Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trần Minh Việt

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trần Minh Việt

1. Ví dụ:

2. Công thức tính diện tích hình thoi:

Quy tắc:(sgk)

3. Luyện tập:

Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết:

 Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm

 Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

ppt 11 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 11/02/2022 Lượt xem 178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Diện tích hình thoi - Trần Minh Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN MÔN TOÁN 
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VĨNH LINH 
TRƯỜNG TI ỂU HỌC VĨNH KIM 
GIÁO VIÊN: TRẦN MINH VIỆT 
Diện tích hình thoi 
Bài dạy: 
2/16/2022 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ. 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT. 
BÀI CŨ 
T ính diện tích hình chữ nhật ABCD, biết a = 6 cm, b = 4 cm. 
 D 
B 
A 
 C 
 6 cm 
4 cm 
2/16/2022 
 Cho h ình thoi ABCD có AC = m; BD = n Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA. 
n 
Di ện tích h ình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA. 
Di ện tích hình chữ nhật MNCA là : . 
m x 
V ậy d i ện tích h ình thoi ABCD l à : 
m x n 
1. Ví dụ: 
n 
n 
 O 
Mà: = 
m x n 
m x 
Nhận xét: 
Toán: DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
2/16/2022 
1. Ví dụ: 
2. Quy tắc và công thức tính diện tích hình thoi: 
Ví dụ: Tính diện tích của h ình thoi ABCD , biết m = 8 cm; n = 6 cm. 
 Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). 
( S là diện tích của hình thoi; m và n là độ dài hai đường chéo). 
* Quy tắc: 
m x n 
S = 
 Diện tích thoi ABCD là: = 
8 x 6 
24 (cm ) 
 * Công thức: 
Toán: DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
2/16/2022 
1. Ví dụ: 
2. Công thức tính diện tích hình thoi: 
3. Luyện tập: 
Bài 1: Tính diện tích của: 
a) Hình thoi ABCD, b) Hình thoi MNPQ, 
biết AC = 3cm; BD = 4cm. biết MP = 7cm; NQ = 4cm. 
* Quy tắc:(sgk) 
m x n 
S = 
Diện tích thoi ABCD là: 
 = 
3 x 4 
6 (cm ) 
b) Diện tích thoi MNPQ là: 
 = 
7 x 4 
14 (dm ) 
Toán: DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
2/16/2022 
1. Ví dụ: 
2. Công thức tính diện tích hình thoi: 
3. Luyện tập: 
Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết: 
 Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm 
 Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm 
* Quy tắc:(sgk) 
a) Diện hình thoi là: 
5 x 20 
50 (dm ) 
Diện tích hình thoi là: 
b) Đổi 4m = 40dm 
40 x 15 
300 (dm ) 
Lưu ý: Nếu không cùng đơn vị đo thì đổi về cùng đơn vị đo rồi tính. 
Giải: 
m x n 
S = 
Toán: DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
2/16/2022 
1. Ví dụ: 
2. Công thức tính diện tích hình thoi: 
3. Luyện tập: 
Bài 3 . Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
* Quy tắc:(sgk) 
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. 
b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật. 
2cm 
5 cm 
5cm 
2cm 
Đ 
S 
m x n 
S = 
Toán: DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
2/16/2022 
1. Ví dụ: 
2. Công thức và quy tắc tính diện tích hình thoi: 
 Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). 
( S là diện tích của hình thoi; m và n là độ dài hai đường chéo). 
* Quy tắc: 
m x n 
S = 
3. Luyện tập: 
* Công thức: 
Toán: DIỆN TÍCH HÌNH THOI 
2/16/2022 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 
CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH! 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 
CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_dien_tich_hinh_thoi_tran_minh_viet.ppt