Giáo án Chính tả lớp 2 - Tuần học 21

Giáo án Chính tả lớp 2 - Tuần học 21

CHÍNH TẢ

TẬP CHÉP: CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

I. MỤC TIÊU :

- Chép đúng không mắc lỗi đoạn "Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại . trời xanh thẳm" trong bài " Chim sơn ca và bông cúc trắng".

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr , uôt/ uôc

_ Rèn cho học sinh có ý thức viết cẩn thận.

II ĐỒ DÙNG :

- Bảng phụ có viết sẵn đoạn văn cần chép.

- Nội dung các bài tập chính tả.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 4 trang Người đăng thuthuy90 Lượt xem 547Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả lớp 2 - Tuần học 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2008
 Chính tả 
tập chép: chim sơn ca và bông cúc trắng
I. Mục tiêu : 
- Chép đúng không mắc lỗi đoạn "Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại ..... trời xanh thẳm" trong bài " Chim sơn ca và bông cúc trắng".
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr , uôt/ uôc 
_ Rèn cho học sinh có ý thức viết cẩn thận.
II Đồ dùng :
- Bảng phụ có viết sẵn đoạn văn cần chép. 
- Nội dung các bài tập chính tả. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ 
Sương mù , cây xương rồng, đất phù sa, đường xa.
 ( 5')
2. Bài mới ( 30')
Hoạt động 1 
 Giới thiệu bài 
Hoạt động 2. 
Hớng dẫn chính tả 
a.Ghi nhớ nội dung đoạn chép 
b.Hướng dẫn cách trình bày 
c. Hướng dẫn viết từ khó 
d. Chép bài 
e. Soát lỗi 
Hoạt động 3:
Hướng dẫn làm BT 
Bài 2
3. Củng cố dặn dò 
 (5')
Gọi học sinh lên bảng viết những chữ giáo viên đọc. 
- Nhận xét - cho điểm.
Giới thiệu bài - ghi đầu bài
Đọc bài viết
- Gọi học sinh đọc lại 
+ Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào?( Bài chim sơn ca và bông cúc trắng)
+ Đoạn trích nói về nội dung gì?( Về cuộc sống của chim sơn ca và bông cúc trắng)
+ Đoạn văn có mấy câu?
+ Lời của Sơn ca nói với cúc được viết sau dấu câu nào?
+ Khi chấm xuống dòng chữ đầu câu phải viết như thế nào
 Nhận xét
- Yêu cầu học sinh tìm từ khó viết.
- Yêu cầu học sinh viết bảng con, bảng lớp 
-Nhận xét - đánh giá
Yêu cầu học sinh nhắc lại tư thế ngồi khi viết
đọc bài cho học sinh chép
Đọc lại cho Học sinh soát lỗi.
Thu bài- chấm một số bài.
Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 2.
Hướng dẫn HS làm.
Chia lớp làm 4 đội, phát cho mỗi đội 1 bảng ghi từ và tổ chức cho các đội thi tìm từ theo yêu cầu của bài tập 2
- Yêu cầu các đội làm xong mang bài lên gắn trên bảng sau khi hết thời gian.
-Nhận xét - đánh giá
Nhận xét.
+ Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh các từ vừa tìm được.
Nhận xét giờ học.
 HS lên bảng viết.
Dưới lớp viết vào nháp.
-Nhận xét.
2 HS đọc bài, lớp theo dõi.
Nêu câu trả lời.
-Nhận xét 
Học sinh trả lời
-nhận xét
- Học sinh nêu câu trả lời-nhận xét 
- Nêu câu trả lời-Nhận xét 
- Tìm và nêu từ khó
- Phân tích cấu tạo tiếng khó-Nhận xét 
- Học sinh viết bảng con- bảng lớp 
-Nhận xét 
- Nhắc lại t thế ngồi
Học sinh chép bài 
Soát lỗi
Đọc yêu cầu.
học sinh thi tìm từ ghi vào bảng phụ
- Lên bảng gắn
-Nhận xét .
 Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2008
Chính tả
nghe viết: sân chim
I.Mục tiêu:
- Nghe viết lại chính xác, không mắc lỗi bài " Sân chim"
- Làm đúng các bài tập chính tả, phân biệt ch/tr ; uôt/ uôc..
- Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.
II-Đồ dùng: 
- Bảng phụ -bảng con 
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động trò
1.Kiểm tra bài cũ
Chào mào, chiền chiện, chích choè,trâu bò, ngọc trai.
 ( 5')
2.Bài mới ( 30')
Hoạt động 1
Giới thiệu bài 
Hoạt động2. Hướng dẫn viết chính tả
 aTìm hiểu về nội dung bài viết
b. Hướng dẫn cách trình bày 
c.Hướng dẫn viết từ khó
đ.Viết bài
e. Soát lỗi 
Hoạt động 3 
Luyện tập
-Bài 1: Điền vào chỗ trống.
a. tr/ch?
b.uôc/uôt?
 3. Củng cố dặn dò 
 ( 5')
Yêu cầu HS lên viết bảng lớp. 
Nhận xét -Đánh giá
Giới thiệu bài-ghi đầu bài 
Giáo viên đọc mẫu bài viết
+ Đoạn trích nói về nội dung gì? ( Về cộc sống của các loài chim trong sân chim)
 + Đoạn văn có mấy câu? ( có 4 câu)
+ Trong bài có những dấu câu nào?
+ Yêu cầu học sinh tìm chữ khó viết bắt đầu bằng l,n tr, s
+ Phân tích
 yêu cầu học sinh viết bảng con
 +Nhận xét sửa sai cho học sinh 
Yêu cầu học sinh nêu tư thế ngồi viết chính tả 
+Giáo viên đọc 
+Giáo viên đọc lại
+Chấm một số bài 
+Nhận xét bài viết học sinh 
Yêu cầu học sinh đọc đề 
+ Yêu cầu học sinh làm bài 
+ Yêu cầu học sinh đọc bài làm
- Chấm bài -nhận xét 
Nhận xét giờ học 
- HS viết bảng lớp - bảng con
Nhận xét 
HS đọc lại 
-Nêu câu trả lời
-nhận xét
Nêu câu trả lời 
-Nhận xét 
- Tìm chữ khó viết
- Học sinh viết bảng con.
- Nhắc lại tư thế ngồi khi viết 
 -Học sinh viết bài 
- Soát lỗi 
- HS đọc yêu cầu 
 HS làm bài 
 Học sinh nêu- nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docChinh ta 21.doc