Đề thi Violimpic môn Toán Khối 4

Đề thi Violimpic môn Toán Khối 4

Câu 4:

Lần lượt từng vòi chảy vào bể thì vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 4 giở đầy bể, vòi thứ ba chảy trong 6 giờ đầy bể. Nếu cho cả vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu phút sẽ đầy bể?

Trả lời:

Nếu cho cả 3 vòi cùng chảy thì sau phút sẽ đầy bể.

Câu 5:

Trung bình cộng của 3 số là 25. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai và số thứ ba bằng nhau. Tìm số thứ ba.

Trả lời:

Số thứ ba là

 

doc 9 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 20/01/2022 Lượt xem 329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Violimpic môn Toán Khối 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số tự nhiên n thoả mãn < n < là 
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một xe ô-tô  chở 40 bao hàng. Mỗi  bao nặng tạ. Hỏi ô-tô đó chở bao nhiêu tấn hàng ?
Trả lời:    
Ô-tô đó chở tấn hàng.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
123 x 17 – 123 x 7 = 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lần lượt từng vòi chảy vào bể thì vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 4 giở đầy bể, vòi thứ ba chảy trong 6 giờ đầy bể. Nếu cho cả vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu phút sẽ đầy bể?
Trả lời: 
Nếu cho cả 3 vòi cùng chảy thì sau phút sẽ đầy bể.
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trung bình cộng của 3 số là 25. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai và số thứ ba bằng nhau. Tìm số thứ ba.
Trả lời:
Số thứ ba là 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều rộng 2dm. Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi 1m, chiều dài m thì chiều rộng là dm. 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tính diện tích  vườn nhà ông biết rằng, ông để một nửa tổng diện tích trồng chuối,
diện tích còn lại trồng na, phần đất còn lại 30 để trồng cà.
Trả lời: 
Diện tích mảnh vườn nhà ông là .
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau còn số dư là số dư lớn nhất có thể có. Số bị chia của phép chia đó là .
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia cho 2 ; 3 ; 4; 5 và 6 đều dư 1 là số 
2. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
1217 x 3 + 183 x 3 = 
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
1 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút = phút 
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
192 x 29 – 192 x 19 = 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một đơn vị bộ đội chia làm hai đoàn đi cứu trợ vùng bão lũ. Đoàn thứ nhất gồm 4 xe mỗi xe chở 44 anh bộ đội. Đoàn thứ hai gồm 7 xe mỗi xe chở 33 anh bộ đội. Em hãy tính xem trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu anh bộ đội đi cứu trợ.
Trả lời:
Trung bình mỗi ô tô chở được anh bộ đội đi cứu trợ?
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều rộng 5cm thì chiều dài là cm. 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 20m,chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh ruộng là . 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
x   + x = 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đều chia hết cho 9 ?
Trả lời : 
Có thỏa mãn theo yêu cầu bài toán. 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một cửa hàng có 60 xe máy. Buổi sáng bán được số xe máy đó, buổi chiều bán được số xe máy còn lại. Hỏi sau hai buổi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu xe máy?
Trả lời:
Cửa hàng còn lại xe máy. 
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 là số 
3. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Để thì m là 
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
192 x 29 – 192 x 19 = 
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
376 x 4 + 376 x 6 = 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều rộng 2dm. Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều dài 5dm. Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 20m,chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh ruộng là . 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho một phép chia hết có thương bằng 8. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta giảm thương xuống 4 đơn vị thì số bị chia giảm 600 đơn vị.
Trả lời:
Số bị chia cần tìm là . 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Người ta cho một vòi chảy vào một bể hết nước Lần thứ nhất vòi chảy được một nửa bể. Lần thứ hai vòi chảy được bể.Em hãy tính xem bể có thể chứa được bao nhiêu lít nước biết rằng nếu vòi chảy thêm được 1000 lít nữa thì vừa đầy bể?
Trả lời:
Bể có thể chứa được lít nước.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Bác Tuấn có một cái ao hình chữ nhật diện tích là 180.Nay bác mở rộng 
theo chiều dài thêm số đo độ dài của nóđể ao vẫn là hình chữ nhật.
Vậy cái ao mới của bác sẽ có diện tích là . 
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đều chia hết cho 9 ?
Trả lời : 
Có thỏa mãn theo yêu cầu bài toán. 
4. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một mảnh vải hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng bằng chiều dài.
Tính diện tích mảnh vải ?
Trả lời:         
Mảnh vải có diện tích .
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
1 giờ 15 phút + 1 giờ 25 phút = phút 
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
639 x 41 + 639 x 59 = 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lần lượt từng vòi chảy vào bể thì vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 4 giở đầy bể, vòi thứ ba chảy trong 6 giờ đầy bể. Nếu cho cả vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu phút sẽ đầy bể?
Trả lời: 
Nếu cho cả 3 vòi cùng chảy thì sau phút sẽ đầy bể.
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 45m,chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích sân đó là . 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh vườn là . 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho một phép chia hết có thương bằng 8. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta giảm thương xuống 4 đơn vị thì số bị chia giảm 600 đơn vị.
Trả lời:
Số bị chia cần tìm là . 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 là số 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Người ta cho một vòi chảy vào một bể hết nước Lần thứ nhất vòi chảy được một nửa bể. Lần thứ hai vòi chảy được bể.Em hãy tính xem bể có thể chứa được bao nhiêu lít nước biết rằng nếu vòi chảy thêm được 1000 lít nữa thì vừa đầy bể?
Trả lời:
Bể có thể chứa được lít nước.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau còn số dư là số dư lớn nhất có thể có. Số bị chia của phép chia đó là .
5. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
128 x 7 + 128 x 3 = 
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số tự nhiên n thoả mãn < n < là 
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một mảnh vải hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng bằng chiều dài.
Tính diện tích mảnh vải ?
Trả lời:         
Mảnh vải có diện tích .
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều rộng 5cm thì chiều dài là cm. 
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 20m,chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh ruộng là . 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều dài 5dm. Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi 1m, chiều dài m thì chiều rộng là dm. 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một cái ao hình chữ nhật diện tích là 125. Người ta mở rộng
cả chiều dài và chiều rộng mỗi chiều số đo độ dài của nó 
được một ao hình chữ nhật mới. Tính diện tích ao hình chữ nhật sau khi mở rộng.
Trả lời:
Diện tích ao sau khi mở rộng là . 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tính diện tích  vườn nhà ông biết rằng, ông để một nửa tổng diện tích trồng chuối,
diện tích còn lại trồng na, phần đất còn lại 30 để trồng cà.
Trả lời: 
Diện tích mảnh vườn nhà ông là .
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tính số học sinh lớp 4A biết một nửa số học sinh của lớp đi đá bóng,một nửa số bạn còn lại đi chơi cờ vua.Cuối cùng còn lại 8 bạn đang đọc truyện trong lớp.
Trả lời:
Số học sinh lớp 4A là bạn.
6. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một xe ô-tô  chở 40 bao hàng. Mỗi  bao nặng tạ. Hỏi ô-tô đó chở bao nhiêu tấn hàng ?
Trả lời:    
Ô-tô đó chở tấn hàng.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
123 x 17 – 123 x 7 = 
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một chiếc thuyền  chở 36 thùng hàng.Mỗi thùng hàng  nặng tạ.
Hỏi chiếc thuyền đó chở bao nhiêu tấn hàng ?
Trả lời:    
Thuyền đó chở tấn hàng.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trung bình cộng của 3 số là 25. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai và số thứ ba bằng nhau. Tìm số thứ ba.
Trả lời:
Số thứ ba là 
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh vườn là . 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Thảo được mẹ cho một số tiền.Thảo ăn sáng hết số tiền đó, nửa số tiền còn lại Thảo dùng để mua giấy màu. Cuối cùng Thảo còn  lại 2 nghìn đồng.
Tính số tiền mẹ cho Thảo.
Trả lời:
Số tiền mẹ cho Thảo là nghìn đồng.
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 20m,chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh ruộng là . 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tính diện tích  vườn nhà ông biết rằng, ông để một nửa tổng diện tích trồng chuối,
diện tích còn lại trồng na, phần đất còn lại 30 để trồng cà.
Trả lời: 
Diện tích mảnh vườn nhà ông là .
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Bạn Bình được mẹ cho một số tiền.Bình ăn sáng hết một nửa số tiền đó,một nửa của số tiền còn lại Bình mua vở. Cuối cùng Bình còn 3 nghìn đồng.Tính số tiền mẹ cho Bình.
Trả lời:
Số tiền mẹ đã cho Bình là nghìn đồng. 
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau còn số dư là số dư lớn nhất có thể có. Số bị chia của phép chia đó là .
7. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một thùng đựng 54 cái bánh, mỗi cái bánh nặng kg.
Hỏi thùng bánh đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Trả lời:     Thùng bánh đó nặng kg.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một chiếc thuyền  chở 36 thùng hàng.Mỗi thùng hàng  nặng tạ.
Hỏi chiếc thuyền đó chở bao nhiêu tấn hàng ?
Trả lời:    
Thuyền đó chở tấn hàng.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
192 x 29 – 192 x 19 = 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều dài 5dm. Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Trung bình cộng của 3 số là 25. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai và số thứ ba bằng nhau. Tìm số thứ ba.
Trả lời:
Số thứ ba là 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
x   + x = 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Nếu của k phút là 45 giây thì k là 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau còn số dư là số dư lớn nhất có thể có. Số bị chia của phép chia đó là .
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia cho 2 ; 3 ; 4; 5 và 6 đều dư 1 là số 
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Người ta cho một vòi chảy vào một bể hết nước Lần thứ nhất vòi chảy được một nửa bể. Lần thứ hai vòi chảy được bể.Em hãy tính xem bể có thể chứa được bao nhiêu lít nước biết rằng nếu vòi chảy thêm được 1000 lít nữa thì vừa đầy bể?
Trả lời:
Bể có thể chứa được lít nước.
8. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
278 x 8 + 278 x 2 = 
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một xe ô-tô  chở 40 bao hàng. Mỗi  bao nặng tạ. Hỏi ô-tô đó chở bao nhiêu tấn hàng ?
Trả lời:    
Ô-tô đó chở tấn hàng.
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số tự nhiên n thoả mãn < n < là 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Nếu của k phút là 45 giây thì k là 
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một mảnh kính hình chữ nhật có chiều rộng bằng m, chiều dài bằng chiều rộng. Hỏi diện tích mảnh kính bằng bao nhiêu đề - xi -mét-vuông?
Trả lời:
Mảnh kính có diện tích 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh vườn là . 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Thảo được mẹ cho một số tiền.Thảo ăn sáng hết số tiền đó, nửa số tiền còn lại Thảo dùng để mua giấy màu. Cuối cùng Thảo còn  lại 2 nghìn đồng.
Tính số tiền mẹ cho Thảo.
Trả lời:
Số tiền mẹ cho Thảo là nghìn đồng.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà chia hết cho 9 là số 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một cửa hàng có 60 xe máy. Buổi sáng bán được số xe máy đó, buổi chiều bán được số xe máy còn lại. Hỏi sau hai buổi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu xe máy?
Trả lời:
Cửa hàng còn lại xe máy. 
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đều chia hết cho 9 ?
Trả lời : 
Có thỏa mãn theo yêu cầu bài toán. 
9. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
1217 x 3 + 183 x 3 = 
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
376 x 4 + 376 x 6 = 
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Để thì m là 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 45m,chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích sân đó là . 
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh vườn là . 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một mảnh vải hình chữ nhật có chiều rộng bằng m,chiều dài bằng chiều rộng. Tính diện tích mảnh vải ?
Trả lời:    
Mảnh vải có diện tích 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều rộng 2dm. Diện tích hình chữ nhật là . 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đều chia hết cho 9 ?
Trả lời : 
Có thỏa mãn theo yêu cầu bài toán. 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tính diện tích  vườn nhà ông biết rằng, ông để một nửa tổng diện tích trồng chuối,
diện tích còn lại trồng na, phần đất còn lại 30 để trồng cà.
Trả lời: 
Diện tích mảnh vườn nhà ông là .
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia cho 2 ; 3 ; 4; 5 và 6 đều dư 1 là số 
10. BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một mảnh vải hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng bằng chiều dài.
Tính diện tích mảnh vải ?
Trả lời:         
Mảnh vải có diện tích .
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số tự nhiên n thoả mãn < n < là 
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
168 x 23 – 168 x 13 = 
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lần lượt từng vòi chảy vào bể thì vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 4 giở đầy bể, vòi thứ ba chảy trong 6 giờ đầy bể. Nếu cho cả vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu phút sẽ đầy bể?
Trả lời: 
Nếu cho cả 3 vòi cùng chảy thì sau phút sẽ đầy bể.
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài bằng chiều rộng.
Diện tích mảnh vườn là . 
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Cho một phép chia hết có thương bằng 8. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta giảm thương xuống 4 đơn vị thì số bị chia giảm 600 đơn vị.
Trả lời:
Số bị chia cần tìm là . 
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có tất cả 24 quả 3 loại: táo, cam và đào. Số cam bằng số táo. Số đào gấp 3 lần số cam. 
Tính số quả táo.
Trả lời:Số quả táo là quả. 
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Bạn Bình được mẹ cho một số tiền.Bình ăn sáng hết một nửa số tiền đó,một nửa của số tiền còn lại Bình mua vở. Cuối cùng Bình còn 3 nghìn đồng.Tính số tiền mẹ cho Bình.
Trả lời:
Số tiền mẹ đã cho Bình là nghìn đồng. 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau còn số dư là số dư lớn nhất có thể có. Số bị chia của phép chia đó là .
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đều chia hết cho 9 ?
Trả lời : 
Có thỏa mãn theo yêu cầu bài toán. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_violimpic_mon_toan_khoi_4.doc