Đề ôn tập môn Toán Khối 4

Đề ôn tập môn Toán Khối 4

2) Ba bạn Hà, Vân , Lan được 35 điểm 10 . Bạn Hà được 9 điểm 10 ; bạn Lan được 12 điểm 10 . Hỏi bạn Vân được bao nhiêu điểm 10 ?

Giải

3) Một tấm vải dài 81 mét . Ngày thứ nhất bán được 34 mét . Ngày thứ hai bán được 33 mét. Hỏi sau khi bán hai lần, tấm vải còn lại bao nhiêu mét vải ?

Giải

4) Một con bò nặng 50kg. Một con heo nặng 45kg.

a. Hỏi con bò nặng hơn con heo mấy kg ?

b. Cả bò và heo nặng bao nhiêu kg ?

Giải

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/02/2022 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán Khối 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên: 	
Ôn tập TOÁN ( Năm học 2000 –2001 )
Đặt tính, rồi tính kết quả :
83 – 32	 7 + 61	 	 84 - 43	 42 + 25	 77 + 2
41 - 8	75 - 29	 56 + 18	 100 - 78	 83 - 79
Thực hiện các phép tính sau :	
100 – ( 32 + 19 ) =	 91 – 51 + 8 	 25kg + 5kg – 12kg 
 (52 + 19) - 30	 73 + 7 – 20 =	 26kg – 0kg + 19kg
Điền số :
8m 4dm = ______ dm
7dm 9cm = ______ cm
______ cm + 25cm = 5dm
40cm + ____cm = 5dm2cm
______ m = 40dm + 20dm
100cm - _____ cm = 65cm
_____ cm – 7cm = 47cm
 9m _____ dm = 97dm
_____ dm + 10dm = 7m
Tìm x :
x + 35 = 55	48 + x = 52 + 9
81+ x = 96 	x – 19 = 60 – 47
x – 25 = 49	91- x = 50 + 21
Đúng ghi Đ . Sai ghi S :
Số 83 gồm có 8 chục , 3 đơn vị	 
Số 69 gồm có 6 đơn vị , 9 chục	 
Số 7 gồm có 7 chục , 0 đơn vị	 
Số 8 gồm có 0 chục , 8 đơn vị	 
Số 100 gồm có 10 chục , 0 đơn vị	 
 Tính :
	69 – 28	 100 – 75	 73 cm – 19 cm
	73 + 7	2 + 48	 57 dm + 14 dm
Ba bạn Hà, Vân , Lan được 35 điểm 10 . Bạn Hà được 9 điểm 10 ; bạn Lan được 12 điểm 10 . Hỏi bạn Vân được bao nhiêu điểm 10 ?
Giải
Một tấm vải dài 81 mét . Ngày thứ nhất bán được 34 mét . Ngày thứ hai bán được 33 mét. Hỏi sau khi bán hai lần, tấm vải còn lại bao nhiêu mét vải ?
Giải
Một con bò nặng 50kg. Một con heo nặng 45kg.
Hỏi con bò nặng hơn con heo mấy kg ?
Cả bò và heo nặng bao nhiêu kg ?
Giải

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_tap_mon_toan_khoi_4.doc