Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Chia cho số có ba chữ số - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thảo

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Chia cho số có ba chữ số - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thảo

* 846 chia 241 được 3, viết 3;

 3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ;

 3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ;

 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1,

 viết 1.

 1239 chia 241 được 5, viết 5;

 5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 ;

 5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ;

 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng

 0, viết 0

 

ppt 11 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 21/01/2022 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Chia cho số có ba chữ số - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚ 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ 
thăm lớp Bốn/3 
GV: Nguyễn Võ Ngọc Diệp 
Năm học : 2010 - 2011 
Môn : CHÍN TẢ ( nghe - viết ) 
Bài : THỢ RÈN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚB 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ 
thăm lớp Bốn/2 
Môn : TOÁN 
Bài : CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
GV: Nguyễn Thị Thảo 
Năm học : 2010 - 2011 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
Kiểm tra bài cũ 
23520 : 56 
4066 : 38 
 Đặt tính rồi tính 
T4 
KTBC 
2 
1 
 Tính giá trị của biểu thức 
( 2000 + 996 ) : 28 
23520 56 
420 
000 
0112 
 4066 38 
107 
 00 
 0266 
= 2996 : 28 
= 107 
THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
a) 1944 : 162 = ? 
Chia theo thứ tự từ trái sang phải : 
* 194 chia 162 được 1, viết 1; 
 1 nhân 2 bằng 2 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ; 
 1 nhân 6 bằng 6 ; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3 ; 
 1 nhân 1 bằng 1 ; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. 
 ; 324 chia 162 được 2, viết 2; 
 2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 ; 
 2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ; 
 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0, 
 viết 0. 
1944 162 
2 
1 
1944 : 162 = 12 
T4 
TR86 
4 
3 
0 
2 
0 
0 
162 
194 
324 
0 
4 
* Hạ 4, được 324 
. 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
b) 8469 : 241 = ? 
Chia theo thứ tự từ trái sang phải : 
* 846 chia 241 được 3, viết 3; 
 3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ; 
 3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ; 
 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1, 
 viết 1. 
 1239 chia 241 được 5, viết 5; 
 5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 ; 
 5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ; 
 5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 
 0, viết 0 
8469 241 
5 
3 
0 
8469 : 241 = 35(dư 34) 
T4 
TR86 
846 
241 
3 
4 
9 
9 
1 
2 
3 
.. 
* Hạ 9, được 1239 ; 
. 
1239 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
T4 
* Thực hành 
1 
Đặt tính rồi tính : 
a) 2120 : 424 
 165 
1935 354 
5 
1935 : 354 
 000 
2120 424 
5 
1/86 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
* Thực hành 
2 
Tính giá trị của biểu thức : 
b) 8700 : 25 : 4 
8700 : 25 : 4 = 348 : 4 
 = 87 
T4 
2/86 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
* Thực hành 
3 
 Có hai cửa hàng , mỗi cửa hàng đều nhận về 7128 m vải . Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải , cửa hàng thứ hai bán được 297m vải . Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ? 
Tóm tắt : 
297m vải 
7128m vải 
Cửa hàng I 
Cửa hàng II 
264m vải 
? ngày 
? ngày 
T4 
3/86 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
* Thực hành 
Bài giải 
Số ngày cửa hàng thứ nhất bán hết 7128m vải là : 
7128 : 264 = 27 ( ngày ) 
Số ngày cửa hàng thứ hai bán hết 7128m vải là : 
7128 : 297 = 24 ( ngày ) 
Vì 24 ngày ít hơn 27 ngày nên cửa hàng thứ hai bán hết số vải sớm hơn và số ngày sớm hơn là : 
27 – 24 = 3 ( ngày ) 
 Đáp số : 3 ngày 
3/86 
T4 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
T4 
TR86 
a) 1944 : 162 = ? 
1944 162 
2 
1 
0324 
000 
1944 : 162 = 12 
b) 8469 : 241 = ? 
8469 241 
5 
3 
034 
1239 
8469 : 241 = 35(dư 34) 
* Thực hành 
1 
Đặt tính rồi tính : 
2 
Tính giá trị của biểu thức : 
3 
7128m vải 
Cửa hàng I 
Cửa hàng II 
264m vải 
? ngày 
? ngày 
Tóm tắt : 
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010 
Toán 
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
T4 
CỦNG CỐ 
 "Ai nhanh Ai đúng!" 
3621 : 213 
3621 213 
7 
1 
1491 
000 
Chúc mừng bạn ! 
Bài học đã 
KẾT THÚC 
Trân Trọng Kính Chào Quý Thầy Cô 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_chia_cho_so_co_ba_chu_so_nam_hoc_20.ppt