Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 12: Giải toán có lời văn

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 12: Giải toán có lời văn

I. MỤC TIÊU: HS yếu, TB hoàn thành BT buổi sáng

- Củng cố kỹ năng giải toán có lời văn bằng nhiều phép tính.

- Rèn kĩ năng cộng, trừ, tìm số TBC qua việc giải toán có lời văn.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1- HS yếu, TB hoàn thành BT buổi sáng

2. Luyện tập giải toán có lời văn - HS thực hiện

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 12: Giải toán có lời văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Toán ( + )
Giải toán có lời văn
I. Mục tiêu: HS yếu, TB hoàn thành BT buổi sáng
Củng cố kỹ năng giải toán có lời văn bằng nhiều phép tính.
Rèn kĩ năng cộng, trừ, tìm số TBC qua việc giải toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1- HS yếu, TB hoàn thành BT buổi sáng
2. Luyện tập giải toán có lời văn 
- HS thực hiện
Bài tập 1: Một cửa hàng ngày đầu bán được 210 tạ muối ngày thứ hai bán hơn ngày đầu 30 tạ, ngày thứ ba bán số muối bắng 1/2 số muối của 2 ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được? Tạ muối ?
Học sinh đọc đề bài 
Hỏi: Bài toán cho biết gì?
Nêu yêu cầu của bài 
Cho học sinh làm vào vở
học sinh làm bài vở
Giáo viên chữa bài (ĐS: 225 tạ)
1 Học sinh chữa bài 
Giáo viên chốt lại: 
Qua bài 1, củng cố cách tìm số TBC của nhiều số.
Hỏi: Muốn tìm TBC của nhiều số ta làm như thế nào?
Học sinh nêu các tìm số TBC của nhiều số
Bài 2:
Trung bình cộng khối lượng của Liên và Hà là 35kg. Trung bình cộng khối lượng của Liên, Hà và Mai là 37kg. Hỏi Mai nặng bao nhiêu kg.
Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
Học sinh đọc bài, nêu yêu cầu của bài
Giáo viên hướng dẫn:
Học sinh giải vào vở - nêu cách tính
Tìm khối lượng của Liên và Hà: 35 x 2 = 70kg.
Tìm khối lượng của Liên, Hà và Mai: 37 x 7 = 111kg.
Tìm khối lượng của Liên: 111 - 70 = 41 (kg).
3. Củng cố dặn dò:
Tổng kết - nhận xét giờ học 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_12_giai_toan_co_loi_van.doc