Giáo án Đạo đức 4 - Tiết 27: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 2)

Giáo án Đạo đức 4 - Tiết 27: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 2)

I.MỤC TIÊU:

- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo.

- Thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường.

· Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo

 - HS có ý thức tham gia các hoạt động nhân đạo

II.CHUẨN BỊ: : Bảng phụ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Bài cũ: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 1)

- Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ và xử lí tình huống

2.Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 06/01/2022 Lượt xem 128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đạo đức 4 - Tiết 27: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 27 	ĐẠO ĐỨC
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (Tiết 2)
I.MỤC TIÊU: 
- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo.
- Thơng cảm với bạn bè và những người gặp khĩ khăn, hoạn nạn ở lớp, ở trường.
Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo
 - HS có ý thức tham gia các hoạt động nhân đạo
II.CHUẨN BỊ: : Bảng phụ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1.Bài cũ: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 1)
Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ và xử lí tình huống
2.Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
a.Khám phá:
* Muc tiêu:HS nêu được các việc làm nhân đạo
*Cách tiến hành: 
- GV hỏi:Theo em những việc làm nào là tham gia các hoạt động nhân đạo?
- GV giới thiệu bài
b.Kết nối :
* Hoạt động 1: Hướng dẫn Hs làm BT4
* Muc tiêu:HS phân biệt được các việc làm nhân đao *Cách tiến hành: 
GV nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bốn
- Mời đại diện các nhóm phát biểu ý kiến
- Nhận xét, chỉnh sửa
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm BT 2
* Muc tiêu:HS thảo luận được về cách ứng xử các tình huống
*Cách tiến hành: 
GV chia nhóm tám & giao cho mỗi nhóm HS thảo luận một tình huống
Mời đại diện các nhóm trả lời
Nhận xét
c.Thực hành :
* Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm BT5
* Muc tiêu: HS làm được bài tập 5
*Cách tiến hành: 
Yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời.
Mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS trả lời
- HS lắng nghe
HS thảo luận nhóm bốn
Theo từng nội dung, đại diện các nhóm báo cáo trước lớp
Cả lớp nhận xét, bổ sung.
Các nhóm HS thảo luận
Theo từng nội dung, đại diện các nhóm cùng lớp trình bày, bổ sung, tranh luận ý kiến
Cá nhân suy nghĩ, trả lời
Bổ sung
d.Vận dụng :
GV mời vài HS đọc phần ghi nhớ.
Nhắc nhở HS thực hiện dự án giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn đã xây dựng theo kết quả bài tập 5.
Chuẩn bị bài: Tôn trọng luật giao thông

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 27.doc