Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 3 - Vai trò của chất đạm và chất béo

Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 3 - Vai trò của chất đạm và chất béo

I. MỤC TIÊU:

HS có khả năng:

- Kể ra đợc những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo

- Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể

- Xác định đợc nguồn gốc của những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

- Phiếu học tập

- Vở BT Khoa học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

A. Bài cũ: 1 HS kể tên những loại thức ăn chứa nhiều chất bột đường .

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo

 -YC học sinh quan sát hình 1trang12, 13 SGK và làm việc theo nhóm 4 .

 - Các nhóm thảo luận các câu hỏi sau:

+ Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo mà em được ăn hằng ngày?

+ Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có trong hình?

+Tại sao hằng ngày chúng ta phải ăn nhiều chất đạm và chất béo?

- Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả.

+ HS nhóm khác và GV nhận xét, kết luận như SGV trang 40.

 

doc 1 trang Người đăng dtquynh Lượt xem 2805Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 3 - Vai trò của chất đạm và chất béo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học
Vai trò của chất đạm và chất béo.
I. Mục tiêu:
HS có khả năng:
- Kể ra đợc những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo
- Nêu vai trò của chất đạm và chất béo đối với cơ thể
- Xác định đợc nguồn gốc của những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo
II. Đồ dùng dạy- học
- Phiếu học tập
- Vở BT Khoa học
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
A. Bài cũ: 1 HS kể tên những loại thức ăn chứa nhiều chất bột đường .
B. Bài mới: 
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo
 -YC học sinh quan sát hình 1trang12, 13 SGK và làm việc theo nhóm 4 .
 - Các nhóm thảo luận các câu hỏi sau:
+ Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo mà em được ăn hằng ngày?
+ Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có trong hình?
+Tại sao hằng ngày chúng ta phải ăn nhiều chất đạm và chất béo? 
- Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả. 
+ HS nhóm khác và GV nhận xét, kết luận như SGV trang 40.
Hoạt động2: Xác định nguồn gốc của thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo
- Giáo viên cho HS làm việc theo nhóm đôi , nội dung theo mẫu trong VBT.
+ Hoàn thành bảng xác định nguồn gốc thức ăn chứa chất đạm và chất béo
- Học sinh làm việc theo cặp vào VBT 
 - Đại diện các nhóm trình bày về kết quả làm việc của nhóm mình.
 - Các nhóm khác nhận xét - Giáo viên nhận xét, bổ sung như SGV trang 42.
 - Các nhóm tự chữa bài của nhóm mình nếu sai
 - HS đọc phần những điều bạn cần biết SGK
IV. Củng cố – Dặn dò:
 - HS nhắc lại nội dung bài.
 - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau(Vai trò của Vi - ta - min...)

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet4 thu2 t3.doc