Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 2: Luyện tập đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 2: Luyện tập đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cách đọc, cách viết số có 6 chữ số

2. Kĩ năng: Biết cách so sánh các số có 6 chữ số

3. Thái độ: Phân biệt đựoc hàng, lớp của các chữ số trong 1 số

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

Bài 1:

- Viết các số sau:

a) sáu trăm linh bảy nghìn một trăm linh năm.

b) chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 266Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 2: Luyện tập đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100 000", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toán (+)
Luyện tập :Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.000
I. Mục tiêu:
Kiến thức: 	Củng cố cách đọc, cách viết số có 6 chữ số
Kĩ năng: 	Biết cách so sánh các số có 6 chữ số
Thái độ:	Phân biệt đựoc hàng, lớp của các chữ số trong 1 số
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
Bài 1: 
Viết các số sau:
a) sáu trăm linh bảy nghìn một trăm linh năm.
b) chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.
c) 30 vạn, tám trăm, 5 chục.
d) 50 nghìn, 50 trăm, 50 chục.
 Giáo viên nhận xét 
Học sinh đọc đầu bài, viết các số vào vở nháp, đổi chéo kiểm tra, nêu cách viết số có 6 chữ số.
Bài 2: Đọc các số sau và nêu rõ mỗi chữ số thuộc hàng nào, lớp nào?
575 165
555 555
500 505
Học sinh đọc yêu cầu - đọc miệng – làm vào vở – lớp kiểm tra lỗi chính tả, vị trí của mỗi chữ số trong các hàng
Bài 3: Viết các số sau thành tổng của nghìn, chục, đơn vị
320032
990995
abcdeg
Học sinh đọc yêu cầu-làm vào vở, chấm bài:
320032 = 320000 + 30 + 2
abcdeg = abc000 + de0 + g
Giáo viên chấm – nhận xét 
Học sinh chữa bài (nếu sai)
Bài 4: 
Xếp theo thứ tự các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 32160, 386, 172, 385, 180, 330210
Học sinh nhận xét số chữ số của các số
Học sinh xếp thứ tự các số - đọc kết quả và giải thích cách làm
Lớp nhận xét 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_2_luyen_tap_doc_viet_so_san.doc