Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 4 (Cả năm học)

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 4 (Cả năm học)

I . MỤC TIÊU :

- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .

- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .

- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .

II. CHUẨN BỊ :

- Kế hoạch tuần 5.

- Báo cáo tuần 4 .

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :

 1. Khởi động : Hát .

 2. Báo cáo công tác tuần qua:

 

doc 37 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 20/01/2022 Lượt xem 496Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 4 (Cả năm học)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sinh hoạt
TUẦN 1
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 2.
- Báo cáo tuần 1 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Giáo viên thông qua các bước sinh hoạt : 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét :
+ Các tổ đi học đều, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.
+ Học tập chưa mạnh dạng phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
+ Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép. 
- Tích cực tham gia các hoạt do trường tổ chức.
- Tham dự đầy đủ các buổi lao động.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn .
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc nội qui lớp.
- Thực hiện tốt luật đi đường.
- Phát động HS tham gia BH ( 35000đ/hs)
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 2 .
- Nhận xét tiết .
Sinh hoạt
TUẦN 2
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 3.
- Báo cáo tuần 2 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm chốt lại :
+ Các tổ đi học đều không vắng, dụng cụ học tập đầy đủ.
+ Có nề nếp học tập nhưng chưa tích cực phát biểu.
+ Đạo đức tốt, biết vâng lời thầy cô
+ Tham gia lao động đầy đủ, tích cực. 
 3. Triển khai công tác tuần tới :
	- Đi học đầy đủ, nghỉ học phải có phép của gia đình. 
- Đi thưa về trình, đi đến nơi về đến chốn.
- Giữ gìn VSCĐ, vệ sinh cá nhân tốt.
- Vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài .
- Tích cực phát biểu xd bài.
- Tiếp tục học thuộc nội qui lớp.
- Học thuộc bảng nhân.
- Thực hiện tốt luật đi đường.
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 3 .
- Nhận xét tiết .
Sinh hoạt
TUẦN 3
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 4.
- Báo cáo tuần 3 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2.: Báo cáo công tác tuần qua 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét : Tổ báo cáo chính xác, trung thực. Lớp trưởng nhận xét đúng, rõ ràng.
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép. 
- Tích cực tham gia các hoạt do trường tổ chức.
- Tham dự đầy đủ các buổi lao động.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn .
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc nội qui lớp.
- Trang trí lớp học.
- Vệ sinh lớp – vệ sinh cá nhân tốt.
- Thi kiểm tra đầu năm 15/09/09
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 4 .
- Nhận xét tiết .
Sinh hoạt
TUẦN 4
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 5.
- Báo cáo tuần 4 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua:
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm chốt lại :
+ Các tổ đi học đều.
+ Học tập chưa mạnh dạng phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
+ Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Tiếp tục đi học đều, nghỉ học phải có phép. 
- Đoàn kết giúp đỡ bạn .
- Truy bài 15 phút đầu giờ
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc nội qui lớp.
- Xây dựng tốt đôi bạn học tập
- Vệ sinh lớp – vệ sinh cá nhân tốt.
- Đỗ rác đúng nơi qui định
- Thực hiện tốt luật đi đường.
- Đi thưa về trình, đi đến nơi về đến chốn.
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 5 .
- Nhận xét tiết .
Sinh hoạt
TUẦN 5
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 6.
- Báo cáo tuần 5 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét :
+ Các tổ trật nhật tốt, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
+ Đi học đều, nghỉ học có phép 
+ Dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.
+ Học tập còn một số em chưa mạnh dạng phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
 + Biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép.
 - Duy trì tốt sỉ số 
 - Đi đến nơi về đến chốn
- Đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc bảng nhân.
- Làm đẹp cảnh quan trường lớp.
 - Tiếp tục đóng tiền BH 
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 6 .
- Nhận xét tiết .
Sinh hoạt
TUẦN 6
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 7.
- Báo cáo tuần 6 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm có ý kiến :
+ Các tổ đi học đều.
+ Học tập chưa mạnh dạng phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
+ Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 
 3. Triển khai công tác tuần tới :
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép. 
- Tích cực tham gia các hoạt do trường tổ chức.
- Tham dự đầy đủ các buổi lao động.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn .
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc nội qui lớp.
- Vệ sinh lớp – vệ sinh cá nhân tốt.
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 7 .
- Nhận xét tiết .
 5. Rút kinh nghiệm : 
	- Ưu điểm : Lớp đi học đều , vệ sinh trường lớp sạch sẽ, biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
	- Khuyết điểm : Còn một số em thiếu dụng cụ học tập, chưa mạnh dạn phát biểu xây dựng bài.
Sinh hoạt
TUẦN 7
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 8.
- Báo cáo tuần 7 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua:
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm có ý kiến :
+ Các tổ đi học đều.
+ Học tập chưa mạnh dạng phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
+ Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép. 
- Tích cực tham gia các hoạt do trường tổ chức.
- Tham dự đầy đủ các buổi lao động.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn .
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc nội qui lớp.
- Vệ sinh lớp – vệ sinh cá nhân tốt.
 4. Tổng kết :
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 8 .
- Nhận xét tiết .
 5. Rút kinh nghiệm : 
	- Ưu điểm : Lớp đi học đều , vệ sinh trường lớp sạch sẽ, biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
	- Khuyết điểm : Còn một số em thiếu dụng cụ học tập, chưa mạnh dạn phát biểu xây dựng bài.
Sinh hoạt
TUẦN 8
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 9.
- Báo cáo tuần 8 .
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm có ý kiến :
+ Các tổ đi học đều.
+ Học tập chưa mạnh dạng phát biểu.
+ Biết lễ phép với thầy cô.
+ Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép. 
- Tích cực tham gia các hoạt do trường tổ chức.
- Tham dự đầy đủ các buổi lao động.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn .
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc nội qui lớp.
- Vệ sinh lớp – vệ sinh cá nhân tốt.
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 9 .
- Nhận xét tiết .
 5. Rút kinh nghiệm : 
	- Ưu điểm : Lớp đi học đều , vệ sinh trường lớp s ... ộng trên lớp:
1. Sơ kết tuần28 :
- Các tổ báo cáo những mặt thực hiện của lớp trong tuần.
- Lớp trưởng báo cáo những bạn vi phạm trong tuần và những bạn làm tốt trong tuần.
- Một số HS yếu cĩ cố gắng theo sự HD của GV, của bạn.
- GV cùng những HS khá giỏi cĩ KH giúp đỡ những HS yếu cùng tiến bộ.
* GV tổng kết:
- Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ.
- Nhắc nhở những HS cịn vi phạm phải sửa chữa và nghỉ Tết vui, an toàn.
	GV xếp loại các tổ: Tổ 1 được 55 điểm 10 về nhất, tổ 2 được 51 điểm 10 về 2, tổ 3 được 50 điểm 10 về 3 , tổ 4 được 55 điểm 10 về nhất.
2. Kế hoạch tuần 29:
- HS phải cĩ ý thức học tốt các mơn.
- Kèm HS yếu học các bảng nhân tại lớp trong giờ ra chơi.
- Các tổ tiếp tục thi đua học tốt để cùng nhau tiến bộ.
- Tìm hiểu về những điều trẻ em khơng được làm.
3. Sinh hoạt tập thể:
Thi kể chuyện trong tổ xem tổ nào kể hay nhất.
III. Tổng kết:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS thực hiện tốt nội dung trên vào tuần tới.
SINH HOẠT
TUẦN 29
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 30.
- Báo cáo tuần 29.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét :
+ Các tổ trật nhật tốt, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.( tổ 3, tồ 4 vệ sinh trong và ngoài lớp sớm và thực hiện rất tốt)
+ Đi học đều, nghỉ học có phép 
+ Dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.
+ Học tập còn một số em chưa mạnh dạn phát biểu.
+ Biết lễ phép với thầy cô.
 + Biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
	+Một số học sinh còn quên mang dụng cụ học tập đến lớp.
	GV xếp loại các tổ: Tổ 1 được 44 điểm 10 về nhì, tổ 2 được 42 điểm 10 về ba, tổ 3 được 45 điểm 10 về nhất , tổ 4 được 40 điểm 10 về 4.
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép.
 - Duy trì tốt sỉ số 
 - Đi đến nơi về đến chốn
- Đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc bảng nhân.
- Làm đẹp cảnh quan trường lớp.
	- Xem kỉ thời khóa biểu trước khi tới lớp. 
 4. Tổng kết : 
- Hát và chơi trò chơi tập thể.
- Chuẩn bị : Tuần 30 .
SINH HOẠT
TUẦN 30
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 31.
- Báo cáo tuần 30.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét :
+ Các tổ trật nhật tốt, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.( tổ 1, tồ 2 vệ sinh trong và ngoài lớp sớm và thực hiện rất tốt)
+ Đi học đều, nghỉ học có phép 
+ Dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.
+ Học tập còn một số em chưa mạnh dạn phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
 + Biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
	+Một số học sinh còn quên mang dụng cụ học tập đến lớp.
	GV xếp loại các tổ: Tổ 1 được 52 điểm 10 về nhất, tổ 2 được 47 điểm 10 về ba, tổ 3 được 50 điểm 10 về 2 , tổ 4 được 43 điểm 10 về 4.
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép.
 - Duy trì tốt sỉ số 
 - Đi đến nơi về đến chốn
- Đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Học thuộc bảng nhân.
- Làm đẹp cảnh quan trường lớp.
	- Xem kỉ thời khóa biểu trước khi tới lớp. 
 4. Tổng kết : 
- Hát và chơi trò chơi tập thể.
- Chuẩn bị : Tuần 31 .
Sinh hoạt
TIẾT 31
I. Mục tiêu:
- HS phải cĩ ý thức học tốt các mơn.
- Kèm HS yếu học các bảng nhân tại lớp trong giờ ra chơi.
- Tìm hiểu những điều trẻ em khơng được làm.
II. Hoạt động trên lớp:
1. Sơ kết tuần31 :
- Các tổ báo cáo những mặt thực hiện của lớp trong tuần.
- Lớp trưởng báo cáo những bạn vi phạm trong tuần và những bạn làm tốt trong tuần.
- Một số HS yếu cĩ cố gắng theo sự HD của GV, của bạn.
- GV cùng những HS khá giỏi cĩ KH giúp đỡ những HS yếu cùng tiến bộ.
* GV tổng kết:
- Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ.
- Nhắc nhở những HS cịn vi phạm phải sửa chữa và nghỉ Tết vui, an toàn.
	GV xếp loại các tổ: Tổ 1 được 55 điểm 10 về nhất, tổ 2 được 51 điểm 10 về 2, tổ 3 được 50 điểm 10 về 3 , tổ 4 được 55 điểm 10 về nhất.
2. Kế hoạch tuần 32:
- HS phải cĩ ý thức học tốt các mơn.
- Kèm HS yếu học các bảng nhân tại lớp trong giờ ra chơi.
- Các tổ tiếp tục thi đua học tốt để cùng nhau tiến bộ.
- Tìm hiểu về những điều trẻ em khơng được làm.
3. Sinh hoạt tập thể:
Thi kể chuyện trong tổ xem tổ nào kể hay nhất.
III. Tổng kết:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS thực hiện tốt nội dung trên vào tuần tới.
Sinh hoạt
TUẦN 32
I. Mục tiêu:
- HS phải cĩ ý thức học tốt các mơn học.
- Kèm HS yếu học TV tại lớp giờ ra chơi.
II. Hoạt động trên lớp:
1. Sơ kết tuần 32:
- Các tổ báo cáo cuối tuần về các mặt hoạt động của lớp.
- Lớp trưởng báo cáo những bạn vi phạm trong tuần và những bạn làm tốt trong tuần.
- Một số HS yếu cĩ cố gắng theo sự HD của GV, của bạn.
- GV cùng những HS khá, giỏi cĩ KH giúp đỡ những HS yếu trong giờ học.
* GV tổng kết – nhận xét – tuyên dương những HS cĩ tiến bộ.
 - Nhắc nhở những HS cịn vi phạm khắc phục.
2. Kế hoạch tuần 33:
- HS cĩ ý thức học tốt các mơn.
- Tiếp tục kèm HS yếu trong giờ ra chơi và giờ ơn luyện.
- Thực hiện tốt vệ sinh trường lớp.
- Giữ trật tự trong giờ học.
- Vào lớp các tổ trưởng kiểm tra bài của bạn trước giờ học.
- Thực hiện tốt các tiết thể dục ngồi trời.
- Luyện thi viết đẹp.
3. Sinh hoạt tập thể:
Trị chơi: Đố vui về các loại quả theo từng tổ.
III. Tổng kết:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS thực hiện tốt nội dung trên trong tuần tới.
Sinh hoạt
TUẦN 33
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 34.
- Báo cáo tuần 33.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm có ý kiến :
+ Các tổ đi học đều.
+ Học tập chưa mạnh dạn phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
+ Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép. 
- Tích cực tham gia các hoạt do trường tổ chức.
- Tham dự đầy đủ các buổi lao động.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn .
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
- Vệ sinh lớp – vệ sinh cá nhân tốt.
 4. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 34 .
- Nhận xét tiết .
 5. Rút kinh nghiệm : 
	- Ưu điểm : Lớp đi học đều , vệ sinh trường lớp sạch sẽ, biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
	- Khuyết điểm : Còn một số em chưa mạnh dạn phát biểu xây dựng bài.
SINH HOẠT
TUẦN 34
I . MỤC TIÊU : 
- Rút kinh nghiệm công tác tuần qua . Nắm kế hoạch công tác tuần tới .
- Biết phê và tự phê . Thấy được ưu điểm , khuyết điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động .
- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể .
II. CHUẨN BỊ :
- Kế hoạch tuần 35.
- Báo cáo tuần 34.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Khởi động : Hát .
 2. Báo cáo công tác tuần qua: 
 	- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ mình trong tuần qua .
- Lớp trưởng tổng kết chung .
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét :
+ Các tổ trật nhật tốt, vệ sinh trường lớp sạch sẽ.( tổ 1, tồ 2 vệ sinh trong và ngoài lớp sớm và thực hiện rất tốt)
+ Đi học đều, nghỉ học có phép 
+ Học tập còn một số em chưa mạnh dạn phát biểu.
+ Biết lể phép với thầy cô.
 + Biết đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
	+Một số học sinh còn quên mang dụng cụ học tập đến lớp.
	GV xếp loại các tổ: Tổ 1 được 54 điểm 10 về nhất, tổ 2 được 47 điểm 10 về ba, tổ 3 được 50 điểm 10 về 2 , tổ 4 được 39 điểm 10 về 4.
 3. Triển khai công tác tuần tới : 
	- Đi học đều, nghỉ học phải có phép.
 - Duy trì tốt sỉ số 
 - Đi đến nơi về đến chốn
- Đoàn kết giúp đỡ bạn trong học tập.
- Mạnh dạn phát biểu xd bài.
	- Xem kỉ thời khóa biểu trước khi tới lớp. 
 4. Tổng kết : 
- Hát và chơi trò chơi tập thể.
- Chuẩn bị : Tuần 35.
- Nhận xét tiết sinh hoạt.
Sinh hoạt
TIẾT 35
I. Mục tiêu:
- HS phải cĩ ý thức học tốt các mơn.
- Kèm HS yếu học các bảng nhân tại lớp trong giờ ra chơi.
- Tìm hiểu những điều trẻ em khơng được làm.
II. Hoạt động trên lớp:
1. Sơ kết tuần35 :
- Các tổ báo cáo những mặt thực hiện của lớp trong tuần.
- Lớp trưởng báo cáo những bạn vi phạm trong tuần và những bạn làm tốt trong tuần.
- Một số HS yếu cĩ cố gắng theo sự HD của GV, của bạn.
- GV cùng những HS khá giỏi cĩ KH giúp đỡ những HS yếu cùng tiến bộ.
* GV tổng kết:
- Nhận xét tuyên dương những HS cĩ tiến bộ.
- Nhắc nhở những HS cịn vi phạm phải sửa chữa và nghỉ Tết vui, an toàn.
	GV xếp loại các tổ: Tổ 1 được 55 điểm 10 về nhất, tổ 2 được 51 điểm 10 về 2, tổ 3 được 50 điểm 10 về 3 , tổ 4 được 55 điểm 10 về nhất.
2. Kế hoạch tuần thi:
- HS phải cĩ ý thức học tốt các mơn 
3. Sinh hoạt tập thể:
Thi kể chuyện trong tổ xem tổ nào kể hay nhất.
III. Tổng kết:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS thực hiện tốt nội dung trên vào tuần tới.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_lop_4_ca_nam_hoc.doc