Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

2. Xỏc định chủ ngữ trong mỗi cõu vừa tỡm được

Một đàn ngỗng vươn cổ dài, chúi mỏvề phía trước, định đớp bọn trẻ.

Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào trong quần, chạy biến.

Thắng mếu máo nấp sau lưng Tiến.

Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa .

Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

 

ppt 16 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 11/02/2022 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2010 
Chủ ngữ trong cõu kể Ai làm gỡ? 
Luyện từ và cõu 
Chủ ngữ trong cõu kể Ai làm gỡ? 
INhận xột: 
Đọc đ oạn v ă n sau và trả lời cõu hỏi 
 Một đàn ngỗng vươn cổ dài, chúi mỏ về phía trước, định 
đớp bọn trẻ.Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào tỳi quần, chạy biến.Thắng mếu máo nấp sau lưng Tiến.Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa .Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết. 
1. Tỡm cỏc cõu kể Ai làm gỡ ? trong đoạn văn trờn. 
Chủ ngữ trong cõu kể Ai làm gỡ? 
Đỏp ỏn 
 Một đàn ngỗng vươn cổ dài, chúi mỏ về phía trước, định 
đớp bọn trẻ.Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào trong quần, chạy biến.Thắng mếu máo nấp sau lưng Tiến.Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa .Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết. 
Một đàn ngỗng vươn cổ dài, chúi mỏvề phía trước, định đớp bọn trẻ. 
Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào trong quần, chạy biến. 
Thắng mếu máo nấp sau lưng Tiến. 
Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa . 
Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết. 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
2. Xỏc định chủ ng ữ trong mỗi cõu v ừa tỡm đượ c 
Chủ ngữ 
ý nghĩa của CN 
Loại từ ngữ tạo thành CN 
Một đàn ngỗng 
Hùng 
Thắng 
Em 
Đàn ngỗng 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
chỉ con vật 
chỉ người 
cum danh từ 
danh từ 
chỉ người 
chỉ người 
chỉ con vật 
danh từ 
cụm danh từ 
danh từ 
3. Nờu ý nghĩa của chủ ngữ. 
Chủ ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo 
 thành? Chọn ý đỳng. 
	a.Do danh từ và các từ kèm theo nó(cụm danh từ) tạo thành. 
	 b. Do động từ và các từ kèm theo nó(cụm động từ) tạo thành. 
	 c.Do tính từ và các từ kèm theo nó(cụm tính từ) tạo thành. 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
Bài 4 
II.Ghi nhớ: 
 Luyện từ và cõu 
 Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2010 
1.Trong cõu kể ai làm gỡ?, chủ ngữ chỉ sự vật 
 ( người, con vật hay đồ vật, cõy cối được 
 nhõn hoỏ) cú hoạt động được núi đến ở vị ngữ. 
 2. Chủ ngữ thường do danh từ ( hoặc 
cụm danh từ) tạo thành. 
Thứ ba ngày 4 thỏng 1 năm 2010 
Luyện từ và cõu 
Chủ ngữ trong cõu kể Ai làm gỡ? 
III. Luyện tập 
 Cả thung lũng như một bức tranh thuỷ mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng chim hút vộo von.Thanh niờn lờn rẫy. Phụ nữ giặt giũ bờn những giếng nước. Em nhỏ đựa vui trước nhà sàn. Cỏc cụ già chụm đầu bờn những chộ rượu cần. 
 Theo Đỡnh Trung. 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
Bài 1 : Đọc lại đoạn văn sau. 
Tỡm cỏc cõu kể Ai làm gỡ? Trong đoạn 
văn trờn. 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
Đỏp ỏn 
 Trong rừng chim hút vộo von. 
Thanh niờn lờn rẫy. 
Phụ nữ giặt giũ bờn những giếng nước. 
Em nhỏ đựa vui trước nhà sàn. 
 Cỏc cụ già chụm đầu bờn những chộ rượu cần. 
Trong rừng, chim chóc hót véo von. 
Thanh niên lên rẫy. 
Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. 
Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. 
Các cụ già chụm đầu bên những ché rườu cần. 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
b . Xỏc định chủ ngữ của từng cõu vừa tỡm được . 
Bài 2: Đặt cõu với cỏc từ ngữ sau làm chủ ngữ ( Làm vào vở ụ ly) 
Cỏc chỳ cụng nhõn. 
Mẹ em 
Chim sơn ca. 
Chú công nhân đang làm việc trên công trường. 
Mẹ em đang cấy ngoài đồng. 
Chim sơn ca đang bay lượn trên cánh đồng. 
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2010 
Luyện từ và câu 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì 
Bài 3: Đặt câu miêu tả các hoạt động trong tranh 
Ngoài đồng, các cô bác nông dân đang gặt lúa. 
Chiếc máy gặt đang miệt mài làm việc. 
Lũ trẻ đang trên đường đi học về. 
Đàn chim sơn ca đang bay vỳt lờn bầu trời . 
Luyện từ và câu 
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2010 
Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? 
Bài 3: 
Thứ ba ngày 4 thỏng 1 năm 2010 
Luyện từ và cõu 
Chủ ngữ trong cõu kể Ai làm gỡ? 
III.Củng cố , dặn dũ. 
Học sinh phỏt biểu lại phần ghi nhớ. 
Về nhà học thuộc phần ghi nhớ, làm bài 
tập trong vở bài tập Tiếng Việt. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_chu_ngu_trong_cau_ke_ai.ppt