Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 4: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 4: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kĩ năng lập số từ số cho trước và lập số theo điều kiện.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Giới thiệu - Học sinh nghe

2. Luyện tập

Bài 1:

a) Viết số lớn nhất có 9 chữ số mà chữ số hàng nghìn gấp 2 lần chữ số hàng trăm. - Học sinh đọc yêu cầu, làm bài, đọc kết quả phần (a)

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 4: Luyện tập đọc, viết, sắp xếp, so sánh các số có nhiều chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toán (+)
Luyện tập: đọc, viết, sắp xếp, so sánh 
các số có nhiều chữ số
I. Mục tiêu:
Kiến thức: 	Củng cố kĩ năng lập số từ số cho trước và lập số theo điều kiện.
Kĩ năng: 	Rèn luyện kỹ năng giải toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Giới thiệu
Học sinh nghe
2. Luyện tập
Bài 1:
a) Viết số lớn nhất có 9 chữ số mà chữ số hàng nghìn gấp 2 lần chữ số hàng trăm.
Học sinh đọc yêu cầu, làm bài, đọc kết quả phần (a)
b) Viết số lẻ nhỏ nhất có 9 chữ số
Lớp nhận xét
Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2:
a) Cho 4 chữ số 2, 3, 6,8. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho
b) Tính tổng của các số em vừa lập.
học sinh xác định yêu cầu của bài: lập các số có 3 chữ số khác nhau vào vở. Nêu cách tính tổng nhanh.
1 học sinh lên bảng làm.
Giáo viên nhận xét bài làm học sinh. Cho học sinh nêu cách lập số từ số cho trước.
Bài 3:
Đánh số trang 1 quyển vở có 100 trang thì càn phải viết bao nhiêu chữ số?
Học sinh đọc đầu bài và giải:
Giải:
Đánh số trang 1 quyển vở có 100 trang, người ta đánh theo tứ tự dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100. 
Từ trang 1 đến trang 9 là các trang có 1 chữ số và có:
(9-1) :1+1 = 9 (trang)
Từ trang 10 đến trang 99 là các trang có 2 chữ số và có:
(99-10):1+1 = 90 (trang)
Số trang có 3 chữ số là:
100 - (90+9) = 1 (trang)
Vậy để đánh số trang cho quyển vở có 100 trang cần:
1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 1 = 192 (chữ số),
BàI 4:
a) 37 + 36 - 35 - 34 + 33 + 32 - 31 - 30 + 29 + 28 - 27 - 26.
b) 1998 x 17 + 1998 x 2 + 1998.
Học sinh đọc yêu cầu - nêu cách tính nhanh - làm vở.
1 học sinh lên bảng làm
3. Củng cố, dặn dò:
Nêu đọc, viết số có nhiều chữ số.
Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_4_luyen_tap_doc_viet_sap_xe.doc