Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 7: Luyện tập so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 7: Luyện tập so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

I. MỤC TIÊU:

- Giúp hoc sinh củng cố nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số

- Xếp thứ tự các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Luyện tập so sánh số tự nhiên

- Bài tập 1 Điền dấu thích hợp vào -

 470861 471995 - Học sinh đọc yêu cầu của bài và nêu yêu cầu của bài

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 7: Luyện tập so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 toán (+ )
Luyện tập so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
I. Mục tiêu:
Giúp hoc sinh củng cố nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số
Xếp thứ tự các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Luyện tập so sánh số tự nhiên
Bài tập 1 Điền dấu thích hợp vào ˆ
 470861 ˆ 471995
Học sinh đọc yêu cầu của bài và nêu yêu cầu của bài
1.000.000 ˆ 999999
Hoc sinh làm bài vào vở
95.070 ˆ 90000 + 5000 + 100 + 70
1 hoc sinh chữa bài trên bảng
Giáo viên chốt lại: qua bài 1 đã củng cố nhanạ biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số
Bài tập 2: Tìm chữ số a biết
4567a < 45671
1 hoc sinh nêu yêu cầu của bài
27a569 > 278569
Muốn tìm a ta cần làm gì?
Cần so sánh sóo tự nhiên
Hoc sinh làm bài
Giáo viên chữa bài
1 hoc sinh làm bài trên bảng
a = 0 vì 45670 < 45671
a = 9 vì 279569 > 278569
Bài tập 3: Xếp ácc sóo sau theo thứ tự từ lớn đến bé
100.000, 99.999, 999999, 199999, 999998
3754862, 754862, 745862, 475862, 475990, 3574862
Hoc sinh nêu yêu cầu và làm bài vào vở
2 hoc sinh chưa bài trân bảng
Giáo viên chữa chung
Hoc sinh nhận xét
Hỏi: Muốn sắp xếp thứ tự số tự nhiên ta cần làm gì?
So sánh các số tự nhiên có số các chữ số bằng nhau ta làm như thế nào?
Giáo viên chốt lại cách so sánh số tự nhiên
2. Củng cố dặn dò
Giáo viên tổng kết giờ học
Nhận xét giờ học

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_7_luyen_tap_so_sanh_va_xep.doc