Bài tập Toán Lớp 4

Bài tập Toán Lớp 4

9. Một đoạn thẳng dài 2 dm . Cắt đi một đoạn thẳng thì còn lại 17 cm . Hỏi đã cắt đi một đoạn dài bao nhiêu cm ? .

10. Dựa vào tóm tắt rồi giải :

Mẹ có : ? kg nếp .

Dùng : 13 kg .

Còn lại : 5 kg nếp .

Giải

11. Rổ thứ nhất đựng 18 kg cam . Rổ thứ nhất hơn rổ thứ hai 6 kg . Hỏi rổ thứ hai đựng mấy kg cam ?

 

doc 3 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/02/2022 Lượt xem 149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN – Ôn tập
Tính :
18 kg – 12 kg	 20 cm – 12 cm 	 9 cm + 11 cm 
 6 kg + 13 kg 	 17 dm – 10 cm 	13 cm + 7 cm 
Thực hiện các phép tính sau :
9 kg + 11 kg – 8 kg
20 kg – 7 kg – 6 kg
18 dm – 7 dm – 5 dm
20 dm – 12 dm + 3 dm
Tìm :
a + 7 = 18
 19 – a = 15
12 + a = 19
 18 – a = 7
 a – 9 = 8
5 + a = 4 + 10
 a – 12 = 5
 a – 3 = 4 + 5
 
Nối phép tính với kết quả đúng :
 y – 9 = 8	·	· y = 9
16 – y = 7	·	· y = 17
15 – y = 13	·	· y = 6
y + 14 = 20	·	· y = 2
Điền dấu ( > , < , = ) :
15 – 8 + 9	 8 + 8
	 7 + 9 	 14 – 8 + 9
	11 – 4 + 8	15
12cm + 8cm	 2dm
1dm 9cm	 11cm + 6cm
19cm – 10cm	 13dm – 12dm
9dm – 7dm	 20cm
Đúng ghi Đ , Sai ghi S :
15cm – 5cm < 9cm
18dm – 17dm > 8cm
1dm 9cm = 10cm
16cm = 1dm 6cm
Đúng ghi Đ , Sai ghi S :
x + 9 = 11
 x = 11 – 9
 x = 2
 19 – x = 17
x = 19 – 17 
x = 3
x – 12 = 7
x = 7 + 12
 	x = 19
Một túi xi-măng cân nặng 18 kg . Một túi vôi cân nặng 12 kg . Hỏi túi vôi cân nhẹ hơn túi xi-măng mấy kg ?
.
Một đoạn thẳng dài 2 dm . Cắt đi một đoạn thẳng thì còn lại 17 cm . Hỏi đã cắt đi một đoạn dài bao nhiêu cm ? .
Dựa vào tóm tắt rồi giải :
Mẹ có :	 ? kg nếp .
Dùng :	 13 kg .
Còn lại :	 5 kg nếp .
Giải
Rổ thứ nhất đựng 18 kg cam . Rổ thứ nhất hơn rổ thứ hai 6 kg . Hỏi rổ thứ hai đựng mấy kg cam ? 
Năm nay chị của Hoa 16 tuổi . Còn 8 năm nữa Hoa mới bằng tuổi chị của Hoa hiện nay ? Hỏi hiện nay Hoa mấy tuổi ? 
C:\Ontap\baitaptoan.doc

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_toan_lop_4.doc