dùng từ láy trăng trắng. Ở mức độ trắng cao thì dùng từ (láy) ghép trắng tinh.
+ Chốt ý: Mức độ đặc điểm của tờ giấy có thể hiện bằng cách tạo ra các từ ghép (trắng tinh) từ tính từ trắng.
- 1 HS đọc bài tập 2 (phần nhận xét)
a) Tờ giấy này rất trắng. 
Khi thêm từ “rất” trước tính từ thì ý nghĩa mức độ thể hiện như thế nào?
- Thêm từ “rất” trước tính từ trắng – rất trắng.
b) Tờ giất này trắng hơn.
c) Tờ giấy này trắng nhất.
- Tạo ra phép so sánh với các từ hơn nhất – trắng hơn, trắng nhất.
+ Có mấy cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất.
- Có 3 cách: tạo ra từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho.
- Thêm các từ rất, quá, lắm,  vào trước hoặc sau tính từ.
- Tạo ra phép so sánh
- 2 HS đọc ghi nhớ.
Hoạt động 3: Luyện tập
+ Bài 1 trang 124. HS làm miệng.
- Những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất: đậm, ngọt, rất, lắm, ngà, ngọc, ngà ngọc, hơn, hơn.
+ Bài 2 trang 124: HS làm vở.
- Những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm:
+ Đỏ: đo đỏ, đỏ rực, đỏ chót, đỏ lắm, đỏ thắm.
- rất đỏ, đỏ lắm, đỏ quá, quá đỏ, đỏ vô cùng.
- đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ như son.
+ Cao: cao cao, cao vút, cao vòi vọi, cao chót vót;
rất cao, cao quá, cao lắm, cao hơn, cao nhất, cao như núi.
+ Vui: vui vui, vui vẻ, vui sướng,
rất vui, vui lắm, vui quá, vui hơn, vui nhất, vui như tết
+ Bài 3 trang 124
- HS đặt câu:
- Mũi chú hề đỏ chót
- Bầu trời cao vút.
Hoạt động 4: Củng cố 
+ Hái hoa:
- Có mấy cách thể hiện mức độ, đặc điểm, tính chất?
- Tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm: vùng . Đặt 1 câu?
Tổng kết- Đánh giá
- Nhận xét – Tuyên dương. Về nhà đọc ghi nhớ. Chuẩn bị: Ý chí và nghị lực.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 24.doc