Giáo án Thể dục 1 trọn bộ

Giáo án Thể dục 1 trọn bộ

BÀI 1

TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI

 I. MỤC TIÊU

1.KIẾN THỨC : - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn

 - Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"

2.KĨ NĂNG : - Học sinh biết được những quy định cơ bản của bộ môn

3. THÁI ĐỘ : - Học sinh chú y lắng nghe

 II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.

2. Phương tiện : Còi,

 III. NỘI DUNG,PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

 

doc 57 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 1 trọn bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 1
tổ chức lớp - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : - Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn
 - Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2.Kĩ năng : - Học sinh biết được những quy định cơ bản của bộ môn 
3. Thái độ : - Học sinh chú y lắng nghe
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, 
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp
2. Phần cơ bản
 - Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn
+ GV quan sát HS rồi chọn cán sự
 - Phổ biến nội quy tập lyện
+ Phải tập hợp ở sân thể dục với sự điều khiển của cán sự lớp
+ Trang phục phải gọn gàng, đi dép có quai hoặc giầy
+ Bắt đầu giờ học HS muốn ra hay vào đều phải
 có sự đồng y của GV mới đợc phép vào ,hay ra
+ HS sửa lại trang phục
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 2
 trò chơi - đội hình đội ngũ
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : - Ôn trò chơi " Diệt các con vật có hại " 
 - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng
2.Kĩ năng : - Học sinh biết được một số con vật có hại
 - Thực hiện động tác ở mức cơ bản
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- GV nhắc lại nội quy và cho HS sửa lại trang phục
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1- 2, 1- 2 
2. Phần cơ bản
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc
+ GV thực hiện động tác mẫu, phân tích giảng giải
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o (1)
 O
 O
 O
 O
 O 
(2) O O O O O O O ( 3 )
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 3
 đội hình đội ngũ - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng
 - Làm quen với tư thế nghiêm, nghỉ
 - Ôn trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2.Kĩ năng : - Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 - Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- GV nhắc lại nội quy và cho HS sửa lại trang phục
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1- 2, 1- 2 
2. Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
- Học tư thế nghiêm, nghỉ
+ GV thực hiện động tác mẫu , phân tích giảng giải
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o (1)
 O
 O
 O
 O
 O 
(2) O O O O O O O ( 3 )
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 4
 đội hình đội ngũ - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,đứng nghiêm, nghỉ
 - Học quay phải, quay trái
 - Ôn trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- GV nhắc lại nội quy và cho HS sửa lại trang phục
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1- 2, 1- 2 
2. Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc,
 đứng nghiêm, nghỉ
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
- Học quay phải , quay trái
+ GV thực hiện động tác mẫu , phân tích giảng giải
- Ôn tổng hợp : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng , đứng 
 nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái
- Chơi trò chơi "Diệt các con vật có hại"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o (1)
 O
 O
 O
 O
 O 
(2) O O O O O O O ( 3 )
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 5
 đội hình đội ngũ - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,đứng nghiêm, nghỉ
 quay phải, quay trái
 Học trò chơi " Qua đường lộii "
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi,kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo một hàng dọc
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc,
 đứng nghiêm, nghỉ, quay phải , quay trái
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
- Chơi trò chơi "Qua đường lội"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ GV thực hiện động tác mẫu
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
O O O - - - - -
O O O - - - - -
O O O - - - - -
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 6
 đội hình đội ngũ - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái
 Học dàn hàng , dồn hàng
 Ôn trò chơi " Qua đường lộii "
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi,kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo một hàng dọc
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc,
 đứng nghiêm, nghỉ, quay phải , quay trái
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
- Học dãn hàng, dồn hàng
- Chơi trò chơi "Qua đường lội"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
O O O - - - - -
O O O - - - - -
O O O - - - - -
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007 
Bài 7
 đội hình đội ngũ - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học
 Ôn trò chơi " Qua đường lộii "
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi,kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo một hàng dọc
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng 
 nghiêm, nghỉ, quay phải , quay trái,dàn hàng, 
 dồn hàng
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
* Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng,quay phải,trái
 dàn hàng, dồn hàng
- Chơi trò chơi "Qua đường lội"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 O O O O O O O
 O O O O O O O
 O O O O O O O
O O O - - - - -
O O O - - - - -
O O O - - - - -
 CB XP Đ
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 8
 đội hình đội ngũ - thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học
 Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước
 Ôn trò chơi " Qua đường lộii "
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và đoàn kết
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi,kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Giậm chân , đếm theo nhịp 1 -2, 1- 2 
- Ôn trò chơi "Diệt các con vật có hại"
2. Phần cơ bản
- Thi tập hợp hàng dọc,dóng hàng
- Ôn dàn hàng, dồn hàng
- Học tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước
+ GV nêu tên và thực hiện động tác mẫu, phân tích 
 giảng giải cho học sinh
- Chơi trò chơi "Qua đường lội"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Chia tổ chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củn ...  o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 27
bài thể dục - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn bài thể dục phát triển chung
 Ôn tâng cầu
2.Kĩ năng : Tham gia được vào trò chơi một cách chủ động
 Thực hiện động tác ở mức cơ bản chính sác
3.Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và nghiêm túc
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, cầu ,la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Xoay các khớp
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Ôn bài thể dục phát triển chung
+ GV sửa sai cho HS
- Ôn tổng hợp : 
+ Tập hợp hàng ngang, 
+ Dóng hàng điểm số
+ Đứng nghiêm, đứng nghỉ
- Chơi trò chơi "Tâng cầu"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007 
Bài 28
ôn bài thể dục 
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn bài thể dục phát triển chung
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác
3.Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và thoái quen tập luyện
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, cầu , la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Ôn bài thể dục đã học
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
+Thi đua trình diễn giữa các tổ
- Chơi trò chơi "tâng cầu"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O O O O O O (2 )
O
O
O 
O
O O O O O O O (3 )
(1)
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 29
trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Làm quen với chuyền cầu theo nhóm 2 người
 Làm quen với trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ"
2.Kĩ năng : Tham gia đợc vào trò chơi ở mức cơ bản
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân, cầu la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
- Ôn bài thể dục phát triển chung
2. Phần cơ bản
- Chơi trò chơi "Tâng cầu" theo nhóm 2 người
+ GV nêu tên và luật chơi
- Chơi trò chơi "kéo cưa lừa xẻ"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ GV thực hiện động tác mẫu
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
8/
23/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O
O O OO
O O
O O
O O
O O
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 30
trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Tiếp tục với chuyền cầu theo nhóm 2 ngời
 Tiếp tục với trò chơi "Kéo ca lừa xẻ"
2.Kĩ năng : Tham gia được vào trò chơi ở mức cơ bản đúng
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và hoạt bát
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân, cầu la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
- Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản
- Chơi trò chơi "Tâng cầu" theo nhóm 2 người
+ GV nêu tên và luật chơi
+ Thi chuyền cầu theo nhóm 2 người
- Chơi trò chơi "kéo cưa lừa xẻ"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ GV thực hiện động tác mẫu
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
8/
23/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O
O O OO
O O
O O
O O
O O
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 31
trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn trò chơi chuyền cầu theo nhóm 2 người
 Ôn trò chơi "Kéo ca lừa xẻ"
2.Kĩ năng : Tham gia được vào trò chơi ở mức cơ bản
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân, cầu la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
- Ôn bài thể dục phát triển chung
2. Phần cơ bản
- Chơi trò chơi "Tâng cầu" theo nhóm 2 người
+ GV nêu tên và luật chơi
- Chơi trò chơi "kéo ca lừa xẻ"
+ GV nêu tên và luật chơi
+ GV thực hiện động tác mẫu
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
8/
23/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O
O O 
O O
O O
O O
O O
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 32
bài thể dục - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn bài thể dục đã học .
 Tiếp tục ôn "Tâng cầu"
2.Kĩ năng : Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng
 Nâng cao thành tích tâng cầu
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và chính xác
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, cầu , la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Xoay các khớp
2. Phần cơ bản
- Ôn bài thể dục đã học
+ Chia tổ tập luyện
+ GV sửa sai cho HS
+Thi đua trình diễn giữa các tổ
- Chơi trò chơi "Tâng cầu"
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
7/
24/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
O O O O O O O (2 )
O
O
O 
O
O O O O O O O (3 )
(1)
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 33
đội hình đội ngũ - trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ
 Tiếp tục với chuyền cầu theo nhóm 2 người
2.Kĩ năng : Tham gia được vào trò chơi ở mức cơ bản đúng
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và nghiêm túc
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân, cầu la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Xoay các khớp
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- Chơi trò chơi "Tâng cầu" theo nhóm 2 người
+ GV nêu tên và luật chơi
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải , quay trái
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
8/
23/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
 Bài 34
 trò chơi
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Ôn bài thể dục phát triển chung
 Tiếp tục với chuyền cầu theo nhóm 2 người
2.Kĩ năng : Tham gia được vào trò chơi ở mức chủ động
3. Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và vui tươi
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân, cầu la két gỗ
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Xoay các khớp
2. Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái
- Chơi trò chơi "Tâng cầu" theo nhóm 2 người
+ GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, giao bài về nhà
8/
23/
4/
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o o o
 o o o o o o O O
 O O O O O O O O 
 Ngày soạn : 12 / 1 / 2007
Bài 35
 Tổng kết môn học
 I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Tổng kết môn học
2.Kĩ năng : Học sinh hệ thống được những kiến thức cơ bản đã học
3.Thái độ : Tạo cho các em tính nhanh nhẹn và kĩ năng củng cố
 II. Địa điểm - phương tiện
1. Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện : Còi, kẻ sân
 III. nội dung,phương pháp tổ chức
Nội dung
Định lượng
phương pháp tổ chức
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp,phổ biến nội dung bài học
- HS đứng tại chỗ vỗ tay , hát
- Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc,
- Đi thường theo vòng tròn
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại "
2. Phần cơ bản
- GV và Hs cùng củng cố những kiến thức đã học trong một năm học
- Gọi một số HS nhắc lại
- GV tuyên dương một cá nhân, tổ học tốt
- Chơi trò chơi "Nhảy ô"
GV nêu tên và luật chơi
3. Phần kết thúc
- HS cúi người thả lỏng
- Củng cố bài học
- Nhận xét, dặn dò học sinh
7/
24/
4/
o o o o o o o o
 o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
o o o o o o o o
2 5 8
1 4 7 10
3 6 9
o o o o o o o o
o o o o o o O O
O O O O O O O O

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc lop1.doc